It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

Basis-Ingrediënten Tantra - Deel 5 Mantra(yana)

Klik hier voor vorige Artikelen  

Dit artikel over Mantra's is deel 5 van de serie over de praktische basis-ingrediënten bij Tantra. Mantra's zijn trancendentale, krachtige op energie gebaseerde geluiden welke gedurende een lange periode herhaaldelijk gezongen of gedacht worden. Zij bewerkstelligen een bepaalde reactie in het menselijk lichaam en de mind ( het denken ). Mantra's zijn bepaalde trillingen, vibraties, met kwaliteiten die uit de kosmos voortkomen. Er gaat een positieve, goddelijke bewustzijnverruimende werking van uit. Hun werking is grandioos en wordt op den duur volledig door het hart opgenomen.  Mantra's werden voor het eerst door heel zuivere wezens gehoord die zo diep in meditatie waren dat zij met het innerlijke licht samensmolten. Diezelfde trillingen kunnen nu ook door anderen worden gebruikt om in contact te komen met de hogere en diepere staten van bewustzijn. Deze kunnen de latent aanwezige slapende psychische energieën doen ontwaken. Mantra's zorgen voor een verbindende resonantie tussen jou en jouw innerlijke diepere lagen.

Chanten
Bij mantra's gaat het om de kracht, de energie van het geluid, de trilling en niet om de betekenis van de woorden. Als de woorden in een andere taal vertaald zouden worden, verliezen ze hun kracht. De sleutel tot effectief gebruik van een mantra is dat deze op de juiste manier uitgesproken (gechant) wordt. Als bij het chanten de trilling niet juist is, komt de beoogde energie niet tot stand en er gaat er geen effect van uit. Een mantra kan men vaak op vele manieren chanten, op verschillende diepte-niveaus of op verschillende chakra-niveaus. Om een bepaalde chakra te activeren is het goed om de betreffende mantra bij het inademen stil te chanten en bij het uitademen met geluid. Bij het stille gedeelte wordt het etherisch lichaam aangesproken. Bij het luidere gedeelte wordt vanuit de Kundalini de betreffende chakra-energie gebruikt om de etherische vibraties in het stoffelijke om te zetten.

Buddha  

“Muziek brengt zo'n harmonie tot stand
dat zelfs het Goddelijke je begint toe te knikken
en “ja” tegen je zegt.

Muziek is goddelijk . . . 
opeens raakt de hemel je aan,
je wordt bedolven onder het eeuwige.

En als het eeuwige je nadert,
als de voetstappen van
het eeuwige te horen zijn,
dan voelt iets in jou zich aangesproken
en wordt het stil, rustiger,
kalm en beheerst.”

Als je ontvankelijk bent voor muziek, als je een hart hebt dat muziek begrijpt - niet alleen begrijpt maar ook aanvoelt - dan kan een mantra je helpen, omdat je dan één kunt worden met de klanken in je binnenste. Dan kun je met die klanken subtielere lagen bereiken. Dan komt er een moment waarop alle klanken wegsterven en alleen de oertoon van het universum nog te horen is. Dat is AUM. - Osho -

Japa Yoga
Wanneer een mantra steeds wordt herhaald (Japa Yoga), worden invloeden van buiten af steeds meer buiten gehouden. Dit bewerkstelligt dat de zintuigen steeds minder naar buiten gericht gaan zijn en zich meer op het innerlijke gaan focussen. Zij komen steeds meer in contact en in tune met je innerlijke wereld. Je wordt steeds stiller en stiller, gedachten komen minder vaak voorbij en je gaat steeds meer een innerlijke rust voelen. Je voelt je steeds meer één met het universum. Dit is een proces van vrij worden, bevrijding, het uiteindelijke doel van eigenlijk alle spirituele richtingen.
Vroeger werd een persoonlijke mantra door een meester verstrekt, die alleen voor die betreffende persoon bestemd is. Meestal werken wij met universele mantra's, die door iedereen gebruikt kunnen en mogen worden.

Het woord Mantra
Het Sanskriet woord “mantra”, een Vedische hymne, bestaat uit twee delen:
“Man”,  “Manas”, dat  “het denken”  of  “het verstand”  betekent,
en het deel  “Tra”  of  “Trai”,   “beschermen”  of  “bevrijden van”. 
Dus in feite betekent mantra:  “ het bevrijden van het denken ”.

De werking van mantra's kan je alleen ervaren door ze voor een langere periode te beoefenen.

De mantra's verklaart
Als basis-mantra's zijn er de Bija ( Seed, kern ) mantra's, dit zijn voor de chakra's vanaf het seks center tot en met het 3e oog:

LANG,   WANG,   RANG,   YANG,   HANG,   ANG

Deze mantra's hebben een helende werking op de betreffende chakra's.

Dan zijn er de volgende universele mantra's:

OHM              Wordt ook wel OM of AUM of Om geschreven. Dit is tevens de Kosmische kern-mantra, het geluid van verlichting. De mantra OHM is een goede voorbereiding voor meditatie daar het rust, ontspanning, een gevoel van vrede en centering geeft. Het chanten van de mantra OHM is tevens heel geschikt om in contact te komen met je hogere Zelf. Meestal wordt de OHM gechant door vanaf de seks-chakra met een lage OOH te beginnen en dan langzaam chakra voor chakra opklimmend naar het 3e oog om met het geluid MMMM te eindigen. Als de OH wordt kort gehouden en meteen naar het MMM gedeelte wordt gegaan, wordt alleen de 3e oog chakra ( ajna ) geactiveerd. Je voelt dan een sterke vibratie bij het 3e oog.

EE                  Deze EE-mantra is geschikt voor het activeren van de 3e oog chakra en voor het kalmeren van de mind ( het denken ). Bij deze EE-mantra maak je een hoge IEIEIE toon zodat de medulla oblongata aan het trillen wordt gebracht. De medulla oblongata is de plek waar de ruggengraat overgaat naar de hersenen, de achterkant van de 3e oog chakra, het vrouwelijke aspect.

Bij Tantrische rituelen en initiaties worden de volgende mantra's vaak toegepast:

OM NAMA SHIVAYA
Het aanroepen van de Shiva zonne-energie.

OM SHIVA HUM
Deze mantra roept het Shiva bewustzijn aan als voorbereiding op de vereniging met Shakti.
HUM is het geluid van kracht, het bewerkstelligt het manifesteren van energie.

OM MANE PADME HUM
The Jewel in the Lotus, de Diamant in de Lotus. Deze mantra kan verlichting veroorzaken als Shiva bij Shakti binnen gaat. Om een fijne, voortreffelijk spirituele sfeer te creëren moet je deze mantra alleen of met een partner 5-10 min chanten.

GATE, GATE, PARAGATE PARASAMGATE, BODHI SWAHA
Deze mantra komt uit de Tibetaanse Hart Sutra. Deze liefdevolle mantra staat energieën toe aan te raken, te vermengen, zodanig dat mensen zich één gaan voelen met anderen. Deze mantra stimuleert in het bijzonder de hart chakra, je voelt dan bij het AH geluid trillingen, vibraties in het centrum van de borst.

Bija-Mantra bij de Ucchara Pranayam
Er zijn in essentie drie Mantra's die bij de Ucchara Pranayam gebruikt worden, altijd één soort, afhankelijk van de Tantra-lineage of toegepaste Deity. Vroeger werden heel complexe Mantra's gebruikt. Tegenwoordig past men meer de Bija-Mantra's toe. Bija-Mantra of Pranava-Mantra is de kernlettergreep van een Mantra en vertegenwoordigt een bepaalde belangrijke klank, vibratie of trilling. Het is de kosmische oerklank. Een Bija-Mantra ontvang je meestal van een Meester of Guru. De Bija-Mantra kan ook op een Goddelijke manier tot je komen, je voelt dan een sterke (hart)connectie met het geluid of vibratie. Een Bija-Mantra wordt in een langgerekte vorm tijdens ongeveer driekwart tot viervijfde van de gehele uitademing (Prana) gechant. De belangrijkste Mantra's bij Ucchara zijn, in gesproken woorden geschreven: OM (Vedanta) of bij Tantra: AUM (HAUM), KRING en KREEM. Als klank zijn ze: Ohm, hAUNNG of hOONNG (Shiva) en hKRINNG (Maya). Bij de TantraTempel gebruiken we hAUONNG . . . De puntjes betekenen de stille hNNG na de luide klank en daarna absolute stilte waarbij je in werkelijk contact kunt komen met het Bestaan, Goddelijke of Universeel Besustzijn. Dat is de laatste fase van de uitademing (Prana), ongeveer een kwart tot een vijfde van de uitademing. Daarna komt de Kumbhaka, de adempauze van drie tot maximaal twintig tellen, waarbij ook geen stille klank meer waarneembaar is.

Even nog een stukje uitleg over Maya. Er is een cruciaal verschil in betekenis bij de Veda's (Vedanta) en de Tantra. Bij de Veda's betekent Maya de illusoire manifestatie, de schijnwerkelijkheid of de schijnwereld. Bij Tantra betekent Maya de creërende (Shakti) energie vanuit het Absolute of Shiva-Bewustzijn in ruste, het gemanifesteerde wat continu in een veranderingsproces is. Manifestaties ontstaan en vergaan, een iteratief veranderings-proces dus. Anders gezegd zorgt Maya ervoor dat het absolute ene zich manifesteert als het meerdere of het vele. Het is een projectie binnen het bewustzijn van de diverse inhoudelijke verschijningen. Dat kunnen objecten, gedachten, gevoelens, energieën, enzovoort zijn.

Maha Mantra - Hare Krishna

De Maha-Mantra in origineel Devanagari Sanskrit. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna

AUM  -  's Morgens
Ga 's morgens en 's avonds tenminste twintig minuten stilzitten en met je ogen half open naar de grond kijken. Je ademhaling moet langzaam zijn, het lichaam onbeweeglijk. Begin van binnen AUM te chanten, op een toonhoogte te zingen. Je hoeft de klank niet naar buiten te brengen: met gesloten lippen zal het nog indringender zijn, zelfs je tong mag niet bewegen. Chant snel AUM - AUM AUM AUM AUM. Doe het snel en krachtig maar houd de klank binnen. Voel dat hij je hele lichaam laat trillen, van je voeten tot je hoofd, van je hoofd tot je voeten. Elk AUM valt in je bewustzijn zoals een steen die in het water wordt geworpen, waarbij er een golfbeweging ontstaat die niet ophoudt voordat ze de oever heeft bereikt. Zo blijft ook hier het golven zich uitbreiden totdat ze het hele lichaam heeft aangeraakt.

Mooie momenten

Er kunnen momenten komen - en dat zijn de allermooiste - waarop je de mantra niet meer herhaalt en alles stopt. Plotseling dringt het tot je door dat je niet aan het chanten bent en alles tot stilstand is gekomen. Geniet ervan. Als er gedachten opkomen, begin dan weer te chanten.

's Avonds
En als je het 's avonds doet, doe het dan op z'n minst twee uur voordat je gaat slapen, want als je het doet vlak voordat je naar bed gaat, kun je niet in slaap komen, omdat het je zo monter heeft gemaakt dat je geen zin meer hebt om te slapen. Je hebt het gevoel dat het ochtend is en je goed bent uitgerust, dus waarom dan nog geslapen?
Je kunt je eigen tempo vinden. Na twee of drie dagen ontdek je het tempo dat bij je past. Voor sommige mensen is dat heel snel, zodat de AUM’s elkaar bijna overlappen. Anderen doen het liever langzaam - het hangt dus van jou af. Maar als het goed aanvoelt, blijf dan doorgaan.

Enkele links naar mantra’s:
Gayatri Mantra door Deva Premal, duurt 2 uur  
Sa Re Sa Sa Mantra door Nirinjan Kaur met de Antar Naad meditatie voor volle maan  
Prachtige mantra's door Snatam Kaur  

Klik hier voor vorige Artikelen  

Tantra meditatie naar transformatie verlichting


Tantra is het meditatieve pad van transformatie,
daar hoef je echt niets voor te doen,
alleen maar bewust te Zijn.

(c) 2017 Swami Nirav Beej

Klik hier voor vorige Artikelen  

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 


TantraTempel Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

  
Namastee, ik groet het Goddelijke in je . . . 

Ga in heel diepe meditatie . . .   met heel veel nederigheid . . .    Namasté . . .

TantraTempel - Copyright © 2017 swami Nirav Beej 

Namaste Asana - Lotus-Padmasana

Tantra workshops, retreats en trainingen 

Als je geïnteresseerd bent in een vreugdevol leven met meer kleur en
waarbij je je meer vrij voelt dan kan Tantra een uitkomst zijn. 

Tantra is bewust vanuit je hart in liefdevolle verbinding zijn
waardoor alles samensmelt tot één geheel.


Klussers gevraagd 
We hebben al met een enthousiaste groep Tantra vrienden ontzettend veel werk verzet, hartelijk dank daarvoor. Toch kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de Tantra Klusdagen op woensdag t/m vrijdag in de weken dat er geen tweedaagse workshop plaats vind. Geboden wordt diverse meditaties, maaltijden en dranken. Het is de bedoeling dat ca. 5 uur per dag (meditatief) gewerkt wordt zonder verdere vergoedingen. De TantraTempel vraagt veel onderhoud en er moeten meditatieve plekken in het bos en diverse looppaden gecreëerd worden. Als je zin hebt om mee te doen neem dan vrijblijvend contact met Nirav op. 

Tantra Verdiepings Evenementen  
Middels Tantra retreats, trainingen en workshops zoals Tantra Verdiepings Weekenden kunnen stellen en singles in een veilige setting leren meer zelf-liefde, vertrouwen, compassie en liefde naar de ander, jezelf, te ontdekken en te ervaren. Tevens leer je op een mooie liefdevolle manier jezelf beter te leren kennen en meer tot je wezenlijke essentie, je werkelijke kern, te komen.  

  
Onthoud altijd:
Bij Tantra gaat het om de ervaring, om de manier van Zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar audio luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te Zijn.

Contact 
Als je op de één of andere manier in Tantra geïnteresseerd bent geraakt en je Tantra verder zou willen onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen we je dan verder op weg helpen.

Klik hier voor vorige Artikelen  


Overzicht aanbod van de TantraTempel

 • Tantra Introductie dag  

  Spotlicht: Introductie dag

  Geheel onverwachts ben ik eind november naar het vrouwenweekend geweest bij de Tantratempel. Het werd een heel mooi, Lees meer

 • Tantra Mini Training  

  Spotlicht: Mini Training

  Zij schreven dan een (soms steenkolen) Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Lees meer

 • Tantra Jaar Training  

Aanmelden - Boeken Trainingen

Voor meer Info, Aanvraag of Boeking: Stuur een e-mailtje 
Met je voornaam, mobiel nummer, onderwerp, eventuele data met tijdstip en opmerking
Je mag natuurlijk ook even bellen naar Nirav voor persoonlijk contact  06-15521760

Om de donaties zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers.
Stuur maar even een e-mailtje of geef een belletje. Je bent van harte welkom!