It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

(H)erkenning Sutra's 18-4b - Activeren Lage-Kundalini

Klik hier voor vorige Artikelen  

De oefeningen uit hoofdstuk 18-4 bestaan uit twee meditaties. In dit artikel wordt de zesde meditatie-oefening uit the Recognition Sutras, hoofdstuk 18-4b, Shakti-Sankoca-Vikasa (activeren Lage-Kundalini), deel twee behandeld.

In deze reeks wordt een aantal relatief eenvoudig toe te passen meditatieve oefeningen besproken die toch heel krachtig zijn. Zie ook nog even voor de achtergrond informatie enkele vorige artikelen, de voorbereidende Shakti-Sankoca, Tattva-Bhāvanā en de Shakti-Vikasa meditaties. Deze oefeningen zijn zonder de soms bijzonder ingewikkelde tantrische Yoga oefeningen op het gebied van adembeheersing, lastige lichaamshoudingen, uitgebreide visualisaties en dagenlange uitgebreide tantrische rituelen. Deze eenvoudige en krachtige oefeningen zijn een belangrijke verbetering en komen uit de non-dualistische Shaiva (Kaula) Tantra-leer. Het is een versneld pad om, wanneer je er aan toe bent, spirituele vrijheid te kunnen gaan ervaren. Zie voor meer informatie ook het artikel van december 2019 over Ucchara AUM Pranayam. In latere artikelen komen de volgende meditatieoefeningen uit de Recognition Sutras aan de orde.

Eerst even een paar opmerkingen: De vage, elliptische en cryptische beschrijving die Ksemaraja bij deze oefeningen in het Sanskriet geeft is niet een complete meditatie-transformatie oefening die je zomaar kunt gebruiken. De Shakti-Sankoca-Vikasa is een (esoterische) oefening die volgens de traditie strikt geheim werd gehouden. Zij wordt traditioneel één op één overgedragen van Meester naar een leerling (Sadakha) die er klaar voor is. Maar de tijden zijn veranderd en steeds meer esoterische kennis wordt exoterisch. Mijn weg is een pad van tientallen jaren geweest om door middel van studie, oefenen en diverse Meesters (Guru’s) raadplegen, de Kundalini-oefeningen te mogen doorgronden. Door achteraf zorgvuldig terug te kijken, is er een inzicht ontstaan dat het pad op een veilige manier sterk te verkorten is. De Shakti-Sankoca-Vikasa-oefening bestaat uit twee delen. Eerst deel a: de Hoge Kundalini (bij de Kruin-Chakra) activeren door middel van de Ucchara AUM Pranayam en daarna deel b: de Lage-Kundalini (bij de Basis-Chakra) activeren door middel van het opwekken van (seksuele) levensenergie die via het centrale energie kanaal (Sushumna Nadi) omhoog naar de Kruin Chakra mag gaan stromen. In dit artikel komt de tweede aan de orde. Vervolgens mogen de twee Kundalini’s gelijktijdig gaan stromen, elkaar versterken, uitbalanceren, aarden en uiteindelijk samensmelten, waardoor spirituele bevrijding kan ontstaan. Zoals je ziet zijn er twee Kundalini’s, een Hoge en een Lage. Deze inzichten  komen uit de Non-Dualistische Shaiva Kaula Tantra.

Voorwerk
In vorige artikelen staan de voorbereidende oefeningen, de Shakti-Sankoca , de Tattva-Bhāvanā en de Shakti-Vikasa. Aanbevolen wordt om deze meditaties voldoende te oefenen.

Wanneer de Leerling er klaar voor is, kan spirituele transmissie door de Meester ontstaan

Lage-Kundalini

Beschrijving van de oefening door Ksemaraja:

Om deze oefening goed te begrijpen zijn een aantal bronnen gebruikt:
1. Ksemaraja:
En door het voeden en sublimeren van de energie in het gebied van de Lage-Kuṇḍalinī - dat wil zeggen, het 'Zesde Gezicht' - vindt er een 'onderdompeling in gewaarwording' plaats op de niveaus van zijn Wortel, zijn Punt en het Centrum.

2. Ksemaraja citeert uit de Sri Vidya (Śrīvidyā) sekte, een vers Visuddhi-magga 4.23d–24c uit de Vāmakeśvarī-mata:
Focus op de Godin (Parā) van het Woord, stralend vibrerend in de vorm van de Kern-Mantra (Bīja), die de vreugde van bewustzijn wakker maakt en die de Brahma-Granthi laat oplossen (vrij komen).

3. Jayaratha’s commentaar op bron 2. uit ca. 1300 n.C.:
De Godin van het Woord in de vorm van de Bīja, wekt de vreugde van het bewustzijn op. Anders gezegd, ze (zijnde Parā) activeert de resonantie van het bewustzijn, de kracht van het Centrum die stralend vibreert, nadat ze de Brahma-Granthi volledig heeft doorboord.  De Brahma-Granthi bevindt zich boven de basis van het 'gebied van generatie / geboorte', de Janma-Sthāna, tussen het 'vuur' en het 'gif'.

4. Kṣemarāja citeert een vers uit de meest esoterische geschriften van de Trika, de Vijñāna-Bhairava-Tantra:  
Men zou zijn hart, vol plezier, in het centrum [punt] tussen het ‘vuur’ [aan de wortel] en het ‘gif’ [aan het uiteinde] moeten werpen met een adempauze, ofwel Kevala-Kumbhaka of Pūraka-Kumbhaka; zo is men verbonden met de gelukzaligheid van hartstocht. 118 || 68

Enkele verklarende begrippen van de Codewoorden uit de schemertaal (elliptisch) in de bronnen/verzen:
Zesde gezicht (van Shiva): Het gaat over het ondergedeelte van het (etherisch of subtiele) lichaamsgebied, wat loopt van de Kanda tot aan het perineum bij het onderste uiteinde van de Sushumna.

Kanda: bevindt zich drie of vier vingerbreedtes onder de navel en twee of drie vingerbreedtes naar binnen, tegenwoordig meestal de Svadisthana genoemd. De Kanda is bijzonder belangrijk omdat daar de meeste Nadi’s (subtiele energiekanalen) doorheen lopen en omdat het de bron is van (seksuele) levensenergie. Bij vrouwen bevindt zich de Kanda ter hoogte van de baarmoederhals. Door seksuele energie-oefeningen wordt de Kanda geladen met extra Prana, vooral door toepassing van Kumbhaka (ademstop) en gefocuste aandacht, zodat een volledige ontlading kan plaatsvinden.

Wortel: Codewoord voor de Kanda, waar tijdens Tantra-Yoga-oefeningen het vuur (energie/Prana) wordt geconcentreerd.

Punt: Codewoord voor de plaats van de Penis of de Clitoris. Kan ook de Kruin-Chakra betekenen.

Centrum: Codewoord voor Perineum. Het Centrum is hoogst waarschijnlijk het belangrijkste focuspunt. Kan ook de Hart-Chakra betekenen.

Brahma-Granthi: Vorm van blokkade onder aan de Sushumna bij het perineum in de buurt van de basis-chakra. Bij veel, vooral seksueel onderdrukte, mensen blijft de (seksuele) levensenergie ergens bij het perineum-lichaamsgebied hangen.

Vuur: Codewoord voor Kanda

Gif: Codewoord voor Penis. Ook wel Visa, de top van de penis. Ook kan het betekenen, de start van de Lage-Kundalini Prana-stroom naar de Sushumna bij het perineum.

Punt: Codewoord voor Perineum.

Wat kan naar aanleiding van de verzen de bedoeling van deze oefening zijn?
Hierbij gaat het erom de Lage-Kundalini te activeren waarbij de Brahma-Granthi (psychische blokkade) bij de Basis Chakra in de buurt van het perineum kan vrijkomen. Door op een spirituele manier (seksuele) levensenergie op te wekken en te gebruiken voor het doorbreken of openen van de Brahma-Granthi, kan de Kundalini Prana de Sushumna (Centrale Kanaal) bij het perineum binnenstromen en verder omhoog richting Kruin Chakra stromen. Deze zeer krachtige spirituele Tantra-Yoga oefening waarbij ook een adempauze (Kumbhaka) en Mantra wordt gebruikt is in de traditie geheim. In de tijd van Ksemaraja impliceerde het werken met Kundalini tevens een Mantra, waarschijnlijk HRIM of HAIM. De adempauze mag in meerdere uitvoeringen worden toegepast, Puraka Kumbhaka (Vayu-Purna) aan het einde van de inademing of Kevala-Kumbhaka op elk willekeurig moment. Volgens de Vijnana Bhairava Tantra wordt geadviseerd om de focus te leggen op het Centrum van het bekkenbodemgebied (perineum lichaamsgebied) in plaats van bij de hoog gevoelige penistop of clitoris/G-spot. Om de aandacht bij het perineumgebied te houden wordt een zachte Moola-Bandha toegepast. Opmerking! Er wordt met (seksuele) levensenergie gewerkt, die bij verkeerde toepassing of uitvoering ervan door mensen met een onvolwassen intentie en inzicht, potentieel gevaarlijk kan zijn.

Bij de behandeling van de Sanskriet teksten kunnen een paar mogelijkheden ontstaan voor wat betreft de uitvoering met de kernwoorden Wortel, Punt en Centrum. In eerste instantie lijkt de Wortel de Kanda, de Punt de Penis en het Centrum het Perineum. Maar na verdere bestudering is de Wortel de Kanda, het Centrum het Hart en de Punt de Kruin-Chakra.

Oefening
Door voldoende oefening van deze transformerende meditaties kan de Prana steeds vrijer door de Sushumna gaan stromen en alle richtingen uitstralen. Het eindresultaat is dat op den duur de Prana volledig en harmonieus in het totale energiesysteem van het gehele lichaam is geïntegreerd. Dit wordt bereikt door (seksuele) energie (Prana) voldoende bij het perineumgebied op te wekken, het doorbreken van de blokkade Brahma Granthi waardoor de Prana via de Sushumna omhoog kan stromen naar de Hart-Chakra en verder kan doorstromen naar de Kruin-Chakra en daarboven. Daarbij wordt de grove (seksuele) levensenergie bij het perineum steeds verfijnder naar de Kruin-Chakra toe. Tijdens het omhoog stromen van de Kundalini-Prana blijf je in eerste instantie van de Moola-Bandha bewust en daarna of tijdens, als tweede aandacht, het gebied van de Kanda tot en met het perineum. Wanneer je een orgasme voelt naderen, stop dan met ademen en voel / visualiseer de kernmantra die net boven de bekkenbodemgebied vibreert. Herhaal het proces als het orgasme zich weer terugtrekt. Als een orgasme optreedt, blijf dan de adem inhouden en de mantra voelen, terwijl je bewust het gelukzalige gevoel, de Kanda en het perineale gebied en de geslachtsdelen laat doordringen. Zodra het orgasme begint te vervagen, laat je de energie door het centrale kanaal uitademen. De oefening zal succesvoller zijn als de Kanda al is 'opgewarmd' door herhaaldelijk vasthouden van de ademhaling (Kumbhaka), gerichte aandacht en visualisatieoefening (bijvoorbeeld de Kanda zien als een bal van rood vuur) vóór (seksuele) levensenergie opwekking. De sensatie daarbij is ongetwijfeld orgastisch. Wat er gebeurd is dat de over het algemeen bij het bekkenbodem gebied aanwezige (seksuele) levensenergie (Prana) zich via de Sushumna evenwichtig verdeelt over het gehele (energie)lichaam.

Beide oefeningen (Shakti-Sankoca-Vikasa, deel 4a en 4b) brengen zowel uitzetting als krimp bij de Sushumna met zich mee, maar het algehele effect is de uitzetting en de onbelemmerde doorstroming van Prana door de Sushumna (het centrale kanaal).

Je merkt waarschijnlijk bij het lezen van deze tekst dat het een hele toer is om de in schemertaal geschreven Sanskriet instructies te doorgronden en correct te vertalen. Daarbij zijn commentaren op de instructies, begeleiding van een Meester en oefening, een absolute voorwaarde.

Literatuur:

- Recognition Sutras (Pratyabijna-hrdaya) van Rājānaka Ksemaraja door Hareesh Christopher D Wallis
   uitgelegd in zijn vertaling, op audio en video door Hareesh
- Abhinavagupta’s Philosophy of Revelation - Malinilokavarttika I - Jurgen Hanneder
   (beschrijving van het zesde gezicht van Shiva)
- The End of Your (Mind) World - Adyashanti
- The Doctrine of Vibration van Dyczkowski

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

Klik hier voor vorige Artikelen  

Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

Tantra is het meditatieve pad van transformatie,
daar hoef je echt niets voor te doen,
alleen maar bewust te Zijn.

(c) 2020 Swami Nirav Beej

Klik hier voor vorige Artikelen  

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

TantraTempel Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

  
Namastee, ik groet het Goddelijke in je . . . 

Ga in heel diepe meditatie . . .   met heel veel nederigheid . . .    Namasté . . .

TantraTempel - Copyright © 2020 swami Nirav Beej 

Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - is Essentie

Tantra workshops, retreats en trainingen 

Als je geïnteresseerd bent in een vreugdevol leven met meer kleur en
waarbij je je meer vrij voelt dan kan Tantra een uitkomst zijn. 

Tantra is bewust vanuit je hart in liefdevolle verbinding zijn
waardoor alles samensmelt tot één geheel.


Klussers gevraagd 
We hebben al met een enthousiaste groep Tantra vrienden ontzettend veel werk verzet, hartelijk dank daarvoor. Toch kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de Tantra Klusdagen op woensdag t/m vrijdag in de weken dat er geen tweedaagse workshop plaats vind. Geboden wordt diverse meditaties, maaltijden en dranken. Het is de bedoeling dat ca. 5 uur per dag (meditatief) gewerkt wordt zonder verdere vergoedingen. De TantraTempel vraagt veel onderhoud en er moeten meditatieve plekken in het bos en diverse looppaden gecreëerd worden. Als je zin hebt om mee te doen neem dan vrijblijvend contact met Nirav op. 

Tantra Verdiepings Workshops 
Middels Tantra workshops en trainingen zoals Tantra Verdiepings Weekenden kunnen stellen en singles in een veilige setting leren meer zelf-liefde, vertrouwen, compassie en liefde naar de ander, je geliefde, te ontdekken en te ervaren. Tevens leer je op een mooie liefdevolle manier je grenzen aan te geven. Hierdoor verkrijg je een diepere intieme connectie met een partner waardoor beiden gelukkiger kunnen worden.  

  
Onthoud altijd:
Bij Tantra gaat het om de ervaring, om de manier van Zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar tapes luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te zijn.

Contact 
Als je op de één of andere manier in Tantra geïnteresseerd bent geraakt en je Tantra verder zou willen onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen we je dan verder op weg helpen.

Klik hier voor vorige Artikelen  


Overzicht aanbod van de TantraTempel

 • Tantra Introductie dag  

  Spotlicht: Introductie dag

  Geheel onverwachts ben ik eind november naar het vrouwenweekend geweest bij de Tantratempel. Het werd een heel mooi, Lees meer

 • Tantra Mini Training  

  Spotlicht: Mini Training

  Zij schreven dan een (soms steenkolen) Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Lees meer

 • Tantra Jaar Training  

Aanmelden - Boeken Trainingen

Voor meer Info, Aanvraag of Boeking: Stuur een e-mailtje 
Met je voornaam, mobiel nummer, onderwerp, eventuele data met tijdstip en opmerking
Je mag natuurlijk ook even bellen naar Nirav voor persoonlijk contact  06-15521760

Om de donaties zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers.
Stuur maar even een e-mailtje of geef een belletje. Je bent van harte welkom!