It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

Ucchara AUM Pranayam met Bandha's en Mudra

Klik hier voor vorige Artikelen  

Ucchara oefeningen zijn naar mijn idee de meest krachtige en diepgaande praktische meditaties die werkelijk je hele leven (Zijn) kunnen transformeren. Ze komen uit de Non-Dualistische Shaiva Kaula Tantra lineage, die hoofdzakelijk op praktijk en ervaring is gebaseerd. In een eerder artikel is een eenvoudige vorm van de Ucchara AUM Pranayam besproken. Misschien lees je eerst nog even dat artikel door omdat sommige onderdelen hier niet nog een keer uitvoerig uitgelegd gaan worden. Het is echt van belang dat je je de voorbereidende oefeningen voldoende eigen hebt gemaakt. Bij alle hierna opgesomde voorbereidende oefeningen staat eventueel een extra uitleg met een link naar het betreffende artikel. Belangrijk is dat je de oefeningen op een comfortabele en relaxte manier kunt uitvoeren.

Afgezwakte vormen van de Ucchara worden onder andere namen gebruikt bij bijvoorbeeld de Nada-Yoga en de Laya-Yoga en zelfs bij Hatha-Yoga komt ze niet in de volledige vorm voor. In dit artikel wordt de oorspronkelijke en meest volledige en superieur werkzame Tantrik-Yoga vorm van de Ucchara AUM Pranayam in combinatie met een Mudra en Bandha’s, op een uitvoerige manier beschreven. Besef wel dat het eigenlijk een strikt geheime oefening is, die heel vaag in de oorspronkelijke scriptures beschreven is. Eigenlijk mag de Ucchara niet opgeschreven worden omdat dan de kans bestaat dat die door onwetende, niet ingewijde, mensen verkeerd wordt gebruikt. Oorspronkelijk wordt de Ucchara mondeling van Meester naar leerling overgedragen. Daarom zal de uitvoering per overdracht kunnen verschillen, afhankelijk van de mogelijkheden en spirituele fase van de leerling. Om deze Ucchara oefening zo goed mogelijk te beschrijven heeft vele jaren studie van allerlei geschriften, heel veel oefenen, studeren bij en raadplegen van diverse Meesters gekost en daarbij overwegend meditatief zijn. En er is nog heel veel meer te vertellen over een aantal aspecten van Ucchara.

Deze Ucchara oefening komt uit de Vijñāna-Bhairava-Tantra (VBT) vers (Sutra) 39 oefening (Yukti) #13 volgens de herziene nummering van Hareesh Christopher Wallis en ze is gedeeltelijk beschreven in Tantra Illuminated (TI) van Hareesh. De uitgebreide uitleg komt uit de Recognition Sutras (Pratyabijna-hrdaya) hoofdstuk 18 van  Rājānaka Ksemaraja, uitgelegd op audio en video van Hareesh. Waardevolle video's in instructies van Dharma Bodhi (Kolbjorn Martens) Trika Method. Ook zijn diverse artikelen en video’s van Christopher Tompkins bestudeerd. Belangrijke delen over begrippen als: Dvadashanta, Kundalini, ParaShakti en Prana-Shakti zijn beschreven in The Doctrine of Vibration van Dyczkowski. Ook interessant was de Shri Vidya Tantra lineage, beschreven in The Heart of the Yogini van Roger-Orphe Jeanty en Andre Padoux. Daarnaast zijn nog diverse andere belangrijke bronnen geraadpleegd in combinatie met eigen tientallen jarenlange ervaringen.

VBT YUKTI #13
O Goddess, by performing complete uccāra of the praṇava and
meditating on the void at the end of its protracted/saturated sound,
one enters into the Spacious Openness by means of the void
which is the Supreme Power (parā śakti). || 39

Voorbereidende oefeningen

In artikelen van de afgelopen jaren staan reeds de voorbereidende oefeningen:

Meditatieve ruimte
Het is belangrijk om een fijne spirituele meditatieplek te hebben. Zie voor het inrichten van een meditatie-ruimte met altaar het artikel over Meditatie Ruimte en Altaar. Een meditatieruimte moet regelmatig of het liefst elke keer voor gebruik energetisch worden gereinigd, zie daarvoor de begin-elementen uit het artikel Artikel-2019-03-Tantra-Basis-Ritueel 

Ademen
Bij deze oefening kom je niet om goed kunnen ademen heen. Heb je het gevoel dat je beter kunt gaan ademen, doe dan eerst een tijd de adem-oefeningen zoals beschreven in artikel 2016-10.

Divine Posture
Om je Sadhana goed te kunnen uitvoeren is een correcte manier van zitten een voorwaarde. Zie een beschrijving in artikel Basis Zithouding bij Meditatie- en Transformatieoefeningen. Een optie is om beter geaard te blijven en meer contact met de Muladhara te hebben, een hiel, een kussen of een opgerolde (hand)doek tegen het perineum, vulva of clitoris te laten rusten.

Meditatief zijn
Het is bij alle oefeningen een voorwaarde om zo meditatief mogelijk te zijn. Lees nog even de oefening in artikel Meditatie - Startpunt bij Tantra door.

Hart meditatie
Mocht je het niet meer precies weten, lees dan nog even en oefen het hart-gedeelte tot en met punt 7 van de (geüpdatete)  Hart-Seks meditatie.

Adem tot Neusbrug bij Ucchara oefening

Pranayam
Het is vooral belangrijk dat je goed ademt. Leer heel rustig en vol te ademen zonder te forceren. In het artikel over de Basis Ingrediënten - Tantrisch Ademen - Pranayam vind je meer uitleg.

Ida - Pingala - Sushumna
Om deze Ucchara oefening goed uit te kunnen voeren, is het nodig dat je contact hebt met de drie belangrijkste Nadi’s (energiekanalen), de Ida, Pingala en Sushumna. Mocht dat nog niet zo zijn, doe dan eerst de oefening aan het einde van het (geüpdatete) artikel Kundalini - Sushumna - Ida - Pingala. Na een bepaalde tijd kan het gebeuren dat je parallel aan de fysieke ademstroom een Prana- of levensenergiestroom voor langs de ruggengraat spontaan visualiseert, of beter, ervaart. De Prana loopt mee als een soort inductie met de fysieke adem. In eerste instantie ervaar je misschien de Ida en Pingala Prana, die stap voor stap de Sushumna gaan voeden. Het is dus een dubbele stroom van de fysieke adem die parallel loopt met de Prana. De fysieke adem stroomt van de neusbrug of neusholte tot aan de navel en bij de uitademing weer terug. De Prana stroomt van een 20 centimeter boven de kruin-chakra tot aan de bekkenbodem (het perineum) of de Muladhara. Het overgangspunt van de Ida en Pingala naar de Sushumna bevindt zich ergens tussen het hart en de Moola Bandha. Hierbij kan Samana, het heilige vuur, ontstaan waarbij de Sushumna door Udana (het samensmelten van Ida en Pingala) als het ware wordt gevoed.

Ucchara energie stroom met 5 chakra systeem

Upper en Lower Kundalini - Udana
Er is veel onduidelijkheid over Kundalini. Kundalini is spiraliserende of ringvormige Prana (levensenergie). Boven de kruin-chakra heet het Upper Kundalini en bij het perineum heet het Lower Kundalini. De Upper Kundalini stroomt vanaf Dvadashanta (Universeel Bewustzijn) via de kruin-chakra, Ida - Sushumna, richting perineum. Daar heet het Lower Kundalini die omhoog stroomt richting kruin en verder naar Dvadashanta. Upper Kundalini wordt gevoed door (Para)Shakti-Prana. Lower Kundalini wordt gevoed door, eventueel opgewekte, Prana (levensenergie) ter hoogte van het perineum of bij de Kanda of Swadhisthana, het center dat zich circa vijf centimeter onder de navel en een vijf centimeter naar binnen bevindt. Lees meer aan het begin van het (geüpdatete) artikel Kundalini - Sushumna - Ida - Pingala.

Mantra’s - AUM
De uitleg voor het chanten van de AUM bij de Ucchara AUM Pranayam vind je in het artikel Tantra - AUM Ucchara Pranayama. Bij de Ucchara wordt een Bija-Mantra (kernlettergreep) gebruikt. In het (geüpdatete) artikel over Tantra ingrediënten over Mantra wordt dit in de alinea over Ucchara uitgebreid uitgelegd. In de straks beschreven uitleg komt er nog een uitbreiding bij. Na voldoende lang Ucchara geoefend te hebben en meditatief te zijn, kunnen zes geluidloze niveaus worden ervaren: 1x geluidloze nng en 2 à 3x geluidloze trillingen of vibraties achter het voorhoofd die langzaam uitsterven. Boven de kruin-chakra kunnen verder na voldoende meditatie drie stille vibraties boven het hoofd worden ervaren. Daarbij wordt de Bija-Mantra getransformeerd naar steeds meer subtiele vormen, vibraties, trillingen of golven. Afhankelijk van de Tantra lineage (richting) worden de volgende kernlettergrepen (Bija’s) gebruikt van een mantra: hOHM,  hAUM of  hKRIM. In dit artikel wordt de AUM gebruikt. Bij alle tantrische Bija’s wordt altijd met een korte zachte hhh en de M altijd als een NNG gechant. Verder is het handig om niet volledig met de AUM uit te ademen, maar wat lucht over te laten voor de geluidloze NNG en het oplossen daarvan in volledige stilte. Wat bij het chanten kan helpen, is muziek te draaien van een tambura. Op YouTube kun je Eternal Drone in C vinden, maar in een andere toon kan ook, die is daarbij prima geschikt. Neem een opname van een uur opdat je voldoende tijd voor de oefening hebt. Verder moet worden opgemerkt dat in de spreektaal niet AUM wordt gezegd, maar OM of ohm.

Kumbhaka
Eenvoudig gezegd is Kumbhaka een adempauze of -stop van enkele tot ongeveer dertig tellen na het in- of uitademen. De belangrijkste soorten zijn: Sahita Kumbhaka (na inademing: Puraka of Antara Kumbhaka en na uitademing: Bahya of Rechaka Kumbhaka) en Kevala Kumbhaka waarbij je je een volledige harmonie met een object ervaart.  

Cin Mudra bij de Divine Posture, gebruikt bij de Ucchara

Cin Mudra
Als optie kun je een Mudra tijdens het chanten toepassen. Je doet de handen in de Cin-Mudra (zie Divine Posture), houdt ze voor de Muladhara en vlecht de drie gestrekte vingers relaxed samen. Bij het samenvlechten overlappen ongeveer anderhalve vingerkootjes elkaar, de duimen blijven een paar centimeter los van elkaar. Tijdens de inademing (Apana) breng je de handen naar de navel. Bij de uitademing in combinatie met het chanten van de Mantra hAUNNG … (bij het chanten kan de AU overgaan in een OO) beweeg je de handen in een verticale lijn als het ware langs de Sushumna omhoog tot een twintig centimeter boven het hoofd (kruin-chakra). Na de Kumbhaka volgt een inademing (Apana) waarbij je de handen in een wijde cirkel terug naar de navel brengt en je doet ze weer gevouwen in de Cin-Mudra. Dan weer een Kumbhaka van enkele tellen. Bij de uitademing breng je de handen terug naar de Muladhara. Dan weer een Kumbhaka van enkele tellen. Daarna volgt weer een inademing waarbij de handen naar de navel worden bewogen. Daarna volgt een Kumbhaka van tien tot dertig tellen. Dan volgt weer het chanten van AUM, enzovoort.
Bij deze Mudra kun je tevens een Bindu visualiseren, zie Yantra verderop in dit artikel.
Doe deze Mudra en Yantra alleen als het baat heeft en het je niet teveel van de oefening afleid. Oefen stap voor stap.

Cin Mudra bij de Divine Posture, gebruikt bij de Ucchara

Bandha’s
Een optie is om tijdens het ademen en chanten de Moola-Bandha en de Uddiyana-Bandha te gebruiken. Zie artikel over Bandha en PC-spier en het artikel over de Maha-Bandha. Wanneer je deze Bandha’s wil toepassen, is het belangrijk dat je ze volledig beheerst, anders leiden ze teveel af van de Ucchara oefening.

Energie lichaam
Om de oefening goed uit te kunnen voeren, is het belangrijk dat je contact hebt met je energielichaam of aura. Doe voldoende energie-oefeningen om je aura steeds beter te kunnen ervaren.

Yantra
Als een optie kun je een Bindu van sprankelend wit of gouden licht visualiseren die de Prana-stroom volgt. Zie artikel over de Basis Ingrediënten bij Tantra - Yantra - Visualisatie.

Chakra’s
Bij de Ucchara oefening kan worden gewerkt volgens het zeven chakra-systeem. Maar andere vormen kunnen ook, bijvoorbeeld een vijf of zes chakra-systeem. Maar als de subtiele chakra’s ook worden meegeteld, kunnen het er twaalf of zelfs dertien of meer zijn. Na voldoende meditatie kun je in de loop van jaren de volgende chakra’s op een subtiel niveau ervaren: achter het voorhoofd de Lalata, Ardhacandra, Nirodhini, Nada en Nadanta. En in de aura bij het bovenste deel van het energie lichaam boven de Kruin-Chakra: Shakti, Vyapini, Samana en Unmana en boven de Dvadashanta (einde energie-lichaam) Shuniyata.

Aarden
Na de Ucchara AUM Pranayam is het goed, vooral voor de meer gevoelige beoefenaar (een schitterende benaming in het Engels: Space Bunny), om te aarden. Dit kun je doen door eerst de handen snel lekker warm te wrijven en daarna met de vlakke handen bijvoorbeeld van boven het hoofd, via het lichaam, armen, benen en voeten een aantal keren naar beneden te strijken. Natuurlijk zijn er meer aardingsoefeningen, kies gewoon die het beste bij je past. Belangrijk is dat bij Tantrik Yoga je na de Ucchara oefening weer met de voeten op aarde komt, dat de schitterende ervaring met het aardse wordt geïntegreerd.

Wanneer en hoelang oefenen
In het begin gaat het wat meer tijd kosten. Wanneer je voldoende hebt geoefend, kan het ongeveer 9 min per dag duren. Deze duur om over-stimulatie te voorkomen voor als je heel gevoelig bent, anders kun je tot 24 minuten of langer oefenen.

Schema van de Ucchara oefening met Chakra's - Nadi's - Mantra's

Schema 1 met Ademen, Chakra's, Kumbhaka, Bandha's, Ida, Pingala en Sushumna

Uitgebreide Ucchara AUM Pranayam
Zoals je ziet komen veel van de voorbereidende oefeningen, zoals de laatste jaren vermeld zijn op de website, tijdens de Ucchara bij elkaar. Zonder de voorbereidende oefeningen wordt het een moeizaam gebeuren en gaat de Ucchara geen effect hebben. Daarbij moet je ook weer niet met de oefeningen overdrijven. De Ucchara moet na de voorbereidingen en voldoende geoefend te hebben, als het ware vanzelf gaan, zonder al teveel inspanning. Dat vraagt een constante nieuwsgierigheid naar wat er allemaal in je (energie)lichaam plaatsvindt.  Het doel van deze oefening is om de Prana door de Ida, Pingala en Sushumna meer vrij te laten stromen waardoor oude karma’s, trauma’s, frustraties, psychische en energetische blokkades kunnen oplossen. Daarbij ga je je meer één met het Bestaan, het Goddelijke of universeel Bewustzijn voelen en kan mogelijk verlichting ontstaan. Als extra voordeel worden alle (ca. 72.000) Nadi’s daardoor ook meer gevoed wat je gehele conditie sterk kan verbeteren. Om deze bijzonder krachtige Ucchara oefening volledig uit te mogen voeren, kan de begeleiding van een ervaren of gekwalificeerde meester noodzakelijk zijn. Deze oefening kan vele maanden of jaren van voorbereiding vergen om volledig effect te laten ontstaan. Om de oefening redelijk snel onder de knie te krijgen is het volgen van diverse retreats of trainingen aan te bevelen. Naast een paar verschillende Ucchara oefeningen, lijkt deze Varna-Ucchara uitvoering is de meest effectieve. Er bestaat ook een Prana-Ucchara die meer op de prana is gefocust en niet op Mantra.

Hier wordt de Ucchara AUM Pranayam beschreven waarbij het gaat om het intern laten stijgen van de Bija-Mantra AUM. Wanneer je ermee begint, hoef je niet alle fasen tegelijk te doen. Bouw het op in stapjes, in sub-fases, anders heb je kans dat je helemaal de draad kwijtraakt. Het eerste begin is natuurlijk alle voorbereidende oefeningen je helemaal eigen te maken. Dan pas stap voor stap de Ucchara oefening doen. Tijdens de oefeningen ga je waarschijnlijk ook ervaren dat de Prana, Kundalini, Nadi’s, Chakra’s, Granthi’s, Kala’s, energielichamen, enzovoort zich niet altijd op exact dezelfde plaats bevinden. En dat ook de intentie en de inzichten sterk per moment kunnen variëren. Het zijn uiterst subtiele energieën, vibraties, trillingen of golven die constant in beweging zijn. Dat is in essentie je ware Zijn, constant onder invloed van Shakti-Prana, dus nooit precies hetzelfde.

Schema Ucchara oefening met Kumbhaka - Prana - Apana - Granthi's - Samana - Udana - Kalas

Schema 2 met (verfijnde) geluiden, Granthi's, Udana, Kundalini en Kalas

Fasen en Stappenplan

De Ucchara bestaat uit ongeveer tien fasen:
1. Wees bewust van de Mind-constructies en laat ze los
2. Kanaliseren van de (subtiele) energieën
3. Ontwikkelen van de energie
4. Cultiveren van de energie
5. Tot rust laten komen van de energie (Kumbhaka)
6. Opstijgen van de energie van onderaan hart naar Dvadasshanta (boven de kruin)
7. Laat bewust de steeds meer verfijnde energieën ontstaan
8. Bewust worden van eenheid met alle objecten
9. Wees in vreugdevol contact met Werkelijkheid

Ga niet proberen de complete Ucchara ineens te oefenen, doe het stap voor stap:
Neem de tijd, bouw het rustig op, het mag rustig weken, maanden of jaren duren.

01. Zorg dat alle voorbereidingen volledig onder de knie zijn
02. Print eventueel de schema's uit als begeleiding
03. Oefen dan het ademen en het volgen, zie schema 1 blauwe vakken
04. Oefen dan het volgen van de Prana via de Nadi's, schema 1 gele vakken
05. Wees bewust van Ida, Pingala, Sushumna en Chakra's, schema 1 witte vakken
06. Chant AUM. Voel de krachtige vibratie achter het 3de oog, schema 2 licht blauw
07. Wees bewust van de Granthi's, schema 2 bruine vakken
08. Wees bewust van de actieve Kundalini, Upper en Lower, schema 2 gele vakken
09. Pas de Optie Mudra toe, alleen als het je helpt de Prana beter te volgen
10. Doe Optie Bandha's voor meer activering Prana, schema 1 en 2 blauwe vakken
11. Mediteer, blijf bewust, wees meditatief
12. Aarden

Uitgebreide overzicht Ucchara AUM Pranayam oefening

Voorbereiding
01. Maak je meditatieplek in orde
02. Buig met een Namasté voor je meditatieruimte en zitplaats
03. Zit op een gemakkelijke manier in een meditatieve houding en zorg voor weinig fysiek ongemak
04. Haal een paar keer diep adem
05. Ga dan in de Divine Posture zitten met gesloten ogen en de handen in de Cin Mudra
06. Bij de Cin Mudra mag je de handen op de knieën leggen met de palmen omhoog of naar beneden
07. Plaats eventueel een hiel of een opgerolde handdoek onder het perineum
08. Doe een aantal Pranayams (ademhalingen) van je eigen keuze om het denken te kalmeren en je meer bewust te laten zijn van en in contact met het (energie)lichaam
09. Wees bewust van je hart(chakra) en kom meer in je hart, leg eventueel tijdelijk de handen op het hart  
10. Adem een aantal keren langzaam en rustig, redelijk diep in en uit, zonder te forceren
11. Dan maak je de uitademing een beetje langer dan de inademing, in balans brengen is ook oké
12. Doe dan na elke in- en uitademing een korte adem-stop of adempauze van een paar tellen
13. Adem gedurende de gehele oefening op de hiervoor beschreven manier tot anders wordt aangegeven
14. Ontspan rustig de ogen, achter de ogen, mond, kaken, tanden en lippen los, tong in midden mondholte
15. Ontspan je nek en schouders en laat ze relaxed hangen
16. Wees bewust van de aardingsenergie via de billen op het meditatiekussen en/of voeten tegen de vloer
17. Volg bewust eventueel voorbijkomende gedachten, emoties of sensaties, zonder je ermee te identificeren

Ademen - Yantra - Ida - Pingala - Sushumna
18. Adem de fysieke adem langzaam en rustig in tot ongeveer de navel
19. Adem relaxed uit tot aan de neusbrug of het derde oog
20. Doe dit in- en uitademen een aantal keren
21. Breng jezelf nog wat meer in het hart, leg tijdelijk de handen op het hart, adem in het hart en breng je hele bewustzijn naar het hart
22. Visualiseer nu een prachtig schitterende energiebron en plaats die een 20 cm boven de Sahasrara (kruin-chakra)
23. Wees daarbij bewust van of voel Prana-Shakti of de Upper Kundalini energie
24. Na een aantal ademhalingen kan het gebeuren dat je parallel aan de fysieke ademstroom, in het begin soms delen van, de Ida, Pingala en/of de Sushumna Prana ervaart
25. Volg tijdens het inademen de Apana tot aan het bekkenbodem (perineum) of de Muladhara
26. Ervaar daarbij de koele maan-energie die via de Ida stroomt
27. Hierbij kun je ook een koel licht met een Bindu ervaren waarbij een mooi geopende lotus of andere bloem van licht in of rond het hart kan ontstaan
28. Tegen het einde van de fysieke inademing doe je een Kumbhaka van minstens tien tellen
29. Optie: Doe aan het einde van de inademing (Apana) een zachte Moola Bandha
30. Hierbij kan het gebeuren dat je het vuur, Samana, het samensmelten van de Ida en Pingala Prana, ervaart bij de overgang van Ida naar Pingala
31. Adem uit vanaf navel of hart als een langgerekte zucht tot aan de neusbrug of derde oog
32. Ervaar daarbij de hete zon-energie die via de Pingala omhoog stroomt
33. Volg tijdens het uitademen de Prana stroom van het perineum tot aan of boven de kruin, eventueel met een zacht-rode schitterende of sprankelende Bindu
34. Het is daarbij mogelijk dat je het voeden (Samana) van de Sushumna met Prana ervaart door Udana
35. Doe het voorgaande vanaf regel 25 een aantal keren

AUM chanten
36. Nu komt het chanten van AUM erbij
37. Optie Mudra: Doe de handen in een verstrengelde Cin Mudra voor de Muladhara met de palmen omhoog
38. Adem in zoals hiervoor beschreven, doe Kumbhaka
39. Optie Mudra: Doe de handen in een verstrengelde Cin Mudra voor de Manipura (navel)  
40. Chant tijdens het uitademen AUM met in het begin een open mond, bij de NNNG doe je de mond halfopen
41. Bij het uitademen eerst vanaf het perineum een zachte hhh tot ongeveer de navel
42. Daarna een vloeiende AAA tot het hart
43. Dan een UUU tot aan de keel, door de combinatie van de AAA en UUU kan het geluid OOO ontstaan
44. Dan met een NNNG door naar de frontale neusbijholte of achter het derde oog waarbij een sterke tinteling of vibratie achter het derde oog kan ontstaan
45. Laat de NNNG uitsterven bij het voorhoofd naar de kruin, ervaar eventueel de diverse vibraties
46. Ervaar uiteindelijk de subtiele stille vibraties tot aan de Upper-Kundalini
47. Optie Mudra: Volg met de handen in een verstrengelde Cin Mudra de Prana-stroom tot Upper Kundalini, relax de verstrengeling ter hoogte van de Ajna en draai de palmen naar beneden
48. Optie Bandha: Houd de Moola Bandha vast tot aan het einde van de uitademing
49: Optie Bandha: Doe na een viervijfde uitademing een Uddiyana Bandha
50. Na het uitademen (Prana) doe je een Kumbhaka van minstens tien tellen  
51. Ervaar de verbinding met (Para)Shakti of zelfs Shiva Shunya
52. Optie Bandha: Relax de Bandha’s
53. Adem in zoals hiervoor beschreven, doe Kumbhaka
54. Optie Mudra: Beweeg de handen na de Kumbhaka in een wijde cirkel weer terug naar de Manipura en doe ze in een verstrengelde Cin Mudra
55. Optie Mudra: Adem uit, breng de handen in de verstrengelde Cin Mudra naar de Muladhara
56. Optie Mudra: Adem in, breng de handen in de verstrengelde Cin Mudra terug naar de Manipura
57. Doe dit een aantal rondes, te beginnen bij regel 37 of 38  

Afronding
58. Hou dan in de Divine Posture een meditatieve stilte van minstens een kwartier.
59. Sluit af met aardingsoefening(en) om weer te gronden

Oefen dagelijks en laat de Kumbhaka steeds een paar tellen langer duren. Dat versterkt de toestroom van Prana in de hart-lotus en zorgt voor het steeds meer openen van de Ida, Pingala en Sushumna nadi (centrale energie-kanaal). Hier komt het superieure profijt tot uiting, het lost beperkende psychische knopen (Nabhi, Hrd, Kantha, Jihvamula, Bhrumadhya, Brahmarandra of Dvadashanta), blokkades of energiekanaalvernauwingen op. Het werkt ook versterkend wanneer je elke week steeds een aantal minuten langer in stilte mediteert.

Als extra kun je tijdens de Ucchara oefening één of meerdere Kalas of Deities (Goddelijkheden) erbij visualiseren. Dat vraagt een hele uitleg en wordt eventueel in een volgend artikel besproken.

Literatuur:
- Tantra Illuminated - Hareesh Christopher D Wallis
- Diverse video's en Facebook Info - Christopher Tompkins
- Vijñāna-Bhairava-Tantra (VBT) van Hareesh Christopher Wallis
- Recognition Sutras (Pratyabijna-hrdaya) van Rājānaka Ksemaraja door Hareesh
   uitgelegd op audio en video door Hareesh.
- The Doctrine of Vibration van Dyczkowski
- The Heart of the Yogini van Roger-Orphe Jeanty en Andre Padoux (Shri Vidya)

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

Klik hier voor vorige Artikelen  

. Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

Tantra is het meditatieve pad van transformatie,
daar hoef je echt niets voor te doen,
alleen maar bewust te Zijn.

(c) 2019 Swami Nirav Beej

Klik hier voor vorige Artikelen  

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

TantraTempel Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

  
Namastee, ik groet het Goddelijke in je . . . 

Ga in heel diepe meditatie . . .   met heel veel nederigheid . . .    Namasté . . .

TantraTempel - Copyright © 2019 swami Nirav Beej 

Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - is Essentie

Tantra workshops, retreats en trainingen 

Als je geïnteresseerd bent in een vreugdevol leven met meer kleur en
waarbij je je meer vrij voelt dan kan Tantra een uitkomst zijn. 

Tantra is bewust vanuit je hart in liefdevolle verbinding zijn
waardoor alles samensmelt tot één geheel.


Klussers gevraagd 
We hebben al met een enthousiaste groep Tantra vrienden ontzettend veel werk verzet, hartelijk dank daarvoor. Toch kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de Tantra Klusdagen op woensdag t/m vrijdag in de weken dat er geen tweedaagse workshop plaats vind. Geboden wordt diverse meditaties, maaltijden en dranken. Het is de bedoeling dat ca. 5 uur per dag (meditatief) gewerkt wordt zonder verdere vergoedingen. De TantraTempel vraagt veel onderhoud en er moeten meditatieve plekken in het bos en diverse looppaden gecreëerd worden. Als je zin hebt om mee te doen neem dan vrijblijvend contact met Nirav op. 

Tantra Verdiepings Workshops 
Middels Tantra workshops en trainingen zoals Tantra Verdiepings Weekenden kunnen stellen en singles in een veilige setting leren meer zelf-liefde, vertrouwen, compassie en liefde naar de ander, je geliefde, te ontdekken en te ervaren. Tevens leer je op een mooie liefdevolle manier je grenzen aan te geven. Hierdoor verkrijg je een diepere intieme connectie met een partner waardoor beiden gelukkiger kunnen worden.  

  
Onthoud altijd:
Bij Tantra gaat het om de ervaring, om de manier van Zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar tapes luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te zijn.

Contact 
Als je op de één of andere manier in Tantra geïnteresseerd bent geraakt en je Tantra verder zou willen onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen we je dan verder op weg helpen.

Klik hier voor vorige Artikelen  


Overzicht aanbod van de TantraTempel

 • Tantra Introductie dag  

  Spotlicht: Introductie dag

  Geheel onverwachts ben ik eind november naar het vrouwenweekend geweest bij de Tantratempel. Het werd een heel mooi, Lees meer

 • Tantra Mini Training  

  Spotlicht: Mini Training

  Zij schreven dan een (soms steenkolen) Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Lees meer

 • Tantra Jaar Training  

Aanmelden - Boeken Trainingen

Voor meer Info, Aanvraag of Boeking: Stuur een e-mailtje 
Met je voornaam, mobiel nummer, onderwerp, eventuele data met tijdstip en opmerking
Je mag natuurlijk ook even bellen naar Nirav voor persoonlijk contact  06-15521760

Om de donaties zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers.
Stuur maar even een e-mailtje of geef een belletje. Je bent van harte welkom!