It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

Tantrik Yoga Introductie - Kort en Uitgebreid

Tantra is de weg via Meditatie en Transformatie naar Verlichting


Klik hier voor de meer uitgebreide tekst . . .

Wat is Tantrik Yoga in het kort

Tantra (Tantrik Yoga) is een duizenden jaren oude Indiase wetenschap welke voortgekomen is uit een gezonde drang naar vrijheid, naar spirituele groei en verlichting. Zonder tussenkomst van de gevestigde orde, zoals de religieuze leraren, de politiek, enz. Tantra kent een grote hoeveelheid aan methoden en technieken om lichamelijke en geestelijke harmonie te bereiken. Tantra is een weg naar binnen, naar je diepste innerlijke, om van daaruit bewust de dingen te ervaren zoals ze werkelijk zijn. Dat betekent dat Tantrik Yoga je laat ervaren dat wat is ontstaan en weer vergaat, niet de ware werkelijkheid is. Dat wat altijd aanwezig is, zonder mutatie, daar gaat Tantra over, de eeuwige bewuste werkelijkheid en waarheid.

Tantra (Tantrik Yoga) is een methode die je alleen kunt begrijpen door het te doen, door het te ervaren. Tantra ziet het leven als een meditatie waarin men bewust is van elke innerlijke beleving, zoals bijvoorbeeld: voelen, zien, ruiken, horen, proeven, denken en daarnaast van emoties, sensaties en ervaringen van energieën, enz.

Tantra is in de loop der eeuwen vermengd met allerlei geloofsovertuigingen zoals het Hindoeïsme, (Tibetaans) Boeddhisme en Jainisme. Taoïsme is de Chinese Tantra welke wat meer gestructureerd is.

Tantra (Tantrik Yoga) maakt je daarbij ook bewust van je levensenergie die aan de basis ligt van ons bestaan. Tantra kent vele actieve meditatievormen, die bijvoorbeeld deze energie bewust door het lichaam laat stromen om zo energiebanen en zogenaamde "chakra's" verder te openen. In dit proces wordt alles wat ons belemmerd ten volle te leven, vrijgemaakt. Dit vraagt om een grote bereidheid tot zelfreflectie, zelfwerkzaamheid en het doorvoelen van je ervaringen, en kan grote transformaties teweegbrengen.

Tantra (Tantrik Yoga) kan je helpen om levenslustiger, vrijer, energieker, aandachtiger, bewuster, gezonder, helderder, liefdevoller en rustiger te worden. De enorme menselijke potentie kan meer tot uiting komen

Tantra (Tantrik Yoga) stelt niet voor om onbevangen en ongebreidelde seks met Jan en alleman te hebben. De westerse boeken die daar steeds maar over gaan maken een totaal verkeerde interpretatie van Tantra. Als je kijkt naar de achtergrond van deze schrijvers, kom je tot de conclusie dat het geen tantrika’s zijn en geen flauw benul hebben van de spirituele impact van Tantra. Zij gebruiken seks om veel boeken te kunnen verkopen omdat veel westerlingen daar heel erg op gefocust zijn. Maar Tantra gaat er juist om om voorbij de seks te komen, dat het geen bijzonder issue meer is en dat het op een heel gewone manier geobserveerd kan worden. Het is dus de grootste onzin om te denken dat als je seksuele behoeften hebt, het Tantra pad voor jou is. Dat is een totaal misplaatste invulling van Tantra. Als je de dringende behoefte hebt om te seksen, daar is niets mis mee, noem het dan ook zo en misbruik daar niet het woord Tantra voor!

De insteek van Tantra (Tantrik Yoga) bij seksualiteit is totaal tegengesteld aan de manier hoe de meeste mensen erover denken. De meesten zien seks als een noodzakelijk iets, een soort levensbehoefte. Daarbij creëert het een soort zintuigelijke en ego bevrediging en ontspanning. Tantra (Tantrik Yoga) ziet seks als seksuele levensenergie die ingezet kan worden als een krachtige instinctieve terugkeer naar onze uiteindelijke werkelijkheid, een terugkeer naar absolute onschuld, absoluut één-zijn, één van de hoogste vormen van meditatie.

De grootste seksuele sensatie van alles is geen zoektocht naar sensatie, maar een stil wachten. Volkomen ontspannen, volstrekt hersenloos, conceptloos, zonder erover te denken. Men is er alleen van bewust, niets meer, niets minder. Er is alleen bewustzijn, acceptatie, tevreden zijn, zonder enige inhoud . En dan is er een grote schoonheid, een grote zegen.

Tantra is een levenshouding, een manier van in het leven staan. Bij Tantra ervaar je je leven zoals het komt, op bewuste innerlijke wijze. Tantra gaat over acceptatie, overgave, transformatie en meditatie. Tantra is bevrijding en ruimte om te zijn. Tantra is in dit leven een richting naar conceptloze, blijvende, ware innerlijke spirituele vrijheid en laat daarbij je menselijke potentie ontplooien.

Positieve transformatie van je levensenergie om echt vrij te zijn en vol in het leven te staan. Je wordt energieker en gaat meer stralen. Tantra is leven in het licht met meer vreugde, kleur en geluk.

Tantra is Liefde, intimiteit, genieten en dankbaarheid voor alles wat we in dit moment bewust mogen ervaren. Tantra en Taoïsme kennen ook duizenden jaren oude tradities die zich bezighouden met transformatie van de krachtigste levensenergie: seksuele energie.

Drie soorten Tantra richtingen
Er kan een arbitraire verdeling van drie soorten Tantra onderscheiden worden:
1. Oude pre-mainstream Shamanistische Tantra met veel rituelen in samenhang met
allerlei afgoden.

2. Klassieke Tantra (Tantra's ofwel Agama's = Geschriften, Leer)
(oorspronkelijke Tantra ontdaan van meestal heidense rituelen)
Hierbij is de richting sprirituele vrijheid of verlichting, ontplooing menselijke potentie en eenheidsgevoel met het Goddelijke.

2. Neo-Tantra - Westerse seksuele Tantra
Is eigenlijk geen Tantra, het doel is exstase, multi orgasmussen, sensatie.

Binnen deze drie soorten zijn een veelheid aan richtingen te onderscheiden. Er zijn richtingen die geloofsovertuiging-beïnvloed zijn. Vaak blijft Tantra in het midden, onafhankelijk van geloofsovertuiging, filosofie, ras, afkomst, plaats en kleur.

TantraTempel Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

Klik hier voor weer terug naar de korte uitleg . . .

Wat is Tantra, meer uitgebreid - Definities

Omdat het Sanskriet (oude Indiase religieuze taal) woord Tantra niet zomaar te vertalen is, zijn er diverse vertalingen of verklaringen:

1. Tantra betekent techniek of een technologie in de context van innerlijk bewustzijn.

2. Tantra betekent ook “verruiming” en is afgeleid van:
Tan = draad, web, vlechten, uitrekken, spreiden of expanderen en
Tra = gereedschap of instrument.
Samengevoegd betekent Tantra dus ' Gereedschap voor uitbreiding of vlechten van bewustzijn '. Het kan daardoor ook ' methode om de geest en het lichaam te verruimen ' betekenen.

3. Het sanskriet woord `Tantra` kan worden vertaald als tan = expansie; tra = bevrijding en betekent ook `weven`, ‘uitbreiding’ , `weefsel` of  `verruiming`. Verruiming van vooral innerlijk bewustzijn.
Tantra heeft als enig doel het uitbreiden en verruimen van bewust-Zijn. Tantra is een levenshouding of visie uit de Vedische traditie, die gericht is op geestelijke verruiming en bevrijding. Het verwijst naar een reeks mondelinge, hoog esoterisch Hindoeïstische overdrachten van vele duizenden jaren voor onze jaartelling. De geschriften en voorschriften dateren uit het begin van onze jaartelling. Tantrische geschriften gaan over een enorme hoeveelheid verklaringen over van alles en nog wat. Een heel klein gedeelte, nog niet 1%, gaat over seksualiteit en dan nog in een zuiver spirituele context. In de Tantra wordt bij seksuele energie juist de nadruk gelegd op de beheersing en de transformatie ten behoeve van de spirituele ontwikkeling. Het seks aspect heeft daarom helemaal geen focus. Eigenlijk gaat Tantra over het voorbij zijn aan de seksualiteit, voorbij zijn aan de dualiteit en te ervaren dat in essentie alles één is. Bewust Zijn en meditatie spelen daarbij een bijzonder grote rol.

Het uitgangspunt van deze teksten is de overtuiging dat hoewel de materiële en de gedachtewereld zich aan ons voordoen in de vorm van tegenstellingen (mannelijk-vrouwelijk, licht-donker, yin-yang), er in werkelijkheid, achter deze verschijningsvormen, een allesomvattende eenheid bestaat (zie Advaita Vedanta). De bewuste vereniging met die eenheid is, volgens de Tantra, de essentie van het mens-zijn.

Uit de geschriften van beoefenaars en `verlichte` meesters, komt Tantra tevoorschijn als een filosofie, een wetenschap, een kunst én een leefwijze waarbij op bewuste, transformerende en scheppende manier gebruik wordt gemaakt van de seksuele energie. De tantrische levenshouding bestaat voor het overgrote deel uit beschrijvingen van de praktijk en het bewust ervaren daarvan. Daarbij kent Tantra weinig puur theoretische aspecten.

De Tantra's bestaan uit vele duizenden regels en oefeningen. Maar in essentie gaat het bij Tantra erom alles te accepteren zoals het is, komt of gaat. Inclusief het loslaten van ideeën en overtuigingen. Daarbij hoort ook het voorgaande, ook daar niet aan vasthouden. Eigenlijk is het een staat van no-mind, een hoofd zonder een enkele gedachte. Daarbij kom je in de meest extatische manier van zijn.

Tantra kent vele methoden en technieken om je meer bewust te maken, vooral van je innerlijke. Daar zitten onder andere ook methodieken bij die beogen de seksuele levensenergie naar een hoger plan te brengen, deze energie meer te verfijnen. Maar dat is maar een klein deeltje van Tantra.

Tantra maakt op een sublieme manier ook gebruik van allerlei valkuilen van het leven, zoals bijvoorbeeld het gebruik en drugs, alcohol en seks. Maar dan op een heel bewuste manier, om spiritueel te groeien en om deze zaken te overstijgen.

Het mooiste is om Tantra in zijn totaliteit te beleven. Er niet een deeltje uit pakken en dat als de Tantra te zien zoals een aantal gefrustreerde leraren het proberen te brengen.

Tantra is een manier van leven, een manier van zijn, een levenshouding. Eigenlijk verbindt Tantra zich niet zo met de gevestigde orde. Tantra is wars van allerlei geloven en dogma's. Tantra leert je de dingen zelf uit te zoeken en te ervaren.

Eén van de aspecten van Tantra is dat het de vrouw verheft tot een Godin.

Tantra laat je het samengaan van het in alles aanwezige bewustzijn en energieën ervaren in het gehele universum. 

De levenswijze van de Tantra’s ontstond in India. Van daaruit is deze levenshouding verspreid over Tibet, China, Nepal, Japan en Zuidoost Azië.

Het Tantrisme biedt praktische methoden voor het ontwikkelen van een totaal bewustzijn van de lichamelijke mogelijkheden. Daarbij leert het tevens het accepteren van alle emoties en verlangens zodat men de tegenstellingen van pijn en genot, vernietiging en creativiteit, duisternis en licht kan overstijgen. Wat kan Tantra voor jou betekenen?

Het Tantrisme is een filosofie of een levenswijze die de bewuste en creatieve toepassing van seksuele energie omvat om bevrijding van beperkingen van het individuele zelf te bereiken. Deze bevrijding verhoogt het zich bewust zijn van het genot en de vreugde van elk moment. Dus niet alleen op het gebied van seks maar in het hele leven!! 

Tantristen beschouwen de spirituele geslachtsdaad (in Sanskriet: Maithuna) als een ritueel dat gericht is op lichamelijke liefde om de Kundalini te activeren en deze naar de Chakra’s op de kruin te sturen.

De harmonie van tegengestelden 
In het Tantrisme symboliseren de godheden Shiva en Shakti de twee tegengestelde krachten / energieën van het mannelijke en het vrouwelijke, het positieve en het negatieve. Shiva is het mannelijke beginsel en zijn partner, Shakti, het vrouwelijke. 

De geslachtsdaad vertegenwoordigt de vereniging van Shiva en Shakti. In het Taoïsme worden de twee tegenovergestelde krachten vertegenwoordigd door Yin en Yang. Eigenlijk gaat het om de totale vereniging van de innerlijke man en vrouw om zo een heel mens te worden, volledig in balans.

Wanneer je van lezen houdt zijn er nog duizenden teksten, maar misschien ga je er nog meer van in je hoofd zitten. 

Onthoud: Het gaat om de ervaring, om de manier van zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar tapes te luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te zijn. 

Tantra en liefde
Omarm het leven zoals je je geliefde omarmt. Tantra is liefde. Met liefde kan je versmelten, samensmelten, één worden met het geheel, één worden met het universum, één worden met het Goddelijke.

Neem alle tijd als je met jouw geliefde de liefde bedrijft. Het samenzijn wordt dan steeds minder seksueel, het wordt steeds spiritueler. Mettertijd kan er een steeds diepere, stille vereniging tussen twee lichaamsenergieën plaats vinden.

En probeer het denken erbuiten te houden, blijf in het moment en blijf heel diep met elkaar verbonden. Stapje voor stapje wordt het meer extatisch, wordt het een meditatie. Het seksuele denken wordt dan steeds minder seksueel.

Op een gegeven moment ervaar je dat je de liefde bedrijft zonder lust, zonder seksueel te zijn. Dan ben je thuis gekomen.

Vrije vertaling van Tantra Spirituality & Sex – Osho

Elke geloofsovertuiging heeft wel een bepaalde mening over seksualiteit, zo ook Tantra.

Drie soorten Tantra richtingen
Er kan een arbitraire verdeling van drie soorten Tantra onderscheiden worden:
1. Klassieke Tantra
    (oorspronkelijke Tantra met al zijn meestal heidense rituelen)
    Hierbij is de richting sprirituele vrijheid of verlichting.
2. Neo Tantra
    (Klassieke Tantra ontdaan van alle voor Westerlingen niet relevante rituelen)
    Hierbij is de richting sprirituele vrijheid of verlichting.
3. Westerse seksuele Tantra
    Is eigenlijk geen Tantra, het doel is exstase, multi orgasmussen, sensatie.

Binnen deze drie soorten zijn een veelheid van richtingen te onderscheiden. Er zijn richtingen die geloofsovertuiging-beïnvloed zijn. Vaak blijft Tantra in het midden, onafhankelijk van geloofsovertuiging, filosofie, ras, afkomst en kleur.

Dan zijn er nog vele richtingen die met Tantra aangeduid worden welke helemaal geen Tantra inhouden. Dat zijn meestal richtingen die met het belangrijke en noodzakelijke voorwerk naar Tantra bezig zijn. Na voldoende jaren ervaring en uitgewerking mag men voorzichting met Tantra bezig zijn.

Tantrageschriften (met bronnen van duizenden jaren geleden)
Boeken waarin oorspronkelijke Tantra wordt beschreven zijn bijvoorbeeld:
- Tantra: Deel 1 Leven in Vrijheid en Deel 2 Leven in Heelheid - Osho;
- Tantra Illuminated - Christopher D Wallis;
- from Sex to Superconsciousness - Osho;
- Tantra Darshan - Niranjanananda Saraswati;
- het 'Boek der Geheimen" - Osho;
- Taoïstische geheimen der liefde I en II - Mantak Chia (Chinese Tantra).
- Tantra: Het Allerhoogste Inzicht - Osho;

Zie verder de artikelen op de site en de beknopte literatuurlijst voor meer inzicht in Tantra.

TantraTempel Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de EssentieZie ook:  
Het aanbod van de TantraTempel

Meer weten? Neem contact op met Nirav 06-15521760  of  sessies@tantratempel.nl


Info Aanvraag - Aanmelden - Boeken Tantra Diversen

Heb je een vraag, wil je meer info of wil je aanmelden?

Stuur een e-mail en je ontvangt zo spoedig mogelijk, meestal dezelfde dag, antwoord of een bevestiging van je aanmelding.

Vermeld minimaal de volgende info: 
1. Je voornaam en voornaam van je partner als die meedoet 
2. Bij een aanmelding je (mobiel) telefoonnummer 
3. Wat is je vraag of waarvoor wil je boeken 
4. De datum wanneer het plaats vindt of 
5. Bij een sessie de gewenste datum, eventueel meerdere keuzedata, en 
6. De aanvangstijd van de gewenste sessie en 
7. De tijdsduur van een gewenste sessie 

Stuur een e-mail naar:   sessies@tantratempel.nl  of bel:  06-15521760
Hartelijk dank voor de aanvraag of aanmelding! 

Namaste introductie Tantra   
Namasté