It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

Recognition Sutra’s Hoofdstuk 18
Pratyabhijna-hrdaya (Pratyabhijñā-hṛdaya)
Samenvatting Meditatie Oefeningen

Klik hier voor vorige Artikelen  

De meditatieve transformatie oefeningen uit hoofdstuk 18 zijn afgerond. Kṣemarāja verwijst daarbij regelmatig naar de Vijñāna-Bhairava-Tantra (ca 700 nC) voor verdere oefeningen. In deze Vijñāna-Bhairava-Tantra  zijn veel micro-meditaties opgenomen. De negen oefeningen uit hoofdstuk 18 van de Recognition Sutra’s en andere uitvoeringen die hier niet worden uitgelegd, zijn de tools in ons systeem voor het beter laten doorstromen, vrijer laten zijn, van het Centrum (Sushumna, Ida, Pingala, Chakra’s en Kundalini’s).
Het zijn allemaal uitvoeringen om het Centrum meer toegankelijk te maken, er meer bewust van te worden, te verdiepen en te vergroten. Je komt meer in contact met de metaforische en letterlijke kern van je wezen en de Centrale Kracht van de Kunḍalini-Shakti (kuṇḍalinī-śakti). Ze bewerkstelligen niet alleen de toegang tot die innerlijke realiteit, ook voeden en versterken ze de energie ervan. Al de oefeningen worden voor de overzichtelijkheid nog even op een rijtje gezet.

Voorwerk
Het is van belang voldoende met je Sadhana (dagelijkse spirituele beoefening) bezig te zijn om zo goed mogelijk met meditatie vertrouwd te raken.

Wanneer de Leerling er klaar voor is, kan spirituele transmissie door de Meester ontstaan

Recognition Sutra’s Hoofdstuk 18
Pratyabhijna-hrdaya (Pratyabhijñā-hṛdaya)
Overzicht Meditatie Oefeningen

Samenvatting van de meditatieve oefeningen uit hoofdstuk achttien. Omdat de oefeningen 18-2 en 18-4 uit twee verschillende uitvoeringen bestaan, zijn er feitelijk elf oefeningen:
1. Vikalpa-Kṣaya (vikalpa-kṣaya): Laten oplossen van mind-constructies, ideeën, aannames en/of concepten. Deze oefening vergroot het zelfbewustzijn (vimarśa) enorm waardoor het Centrum metaforisch uitbreid.
2. Shakti-Sankoca (śakti-saṅkoca): Er zijn twee varianten met naar binnen kerende energie.
2a. Terwijl zintuiglijke primaire energie naar buiten stroomt, laat je een deel daarvan naar binnen (centrum) gaan. Dit wordt secondaire aandacht genoemd.
2b. De uitgaande zintuiglijke energie volledig naar binnen keren, helemaal totaal in de kern terugtrekken.
3. Shakti-Vikasa (śakti-vikāsa): Bij plotseling uitgaande zintuigelijke energie, dan toch met het innerlijke centrum verbonden blijven.  Uitbreidende energie. Contact maken met het gehele zintuigenveld terwijl je ondertussen verbonden blijft met het centrum Tattva-Bhavana (tattva-bhāvanā).
4. Shakti-Sankoca-Vikasa (śakti-saṅkoca-vikāsa): Deze meditatieve oefeningen bestaan uit twee varianten. De uitbreidende en de samentrekkende zintuigelijke energie. De oefeningen 4a en 4b activeren de drie primaire centra langs het centrale kanaal. Daarbij stimuleren of voeden ze de Kuṇḍalinī.
4a. Ucchara (uccāra): Stimuleer de Hoge-Kuṇḍalini (kuṇḍalinī) met gebruik van een Mantra, vibrerend in de hogere sinussen boven de neusholte. Daardoor wordt de Maya-Granthi blokkade (māyā-granthi) opgelost. Daarbij kan de energie op en neer van de neusbrug of Derde Oog naar de Dvadashanta (dvādaśānta) gaan stromen.
4b. Stimuleer de Lage Kuṇḍalini (seksuele energie): Actieve ​​onderdompeling in de 'innerlijke sensatie' in de wortel, het centrum en de punt. Focus daarbij vooral op het midden.
5. Vaha-Cheda (vāha-cheda): Pauzeren van de energiestromen. Kumbhaka (Adempauze) tegen het einde van de inademing Apana (apāna) en een Kumbhaka tegen het einde van de uitademing Prana (prāna). Door simpelweg een zachte ‘k’ te laten ontstaan, kan je in contact komen  met Iccha (icchā) in het hartcentrum. Deze oefening activeert tevens de drie primaire centra langs het centrale kanaal, waarbij ook de Kuṇḍalinī wordt gestimuleerd en gevoed.
6. Adyanta-Koṭi-Nibhalana (ādyanta-koṭi-nibhālana): Het denken tot rust brengen door aandacht te schenken aan de momenten bij het  opkomen en weer tot rust komen van de adem. Wees daarbij bewust van het gebied van het hart en de Dvadashanta. Bij deze oefening stroomt Prana (prāṇa) op en neer door het centrale kanaal (Sushumna) en raakt de bovenste limiet, de DvadaShanta, ervan aan.
7. Unmesa-Dasha-Nisevaṇa (unmeṣa-daśā-niṣevaṇa) De aandacht vestigen op het moment van ontvouwen, het eerste ontstaan ​​van een energietoestand. Deze oefening vergroot ook het zelfbewustzijn (vimarśa) enorm waardoor het Centrum metaforisch uitbreid.
8. Ramaniya-Visaya-Carvana (ramanīya-viṣaya-carvaṇa): Volledig genieten van een mooie ervaring, bijvoorbeeld tijdens eten, drinken, muziek, enzovoort. Deze oefening breidt letterlijk het centrale domein uit. De godinnen van de zintuigen worden daarbij gevoed. De energieën komen samen en versmelten in het centrale kanaal, zijnde de verblijfplaats van Bewustzijn.
9. Ananda-Purna-Svatma-Bhavana (ānanda-pūrṇa-svātma-bhāvanā): Blijf bewust Bewust van het moment van totale extase.

. Literatuur:
- Vijñāna-Bhairava-Tantra - Hareesh Christopher D Wallis
.. er zijn ook vertalingen van Paul Reps (door Osho als leidraad gebruikt), Daniel Odier, sw Satyasangananda Saraswati, Jaideva Singh, Mark Dyczkowski, Lakshmanjoo, Semenov, Kempton, Roche en stukjes van Alexis Sanderson.
- Recognition Sutras (Pratyabijna-hrdaya) van Rājānaka Ksemaraja door Hareesh Christopher D Wallis
   uitgelegd in zijn vertaling, op audio en video door Hareesh
- Abhinavagupta’s Philosophy of Revelation - Malinilokavarttika I - Jurgen Hanneder
   (beschrijving van het zesde gezicht van Shiva)
- The End of Your (Mind) World - Adyashanti (ook in NL)
- The Doctrine of Vibration van Dyczkowski

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

Klik hier voor vorige Artikelen  

Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

Tantra is het meditatieve pad van transformatie,
daar hoef je echt niets voor te doen,
alleen maar bewust te Zijn.

(c) 2020 Swami Nirav Beej

Klik hier voor vorige Artikelen  

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

TantraTempel Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

  
Namastee, ik groet het Goddelijke in je . . . 

Ga in heel diepe meditatie . . .   met heel veel nederigheid . . .    Namasté . . .

TantraTempel - Copyright © 2021 swami Nirav Beej 

Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - is Essentie

Tantra workshops, retreats en trainingen 

Als je geïnteresseerd bent in een vreugdevol leven met meer kleur en
waarbij je je meer vrij voelt dan kan Tantra een uitkomst zijn. 

Tantra is bewust vanuit je hart in liefdevolle verbinding zijn
waardoor alles samensmelt tot één geheel.


Klussers gevraagd 
We hebben al met een enthousiaste groep Tantra vrienden ontzettend veel werk verzet, hartelijk dank daarvoor. Toch kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de Tantra Klusdagen op woensdag t/m vrijdag in de weken dat er geen tweedaagse workshop plaats vind. Geboden wordt diverse meditaties, maaltijden en dranken. Het is de bedoeling dat ca. 5 uur per dag (meditatief) gewerkt wordt zonder verdere vergoedingen. De TantraTempel vraagt veel onderhoud en er moeten meditatieve plekken in het bos en diverse looppaden gecreëerd worden. Als je zin hebt om mee te doen neem dan vrijblijvend contact met Nirav op. 

Tantra Verdiepings Workshops 
Middels Tantra workshops en trainingen zoals Tantra Verdiepings Weekenden kunnen stellen en singles in een veilige setting leren meer zelf-liefde, vertrouwen, compassie en liefde naar de ander, je geliefde, te ontdekken en te ervaren. Tevens leer je op een mooie liefdevolle manier je grenzen aan te geven. Hierdoor verkrijg je een diepere intieme connectie met een partner waardoor beiden gelukkiger kunnen worden.  

  
Onthoud altijd:
Bij Tantra gaat het om de ervaring, om de manier van Zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar tapes luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te zijn.

Contact 
Als je op de één of andere manier in Tantra geïnteresseerd bent geraakt en je Tantra verder zou willen onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen we je dan verder op weg helpen.

Klik hier voor vorige Artikelen  


Overzicht aanbod van de TantraTempel

 • Tantra Introductie dag  

  Spotlicht: Introductie dag

  Geheel onverwachts ben ik eind november naar het vrouwenweekend geweest bij de Tantratempel. Het werd een heel mooi, Lees meer

 • Tantra Mini Training  

  Spotlicht: Mini Training

  Zij schreven dan een (soms steenkolen) Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Lees meer

 • Tantra Jaar Training  

Aanmelden - Boeken Trainingen

Voor meer Info, Aanvraag of Boeking: Stuur een e-mailtje 
Met je voornaam, mobiel nummer, onderwerp, eventuele data met tijdstip en opmerking
Je mag natuurlijk ook even bellen naar Nirav voor persoonlijk contact  06-15521760

Om de donaties zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers.
Stuur maar even een e-mailtje of geef een belletje. Je bent van harte welkom!