It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

Overzicht en inzicht Tantra-paden

Klik hier voor vorige Artikelen  

Dit erg compacte artikel wil de Tantra-geïnteresseerde een beetje overzicht en inzicht geven over het onderwerp Tantra. Het Tantra-pad kent in deze tijd vele wegen en inzichten, die uiteen lopen van uitbundige orgiën, merkwaardige uitwassen tot aan pure meditatie. Er is geen absolute weg hoe het Tantra-pad te bewandelen, een ieder volgt het pad op zijn tijd, plaats, keuze en volgorde. Maar als je intentie een blijvende spirituele vrijheid is, het schitterende kernidee en visie achter oorspronkelijke Tantra, is het belangrijk een uitgebalanceerde weg te bewandelen.

Kijkend naar de primaire, oorspronkelijke bronnen van de meeste Tantra-tradities kan over het algemeen het volgende worden vastgesteld. De uitgebalanceerde weg bestaat uit een complete set van:

- pure motivatie - zuivere intentie - meditatief zijn
- (energie)oefeningen (zie subsets hieronder) - juiste omgevings-support
- correcte leerling-leraar (meester) verhouding - eenheidsgevoel met het Bestaan
- diep psychologisch zelf-inzicht in je goddelijke
  natuur
 


Deze set wordt aangevuld met een tiental praktische subsets zoals:

- Asana’s (lichaamshoudingen) - Dhyana (Meditaties)
- Pranayam (Tantrisch Ademen) - Mudra's (Handgebaren en Seals)
- Mantra's (Chanten) - Yantra's (Visualisaties)
- Bandha’s (Energie Sloten en Transformaties) - Kriyā’s (Tantrische rituelen)
- Tantra Maithuna (Tantrisch Heilig Ritueel) - Tantra Yoga (Tantra Transformatie)


Dit alles houdt in: (Zelf)Studie, Ervaring, begeleiding van een Meester en een Eenheidsbesef of gevoel. Dat betekent ook dat er een sterke en pure motivatie aanwezig moet zijn om het Tantra-doel prioriteit nummer één te laten zijn.

Samenhangend geheel is gefragmenteerd geworden
Wat er in een ver verleden is gebeurd, is dat in de loop van  eeuwen verminkingen in deze tradities door invloeden van onder andere de heersende Engelsen en Moslims in India en omringende landen hebben plaatsgevonden. Het gevolg daarvan was dat wat oorspronkelijk een samenhangend geheel was, gefragmenteerd is geworden. Het resultaat daarvan is dat zijn werking is verminderd of zelfs teniet gedaan. Daardoor dragen de meeste Tantra-aanbieders die over het algemeen onvoldoende diepgaand de Tantra-Visie/Levenshouding bestudeerd en ervaren hebben, een beperkte set ingrediënten aan de deelnemers over. Momenteel wordt meestal een aantal leuke items uit deze sets gekozen waarin men het meest geïnteresseerd is. Daar is niets mis mee, maar omdat het dan geen complete consistente weg meer is, gaat deze manier niet of nauwelijks tot een blijvende spirituele vrijheid leiden. Je kunt dan vele (tientallen) jaren intensief bezig zijn zonder dat het Tantra-doel mag ontstaan.

Hieronder wordt een mogelijke weg van een beginner naar oorspronkelijke Tantra geschetst. Daarbij kunnen de fasen met een glijdende schaal gedeeltelijk parallel lopen. Wat gebeurt, is dat in de loop van jaren vooral de motivatie en meditatie zich stap voor stap verdiepen en meer duidelijk en puur worden. De begrippen zuivere en onzuivere motivatie zijn alleen bedoeld in relatie tot oorspronkelijke Tantra. Laat het ook duidelijk zijn dat elke fase zijn specifieke nut heeft en niet overgeslagen mag worden.

Tantra meditatie naar transformatie verlichting

Fase 1. Seks en sensatie georiënteerd
De interesse is naar buiten gericht, naar de vorm, naar uiterlijke actie. Meditatie, bewust zijn, is hier niet aan de orde. De meestal onbedwingbare seksuele energie is zo sterk dat die in uitbundige orgiën uitgeleefd moet worden. Vaak volkomen onterecht onder de noemer van Tantra. Wat er gebeurt, is dat seksuele perversies en onderdrukkingen bij een zogenaamde ‘Tantra’-groep worden uitgeleefd. Daardoor voel je je beter, meer opgelucht en bevrijd. Transformatie is hierbij absoluut niet aan de orde. Na een paar dagen komen de frustraties en onderdrukkingen weer bovendrijven en heb je weer behoefte aan z’n groep. Deze eerste stap heeft helemaal niets met Tantra te maken. Je kunt dit zien als een eerste voorbereiding naar een volgende fase. Het is een eerste stap met een niet zuivere motivatie met betrekking tot spiritualiteit en Tantra.
Enkele kenmerken daarvan kunnen zijn:
- Orgiën - exploitatie van seks
- Seksuele / erotische massage
- Uitbuiting door groepsleiders van onderdrukte, gefrustreerde en seks-beluste mensen
- Overvol met ideeën en concepten
- Je bent nog een spirituele puber
- Niet of weinig bewust
- Motivatie is onzuiver

Fase 2. Meer bewustzijn van het lichaam
Vaak is er geen echt contact met het lichaam. Door het nemen van lichaamsmassagesessies word je steeds meer bewust van je lichaamsdelen. Ook sessies op het gebied van bijvoorbeeld emotioneel lichaamswerk kunnen erg helend zijn. Er zijn aanbieders die je kunnen helpen met onder andere sessies op het gebied van de-armouring, diverse massagevormen, ongeremd leren vrijen, Bio Energetica, enz. Het is goed om daarnaast al met meditatie bezig te zijn om meer bewust te worden. Deze stap komt al wat dichter bij Tantra maar is nog steeds geen Tantra.
Enkele kenmerken kunnen zijn:
- Er is een idee dat je niet oké bent
- Diverse vormen van massage
- Kashmiri massage
- Tandava - Tantra dans
- Je bent spiritueel nog erg onvolwassen
- Je wordt al wat meer bewust
- Motivatie is nog steeds onzuiver

Tantra meditatie naar transformatie verlichting

Fase 3. Meer bewustzijn op emoties en van de innerlijke geest
In de loop van de tijd komt er steeds meer bewustzijn op wat er zich in je afspeelt. Hierbij ga je meer naar binnen en ben je meer bewust van het denken, emoties, sensaties en energieën. In deze fase worden de meeste frustraties, perversies, onderdrukkingen, oude pijnen en blokkades uitgewerkt. Het is belangrijk om steeds meer een redelijk uitgebalanceerd mens te worden, zodat je zonder al te veel issues en hang-ups in het leven kan gaan staan. Je kunt dit doen door diverse workshops en/of trainingen te volgen op het gebied van persoonlijke groei en ontwikkeling. Sommige ‘Tantra’-aanbieders kunnen je ook daarbij helpen, bijvoorbeeld met Bio Energetica, Gestalt, familie-opstellingen, NLP, PI, enz. Het is goed om daarnaast al met meer verdiepende meditaties bezig te zijn om nog meer bewust te worden. Deze stap brengt je nog dichter bij Tantra en kun je zien als nog meer voorbereiding naar Tantra toe.
Enkele kenmerken kunnen zijn:
- Yoga Kriya’s - oefeningen
- Mantra’s chanten
- Energie transformatie oefeningen
- Werken met Bandha’s
- Er gaat steeds minder energie verloren
- Het ego lost langzaam op
- Zelfliefde begint te groeien
- De aandacht verlegt zich van naar buiten gericht zijn naar meer naar binnen
- Al meer bewust
- Motivatie begint meer zuiver te worden

TantraTempel Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

Fase 4. Meer puur meditatief Zijn
In deze fase ga je aan de slag met meer discipline, structuur, methoden en technieken. Het beste is om een aantal methodieken goed doorgrond te hebben en perfect te beheersen. Probeer niet je er met een Jantje van Leiden vanaf te maken. Blijf ervan bewust dat het denken de grootste barrière is. Ga erin mee met je totale inzet, maak het je volledig eigen, laat het een diepe ervaring zijn. De voorbereiding tot Tantra is een lastig en langdurig proces. Het kost je beslist vele jaren voordat je er goed in thuis bent en de nodige ervaring hebt opgedaan. Daarna is de weg vrij om het pad van Tantra te mogen betreden. Goede voorbereidingen zijn workshops op het gebied van: (tantra)Yoga, Taoïsme, meditatie (Vipassana, Zen, enz.), ademen, aarden, mantra chanten, (tantrische) rituelen, dans, biodanza, transformatietechnieken, enz.
Stap voor stap kom je voorbij de seksuele mind. Je energie wordt niet meer verstoord door seksuele gedachten. De seksuele energie gaat hand in hand met je meditatie en gaat er niet meer tegen in. Dit is de fase waarbij de seksuele energie getransformeerd gaat worden naar nog hogere en verfijnde vormen. Het ego is nog nauwelijks aanwezig. Je motivatie om spiritueel vrij te worden is al heel puur, gaat vanzelf meer profijt opleveren [verdienstelijker worden] en je gaat meer en meer onbaatzuchtig met mensen om.  In deze fase ga je richting diepere meditatie. Stap voor stap kom je daarbij meer in contact met je innerlijke kern. Nadat je meer (energetisch) schoon bent en met nog weinig frustraties zit, ga je langzaamaan over tot nog meer diep meditatief zijn. Deze fase is de laatste voorbereiding naar Tantra toe, maar is nog steeds geen oorspronkelijke Tantra.
Enkele kenmerken kunnen zijn:
- Je wordt een uitgebalanceerd mens
- Trauma’s, frustraties zijn opgelost
- De energie blijft bij je
- Bijna zonder onnodige [overbodige] concepten
- Begint meer spiritueel volwassen te worden
- Heel bewust
- Met een zuivere motivatie

Tantra meditatie naar transformatie verlichting

Fase 5. Start Tantra
Ten eerste gaat Tantra ervan uit dat je al helemaal oké bent zoals je bent. Dit in tegenstelling tot de meeste andere spirituele richtingen. Je bent behoorlijk (spiritueel - energetisch - emotioneel) schoon, vrij van allerlei frustraties, onderdrukkingen en ego. Na de voorgaande fasen voel je je behoorlijk bevrijd en als een helder licht. De seksuele energie heeft zijn weg omhoog gevonden, de transformatie naar meer verfijnde energieën. Nu pas, na heel diepe meditatie, is het pad vrij om met Tantra met zijn tantrische methoden en oefeningen te mogen experimenteren. De puzzelstukken zijn stap voor stap samengevallen. De meeste ingrediënten die nodig waren, zijn aan de orde geweest en zijn voldoende doorgewerkt. Nu kun je het Tantra-pad compleet gaan maken. Nu mag je echt met Tantra aan de gang gaan.
Enkele kenmerken kunnen zijn:
- Volledig vreugdevol, liefdevol bewust
- In contact met je Goddelijke natuur
- Eén met het Bestaan
- Je wordt heel in jezelf - Er is geen interne verdeeldheid - Geen twijfel - Geen intern conflict
- Motivatie is puur en zuiver
- Je bent spiritueel volwassen geworden
- Spirituele vrijheid mag nu ontstaan
- Geheime Tantra-Yoga Kriyā’s (mogen alleen door een pure meester worden overgedragen)
- Tantra Maithuna (Tantrisch Heilig Ritueel)
- Tantra Yoga (Tantra Transformatie)
- In belang van alle voelende wezens
- Je mag bezig zijn met geheime heilige Tantra-rituelen

Voortzetting spirituele weg
Hier zet je de spirituele tocht voort op het gebied van Tantra. Het is een voordeel om eerst Tantra in zijn totaliteit te overzien. Tantra ervaren als een prachtige levenshouding en niet met een klein deeltje [stukje] Tantra tevreden te zijn. Tantra is een spontane weg naar bevrijding, naar totale bevrijding. Maar laat dit geen doel zijn. Het kan ontstaan door spontane transformatie. Het klopt dat bij Tantra een gedeelte over seksuele energie (Prana) gaat. Daarbij is seksuele energie een bepaalde kwaliteit van levensenergie. Eén van de meest moeilijk te begrijpen begrippen is dat Tantra beoogt deze seksuele energie spontaan te laten transformeren. Maar voordat dat kan gebeuren, is het noodzakelijk voldoende voorwerk te doen. Meditatief Zijn, diepe meditatie en pure motivatie, de kernhoedanigheden die daarbij cruciaal zijn. Daarvoor zijn de aangegeven fasen absoluut noodzakelijk! Seksualiteit wordt op den duur gezien als iets heel normaals, het heeft helemaal geen focus meer, je rent er niet meer continu achter aan. Je bent er dan niet voor en ook niet tegen, je blijft mooi in het midden (zie Saraha). Hierdoor zijn er geen beperkingen meer zoals: lust, verlangen, sensatiebelustheid, erotiek en seks-georiënteerd zijn. Pas bij diepe meditatie kan transformatie van seksuele energie naar hogere, verfijnde vormen vanzelf ontstaan. De uiteindelijke weg is van seks naar alles overstijgend bewustzijn. Heel veel succes op het schitterende pad naar Tantra . . . 

Klik hier voor vorige Artikelen  

Tantra meditatie naar transformatie verlichting


Tantra is het meditatieve pad van transformatie,
daar hoef je echt niets voor te doen,
alleen maar bewust te Zijn.

(c) 2017 Swami Nirav Beej

Klik hier voor vorige Artikelen  

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 


TantraTempel Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

  
Namastee, ik groet het Goddelijke in je . . . 

Ga in heel diepe meditatie . . .   met heel veel nederigheid . . .    Namasté . . .

TantraTempel - Copyright © 2017 swami Nirav Beej 

Namaste Asana - Lotus-Padmasana

Tantra workshops, retreats en trainingen 

Als je geïnteresseerd bent in een vreugdevol leven met meer kleur en
waarbij je je meer vrij voelt dan kan Tantra een uitkomst zijn. 

Tantra is bewust vanuit je hart in liefdevolle verbinding zijn
waardoor alles samensmelt tot één geheel.


Klussers gevraagd 
We hebben al met een enthousiaste groep Tantra vrienden ontzettend veel werk verzet, hartelijk dank daarvoor. Toch kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de Tantra Klusdagen op woensdag t/m vrijdag in de weken dat er geen tweedaagse workshop plaats vind. Geboden wordt diverse meditaties, maaltijden en dranken. Het is de bedoeling dat ca. 5 uur per dag (meditatief) gewerkt wordt zonder verdere vergoedingen. De TantraTempel vraagt veel onderhoud en er moeten meditatieve plekken in het bos en diverse looppaden gecreëerd worden. Als je zin hebt om mee te doen neem dan vrijblijvend contact met Nirav op. 

Tantra Verdiepings Evenementen  
Middels Tantra retreats, trainingen en workshops zoals Tantra Verdiepings Weekenden kunnen stellen en singles in een veilige setting leren meer zelf-liefde, vertrouwen, compassie en liefde naar de ander, jezelf, te ontdekken en te ervaren. Tevens leer je op een mooie liefdevolle manier jezelf beter te leren kennen en meer tot je wezenlijke essentie, je werkelijke kern, te komen.  

  
Onthoud altijd:
Bij Tantra gaat het om de ervaring, om de manier van Zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar audio luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te Zijn.

Contact 
Als je op de één of andere manier in Tantra geïnteresseerd bent geraakt en je Tantra verder zou willen onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen we je dan verder op weg helpen.

Klik hier voor vorige Artikelen  


Overzicht aanbod van de TantraTempel

 • Tantra Introductie dag  

  Spotlicht: Introductie dag

  Geheel onverwachts ben ik eind november naar het vrouwenweekend geweest bij de Tantratempel. Het werd een heel mooi, Lees meer

 • Tantra Mini Training  

  Spotlicht: Mini Training

  Zij schreven dan een (soms steenkolen) Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Lees meer

 • Tantra Jaar Training  

Aanmelden - Boeken Trainingen

Voor meer Info, Aanvraag of Boeking: Stuur een e-mailtje 
Met je voornaam, mobiel nummer, onderwerp, eventuele data met tijdstip en opmerking
Je mag natuurlijk ook even bellen naar Nirav voor persoonlijk contact  06-15521760

Om de donaties zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers.
Stuur maar even een e-mailtje of geef een belletje. Je bent van harte welkom!