It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

Tantra Trainingen - Oorspronkelijk Authentiek - Zuivere Essentie


Ervarings Trainingen - Cursus - Opleiding
Tijdens onze trainingen, die eigenlijk ervarings (experience) trainingen zijn, laten we de deelnemers ervaren waar het bij Tantra in essentie over gaat. Daarbij wordt van een uitgebreid scala aan meditaties, transformatie oefeningen, dans, mantra chanten en tantrische massage gebruik gemaakt. De basisopbouw gaat afhankelijk van het aantal dagen training van 1. heel bewust met seksualiteit omgaan, naar 2. bewuste verbinding van het mannelijke en het vrouwelijke, naar 3. bewust zijn van innerlijke man-vrouw verbinding en uiteindelijk naar volledig bewust in contact zijn met je diepste innerlijke kern. De TantraTempel draagt Tantra over als een individueel bewustwordingsproces van naar binnen gaan, jezelf leren kennen, waarbij pure seks geen focus heeft. Voor alle zekerheid, de TantraTempel is absoluut niet tegen seks, want dat is uiteindelijk onze bestaansgrond, we zijn allemaal ontstaan vanuit seksuele energie, daar is niets mis mee. Waar het meestal knelt is de constante focus op seks, genot, exstase en bevrediging. Laten we een prachtig zelfonderzoek starten door het volgen van een (jaar) training. Je gaat zeker verbaast zijn over wat er allemaal bij jezelf te ontdekken valt. Er gaat gegarandeerd een heel nieuwe wereld voor je open . . . 

Even een Tantra-kader neerzetten 
De meesten weten het al, Tantra is een levenshouding, een manier van in het leven staan. Het is daarom geen filosofie, opvatting, religie of een dogma. Tantra kijkt naar het leven vanuit een totaalvisie. Tantra heeft geen opvatting van waaruit je het leven moet bekijken. Het kijkt naar het leven zoals het zich aandient, puur, zonder dat het denken tussen beide komt. Want het denken zorgt ervoor dat alles vervormd wordt en dat je daardoor niet meer scherp kunt waarnemen. Tantra heeft dan ook eigenlijk geen oordeel, houdt zich nergens aan vast en maakt geen onderscheid. Tantra gaat eigenlijk helemaal niet over seks, erotiek en massage. Dat Tantra vooral om meditatief-zijn en transformatie gaat, komt bij de meesten niet op. Zelfs in India, de bakermat van tantra, zijn de meeste mensen daar tegenwoordig verwesterlijkt. Uiteindelijk is Tantra een weg naar spirituele vrijheid.

Achtergrond Tantra
Bij mijn jarenlange verblijf in India heb ik veel ervaringen bij diverse tantrameesters opgedaan. Honderden tantrarichtingen werden ervaren en onderzocht. Daarnaast is vele jaren uitgebreid literatuuronderzoek in India gedaan. Het zoeken was altijd naar literatuur, vertaald door Indiërs die van jongs af aan gewend waren aan Sanskrietgeschriften. Zij schreven dan een Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen en tantrische overdrachten het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Vaak is voor de uitleg van een Sanskrietwoord een halve tot anderhalve pagina in het Engels nodig om het een beetje te begrijpen.


Of neem contact op met Nirav 06-15521760  e-mail:  sessies@tantratempel.nl


Aanmelden - Boeken Trainingen

Heb je een vraag, wil je meer info of wil je aanmelden?

Stuur een e-mail en je ontvangt zo spoedig mogelijk, meestal dezelfde dag, antwoord of een bevestiging van je aanmelding.

Vermeld minimaal de volgende info: 
1. Je voornaam en voornaam van je partner als die meedoet 
2. Bij een aanmelding je (mobiel) telefoonnummer 
3. Wat is je vraag of waarvoor wil je boeken 
4. De datum wanneer het plaats vindt of 
5. Bij een sessie de gewenste datum, eventueel meerdere keuzedata, en 
6. De aanvangstijd van de gewenste sessie en 
7. De tijdsduur van een gewenste sessie 

Stuur een e-mail naar:   sessies@tantratempel.nl  of bel:  06-15521760
Hartelijk dank voor de aanvraag of aanmelding! 

Namaste Tantra Trainingen bij de TantraTempel   
Namasté