It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

Basis-Ingrediënten Tantra - Deel 4 Mudra's - Handgebaren en Seals

Klik hier voor vorige Artikelen  

Bij Yoga of Tantra hebben we waarschijnlijk wel eens van een Mudra gehoord. De meest bekende zijn de hand-Mudra’s, handgebaren of -houdingen. Maar er is heel veel meer, er zijn over dit onderwerp vele honderden boeken met uitleg en instructies verschenen. In dit korte artikel wordt in een nutshell het een en ander besproken. Mudra's zijn één van de belangrijkste ingrediënten bij Tantra. Het is goed om dit artikel rustig een paar keer door te lezen want Tantra is een echte wetenschap in de zin van zuiver weten.
Mudra is een Sanskriet woord met een aantal betekenissen. Letterlijk vertaald betekent het een gebaar of een Seal, afsluiting. Mudra's kun je bij allerlei geloofs- en spirituele richtingen tegenkomen met soms verschillende uitleg en uitvoering. De richtingen kunnen uit de Yoga en Tantra binnen het Hindoeïsme, (Tibetaans) Boeddhisme, Taoïsme en Shintoïsme voorkomen. Onderaan dit artikel staan wat tips en een transformatie oefening, de Vajroli Mudra.

Wat doet een Mudra?
De diverse Mudra’s laten je op een bepaalde kwaliteit of energiestroom focussen en bewust worden. Praktisch gezien hebben we op bepaalde plaatsen in het spirituele (energie)lichaam energieafsluitingen, energievernauwingen of Seals. Het gevolg is dat we ons niet energiek, niet levendig en niet (spiritueel) vrij voelen. Door een bepaalde Mudra toe te passen kunnen we een opening, een doorbraak laten ontstaan. Bij sommige transformatieoefeningen worden juist Seals, energieafsluitingen ofwel Bandha’s toegepast om een doorbraak te bewerkstelligen. Daarom worden Mudra's en Bandha's vaak in combinatie met elkaar toegepast. Bandha’s worden in een volgend artikel verder besproken.
Een Mudra kan er dus voor zorgen dat bepaalde levensenergieën in het lichaam meer worden geactiveerd waardoor de vitale energie (Prana) beter door het lichaam kan stromen. Daarbij kan een helende werking op diverse organen en niveaus ontstaan. Bij Tantra en Yoga kan een bepaalde Mudra ook de mogelijke stadia van bewustzijn meer activeren of Seals doorbreken. Mudra’s kunnen verder behulpzaam zijn om meditatief Zijn meer te laten verdiepen. Vaak worden combinaties van Mudra’s met de handen, vingers en het lichaam toegepast.

Welke vormen van Mudra’s zijn er?
Ten eerste wordt er een aantal rituele handgebaren (vingerhoudingen) mee bedoeld om (spirituele) energie meer te laten doorstromen.
Als tweede heeft het de betekenis bij de bewustwording van een energie afsluiting, lock of Seal in of bij het (energie)lichaam. Om een doorbraak te kunnen laten ontstaan, worden diverse lichaamshoudingen (Asana’s) in combinatie met specifieke Mudra’s gebruikt.
Als derde kan er een bepaald symbolisch indicatieteken mee worden bedoeld. Al deze Mudra-vormen worden bij de spirituele Yoga en Tantra oefeningen met één of beide handen gebruikt, soms in combinatie met (delen van) het lichaam. Bij elke Mudra hoort meestal een bepaalde manier van ademen (Pranayam).
Dan zijn er als vierde ook nog Mudra’s waarbij je gewaar wordt van het spirituele stadium van bewustzijn. Door middel van de toepassing van een  specifieke Mudra kan een doorbraak ontstaan die de mate van bewustzijn of gevoel activeert waarbij verdere verdieping kan ontstaan.
Er zijn ook betekenissen zoals: Karma Mudra, de fysiek vrouwelijke partner (Prajna of Dakini) bij een bepaald tantrisch ritueel dat bij sommige Boeddhistische richtingen wordt toegepast. Dan is er de Jnana Mudra waarbij de wijsheid-partner (geliefde) wordt gevisualiseerd.
Er bestaat ook nog een klein aantal bijzondere verklaringen van Mudra waar we hier niet verder op ingaan. In totaal zijn er een 420 Mudra’s bekend, bij Tantrische rituelen worden er een 108 Mudra’s gebruikt en bij de Witte Tantra een 58 Mudra’s. Het onderwerp is te uitgebreid om in een kort artikel te bespreken, Wanneer je één van de hierna genoemde voorbeelden googelt, kom je er meer over te weten.

TantraTempel Buddha van Seks naar Super Bewustzijn

Mudra’s met de hand(en)
Hand Mudra (Hasta Mudra) is een rituele houding van de handen en vingers. Elke vinger is verbonden met een bepaald element. De duim met vuur (Agni), de wijsvinger met lucht (Vayu), de middelvinger met ether (Aakasha), de ringvinger met aarde (Prithvi) en de pink met water (Jala). Elke Mudra kan een bepaalde energiestroom in het lichaam en de hersenen activeren. Deze kunnen effect hebben op de emoties, spirituele reacties en processen in het lichaam. Zij kunnen balancerend werken en ook bij bepaalde ziekten helend zijn.

Verlichte Buddha Ovaal  

Bij het plaatje zie je de handen in de Namasté Mudra.

Enkele voorbeelden zijn: Namasté (Namaskar) Mudra, Chin Mudra, Jnana Mudra, Dhyana Mudra, Vayu Mudra, Shoonya Mudra, Prana Mudra, Apan Mudra, Surya Mudra, Chinmaya Mudra, Shankha Mudra, Bhairava Mudra, Mahayoni Mudra, enz.


Mudra’s voor het lichaam
De Mudra’s voor het lichaam worden vaak in combinatie met hand-Mudra’s en speciale ademhaling (Pranayam) toegepast. Ze kunnen nog meer de energiestromen door het lichaam activeren en beheersen. Soms worden deze gebruikt in combinatie met Bandha’s (energie afsluiting, Lock of Seal) in of bij (delen van) het lichaam. Bandha’s worden in een later artikel meer uitgebreid besproken. Er zijn ook Mudra’s om bijvoorbeeld de verschillende chakra’s meer te openen. Onderaan dit artikel staat een Vajroli Mudra oefening.

Enkele voorbeelden zijn: Agochari Mudra, Bhoochari Mudra, Prana Mudra, Shiva-Shakti Mudra, Aswini Mudra, Yoni Mudra, Mahamudra, Agochari Mudra, Bhairava Mudra, Chin Mudra, Chinmaya Mudra, Kaki Mudra, Khechari (Nabho) Mudra, Nasagra Mudra, Maha Vedha Mudra, Pashinee Mudra, Shambhavi Mudra, Shanmukhi Mudra, Unmani Mudra, Vajroli Mudra, Rudra Mudra, Padma Mudra, enz.

Mudra’s bij Beelden van Goddelijkheden
Als je de beelden of plaatjes van enkele Goddelijkheden of diverse Boeddha’s bekijkt, zie je meestal dat de handen in een bepaalde houding worden gehouden. Elke Mudra houdt een bepaald indicatieteken in en heeft een bepaalde betekenis. Ook bij diverse oosterse dansen wordt een veelheid aan hand-Mudra’s gebruikt. Er zijn handgebaren voor: compassie, kennisoverdracht, luisteren enz. Mensen die bekend zijn met de diverse handgebaren herkennen de bepaalde betekenissen.

Bij liefdespartners - stellen - kan de energie door ademen (pranayam) totaal met elkaar versmelten  

Bij het plaatje zie je Buddha met de handen in de Dharmachakra Mudra.

Enkele voorbeelden zijn: Anjali Mudra, Kapitta Hasta Mudra, Gyan Mudra, Durga Mudra, Abhaya Mudra, Varadha Mudra, Vajrapradama Mudra, Bhumisparsha Mudra, Vitarka Mudra, enz.

 


Tantrische Mudra’s bij verschillende stadia van bewustzijn
Tantra kent bijvoorbeeld vier bijzonder belangrijke Mudra’s (Seals) die de diverse stadia van bewustzijn aanduiden. Je kunt ze zien als versperrende doorgangen of poorten. In eerste instantie ben je totaal op de buitenwereld gefocust, werkt vanuit je geheugen, het verleden, vanuit de mind en ego. Je hebt het idee dat je alles onder controle hebt, de beslisser bent en de acteur. Wanneer je die helemaal bewust geleefd (Karma) en doorgrond hebt, kun je al deze ideeën achter je laten. Het heeft dan geen focus meer, dat is de eerste stap, de eerste doorbraak en wordt Karma Mudra genoemd.
Het doorbreken van de tweede poort of Seal gaat een stap dieper. Je laat kennis, geloof, allerlei concepten, dogma’s en ideeën achter je. Je bent meer meditatief geworden, meer bewust van een innerlijk weten, deze wordt de Gyana (Chin) Mudra genoemd.
Het doorbreken van de derde Seal gebeurt wanneer je de buitenwereld (Karma) en het innerlijk weten (Gyana) ook achter je hebt gelaten. Er is totaal geen verlangen meer naar. Je merkt dat alles zijn gang gaat, je hoeft niets te doen, je laat je door geen enkele omstandigheid verstoren. Je bent alleen nog maar in dit moment, vrij van allerlei projecties en concepten, deze wordt de Samaya Mudra genoemd.
De laatste doorbraak, MahaMudra genoemd, kan daarna ontstaan. Je hebt echt alles losgelaten, in wezen ben jij (ego) er niet meer. Actie, kennis, weten en tijd zijn onbelangrijk geworden, gewoon verdampt. Je bent alleen nog maar Leegte, Stilte, pure Ruimte, puur Licht, puur Zijn. Je bent bij je natuurlijke, oorspronkelijke staat van Zijn, van Licht beland, helemaal (spiritueel) vrij. Je bent bij het uiteindelijke doel van Tantra aangekomen . . .


Praktisch advies  
Aanbevolen wordt om een enkele Mudra te beoefenen. Kies er één uit waarvan je gevoelsmatig het idee hebt dat die bij je past. Begin met een hand-Mudra, daarna met een Mudra voor het lichaam, enz. Oefen de gekozen Mudra een aantal maanden lang elke dag voor een tien à twintig minuten. Wees daarbij heel bewust wat er met je gebeurt qua denken, gevoel, emotie, energie, enz. Ga pas door met het oefenen van een volgende Mudra als de vorige zijn werk heeft gedaan.

Oefening: de Vajroli Mudra (ook wel de Thunderbolt Mudra genoemd)
De bedoeling bij deze oefening is dat retas (seksuele energie) omgezet wordt in ojas (zeer verfijnde prana of psychische energie). Dit proces bewerkstelligt de transformatie of verfijning van seksuele levensenergie. Prana is de basis levensenergie voor zowel retas als wel ojas. Door de Vajroli Mudra te oefenen help je de grovere retas te transformeren naar de meer verfijnde ojas.

Ga op een gemakkelijke manier zitten, bijvoorbeeld de Lotuszit (Padmasana of Siddhasana)
Indien mogelijk zo dat de knieën de grond raken en met de handpalmen op de knieën
Relax het gehele lichaam en sluit de ogen
Hou de aandacht bij het seks-center (Muladhara Chakra)
Adem door de neus in terwijl je de energie langs de ruggengraat (sushumna) omhoog trekt
Zuig de adem als het ware naar het 3e oog op en hou de adem even een aantal tellen vast
Daarbij trek je de PC- of anusspieren aan of trek de seks organen licht omhoog
Hou de adem vast en geef 10 knijpjes met de PC- of anusspieren (snel oppervlakkig spannen en loslaten)
Relax en adem bij de 10e PC- spier loslating uit en
voel de seksuele levensenergie van het seks-center door de sushumna naar de hersenen stromen (of naar een ander benodigd / gewenst orgaan)


Enkele links naar hand-mudra’s:
Yoga en Tantra Hand Mudra's en Bandha's  
Diverse Hand Mudra's  
Mudras om je 7 Chakras te openen  

Enkele links naar lichaam-mudra’s:
youtube - Lichaam Manduki Mudra  
Tantra Yoga Vajroli Mudra om seksuele Energie te transformeren  
Het Voordeel van oorspronkelijke Mudra's 

Enkele links naar symbolische mudra’s:
Mudra's bij diverse Buddha beelden
Mudra en Lotus Beeld
Boeddha Beelden en Mudra's Handgebaren 


Klik hier voor vorige Artikelen  

Tantra meditatie naar transformatie verlichting


Tantra is het meditatieve pad van transformatie,
daar hoef je echt niets voor te doen,
alleen maar bewust te Zijn.

(c) 2016 Swami Nirav Beej

Klik hier voor vorige Artikelen  

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 


TantraTempel Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

  
Namastee, ik groet het Goddelijke in je . . . 

Ga in heel diepe meditatie . . .   met heel veel nederigheid . . .    Namasté . . .

TantraTempel - Copyright © 2016 swami Nirav Beej 

Namaste Asana - Lotus-Padmasana

Tantra workshops, retreats en trainingen 

Als je geïnteresseerd bent in een vreugdevol leven met meer kleur en
waarbij je je meer vrij voelt dan kan Tantra een uitkomst zijn. 

Tantra is bewust vanuit je hart in liefdevolle verbinding zijn
waardoor alles samensmelt tot één geheel.


Klussers gevraagd 
We hebben al met een enthousiaste groep Tantra vrienden ontzettend veel werk verzet, hartelijk dank daarvoor. Toch kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de Tantra Klusdagen op woensdag t/m vrijdag in de weken dat er geen tweedaagse workshop plaats vind. Geboden wordt diverse meditaties, maaltijden en dranken. Het is de bedoeling dat ca. 5 uur per dag (meditatief) gewerkt wordt zonder verdere vergoedingen. De TantraTempel vraagt veel onderhoud en er moeten meditatieve plekken in het bos en diverse looppaden gecreëerd worden. Als je zin hebt om mee te doen neem dan vrijblijvend contact met Nirav op. 

Tantra Verdiepings Evenementen  
Middels Tantra retreats, trainingen en workshops zoals Tantra Verdiepings Weekenden kunnen stellen en singles in een veilige setting leren meer zelf-liefde, vertrouwen, compassie en liefde naar de ander, jezelf, te ontdekken en te ervaren. Tevens leer je op een mooie liefdevolle manier jezelf beter te leren kennen en meer tot je wezenlijke essentie, je werkelijke kern, te komen.  

  
Onthoud altijd:
Bij Tantra gaat het om de ervaring, om de manier van Zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar audio luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te Zijn.

Contact 
Als je op de één of andere manier in Tantra geïnteresseerd bent geraakt en je Tantra verder zou willen onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen we je dan verder op weg helpen.

Klik hier voor vorige Artikelen  


Overzicht aanbod van de TantraTempel

 • Tantra Introductie dag  

  Spotlicht: Introductie dag

  Geheel onverwachts ben ik eind november naar het vrouwenweekend geweest bij de Tantratempel. Het werd een heel mooi, Lees meer

 • Tantra Mini Training  

  Spotlicht: Mini Training

  Zij schreven dan een (soms steenkolen) Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Lees meer

 • Tantra Jaar Training  

Aanmelden - Boeken Trainingen

Voor meer Info, Aanvraag of Boeking: Stuur een e-mailtje 
Met je voornaam, mobiel nummer, onderwerp, eventuele data met tijdstip en opmerking
Je mag natuurlijk ook even bellen naar Nirav voor persoonlijk contact  06-15521760

Om de donaties zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers.
Stuur maar even een e-mailtje of geef een belletje. Je bent van harte welkom!