It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

(H)erkenning Sutra's 18-3 - Intern & Extern Bewust zijn

Klik hier voor vorige Artikelen  

In dit artikel wordt de vierde meditatie-oefening uit the Recognition Sutras, hoofdstuk 18-3, Shakti-Vikasa, behandeld.

In deze reeks wordt een aantal relatief eenvoudig toe te passen meditatieve oefeningen besproken die toch heel krachtig zijn. Zie ook nog even voor de achtergrond informatie enkele vorige artikelen, de Shakti-Sankoca en de Tattva-Bhāvanā meditaties. Deze oefeningen zijn zonder de soms bijzonder ingewikkelde tantrische Yoga oefeningen op het gebied van adembeheersing, lastige lichaamshoudingen, uitgebreide visualisaties en dagenlange uitgebreide tantrische rituelen. Deze eenvoudige en krachtige oefeningen zijn een belangrijke verbetering en komen uit de non-dualistische Shaiva (Kaula) Tantra-leer. Het is een versneld pad om, wanneer je er aan toe bent, spirituele vrijheid te gaan ervaren. Zie voor meer informatie ook het artikel van december 2019 over Ucchara AUM Pranayam. In latere artikelen komen de volgende meditatieoefeningen aan de orde.

Oefening  

18-3. Shakti-Vikasa (śakti-vikāsa)
Gelijktijdig bewust zijn van innerlijke en uiterlijke energie:

'Expansie van energie' betekent het naar buiten laten stromen van energie die binnen in je verborgen was door een plotselinge expansie van het gehele scala aan waarnemingen en zintuigen, zonder de verbinding met het centrum (Sushumna) te verliezen. Dit is in overeenstemming met de methode om de Bhairava-Mudra of de Shambhavi-Mudra binnen te gaan. "De aandacht is bij je naar binnen gekeerd terwijl je naar buiten staart, zonder de ogen te sluiten of te openen".  

In het vorige artikel is de voorbereidende oefening, Tattva-Bhavana meditatie uit hoofdstuk 8, gegeven om oefening 3 uit hoofdstuk 18 van de Pratyabhijna-Rridaya (Recognition Sutras) van Rajanaka Ksemaraja makkelijker te kunnen uitvoeren. Ook is het goed om de meditatie uit het artikel van juni 2020 “Ga naar binnen” ( Shakti-Sankoca ), voldoende te beoefenen.


Wanneer de Leerling er klaar voor is, kan spirituele transmissie door de Meester ontstaan

Bij die Shakti Sankoca gaat het vooral over de verborgen energie binnen in je. Wanneer je de drie oefeningen (Shakti-Sankoca, Tattva-Bhavana en Shakti-Vikasa), opeenvolgend uitvoert, gaat de reikwijdte (Spanda) groter worden. Er ontstaat een heen en weer gaande energiestroom van een naar binnen gerichte samentrekking naar een naar buiten gerichte uitzetting. Daarbij is het belangrijk dat het uitbreiden van bewustzijn vanuit het centrale kanaal (Sushumna) ontstaat naar een zo groot mogelijke omvang. Al de zintuigen en open zintuigelijke doorgangen zijn daarbij gelijktijdig volledig betrokken. Anders gezegd: “Kijk of staar naar buiten, terwijl de aandacht naar binnen is gericht, zonder de ogen te sluiten of te openen". Dat laatste betekent niet dat je niet met de ogen mag knipperen, maar dat de aandacht niet teveel naar binnen of naar buiten is gericht. Je bent daarbij gelijktijdig bewust van de binnen- en de buitenwereld. De aandacht is daarbij van de eerste orde waardoor je deze meditatie niet kunt doen tijdens allerlei externe activiteiten. Daarom zijn de Shakti-Sankoca en de tattva-bhāvanā goede voorbereidende meditaties.

Met het gelijktijdig bewust zijn van alle zintuigen wordt bedoeld dat ze allemaal evenveel aandacht krijgen, zonder enige uitzondering. Daarbij horen alle energie-vibraties van de hart-mind zoals gedachten-stromen  (-treintjes), emoties en horen, zien, beelden, geluiden, sensaties, voelen, echt alles waar je van gewaar kunt zijn. Bij deze meditatie ben je volledig ontspannen waarbij je aandacht in een zachte modus is waardoor je alles gelijktijdig kunt ervaren.

Het Centrale Energiekanaal, de Sushumna Nadi, kan eventueel gezien of beter gezegd, ervaren worden als een stralende en sprankelende kolom van puur licht. Het gaat daarbij niet zozeer om visualisatie maar meer om het ervaren, voelen of simpelweg gewaar zijn.

Algemeen
De beschreven meditatie vergt enige oefening omdat je de dwang moet loslaten om je op één ding in het bijzonder te concentreren. Het is belangrijk je bewustzijn te verzachten om alles te kunnen omvatten.
Door deze meditatie regelmatig te oefenen, ga je steeds meer ervaring krijgen in een meer intensieve of verhoogde mate van Bewustzijn. Na verloop van tijd ga je je meer en meer bewust worden van de diepe volheid en volledigheid van Bewustzijn zelf. Op den duur ga je elk object in zijn veld even tastbaar en aanwezig in Bewustzijn ervaren.
Door regelmatig de Shakti-Sankoca en de tattva-bhāvanā meditatie te beoefenen, ben je veel beter voorbereid om de ‘uitbreiding van energie’, zowel intern als extern gelijktijdig en evenwichtig bewust zijn, śakti-vikāsa, te volbrengen.

Literatuur:
- Recognition Sutras (Pratyabijna-hrdaya) van Rājānaka Ksemaraja door Hareesh Christopher D Wallis
   uitgelegd in zijn vertaling, op audio en video door Hareesh
- The End of Your (Mind) World - Adyashanti
- The Doctrine of Vibration van Dyczkowski

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

Klik hier voor vorige Artikelen  

Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

Tantra is het meditatieve pad van transformatie,
daar hoef je echt niets voor te doen,
alleen maar bewust te Zijn.

(c) 2020 Swami Nirav Beej

Klik hier voor vorige Artikelen  

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

TantraTempel Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

  
Namastee, ik groet het Goddelijke in je . . . 

Ga in heel diepe meditatie . . .   met heel veel nederigheid . . .    Namasté . . .

TantraTempel - Copyright © 2020 swami Nirav Beej 

Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - is Essentie

Tantra workshops, retreats en trainingen 

Als je geïnteresseerd bent in een vreugdevol leven met meer kleur en
waarbij je je meer vrij voelt dan kan Tantra een uitkomst zijn. 

Tantra is bewust vanuit je hart in liefdevolle verbinding zijn
waardoor alles samensmelt tot één geheel.


Klussers gevraagd 
We hebben al met een enthousiaste groep Tantra vrienden ontzettend veel werk verzet, hartelijk dank daarvoor. Toch kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de Tantra Klusdagen op woensdag t/m vrijdag in de weken dat er geen tweedaagse workshop plaats vind. Geboden wordt diverse meditaties, maaltijden en dranken. Het is de bedoeling dat ca. 5 uur per dag (meditatief) gewerkt wordt zonder verdere vergoedingen. De TantraTempel vraagt veel onderhoud en er moeten meditatieve plekken in het bos en diverse looppaden gecreëerd worden. Als je zin hebt om mee te doen neem dan vrijblijvend contact met Nirav op. 

Tantra Verdiepings Workshops 
Middels Tantra workshops en trainingen zoals Tantra Verdiepings Weekenden kunnen stellen en singles in een veilige setting leren meer zelf-liefde, vertrouwen, compassie en liefde naar de ander, je geliefde, te ontdekken en te ervaren. Tevens leer je op een mooie liefdevolle manier je grenzen aan te geven. Hierdoor verkrijg je een diepere intieme connectie met een partner waardoor beiden gelukkiger kunnen worden.  

  
Onthoud altijd:
Bij Tantra gaat het om de ervaring, om de manier van Zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar tapes luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te zijn.

Contact 
Als je op de één of andere manier in Tantra geïnteresseerd bent geraakt en je Tantra verder zou willen onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen we je dan verder op weg helpen.

Klik hier voor vorige Artikelen  


Overzicht aanbod van de TantraTempel

 • Tantra Introductie dag  

  Spotlicht: Introductie dag

  Geheel onverwachts ben ik eind november naar het vrouwenweekend geweest bij de Tantratempel. Het werd een heel mooi, Lees meer

 • Tantra Mini Training  

  Spotlicht: Mini Training

  Zij schreven dan een (soms steenkolen) Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Lees meer

 • Tantra Jaar Training  

Aanmelden - Boeken Trainingen

Voor meer Info, Aanvraag of Boeking: Stuur een e-mailtje 
Met je voornaam, mobiel nummer, onderwerp, eventuele data met tijdstip en opmerking
Je mag natuurlijk ook even bellen naar Nirav voor persoonlijk contact  06-15521760

Om de donaties zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers.
Stuur maar even een e-mailtje of geef een belletje. Je bent van harte welkom!