It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

TantraTempel Privacy en Wetgeving 


Wij respecteren al tientallen jaren de privacy van elke persoon die de website en de TantraTempel bezoekt. Persoonlijke gegevens aan ons verstrekt worden beschermd door gegevens beschermingswetten. Wij verstrekken uw gegevens nooit aan een derde zonder uw expliciete en uitdrukkelijke toestemming. 

Wat en waarvoor worden persoonsgegevens bewaard?
1. Ten behoeve van een e-mailing wordt alleen de naam en e-mail adres bij e-mail provider YMLP bewaard
2. Maximaal wordt twee keer per maand een artikel over (Klassieke) Tantra per e-mail verstuurd aan mensen die ooit om informatie hebben gevraagd
3. Bij afmelding voor de nieuwsbrief worden al je gegevens uit het e-mail bestand bij YMLP direct verwijderd
4. Afmelding gaat het eenvoudigst via YMLP onderaan een e-mailing of stuur een e-mail met als onderwerp: GEEN E-MAIL
5. Voor bescherming gegevens, opgeslagen bij YMLP, zie: https://www.ymlp.com/nl/privacy_policy.html 
6. Bij aanmeldingen voor een evenement wordt alleen je voornaam, e-mail adres en mobiel nummer gevraagd
7. De gegevens uit punt 6 worden niet in een bestand opgeslagen en worden nergens anders voor gebruikt
8. De computer van de TantraTempel is uitstekend tegen ongewenste indringing beveiligd
9. Zijn er toch nog vragen, neem dan contact op met Nirav, op elke pagina staat onderaan het e-mail adres

Algemeen
Stichting Beheer Tantra Websites bezit alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de gegevens en (beeld) materialen op deze website. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mogen deze gegevens en (beeld)materialen niet commercieel worden gebruikt.  

Wij behouden ons het recht voor informatie te allen tijde te wijzigen. U kunt geen recht ontlenen aan de op de site voorkomende verklaringen en wij sluiten voor zover dit wettelijk is toegestaan alle aansprakelijkheid die hieruit voortvloeit uit.

Zijn er nog vragen, stuur een e-mail . . . 


Zie ook:  
Het aanbod van de TantraTempel

Meer weten? Neem contact op met Nirav 06-15521760  of  sessies@tantratempel.nl

De TantraTempel draagt zorg voor je privacy