It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

Over de TantraTempel
Ervaar de Essentie - Zuivere - Authentieke - Oorspronkelijke Tantra


De TantraTempel is ontstaan uit een groeiende behoefte om Tantra in een zuivere en meer authentieke vorm over te dragen. Er is een groot aantal mensen die gevoelsmatig bedenkingen hebben bij de algemene manier hoe Tantra in het westen wordt gepresenteerd. De TantraTempel nodigt je wel uit om een beetje meer uit je comfortzone te komen om het tantrapad beter te kunnen volgen. We laten ons zo vaak vastzetten in een vertrouwde omgeving of ons laten manoeuvreren in een verlangensomgeving. Probeer dat allemaal los te laten en kijk wat het Bestaan je te bieden heeft.
Verder wil de TantraTempel zich ook sterk maken om Tantra uit de geheime hoek te halen, uit de taboesfeer. Tantra is in essentie een open systeem waarbij bewust Zijn de insteek is, je menselijke potentie te durven leven en een eenheidsbesef met het Bestaan, uiteindelijk de weg van spirituele vrijheid, van verlichting. Het pad van Tantra is een pad van een held, een strijder, ervoor gaan, totaal, zonder angsten of terughoudendheid om tot spirituele vrijheid te mogen komen. Meer lezen, zie het artikel Heeft Tantra in het westen gefaald?

Levensbeschouwelijke visie
De TantraTempel hangt een levensbeschouwelijke visie aan. De inzichten worden gevolgd van de Klassieke Non-Dualistische Shaiva Tantra uit Kashmir en die van de Mahasiddha Saraha. Deze visie houdt in, een holistische benadering om vanuit pure liefde, innerlijke spirituele vrijheid te laten ontstaan. 

Het zoekpad van Nirav
In 1982, bijna veertig jaar geleden, is de zoektocht door Nirav naar Tantra ontstaan. Tijdens tientallen jaren van studie, oefenen en ervaringen bij diverse meesters in geheel India, Nepal en Tibet is gezocht naar de meest originele en de meest pure vorm van Tantra. Deze intensieve reis en zoektocht is aangewakkerd door Osho, een ware Tantra meester uit India. Daarnaast heeft Nirav enkele jaren in de Himalaya's en Kashmir gemediteerd. Later zijn de tantrische inzichten van onder andere Saraha, Sunyata Saraswati, Narendra Nath Bhattacharyya, Satyananda Saraswati, Abhinavagupta, Ksemaraja en diverse andere Guru's eraan toegevoegd.

Tantra ervaringen
Uit al deze ervaringen is een eigentijdse combinatie van Yoga, (Klassieke) Tantra, Taoïsme en Westerse inzichten ontstaan. Gedachtegoed van Saraha, Satyananda Saraswati, Mantak Chia, Osho, Abhinavagupta en Ksemaraja is hierin verwerkt. De esentiële kern van de Tantra overdracht is de Non-Dualistische (Advaita) Shaiva (Kaula) Tantra. Deze unieke en authentieke combinatie wordt in de TantraTempel bij retreats, trainingen en workshops toegepast en overgedragen. Uit de tientallen jaren ervaring op het gebied van Tantra-overdracht is gebleken dat retreats en trainingen van een week de deelnemers het meest kunnen inleven en verdiepen.

Lichtbrenger licht Godin Deepam Lakshmi met Nataraj op achtergrond bij de TantraTempel  

Wat kan Tantra je brengen?
Tantra is een dynamische levenshouding. Als Tantra op schrift wordt gesteld is het eigenlijk geen Tantra meer, dan maak je 't dood. Want Tantra is meegaan met de tijd, veranderingen, inspelen op situaties en omstandigheden.

Tantra is vooral het bewust zijn van al deze mutaties, leert je te observeren en de kern van de zaken te zien. Het gevolg kan een immense rust en een bijna oneindig vertrouwen in het Bestaan zijn.

Tevredenheid en geluk kunnen dan ontstaan.


Tantrisme en Taoïsme
De uitgangspunten van de twee Oosterse filosofieën, het Tantrisme en Taoïsme, worden in het Westen steeds populairder. Vooral onder mensen die hun seksualiteit willen koppelen aan hun geestelijke groei.
Beide richtingen gaan ervan uit dat levens(=seksuele) energie onze sterkste creatieve kracht is. Daarbij realiseert men zich dat een diep innerlijk zelfbesef verworven kan worden door het ontwikkelen, gebruiken en het laten ontstaan van transformatie van deze energie.

Seksuele energie
Als er over seksuele energie gesproken wordt bedoelen we de meest elementaire levensenergie welke noodzakelijk is om tot leven te komen en om in leven te blijven. Maar Tantra blijft altijd het uitgangspunt waarmee wordt gewerkt. Dus als je alleen in seks geïnteresseerd bent moet je het echt elders zoeken.

Enkele Tantra statements
Het kan persoonlijke en zelfs zakelijke relaties enorm verbeteren. Tantra bevrijdt en je laat steeds meer angsten achter je!

Tantra en liefde
Omarm het leven zoals je je geliefde omarmt. Met liefde kan je versmelten, samensmelten, één worden met het geheel, één worden met het universum, één worden met het Goddelijke, met het Bestaan.

Neem alle tijd als je met jouw geliefde de liefde bedrijft. Het samenzijn wordt dan steeds minder seksueel, het wordt steeds spiritueler. In de loop van de tijd kan er een steeds diepere, stille vereniging tussen twee lichaamsenergieën plaats vinden.

  Khajuraho liefdevolle devote gezichten bij de TantraTempel


En probeer het denken erbuiten te houden, blijf in het moment en blijf heel diep met elkaar verbonden. Stapje voor stapje wordt het meer extatisch, wordt het een meditatie. Het seksuele denken wordt dan steeds minder seksueel.

Op een gegeven moment ervaar je dat je de liefde bedrijft zonder lust, zonder seksueel te zijn. Dan ben je thuis gekomen.

Vrije vertaling van Tantra Spirituality & Sex – Osho

De TantraTempel
De TantraTempel is door Swami Nirav Beej opgezet zonder winstoogmerk. Het doel is om zo authentiek mogelijke  Tantra op een betaalbare manier in de wereld te zetten en over te dragen en beschikbaar te stellen aan iedereen ongeacht status, inkomen, afkomst of overtuiging. Spiritualiteit overbrengen hoort in principe geen geld te kosten. Maar de schitterende locatie in bosrijke natuur, uitstekende voorzieningen en inkopen moeten wel worden betaald. Daarom worden advies donaties aangegeven. Heb je daar niet voldoende middelen voor en wil je toch heel graag kennis maken met een authentieke en zuivere vorm van Tantra, laat het even weten. Voor aantoonbare minima en groepen is altijd een aanpassing mogelijk. Er wordt dan zeker voor een redelijke oplossing gezorgd.

TantraTempel Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie


Onthoud: Het gaat om de ervaring, om de manier van zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar tapes te luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te zijn.

Zie ook:
Een foto-overzicht van de TantraTempel
Het aanbod van de TantraTempel

Meer weten? Neem contact op met Nirav 06-15521760  of  sessies@tantratempel.nl

TantraTempel - Tantra Meditation Resort - Tantra Meditatie Centrum