It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

(H)erkenning Sutra's 18-5 - Activeren Hart Chakra

Klik hier voor vorige Artikelen  

De oefeningen uit de vorige artikelen 18-4a en 18-4b zijn gefocust op de Kruin-Chakra en het Seks of Basis-Centrum.  De nu beschreven meditatieve transformatieoefening is gefocust op het Hart-Centrum. Het is de zevende meditatie-oefening uit the Recognition Sutras, hoofdstuk 18-5, Vāha-Cheda (activeren van het Hart-Centrum). Nadat deze drie oefeningen op Kruin, Hart en Basis voldoende beoefend zijn, mag volledige integratie (samenvloeiing) ontstaan.

In deze reeks wordt een aantal relatief eenvoudig toe te passen meditatieve oefeningen besproken die toch heel krachtig zijn. Zie ook nog even voor de achtergrond informatie enkele vorige artikelen, de voorbereidende Shakti-Sankoca-Vikasa-Deel-a en de Shakti-Sankoca-Vikasa-Deel-b meditaties. Deze oefeningen zijn zonder de soms bijzonder ingewikkelde tantrische Yoga oefeningen op het gebied van adembeheersing, lastige lichaamshoudingen, uitgebreide visualisaties en dagenlange uitgebreide tantrische rituelen. Deze eenvoudige en krachtige oefeningen zijn een belangrijke verbetering en komen uit de non-dualistische Shaiva (Kaula) Tantra-leer. Het is een versneld pad om, wanneer je er aan toe bent, spirituele vrijheid te kunnen gaan ervaren. Zie voor meer informatie, vooral over de Sushumna, Ida en Pingala, ook het artikel van december 2019 over Ucchara AUM Pranayam. In latere artikelen komen de volgende meditatieoefeningen uit de Recognition Sutras aan de orde.

Eerst even een paar opmerkingen: De vage, elliptische en cryptische beschrijving die Ksemaraja bij deze oefeningen in het Sanskriet geeft is niet een complete meditatie-transformatie oefening die je zomaar kunt gebruiken. Deze esoterische oefeningen worden volgens de traditie strikt geheim gehouden. Zij worden traditioneel één op één overgedragen van Meester naar een leerling (Sadakha) die er klaar voor is. Maar de tijden zijn veranderd en steeds meer esoterische kennis wordt exoterisch. Mijn weg is een pad van tientallen jaren geweest om door middel van studie, oefenen en diverse Meesters (Guru’s) raadplegen, de Kundalini-oefeningen te mogen doorgronden. Door achteraf zorgvuldig terug te kijken, is er een inzicht ontstaan dat het pad op een veilige manier sterk te verkorten is. Nadat door voldoende oefening de Hoge en Lage Kundalini eigen zijn gemaakt, mag het Hart-Centrum worden geopend. Uiteindelijk kunnen deze drie belangrijke centra gaan samenvloeien. Deze inzichten  komen uit de Non-Dualistische Shaiva Kaula Tantra.

Voorwerk
Het is van belang de voorgaande oefeningen  Shakti-Sankoca-Vikasa-Deel-a en de Shakti-Sankoca-Vikasa-Deel-b voldoende te oefenen totdat je er zo goed mogelijk mee bent vertrouwd.

Wanneer de Leerling er klaar voor is, kan spirituele transmissie door de Meester ontstaan

18-5 Vaha-Cheda (vāha-cheda)
Pauzeren Prana-stromen bij de Hart-Chakra

Ksemaraja:
Het pauzeren van de 'stromen', d.w.z. de apana en prana die in de linker en rechter kanalen bewegen, betekent ze onderbreken - nadat ze in het hart tot rust zijn gebracht - met de interne uiting van een gelofteloos foneem, iets dat dicht bij k, h , enz. staat. Zoals onderwezen in de ‘Hymne aan de baarmoeder van wijsheid’ (vidyā):

Wanneer iemands twee zijkanalen tot hun volle omvang stromen en men ze 'snijdt' met een gelofteloze 'k', waarbij de geest gefocust blijft op de innerlijke leegte van de hartlotus, dan is de sluier van blinde duisternis verscheurd, en daar komt de oorsprong van Uw wijsheid tevoorschijn, die de staat van hoogste goddelijkheid kan voortbrengen, zelfs voor de gebonden ziel. ||

De tekst die Ksemaraja aanhaalt is een hymne aan de Godin. Vaak worden de woorden ‘spruit van wijsheid’ gebruikt, waarbij Kundalini wordt gesuggereerd. Ook kun je de uitdrukking ‘spruit van vlammen’ tegenkomen, maar het tantrische woord dat hier wordt gebruikt voor ‘wijsheid’ is ‘Vidya’, wat ook betekent ‘godinnenmantra’.

Hierbij is het van groot belang dat je voldoende contact hebt met de primaire energie-(Prana-) kanalen Sushumna, Ida en Pingala. Deze van oorsprong esoterische oefeningen laten de Kundalini meer vrijer stromen waardoor spirituele Vrijheid kan ontstaan. Zoals eerder aangegeven focust deze oefening op het vrij maken van het Hart-Centrum.

Vaha-Cheda - Activeren van de Hart Chakra

Beschrijving van de oefening:

  1. Ga in een gemakkelijke Yoga-houding zitten, bijvoorbeeld de Divine Posture
  2. Adem een aantal keren krachtig, lang en diep in en uit
  3. Ga daarna zo diep mogelijk bij jezelf naar binnen, wees helemaal in contact met jezelf
  4. Adem daarbij een tijdje rustig, redelijk diep in en uit, zonder te forceren
  5. Wees bewust van de fysieke ademstroom, in: richting navel, uit: richting neusbrug
  6. Wees dan bewust van het energetisch (energie/Prana) lichaam
  7. Verleg dan de focus iets richting ruggengraat naar de Sushumna-Nadi (Centrale Kanaal)
  8. Wees daarna bewust van de Ida-Nadi bij het inademen en van de Pingala-Nadi bij het uitademen
  9. Breng dan rustig de focus naar het hartgebied
10. Adem de Prana-Shakti vol en diep in het hartgebied en doe een ademstop (Kumbhaka)
11. Laat nu ook de Prana stoppen door het stil chanten van het begin van de letter K van een Godin-mantra (bijvoorbeeld van Kali)
12. Blijf daarbij diep bewust van het gevoelsmatige centrum van de Hart-Chakra
13. Ervaar daarbij minstens een paar seconden een soort ‘zwangere pauze’ in combinatie met een diepe stilte
14. Op het moment dat de adempauze ongemakkelijk wordt, adem rustig uit zonder het K-woord (Mantra)  
15. Als trucje vóór het uitademen: adem nog een heel klein snufje in
16. Herhaal deze ademhaling een aantal keren zolang als goed voelt
17. Blijf na de afronding nog een tijd navoelen wat deze oefening je brengt.

Blijf bewust aanwezig in het hartcentrum en bij de ervaring dat je op het punt staat een esoterische Godin-mantra te chanten. Dan kan je ervaren dat deze oefening uitermate krachtig kan zijn.

Beide oefeningen (Shakti-Sankoca-Vikasa, deel 4a, 4b en Vaha-Cheda) brengen zowel uitzetting als krimp bij de Sushumna met zich mee, maar het algehele effect is de uitzetting en de onbelemmerde doorstroming van Prana door de Sushumna (het centrale kanaal).

Je merkt waarschijnlijk bij het lezen van deze tekst dat het een hele toer is om de in schemertaal geschreven Sanskriet instructies te doorgronden en correct te vertalen. Daarbij zijn commentaren op de instructies, begeleiding van een Meester en oefening, een absolute voorwaarde.

Literatuur:

- Recognition Sutras (Pratyabijna-hrdaya) van Rājānaka Ksemaraja door Hareesh Christopher D Wallis
   uitgelegd in zijn vertaling, op audio en video door Hareesh
- Abhinavagupta’s Philosophy of Revelation - Malinilokavarttika I - Jurgen Hanneder
   (beschrijving van het zesde gezicht van Shiva)
- The End of Your (Mind) World - Adyashanti
- The Doctrine of Vibration van Dyczkowski

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

Klik hier voor vorige Artikelen  

Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

Tantra is het meditatieve pad van transformatie,
daar hoef je echt niets voor te doen,
alleen maar bewust te Zijn.

(c) 2020 Swami Nirav Beej

Klik hier voor vorige Artikelen  

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

TantraTempel Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

  
Namastee, ik groet het Goddelijke in je . . . 

Ga in heel diepe meditatie . . .   met heel veel nederigheid . . .    Namasté . . .

TantraTempel - Copyright © 2020 swami Nirav Beej 

Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - is Essentie

Tantra workshops, retreats en trainingen 

Als je geïnteresseerd bent in een vreugdevol leven met meer kleur en
waarbij je je meer vrij voelt dan kan Tantra een uitkomst zijn. 

Tantra is bewust vanuit je hart in liefdevolle verbinding zijn
waardoor alles samensmelt tot één geheel.


Klussers gevraagd 
We hebben al met een enthousiaste groep Tantra vrienden ontzettend veel werk verzet, hartelijk dank daarvoor. Toch kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de Tantra Klusdagen op woensdag t/m vrijdag in de weken dat er geen tweedaagse workshop plaats vind. Geboden wordt diverse meditaties, maaltijden en dranken. Het is de bedoeling dat ca. 5 uur per dag (meditatief) gewerkt wordt zonder verdere vergoedingen. De TantraTempel vraagt veel onderhoud en er moeten meditatieve plekken in het bos en diverse looppaden gecreëerd worden. Als je zin hebt om mee te doen neem dan vrijblijvend contact met Nirav op. 

Tantra Verdiepings Workshops 
Middels Tantra workshops en trainingen zoals Tantra Verdiepings Weekenden kunnen stellen en singles in een veilige setting leren meer zelf-liefde, vertrouwen, compassie en liefde naar de ander, je geliefde, te ontdekken en te ervaren. Tevens leer je op een mooie liefdevolle manier je grenzen aan te geven. Hierdoor verkrijg je een diepere intieme connectie met een partner waardoor beiden gelukkiger kunnen worden.  

  
Onthoud altijd:
Bij Tantra gaat het om de ervaring, om de manier van Zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar tapes luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te zijn.

Contact 
Als je op de één of andere manier in Tantra geïnteresseerd bent geraakt en je Tantra verder zou willen onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen we je dan verder op weg helpen.

Klik hier voor vorige Artikelen  


Overzicht aanbod van de TantraTempel

 • Tantra Introductie dag  

  Spotlicht: Introductie dag

  Geheel onverwachts ben ik eind november naar het vrouwenweekend geweest bij de Tantratempel. Het werd een heel mooi, Lees meer

 • Tantra Mini Training  

  Spotlicht: Mini Training

  Zij schreven dan een (soms steenkolen) Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Lees meer

 • Tantra Jaar Training  

Aanmelden - Boeken Trainingen

Voor meer Info, Aanvraag of Boeking: Stuur een e-mailtje 
Met je voornaam, mobiel nummer, onderwerp, eventuele data met tijdstip en opmerking
Je mag natuurlijk ook even bellen naar Nirav voor persoonlijk contact  06-15521760

Om de donaties zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers.
Stuur maar even een e-mailtje of geef een belletje. Je bent van harte welkom!