It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

(H)erkenning Sutra's 18-8 - Ramaniya-Visaya-Carvana
Volledig Zintuig Bewustzijn

Klik hier voor vorige Artikelen  

Dit is een prachtige meditatie die bij de Neo-Tantra vaak in een afgezwakte vorm wordt toegepast onder naam 'Ritueel van de zintuigen'. Bij deze meditatie wordt aandacht gevraagd voor de volledige ervaring van de zintuigen. Het is de tiende meditatie-oefening uit the Recognition Sutras, hoofdstuk 18-8, Ramanīya-Viṣaya-Carvaṇa. Door deze meditatie regelmatig toe te passen krijgt je wereldbeeld een totaal andere (positieve) dimensie.

In deze reeks wordt een aantal relatief eenvoudig toe te passen meditatieve oefeningen besproken die toch heel krachtig zijn. Deze oefeningen zijn zonder de soms bijzonder ingewikkelde tantrische Yoga oefeningen op het gebied van adembeheersing, lastige lichaamshoudingen, uitgebreide visualisaties en dagenlange uitgebreide tantrische rituelen. Deze eenvoudige en krachtige oefeningen zijn een belangrijke verbetering en komen uit de non-dualistische Shaiva (Kaula) Tantra-leer. Het is een versneld pad om, wanneer je er aan toe bent, spirituele vrijheid te kunnen gaan ervaren. In latere artikelen komen de volgende meditatieoefeningen uit de Recognition Sutras aan de orde.

Eerst even een paar opmerkingen: De vage, elliptische en cryptische beschrijving die Ksemaraja bij deze oefeningen in het Sanskriet geeft, is niet een complete meditatie-oefening die je zomaar kunt gebruiken. Deze esoterische oefeningen worden volgens de traditie strikt geheim gehouden. Zij worden traditioneel één op één overgedragen van Meester (Guru) naar een leerling (Sadakha) die er klaar voor is. Maar de tijden zijn veranderd en steeds meer esoterische kennis wordt exoterisch. Mijn weg is een pad van tientallen jaren geweest om door middel van studie, oefening en diverse Meesters (Guru’s) raadplegen, de meditatie-oefeningen te mogen doorgronden. Deze inzichten  komen uit de Non-Dualistische Shaiva (Kaula) Tantra.

Voorwerk
Het is van belang voldoende met je Sadhana (dagelijkse spirituele beoefening) bezig te zijn om zo goed mogelijk met meditatie vertrouwd te zijn.

Wanneer de Leerling er klaar voor is, kan spirituele transmissie door de Meester ontstaan

18-8: Ramaniya-Visaya-Carvana (Ramanīya-Viṣaya-Carvaṇa)
Volledig Zintuig Bewustzijn

In plaats van de meditatie-oefening zelf uit te leggen, laat Ksemaraja de Geschriften spreken. Daarbij citeert hij opnieuw een van zijn favoriete oefenteksten. Hij maakt bij deze meditatie gebruik van een aantal verzen uit de Vijñāna-Bhairava-Tantra:

1. Men dient te mediteren over de toestand van volheid die zich uitbreidt door het genieten van lekker eten en drinken en die vreugde zal subliem worden.​

2. De yogi die van muziek en zang houdt in de mate dat hij ermee opgaat, wordt vervuld van ongeëvenaard geluk, bereikt een verhoogd bewustzijn en ervaart één-zijn met het goddelijke.​

3. Waar de geest zich ook verheugt, laat de aandacht daar blijven. In een dergelijke ervaring kan de ware aard van de allerhoogste gelukzaligheid naar voren komen.​

Deze verzen zijn redelijk duidelijk. Een toevoeging kan zijn dat er bij het derde vers wat meer uitleg komt. De verzen nodigen je uit om zo bewust mogelijk de zintuigen te observeren. De basis zintuigenzijn: horen, zien, ruiken, proeven en voelen. Maar er zijn veel meer zintuigen, afhankelijk van de definitie. Enkele voorbeelden zijn: Thermoceptie, temperatuurzin (waarnemen van warm of koud waardoor ons lichaam op temperatuur wordt gehouden); Nociceptie, pijn (bij (dreigende) weefselbeschadiging); Evenwichtszin (houdt je stabiel rechtop); Proprioceptie, positiezin (bewust zijn van je lichaam, positie en zwaarte van de lichaamsdelen. En zo zijn er nog veel meer. Bij deze meditatie gaat het erom, om steeds meer bewust te worden van de zintuigen.

Een makkelijk voorbeeld
Meestal houd je van lekker eten of drinken of het luisteren naar mooie muziek of het ruiken aan een bloem of het voelen van een streling. Maar ben je bewust van de volledige (totale) sensatie? Over het algemeen verlang je al naar de volgende sensatie op het moment van de piekervaring. Je laat de ervaring niet bewust wegebben, de aandacht gaat snel weer naar een volgende (piek)ervaring. Een Tantrika (Sadhaka) oefent in het bewust verleggen van het consumeren van piekervaringen naar een totale volledige ervaring van de sensatie waarbij die langzaam verdwijnt en overgaat in je wezen. Anders gezegd: Het gaat om een verschuiving van eetlustopwekkende (smakelijke) consumptie naar esthetisch, verfijnd bewustzijn. Je blijft daarbij zo lang mogelijk bij de ervaring waarbij je merkt dat zelfs wanneer de eigenlijke smaak is verdwenen, er een minuut de indruk blijft van de heerlijke smaak binnen bewustzijn. Door op deze manier te vertragen, verdiepen, en ten volle genieten van de ervaring, laat het niet een gevoel na van een gehechtheids-Saṃskāra. Dit geldt ook voor een pijnlijke ervaring, wanneer je het laat verteren, laat het geen aversie-Saṃskāra achter.

Het leven meer comfortabel ervaren
Deze meditatie kost maar een paar minuten extra per dag, maar het oriënteert je op een andere manier naar het hele leven. Je wordt meer bewust en geniet meer van schoonheid. Je gaat het totale leven steeds meer zien met het oog van grote dichters en kunstenaars. Je voelt je dieper vervuld door minder. Je gaat je beetje bij beetje steeds meer realiseren dat je in de steeds meer-verlangende-modus alleen maar naar meer en betere ervaringen jaagt. Dat terwijl alle ervaring reeds aanwezig kan zijn, maar je gunde je niet het geduld om het volledig binnen te laten. Daardoor voelde je je meestal half in het leven staan. Door diep bewust te zijn van de complete ervaring op allerlei vlakken en deze steeds verder te cultiveren, ga je steeds meer de schitterende schoonheid in alles om je heen ervaren. Het kost slechts een paar extra minuten per dag, dan kan de ware aard van de allerhoogste gelukzaligheid boven komen drijven. Laat ook het dwangmatig multitasken of het nieuws lezen tijdens het eten of alleen naar muziek luisteren terwijl we ander werk doen, een kwartiertje achterwege.

Tantrische Shaiva’s beschouwde ramanīya-viṣaya-carvaṇa, genietend van een prachtig zintuiglijk object als een belangrijke spirituele oefening. Deze worden ook wel 'de godinnen van de zintuigen voeden' genoemd. Alle ‘zintuig-godinnen’ zouden regelmatig met schoonheid moeten worden gevoed. Daardoor kunnen ze hun ‘zegen’ schenken, wat je meer in staat stelt om de hele wereld als mooi te zien.

Literatuur:

- Vijñāna-Bhairava-Tantra - Hareesh Christopher D Wallis
.. er zijn ook vertalingen van Paul Reps (door Osho als leidraad gebruikt), Daniel Odier, sw Satyasangananda Saraswati, Jaideva Singh, Mark Dyczkowski, Lakshmanjoo, Semenov, Kempton, Roche en stukjes van Alexis Sanderson.
- Recognition Sutras (Pratyabijna-hrdaya) van Rājānaka Ksemaraja door Hareesh Christopher D Wallis
   uitgelegd in zijn vertaling, op audio en video door Hareesh
- Abhinavagupta’s Philosophy of Revelation - Malinilokavarttika I - Jurgen Hanneder
   (beschrijving van het zesde gezicht van Shiva)
- The End of Your (Mind) World - Adyashanti (ook in NL)
- The Doctrine of Vibration van Dyczkowski

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

Klik hier voor vorige Artikelen  

Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

Tantra is het meditatieve pad van transformatie,
daar hoef je echt niets voor te doen,
alleen maar bewust te Zijn.

(c) 2020 Swami Nirav Beej

Klik hier voor vorige Artikelen  

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

TantraTempel Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

  
Namastee, ik groet het Goddelijke in je . . . 

Ga in heel diepe meditatie . . .   met heel veel nederigheid . . .    Namasté . . .

TantraTempel - Copyright © 2021 swami Nirav Beej 

Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - is Essentie

Tantra workshops, retreats en trainingen 

Als je geïnteresseerd bent in een vreugdevol leven met meer kleur en
waarbij je je meer vrij voelt dan kan Tantra een uitkomst zijn. 

Tantra is bewust vanuit je hart in liefdevolle verbinding zijn
waardoor alles samensmelt tot één geheel.


Klussers gevraagd 
We hebben al met een enthousiaste groep Tantra vrienden ontzettend veel werk verzet, hartelijk dank daarvoor. Toch kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de Tantra Klusdagen op woensdag t/m vrijdag in de weken dat er geen tweedaagse workshop plaats vind. Geboden wordt diverse meditaties, maaltijden en dranken. Het is de bedoeling dat ca. 5 uur per dag (meditatief) gewerkt wordt zonder verdere vergoedingen. De TantraTempel vraagt veel onderhoud en er moeten meditatieve plekken in het bos en diverse looppaden gecreëerd worden. Als je zin hebt om mee te doen neem dan vrijblijvend contact met Nirav op. 

Tantra Verdiepings Workshops 
Middels Tantra workshops en trainingen zoals Tantra Verdiepings Weekenden kunnen stellen en singles in een veilige setting leren meer zelf-liefde, vertrouwen, compassie en liefde naar de ander, je geliefde, te ontdekken en te ervaren. Tevens leer je op een mooie liefdevolle manier je grenzen aan te geven. Hierdoor verkrijg je een diepere intieme connectie met een partner waardoor beiden gelukkiger kunnen worden.  

  
Onthoud altijd:
Bij Tantra gaat het om de ervaring, om de manier van Zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar tapes luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te zijn.

Contact 
Als je op de één of andere manier in Tantra geïnteresseerd bent geraakt en je Tantra verder zou willen onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen we je dan verder op weg helpen.

Klik hier voor vorige Artikelen  


Overzicht aanbod van de TantraTempel

 • Tantra Introductie dag  

  Spotlicht: Introductie dag

  Geheel onverwachts ben ik eind november naar het vrouwenweekend geweest bij de Tantratempel. Het werd een heel mooi, Lees meer

 • Tantra Mini Training  

  Spotlicht: Mini Training

  Zij schreven dan een (soms steenkolen) Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Lees meer

 • Tantra Jaar Training  

Aanmelden - Boeken Trainingen

Voor meer Info, Aanvraag of Boeking: Stuur een e-mailtje 
Met je voornaam, mobiel nummer, onderwerp, eventuele data met tijdstip en opmerking
Je mag natuurlijk ook even bellen naar Nirav voor persoonlijk contact  06-15521760

Om de donaties zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers.
Stuur maar even een e-mailtje of geef een belletje. Je bent van harte welkom!