It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

Tantra - AUM Ucchara Pranayama

Klik hier voor vorige Artikelen  

Iedereen die met spiritualiteit bezig is kent de klank (Mantra) AUM, soms ook wel OM of OHM geschreven. Er zijn maar weinig leraren die je leren AUM bij Ucchara op de juiste manier te chanten, vaak omdat ze het zelf niet weten. De meeste mensen chanten de klank als: ooohhmm, oom of aaauuummm. De letters AUM staan voor de eerste, middelste en laatste letter van het Sanskriet alfabet. Maar als je goed op de fonetisch geschreven Sanskriet M let, zie je dat er een punt onder de M staat. Dat betekent dat de M als een nnng , als een zoemende bij, wordt gechant. Wanneer je AUM correct chant, ga je een wereld van verschil ervaren.

Oefen eerst de Divine Posture (Goddelijke Houding)
1. Zit op een comfortabele manier, het is niet persé nodig om in de Padmasana (lotuszit) houding te zitten. Het is belangrijk dat je weinig last hebt van fysieke ongemakken.
2. Sluit de ogen, zit met een rechte rug, hoofd recht op de romp en de kin een haartje richting borst.
3. Ontspan de kaken en hou relaxt de tanden en lippen een klein stukje van elkaar
4. Hou de tong in het midden van de mondholte
5. Volg met gesloten ogen de fysieke adem en eventueel de Prana
6. Kijk aan het einde van de uitademing met gesloten ogen intern op een relaxte manier een beetje scheel omhoog naar het derde oog

Je gaat door deze belangrijke Divine Posture toe te passen, ervaren dat het denken rustiger wordt. Dat wordt voor een groot gedeelte door de ontspannen kaken veroorzaakt. Wanneer de mind aan het denken of analyseren is, spannen de kaken automatisch aan. Probeer de Hemelse Mudra zo veel mogelijk toe te passen gedurende de hele meditatie.

Oefen dan de klank AUM
De klank AAA wordt met de startletter hh gechant om er een tantrisch geluid van te maken. Chant met de eerste tweederde adem met open mond vanaf het hart de klank hhAAAAAHH en laat de klank bij de laatste één derde adem via het gehemelte geleidelijk overgaan in een NNNNG (klinkt als een zacht zoemend bijengeluid) terwijl je de Hemelse Mudra aanneemt. Je gaat een vibratie in de sinussen en het derde oog voelen. Ervaar dat het afnemende geluid op een natuurlijke manier subtiel via het gehemelte in de kruin-chakra oplost.

Ucchara energie stroom met 5 chakra systeem

Vereenvoudigde uitvoering AUM Ucchara Oefening
(intern laten stijgen van AUM)
Het doel van deze oefening is om je meer één met het Bestaan, het Goddelijke of universeel Bewustzijn te laten voelen. Om de volledige Ucchara oefening uit te mogen voeren is begeleiding van een ervaren of gekwalificeerde meester noodzakelijk. Deze oefening kan vele maanden of jaren van voorbereiding vergen om volledig effect te laten ontstaan. Deze beschreven varna-ucchara uitvoering is de meest effectieve. Er bestaat ook een prana-Ucchara die meer op de prana is gefocust en niet op mantra.

Uitleg AUM Ucchara Oefening


Voorbereiding
1. Zit in op een gemakkelijke manier in een meditatieve houding, zorg voor weinig fysiek ongemak
2. Doe een aantal pranayams (ademhalingen) van je eigen keuze om het denken te kalmeren en je meer bewust en in contact te laten zijn van het lichaam
3. Adem langzaam en rustig in en hou de adem een paar tellen vast.
4. Adem vanaf het hart als een langgerekte zucht naar de kruin uit terwijl je de Hemelse Mudra doet
5. Na het uitademen hou je weer de adem een paar tellen vast
6. Doe een aantal rondes, te beginnen bij punt 3

De AUM Ucchara Oefening
Adem in - Afstemmen op de koele maan inademing
1. Adem rustig koele ‘maan’ prana via het centrale kanaal (Sushumna) naar het hart in
2. Visualiseer tijdens het inademen een koel Licht waarbij een mooi geopende lotus of andere bloem van licht rond het hart mag ontstaan

Adempauze - Het genereren van het hartsvuur met geluid
1. Hou de adem in bij de geopende hart-lotus en chant in gedachte 5 keer een interne AUM. Dit verzorgt een krachtige prana-energie in het hart waardoor het centrale kanaal (Sushumna nadi) verder wordt geopend.
2. Tijdens de pauze bij het intern AUM chanten visualiseer je een subtiele warmte in het hart als een vlammende spiraal van zacht oranjeachtig Licht die klaar staat om vanuit de hart-lotus via de Sushumna omhoog te schieten (stijgende Kundalini).

Adem uit - Chant bij de uitademing vloeiend de letter AAA van de mantra AUM
1. Chant langzaam met de eerste tweederde adem met open mond vanaf het hart de klank HAAAAAHH
2. Laat bij het HAAAHHH geluid de hartvlam langzaam omhoog richting kruin-chakra gaan
3. Laat de klank bij de laatste één derde adem via het gehemelte geleidelijk overgaan in een NNNNG terwijl je de Hemelse Mudra aanneemt. Ervaar dat het afnemende geluid op een natuurlijke manier subtiel via het gehemelte en/of het derde oog in de kruin-chakra oplost.

Doe deze cyclus één keer en ga weer verder met de inademing en chant dan daarna bij de uitademing ook één keer de klank U als een HOOOOOOHH die weer overgaat in de NNNNG

Chant nu 5 tot 10 keer de combinatie van AUM
1. Chant nu op de hiervoor beschreven manier van ademen de volledige mantra AUM als HAAAAOOOOHH die weer vloeiend overgaat in NNNNG. Doe dat minimaal 5 keer.
2. Hou dan een meditatieve stilte van minstens een kwartier.

Oefen dagelijks en laat de adempauze steeds een tel langer worden. Dat versterkt de toestroom van prana in de hart-lotus en zorgt voor het steeds meer openen van de Sushumna nadi (centrale energie kanaal). Anders gezegd, het lost beperkende knopen, blokkades of energiekanaalvernauwingen op. Het is ook versterkend wanneer je elke week steeds een aantal minuten langer in stilte mediteert.

Literatuur:
Tantra Illuminated - Hareesh Christopher D Wallis
Diverse video's en Facebook Info - Christopher Tompkins

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

Klik hier voor vorige Artikelen  

. Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

Tantra is het meditatieve pad van transformatie,
daar hoef je echt niets voor te doen,
alleen maar bewust te Zijn.

(c) 2018 Swami Nirav Beej

Klik hier voor vorige Artikelen  

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

TantraTempel Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

  
Namastee, ik groet het Goddelijke in je . . . 

Ga in heel diepe meditatie . . .   met heel veel nederigheid . . .    Namasté . . .

TantraTempel - Copyright © 2016 swami Nirav Beej 

Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - is Essentie

Tantra workshops, retreats en trainingen 

Als je geïnteresseerd bent in een vreugdevol leven met meer kleur en
waarbij je je meer vrij voelt dan kan Tantra een uitkomst zijn. 

Tantra is bewust vanuit je hart in liefdevolle verbinding zijn
waardoor alles samensmelt tot één geheel.


Klussers gevraagd 
We hebben al met een enthousiaste groep Tantra vrienden ontzettend veel werk verzet, hartelijk dank daarvoor. Toch kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de Tantra Klusdagen op woensdag t/m vrijdag in de weken dat er geen tweedaagse workshop plaats vind. Geboden wordt diverse meditaties, maaltijden en dranken. Het is de bedoeling dat ca. 5 uur per dag (meditatief) gewerkt wordt zonder verdere vergoedingen. De TantraTempel vraagt veel onderhoud en er moeten meditatieve plekken in het bos en diverse looppaden gecreëerd worden. Als je zin hebt om mee te doen neem dan vrijblijvend contact met Nirav op. 

Tantra Verdiepings Workshops 
Middels Tantra workshops en trainingen zoals Tantra Verdiepings Weekenden kunnen stellen en singles in een veilige setting leren meer zelf-liefde, vertrouwen, compassie en liefde naar de ander, je geliefde, te ontdekken en te ervaren. Tevens leer je op een mooie liefdevolle manier je grenzen aan te geven. Hierdoor verkrijg je een diepere intieme connectie met een partner waardoor beiden gelukkiger kunnen worden.  

  
Onthoud altijd:
Bij Tantra gaat het om de ervaring, om de manier van Zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar tapes luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te zijn.

Contact 
Als je op de één of andere manier in Tantra geïnteresseerd bent geraakt en je Tantra verder zou willen onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen we je dan verder op weg helpen.

Klik hier voor vorige Artikelen  


Overzicht aanbod van de TantraTempel

 • Tantra Introductie dag  

  Spotlicht: Introductie dag

  Geheel onverwachts ben ik eind november naar het vrouwenweekend geweest bij de Tantratempel. Het werd een heel mooi, Lees meer

 • Tantra Mini Training  

  Spotlicht: Mini Training

  Zij schreven dan een (soms steenkolen) Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Lees meer

 • Tantra Jaar Training  

Aanmelden - Boeken Trainingen

Voor meer Info, Aanvraag of Boeking: Stuur een e-mailtje 
Met je voornaam, mobiel nummer, onderwerp, eventuele data met tijdstip en opmerking
Je mag natuurlijk ook even bellen naar Nirav voor persoonlijk contact  06-15521760

Om de donaties zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers.
Stuur maar even een e-mailtje of geef een belletje. Je bent van harte welkom!