It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

Basis-Ingrediënten Tantra - Deel 6 Visualisatie - Yantra

Klik hier voor vorige Artikelen  

Dit artikel over Yantra's is deel 6 van de serie over de praktische basis-ingrediënten bij de beoefening van Tantra. Een Yantra bestaat uit een geometrisch patroon van diverse gekleurde driehoeken, vierkanten, rechthoeken, cirkels, punt(en), bloempatronen, vaak in combinatie met een aantal spirituele krachtsymbolen (energievelden). Meestal is in het midden een punt, een bindu, geplaatst. Ga je stap voor stap van de bindu (Shiva) uit naar buiten, heeft dat een symbolische betekenis van de evolutie van het universum. In eerste instantie is alles één totdat er splitsing van tegengestelden plaats vindt (Shakti). De materiële wereld in al zijn diversiteit ontstaat. Ga je van buiten naar binnen kom je steeds dichter bij de bron, bindu, terecht, daar waar alles weer samenvloeit tot één geheel. Je kunt de Yantra zien als een meditatief middel om meer bewust te worden van het constant naar buiten gericht zijn in plaats van de focus naar binnen te richten. Daarbij wordt het bij Tantra belangrijke eenheidsgevoel bevorderd.

Toepassingen
De tantra-beoefenaar concentreert zich op een bepaalde Yantra met een symbolische betekenis waarna de Yantra in gedachten wordt gevisualiseerd. Daarbij wordt een bepaalde mantra, vaak in gedachten, gechant. Deze vorm wordt bij bepaalde meditaties gebruikt waardoor een krachtige specifieke verdieping kan ontstaan. Yantra's gecombineerd met mantra's worden bijvoorbeeld gebruikt bij het visualiseren en activeren van chakra's. Een andere erg mooie toepassing in de vorm van een zelfliefde-ritueel staat aan het eind van dit artikel. Belangrijk om te vermelden is dat in het begin visualisatie handig is om een start te maken, maar dat het uiteindelijk om het voelen en ervaren gaat.

Uitleg Yantra
In een woordenboek staat: Yantra (Sanskrit) Werktuig of hulpmiddel
Het woord Yantra kan worden opgedeeld in Yam en Tra. Yam staat voor het werkelijk kennen, ondersteunen, van de essentie van een voorwerp of concept. Tra kan worden vertaald als een middel, een instrument, ter bevrijding van bindingen, het expanderen van bewustzijn. Er zijn vele honderden boeken over Yantra's volgeschreven waarin meerdere vormen van uitleg vermeld zijn.

Een Yantra behoort traditioneel te worden vervaardigd tijdens een verering. De vereerde godheid of de daardoor vertegenwoordigde energie, stelt men zich vervolgens voor als zetelend in de yantra.

De tekeningen worden ook gebruikt als hulpmiddel voor innerlijke visualisaties, in zoverre dat zij voor een model of kaart zorgen voor de beelden die men op het eigen innerlijke 'scherm' gaat projecteren.

Volgens de Tantraraja Tantra moet een yantra geschilderd, getekend of gegraveerd worden op plaatjes goud, zilver, koper, op stukjes stof of berkenbladeren. Als verfmaterialen beveelt de tekst een pasta van sandelhout, kamfer, muskus of saffraan aan en een scala van andere stoffen.

Thangka
Yantra's komen vaak voor op een thangka. Een thangka of tanka is een op geprepareerd katoen geschilderde Tibetaans-Boeddhistische banier. Het is een heilige kunstvorm die door vergevorderde adepten worden gemaakt. Ze verlenen kracht door het voortdurend reciteren van de passende mantra's als een verblijfplaats voor godheden en/of (overeenkomstige) psychische energieën. De schildering kan gaan over een yantra, een godheid of guru of een combinatie daarvan. Bij de TantraTempel hangt een thangka van Saraha in een boeddhistische setting omdat zijn inzichten de basis vormen van de Tantra die overgedragen wordt. Deze spirituele kunstvorm wordt gebruikt als hulpmiddel om iemand verder te helpen met meditatie op de weg naar spirituele vrijheid.

Sri Yantra

Yantra - Shri - Sri Yantra

Sri Yantra
De sri yantra is de belangrijkste van alle tantrische yantra's en symboliseert de speelse en creatieve seksuele activiteit van het universum en de daaruit voorkomende ononderbroken schepping. De stip in het midden is het kosmische zaadje of bindu, de ongedifferentieerde potentiële energie waaruit de negen nava-chakra's, vijf vrouwelijke en vier mannelijke driehoeken, ontstaan. (nava betekent negen)

In totaal vormen deze negen elkaar overlappende driehoeken achtentwintig naar beneden gerichte (vrouwelijke) driehoe­ken en vierentwintig naar boven gerichte (mannelijke) driehoeken, die gezamenlijk de wortel van de gehele schepping en ontplooiing vertegenwoordigen. Typerend en passend voor een symbool uit de Tantrische en Shakta-tradities eerden de ontwerpers ervan de godin door net een vrouwelijke driehoek meer op te nemen in een symbool dat op het eerste gezicht symmetrisch lijkt.

De sri yantra staat ook bekend onder de namen sri chakra en tripura chakra.
Volgens de traditie mag de sri yantra niet 's nachts worden getekend.

Sambhu Yantra

Sambhuva Yantra

Sambhu Yantra. Van een schildering uit Nepal, 1760, Bharat Kala Bhavan, Banaras.

De blijvende dualiteit in deze Yantra stelt Shiva-Shakti voor, of Purusha and Prakriti, voorstellende de balans tussen vorm en energie. Deze karakteristiek worden gepresenteerd als witte en rode Bindu’s welke de mannelijke en vrouwelijke essentie symboliseren.
De Bindu draagt in zich zelf de kiemen van de toekomst, zijn meervoudige potenties, symbolisch voorgesteld door de combinatie van witte en rode halve cirkels. De Bindu draagt in zich zelf de twee polen, ledigheid en oneindigheid. Zijn inherente energie vertegenwoordigt de Alayavijnanaof Bindu die alle dualiteit en alle polariteiten, subject en object, begin en einde, binnen en buiten, mannelijke en vrouwelijke herbergt.
Maar voor het momentele creatieve proces dient de Bindu boven de dualiteit uit te stijgen naar de Trikona, de driehoek, de eerste rechtlijnige figuur die dimensie voorstelt.

Bhuvanesvari Yantra

Bhuvanesvari Yantra

Bhuvanesvari Yantra. Schildering uit Rajasthan 18de eeuw.
In deze Yantra wordt Devi voorgesteld in haar hoedanigheid als de beheerser van het universum. Devi, zowel als Sati, Uma, Parvati, en Gauri, is de geliefde van Shiva. Het lijkt dat net als Sati de Devi zich zelf aan Shiva manifesteert in de tien vormen die in de Tantra Shastra vereerd worden als the Dashamahavidya, zijnde Kali, Bagala, Chhinnamasta, Bhuva­nesvari, Matangini, Soroshi, Dhumavati, Tripurasundari, Tara and Bhairavi. Dit zijn slechts enkele van haar eindeloze vormen. Zij is tevens aanwezig in alle organische en niet organische dingen, omdat het universum, met al zijn manifestaties, zoals in de Devi Purana geschreven staat, slechts een deel is van haar.
In de Tantrasara staat in de hymne aan de Godin: “Bhuvanesvari”, de oorzaak, oorsprong en de moeder van de wereld, dat zij in die hoedanigheid de vorm van sabdabrahman is, waarvan de substantie bestaat uit gelukzaligheid.

Buddha  

Een Yantra is een verschijningsvorm, een visueel hulpmiddel bij meditaties en wordt meestal samen met een mantra gebruikt.

De mantra is het geluid van de Yantra.
De Yantra is de symbolische weergave van het geluid.

De mantra staat voor de inhoud en de Yantra voor de vorm.

In een Tibetaans Buddhistische mandala kun je vaak Yantra's herkennen.


Yantra's bij de chakra's met bijbehorende mantra's

Yantra's zijn een uitstekend hulpmiddel om de chakra's meer te openen en te activeren. Wanneer de chakra’s open zijn geeft dat meer vitaliteit, levendigheid, ben je meer gefocust en ga je meer inzien wie of wat je werkelijk bent. Er zijn speciale Chakra Yantra Meditaties ontwikkeld die je helpen met het visualiseren, je helpen met het stimuleren en balanceren van de chakra’s en je helpen in contact te komen met je etherisch energie-lichaam. Bijzonder versterkend helpt het als daarbij de betreffende mantra's worden gechant. Als basis-mantra's zijn er de Bija's ( Seed, kern ) mantra's, die zijn voor de chakra's vanaf het seks center tot en met het 3e oog: LANG, VANG, RANG, YANG,  HANG, ANG. Deze mantra's hebben een helende werking op de betreffende chakra's.

Saharara Kruin 7de Chakra Zonder Geluid Geluidloos Ohm Aum Om  

Sahasrara chakra
7de chakra - kruin
Klier: Pijnappelklier

Kern-mantra (bija) geluid:
Prana bija: Stilte  
Mentaal bija: Stilte

1000-bladige lotus
Kleur: Licht - Violet Paars

 

Ajna 3de Derde Oog 6de Chakra Sri Shri Yantra Aum Ohm Om Ang  

Ajna chakra
6de chakra - 3de oog
Tussen wenkbrouwen 
Klier: Hypofyse

Kern-mantra (bija) geluid:
Prana bija: Ohm 
Mentaal bija: Ang

Yantra-vorm: Sri
Kleur: Indigo - Licht Blauw

 

Vishuddha Keel 5de Chakra Ovaal Violet Groen Ham Hang Ether  

Vishuddha chakra
5de chakra - Keel
Klier: (Bij-) Schildklier

Kern-mantra (bija) geluid:
Prana bija: Ham 
Mentaal bija: Hang

Yantra-vorm: Ovaal
Kleur: Violet-Blauw

 

Anahata Hart 4de Chakra 6 Zes Hoek Ster Blauw Oranje Yam Yang Lucht  

Anahata chakra
4de chakra - Hart
Klier: Thymus

Kern-mantra (bija) geluid:
Prana bija: Yam 
Mentaal bija: Yang

Yantra-vorm: Zeshoek
Kleur: Groen-Blauw

 

Manipura Zonnevlecht Solar Plexus 3de Chakra Driehoek Rood Groen Ram Rang Vuur  

Manipura chakra
3de chakra - navel
Klier: Alvleesklier

Kern-mantra (bija) geluid:
Prana bija: Ram 
Mentaal bija: Rang

Yantra-vorm: Driehoek
Kleur: Geel-Rood

 

Swadhistana Hara 2de Chakra Maan Zilver Zwart Vam Wang Water  

Swadhistana chakra
2de chakra - Hara  
Basis ruggengraat 
Klier: Bijnieren

Kern-mantra (bija) geluid:
Prana bija: Vam 
Mentaal bija: Vang

Yantra-vorm: Halve maan
Kleur: Oranje-Zilver

 

Muladhara Seks Center 1ste chakra Vierkant Geel Blauw Lam Lang Aarde  

Muladhara chakra
1ste chakra - sekscenter  
Cervix-Perineum 
Klieren: Testikels - Prostaat
Eierstokken - Endocrine

Kern-mantra (bija) geluid:
Prana bija: Lam 
Mentaal bija: Lang

Yantra-vorm: Vierkant
Kleur: Rood-GeelMeditatie met een Yantra-vorm bij een zelfliefde-ritueel
Voorbereiding: Plaats een brandschone spiegel van minimaal 40 bij 50 cm iets lager dan ooghoogte waarbij je op een meditatiekussen zit. Je kunt ook een grote staande spiegel gebruiken.

Meditatie: Kom helemaal tot rust en doe een hart-meditatie van minimaal dertig minuten.
Daarna open je de ogen en kijk niet-gefocust op een zachte, liefdevolle manier naar je spiegelbeeld. Na ongeveer een minuut sluit je de ogen en je probeert je spiegelbeeld in gedachten voor de geest te halen. Wanneer het beeld vervaagt of nog niet helemaal compleet is, open je weer de ogen en je neemt je spiegelbeeld weer in je op. Doe dit totdat je je spiegelbeeld mooi en compleet voor de geest kunt halen. Als dat beeld compleet is visualiseer je een prachtige, stralende aura om je heen. Je zet jezelf helemaal in het licht. Nadat je helemaal tevreden met je stralende beeld bent, hou je dit beeld zolang mogelijk gedurende de dag vast. Ga daarna niet meteen druk aan het werk maar laat het beeld rustig indalen, inwerken, integreren.

Klik hier voor vorige Artikelen  

Tantra meditatie naar transformatie verlichting


Tantra is het meditatieve pad van transformatie,
daar hoef je echt niets voor te doen,
alleen maar bewust te Zijn.

(c) 2017 Swami Nirav Beej

Klik hier voor vorige Artikelen  

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 


TantraTempel Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

  
Namastee, ik groet het Goddelijke in je . . . 

Ga in heel diepe meditatie . . .   met heel veel nederigheid . . .    Namasté . . .

TantraTempel - Copyright © 2017 swami Nirav Beej 

Namaste Asana - Lotus-Padmasana

Tantra workshops, retreats en trainingen 

Als je geïnteresseerd bent in een vreugdevol leven met meer kleur en
waarbij je je meer vrij voelt dan kan Tantra een uitkomst zijn. 

Tantra is bewust vanuit je hart in liefdevolle verbinding zijn
waardoor alles samensmelt tot één geheel.


Klussers gevraagd 
We hebben al met een enthousiaste groep Tantra vrienden ontzettend veel werk verzet, hartelijk dank daarvoor. Toch kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de Tantra Klusdagen op woensdag t/m vrijdag in de weken dat er geen tweedaagse workshop plaats vind. Geboden wordt diverse meditaties, maaltijden en dranken. Het is de bedoeling dat ca. 5 uur per dag (meditatief) gewerkt wordt zonder verdere vergoedingen. De TantraTempel vraagt veel onderhoud en er moeten meditatieve plekken in het bos en diverse looppaden gecreëerd worden. Als je zin hebt om mee te doen neem dan vrijblijvend contact met Nirav op. 

Tantra Verdiepings Evenementen  
Middels Tantra retreats, trainingen en workshops zoals Tantra Verdiepings Weekenden kunnen stellen en singles in een veilige setting leren meer zelf-liefde, vertrouwen, compassie en liefde naar de ander, jezelf, te ontdekken en te ervaren. Tevens leer je op een mooie liefdevolle manier jezelf beter te leren kennen en meer tot je wezenlijke essentie, je werkelijke kern, te komen.  

  
Onthoud altijd:
Bij Tantra gaat het om de ervaring, om de manier van Zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar audio luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te Zijn.

Contact 
Als je op de één of andere manier in Tantra geïnteresseerd bent geraakt en je Tantra verder zou willen onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen we je dan verder op weg helpen.

Klik hier voor vorige Artikelen  


Overzicht aanbod van de TantraTempel

 • Tantra Introductie dag  

  Spotlicht: Introductie dag

  Geheel onverwachts ben ik eind november naar het vrouwenweekend geweest bij de Tantratempel. Het werd een heel mooi, Lees meer

 • Tantra Mini Training  

  Spotlicht: Mini Training

  Zij schreven dan een (soms steenkolen) Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Lees meer

 • Tantra Jaar Training  

Aanmelden - Boeken Trainingen

Voor meer Info, Aanvraag of Boeking: Stuur een e-mailtje 
Met je voornaam, mobiel nummer, onderwerp, eventuele data met tijdstip en opmerking
Je mag natuurlijk ook even bellen naar Nirav voor persoonlijk contact  06-15521760

Om de donaties zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers.
Stuur maar even een e-mailtje of geef een belletje. Je bent van harte welkom!