It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

(H)erkenning Sutra's 18-6 - Verstillen van de Mind

Klik hier voor vorige Artikelen  

De oefeningen uit de vorige artikelen 18-4a, 18-4b en 18-5 zijn gefocust op de Kruin-Chakra, het Seks of Basis-Centrum en de Hart-Chakra. De nu beschreven meditatieve transformatieoefening is gefocust op de  begin en eind-momenten van de adem-energie tijdens het ademen. Het is de achtste meditatie-oefening uit the Recognition Sutras, hoofdstuk 18-6, Aādyanta-Koṭi-Nibhālana. Het resultaat is dat de Mind enorm gaat verstillen. Nadat de oefeningen op Kruin, Hart, Basis en Mind voldoende beoefend zijn, mag volledige integratie (samenvloeiing) ontstaan.

In deze reeks wordt een aantal relatief eenvoudig toe te passen meditatieve oefeningen besproken die toch heel krachtig zijn. Zie ook nog even voor de achtergrond informatie enkele vorige artikelen, de voorbereidende Shakti-Sankoca-Vikasa-Deel-a, Shakti-Sankoca-Vikasa-Deel-b en Vaha-Cheda meditaties. Deze oefeningen zijn zonder de soms bijzonder ingewikkelde tantrische Yoga oefeningen op het gebied van adembeheersing, lastige lichaamshoudingen, uitgebreide visualisaties en dagenlange uitgebreide tantrische rituelen. Deze eenvoudige en krachtige oefeningen zijn een belangrijke verbetering en komen uit de non-dualistische Shaiva (Kaula) Tantra-leer. Het is een versneld pad om, wanneer je er aan toe bent, spirituele vrijheid te kunnen gaan ervaren. Zie voor meer informatie, vooral over de Sushumna, Ida en Pingala, ook het artikel van december 2019 over Ucchara AUM Pranayam. In latere artikelen komen de volgende meditatieoefeningen uit de Recognition Sutras aan de orde.

Eerst even een paar opmerkingen: De vage, elliptische en cryptische beschrijving die Ksemaraja bij deze oefeningen in het Sanskriet geeft is niet een complete meditatie-transformatie oefening die je zomaar kunt gebruiken. Deze esoterische oefeningen worden volgens de traditie strikt geheim gehouden. Zij worden traditioneel één op één overgedragen van Meester (Guru) naar een leerling (Sadakha) die er klaar voor is. Maar de tijden zijn veranderd en steeds meer esoterische kennis wordt exoterisch. Mijn weg is een pad van tientallen jaren geweest om door middel van studie, oefenen en diverse Meesters (Guru’s) raadplegen, de Kundalini-oefeningen te mogen doorgronden. Door achteraf zorgvuldig terug te kijken, is er een inzicht ontstaan dat het pad op een veilige manier sterk te verkorten is. Nadat de vorige meditatieve transformaties  voldoende zijn beoefend, mag de Mind meer tot rust komen. Uiteindelijk mogen de voorgaande oefeningen gaan samenvloeien. Deze inzichten  komen uit de Non-Dualistische Shaiva Kaula Tantra.

Voorwerk
Het is van belang de voorgaande oefeningen uit hoofdstuk 18 voldoende te oefenen totdat je er zo goed mogelijk mee vertrouwd bent.

Wanneer de Leerling er klaar voor is, kan spirituele transmissie door de Meester ontstaan

18-6 (Aādyanta-Koṭi-Nibhālana)
Begin en eind-momenten van de adem-energie
Verstillen van de Mind

Ksemaraja:
Het ‘beginpunt’ is het hart; het ‘eindpunt’ is de Dvādaśānta (ca 20cm boven de kruin). Door op deze punten te concentreren tot het moment dat de Prāṇa tevoorschijn komt en tot rust komt, is het cultiveren van de oefening om de Mind tot rust te brengen.

Dit is een mooie, eenvoudige en krachtige oefening. Het stromen van levensenergie (Prāṇa-śakti) is sterk verbonden met, maar niet identiek aan de stroom van de fysieke ademhaling. Bij deze oefening heb je het gevoel dat de uitademing begint vanaf de basis van de Hart-Chakra en door het Centrale Kanaal (Sushumna) verticaal omhoog stroomt, via de Kruin-Chakra van het hoofd en op ongeveer twintig centimeter boven het hoofd, bij de bovengrens van het energielichaam (Dvada-Shanta), 'tot rust komt'. Daarna stel je je voor dat de inademing begint vanaf datzelfde punt ((Dvada-Shanta), via de Kruin-Chakra, door het Centrale Kanaal naar beneden gaat en weer tot rust komt bij de basis van het hart. Door de aandacht daarop te richten kun je de subtiele energie van de Prāṇa sturen (activeren). Daarbij gaat de fysieke ademhaling uiteraard via de neus of de mond. Na voldoende oefening kun je zelfs bij het inademen het gevoel hebben dat het midden van je kruin iets koeler wordt. Een hulpmiddel kan voor sommige mensen zijn om te concentreren op het visualiseren van een klein lichtpuntje (Bindu), dat de stroom van de Prāṇa tussen de twee punten volgt. Bij het verdiepen van deze oefening  komt de Mind (het denken) bijzonder goed tot rust.

Kṣemaraja citeert bij deze oefening een aantal belangrijke teksten uit de Trika, de Vijñāna-Bhairava-Tantra. Hij haalt een paar verzen aan die de voordelen beschrijven van het aandachtig concentreren op de twee punten van de oefening, de Hart-Chakra en de Dvādaśānta. Ter verduidelijking heeft Hareesh er ook nog een tweetal aan toegevoegd.

De relevante verzen uit de Vijñāna-Bhairava-Tantra:
Met iemands zintuiglijke vermogens, opgelost in de ruimte van het Hart - in de binnenste uitsparing van de Lotus - met iemands aandacht op niets anders: o gezegende Godin, zal men zaligheid (saubhāgya) verkrijgen. || 49

Door de geest grondig te laten oplossen in de Dvādaśānta van iemands eigen lichaam, wordt het doel van de Werkelijkheid zeker voor iemand van gestaag onderscheidingsvermogen. || 50

Waar je ook bent, wat je ook doet, richt je aandacht op de Dvādaśānta. Terwijl je mentale opwinding van moment tot moment verdwijnt, zul je binnen een paar dagen getransformeerd worden. || 51

De Allerhoogste Godin articuleert zichzelf [voortdurend] als de levengevende stroom van adem: de uitademing stijgt op en de inademing - de beweging bij het lichaam naar binnen - daalt neer. Door te pauzeren op de twee punten van hun opkomst, en ze [met stil bewustzijn] te vullen, [verblijft men in] de stille staat van volheid. || 24

Door de innerlijke en uiterlijke ademhalingen niet te snel om te draaien van de rustmomenten [waar de ademhaling pauzeert], wordt de stille ruimte van bewustzijn onthuld die ten grondslag ligt aan de beweging van Prāṇa. || 25
.

Samenvattende uitleg van de genoemde verzen:
Elke Chakra kan als een Lotus worden gevisualiseerd, maar gebeurd meestal bij de Hart-Chakra. In de genoemde verzen ligt de focus op het diepe subtiele centrum van de Hart-Chakra. Daarbij kunnen de bladeren van de lotus langzaam half open en weer dicht gaan, in tune met de ademhaling. Het sterke punt hierbij is dat er bewustzijn is op het afremmen aan het einde van de inademing, het vervolgens tot rust komen van de adem (Kumbhaka) en daarna het rustig opstarten van de uitademing. Vooral het proces van de adempauze en het beginnen van de uitademing kan een verhoogde adem-energie (Prana of Prana-Shakti of Kundalini-Shakti) teweeg brengen. Men noemt dit ook wel het opstoken van het vuur. Hetzelfde geldt voor de overgang van de uitademing naar de inademing. Door de focus op het diepe subtiele centrum van de Hart-Chakra te leggen, kunnen alle zintuiglijke vermogens, zoals zien, horen, voelen, enzovoort oplossen in die innerlijke ruimte. De uiterst belangrijke toevoeging van Ksemaraja is dat er ruim bewustzijn is op het samensmeltende overvloeien en tot rust komen van de Prana (adem-energie) tijdens de overgangen van de in- naar de uitademing en van de uit- naar de inademing.

Dvada-Shanta (dvādaśānta)
Met de Dvada-Shanta wordt de bovenste limiet (buitenste grens) van het energetisch lichaam (aura) bedoeld. Dat ligt ongeveer een twintig centimeter (ca. twaalf vinger breedtes) boven het hoofd. Een ieder ervaart de Dvada-Shanta op zijn eigen manier en plaats en is tevens afhankelijk van het moment. Het mooiste is dat daarop dagelijks minimaal een honderd keer wordt geoefend. Er komt dan steeds meer bewustzijn op het energie-lichaam. Een extra (transformatie)oefening is dat wanneer totaal onnodige gedachten wordt ervaren,  de aandacht naar de Dvada-Shanta wordt verplaatst.

Om deze reden noemt Kṣemaraja de beoefening ādyanta-koṭi-nibhālana, ‘gefocust op het begin- en eindpunt’.

Oefening

1. Ga in een gemakkelijke Yoga-houding zitten, bijvoorbeeld de Divine Posture
2. Adem een aantal keren krachtig, lang en diep in en uit
3. Ga daarna zo diep mogelijk bij jezelf naar binnen, wees helemaal in contact met jezelf
4. Adem daarbij een tijdje rustig, redelijk diep in en uit, zonder te forceren
5. Wees bewust van de fysieke ademstroom, in: richting navel, uit: richting neusbrug
6. Wees daarbij (tevens) bewust van het energetisch (energie/Prana) lichaam
7. Tijdens de inademing:
a. Wees bewust dat tegen het einde van de inademing de ademstroom langzaam afstopt
b. Wees er dan van bewust dat de ademstroom stopt (Kumbhaka)
c. Wees er vervolgens van bewust dat de uitademing langzaam opstart
8. Hetzelfde gebeurt tijdens de uitademing:
a. Wees bewust dat tegen het einde van de uitademing de ademstroom langzaam afstopt
b. Wees er dan van bewust dat de ademstroom stopt (Kumbhaka)
c. Wees er vervolgens van bewust dat de inademing langzaam opstart
9. Nadat de punten 7 en 8 comfortabel en vloeiend verlopen, kan een stap verder worden gegaan
10. Breng tijdens het ademen stapje voor stapje de aandacht naar het energielichaam
11. Verleg dan de focus iets richting ruggengraat naar de Sushumna-Nadi (Centrale Kanaal)
12. Breng dan rustig de focus naar de basis van de Hart-Chakra (eventueel Manipura - Solar Plexus)
13. Adem de Prana-Shakti vol en diep in het hartgebied en doe een ademstop (Kumbhaka)
14. Vooral bij ademstopmomenten (Kumbhaka’s) kunnen verdiepende werkelijkheden worden ervaren
15. De Mind (het denken) bij de Dvada-Shanta wordt al snel rustiger
16. Vooral bij de bovenste Kumbhaka kan een serene stilte (leegte) en een eenheidsbesef met het Bestaan ervaren worden
17. Blijf tijdens deze oefening diep bewust van de kwaliteit van de subtiele eindpunten (Kumbhaka’s)  
18. Als extra trucje vóór het uitademen: adem nog een heel klein snufje in
19. Herhaal deze oefening zolang als goed voelt, liefst minimaal honderd keer per dag
20. Blijf na de afronding nog een tijd (15 tot 30 min) navoelen wat deze oefening je brengt.

De ervaring bij deze meditatieve transformatieoefening kan het verstillen van de Mind zijn.
Het begin kan wat technisch klinken, na oefening wordt het een gewoonte en kunnen de vruchten royaal worden gepluktJe merkt waarschijnlijk bij het lezen van deze tekst dat het een hele toer is om de in schemertaal geschreven Sanskriet instructies te doorgronden en correct te vertalen. Daarbij zijn commentaren op de instructies, begeleiding van een Meester en oefening, een absolute voorwaarde.

Literatuur:

- Recognition Sutras (Pratyabijna-hrdaya) van Rājānaka Ksemaraja door Hareesh Christopher D Wallis
   uitgelegd in zijn vertaling, op audio en video door Hareesh
- Abhinavagupta’s Philosophy of Revelation - Malinilokavarttika I - Jurgen Hanneder
   (beschrijving van het zesde gezicht van Shiva)
- The End of Your (Mind) World - Adyashanti
- The Doctrine of Vibration van Dyczkowski

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

Klik hier voor vorige Artikelen  

Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

Tantra is het meditatieve pad van transformatie,
daar hoef je echt niets voor te doen,
alleen maar bewust te Zijn.

(c) 2020 Swami Nirav Beej

Klik hier voor vorige Artikelen  

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

TantraTempel Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

  
Namastee, ik groet het Goddelijke in je . . . 

Ga in heel diepe meditatie . . .   met heel veel nederigheid . . .    Namasté . . .

TantraTempel - Copyright © 2021 swami Nirav Beej 

Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - is Essentie

Tantra workshops, retreats en trainingen 

Als je geïnteresseerd bent in een vreugdevol leven met meer kleur en
waarbij je je meer vrij voelt dan kan Tantra een uitkomst zijn. 

Tantra is bewust vanuit je hart in liefdevolle verbinding zijn
waardoor alles samensmelt tot één geheel.


Klussers gevraagd 
We hebben al met een enthousiaste groep Tantra vrienden ontzettend veel werk verzet, hartelijk dank daarvoor. Toch kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de Tantra Klusdagen op woensdag t/m vrijdag in de weken dat er geen tweedaagse workshop plaats vind. Geboden wordt diverse meditaties, maaltijden en dranken. Het is de bedoeling dat ca. 5 uur per dag (meditatief) gewerkt wordt zonder verdere vergoedingen. De TantraTempel vraagt veel onderhoud en er moeten meditatieve plekken in het bos en diverse looppaden gecreëerd worden. Als je zin hebt om mee te doen neem dan vrijblijvend contact met Nirav op. 

Tantra Verdiepings Workshops 
Middels Tantra workshops en trainingen zoals Tantra Verdiepings Weekenden kunnen stellen en singles in een veilige setting leren meer zelf-liefde, vertrouwen, compassie en liefde naar de ander, je geliefde, te ontdekken en te ervaren. Tevens leer je op een mooie liefdevolle manier je grenzen aan te geven. Hierdoor verkrijg je een diepere intieme connectie met een partner waardoor beiden gelukkiger kunnen worden.  

  
Onthoud altijd:
Bij Tantra gaat het om de ervaring, om de manier van Zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar tapes luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te zijn.

Contact 
Als je op de één of andere manier in Tantra geïnteresseerd bent geraakt en je Tantra verder zou willen onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen we je dan verder op weg helpen.

Klik hier voor vorige Artikelen  


Overzicht aanbod van de TantraTempel

 • Tantra Introductie dag  

  Spotlicht: Introductie dag

  Geheel onverwachts ben ik eind november naar het vrouwenweekend geweest bij de Tantratempel. Het werd een heel mooi, Lees meer

 • Tantra Mini Training  

  Spotlicht: Mini Training

  Zij schreven dan een (soms steenkolen) Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Lees meer

 • Tantra Jaar Training  

Aanmelden - Boeken Trainingen

Voor meer Info, Aanvraag of Boeking: Stuur een e-mailtje 
Met je voornaam, mobiel nummer, onderwerp, eventuele data met tijdstip en opmerking
Je mag natuurlijk ook even bellen naar Nirav voor persoonlijk contact  06-15521760

Om de donaties zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers.
Stuur maar even een e-mailtje of geef een belletje. Je bent van harte welkom!