It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

De rol van Seksualiteit binnen (klassieke) Tantra

Klik hier voor vorige Artikelen  

Het blijft een heet hangijzer, Tantra en seks. Zelfs deelnemers aan retreats en trainingen hebben daar nog altijd vragen of bedenkingen over. Terwijl vooraf aan deelnemers aangeraden wordt om enkele artikelen op de site te lezen. Ook dan geven deelnemers en andere geïnteresseerden soms zelfs aan dat Tantra niet iets is om te lezen of te bestuderen, het moet gedaan en ervaren worden. Maar als je geen flauw idee hebt waar Tantra over gaat en wat je moet doen, hoe kun je dan Tantra ervaren? Dat is echt onmogelijk! Daarom nu een artikel over de rol van seksualiteit binnen de klassieke Tantra's.

Wemelt het van seksuele oefeningen en rituelen binnen klassieke Tantra?
Absoluut niet! Een heel klein percentage van de oorspronkelijke mainstream Tantra's, tantrische geschriften, gaat over erotiek en seksualiteit. Als het over seksualiteit gaat, is dit altijd binnen de context van transformatie. Natuurlijk zijn er kleine groeperingen binnen de Tantra lineages (richtingen) die wat meer de focus op seksualiteit hebben. Dat is meer uitzondering dan regel. Verder is het heel lastig om de Tantra-verzen (Sutra's) waar seksualiteit in voorkomt te vertalen. Die betreffende verzen zijn in een schemertaal, een soort code-taal, geschreven omdat ze geheim zijn. Ook paste men soms elliptische taal toe waarbij andere bewoordingen werden gebruikt of weggelaten. Om dat te decoderen en te begrijpen heb je een Guru of een Meester nodig. Het gevolg kan zijn dat sommige vertalingen niet helemaal correct zijn. Wat de huidige Sanskritisten doen, is vele honderden commentaren op zo'n Sutra bestuderen en vergelijken om tot een redelijke consensus te komen. Vaak wordt daarbij ook nog het advies van een Guru ingewonnen. Wat ook vaak gebeurt, is dat de tekst op een vereenvoudigde manier wordt neergeschreven waardoor de essentie verloren kan gaan. Je moet je voorstellen dat soms over een vers van vier of zes regels een aantal jaren wordt gedaan, vaak door een groep vertalers, een hele klus dus. Verder moet gezegd worden dat er intrinsiek niets mis is aan het beleven van seksualiteit, zelfs niet van platte seks, mits men er maar niet het label Tantra aan hangt.

Wat is nu dan de rol van seksualiteit binnen Tantra?
De rol van seksualiteit binnen Tantra gaat altijd over spirituele transformatie en bevrijding, ook wel verlichting genoemd. De meditatieve tantrische Yoga-oefeningen die gedaan worden, gaan over het transformeren van gewoon plezier, werelds verlangen, ruwe seksuele energie en orgasme. In de volgende alinea's wordt daar wat dieper op ingegaan. Door hiermee bezig te zijn, kan een enorme positieve boost aan het dagelijkse leven worden gegeven.

Khajuraho beeld buiten een Tantratempel

Maar . . . ik zie bij Tantra toch allemaal seksuele afbeeldingen?
Inderdaad, in en om tempels, beelden en schilderingen zie je overal erotische en seksueel getinte afbeeldingen. Dus ja, dat klopt, maar alleen als je er met een seksuele of pornografische mind naar kijkt. Daarom is Tantra zo enorm belangrijk bij het transformeren van je wezen. Na transformatie ervaar je de beeltenissen niet meer als seksueel, dan zie je alleen nog de schitterende intrinsieke Goddelijke schoonheid ervan in. De valkuil voor de meeste Westerlingen is nu juist: men wil niet al te veel tijd steken in studie, meditatie, transformatie-oefeningen, enzovoort. Dan blijven de afbeeldingen erotisch, seksueel of pornografisch, dat is dan jouw wereld(beeld).

De Vijyan Bhairava Tantra
De bekende Vijyan Bhairava Tantra (VBT, het Boek der Geheimen van Osho) bevat een 160 verzen, waarvan een 112 meditatieve oefeningen (Yukti's) zijn. De uitstekende sanskritist Hareesh Christopher D Wallis heeft deze VBT, soms met behulp van ingewijden, meer exact en duidelijker vertaald. De oefeningen bij de Yukti's 40 t/m 42 gaan over seksualiteit, eigenlijk over seksuele energie. Met wat goede wil kun je er ook geslachtsgemeenschap met een (in)gewijde partner uit halen, vooral bij Yukti 41. Bij dit ritueel ervaren de partners elkaar als Shiva en Shakti die in essentie één zijn. Anders gezegd dringen de beide partners energetisch bij elkaar binnen, vermengen zich volledig met elkaar, met daarbij ook het gevoel te ervaren van één te zijn met het Goddelijke. Het belangrijkste punt daarbij is dat het nog steeds meditatie- en transformatie-oefeningen zijn. Vandaar dat meestal jaren van voorbereiding nodig zijn, voor je hiermee aan de gang mag gaan. Je moet deze oefeningen echt binnen een bijzondere spirituele context zien. Door voldoende geoefend te hebben, kan een staat van Brahmacharya ontstaan waarbij je geen enkele focus op seksualiteit meer hebt. Dat houdt niet in dat seksualiteit er niet meer mag zijn, maar er is geen doel, geen verlangen, het mag vanzelf ontstaan. En natuurlijk zijn er richtingen die er anders over denken, zoals diverse Neo-Tantra richtingen. De focus ligt bij die richtingen op een ander vlak zoals wellicht bekend is. Verder kun je dit soort oefeningen en rituelen bij het tantrisch Boeddhisme en Tibetaans Boeddhisme terugvinden. Meestal komen die uit de Non-Dualistische Shaiva Kaula Tantra en zijn daar soms zelfs beter in de oorspronkelijke uitvoering bewaard gebleven.

Kula Yaga Ritueel - Tantra Illuminated - Hareesh Wallis

Seksuele Sādhana - Kula-ritueel (Kula-Yaga)
Dan is er nog het bekende of beruchte, geheime Kula-ritueel. Het wordt beschreven in hoofdstuk 29 van de Tantraloka van Abhinavagupta. Het is nooit de bedoeling geweest om dit ritueel publiekelijk te onderwijzen. Het is een dagenlang ritueel waar ook seksuele vereniging in kan voorkomen. Maar dat is niet echt noodzakelijk want er zijn drie uitvoeringen. Je doet het ritueel alleen voor jezelf, in gedachten of met een (in)gewijde partner. Dit ritueel mocht alleen door volleerde en gekwalificeerde Sadhaka's (Adhikarin's) worden uitgevoerd. Mensen die volledig meester over zichzelf, het lichaam en de geest, hun energie, inzicht en houding zijn. Dat betekent heel veel jaren van voorbereiding en vereist vooral een begeleidende Meester. Uiteindelijk is het doel van het Kula-ritueel het dualisme van puur en onzuiver, heilig en profaan, goddelijk en menselijk, zelfs goed en kwaad, te overwinnen. Daarbij kan het non-dualistisch Goddelijke in echt alles worden ervaren. Door dit ritueel uitstekend te volbrengen, is dit alleen voor jezelf een bewijs van volleerd zijn. De traditie geeft aan dat er niet over wordt gepocht, het niet naar buiten wordt gebracht om het ego te voeden.

Conclusie
Is Tantra gelijk aan seks? Dus in essentie is het NEE, omdat Tantra geen uitsluitende aandacht heeft voor alleen 'normale' seksuele activiteit. De essentie gaat altijd over meditatie en transformatie. In eerste instantie dat de Prana of Kundalini (levensenergie) niet via het basis-center naar buiten stroomt, maar via de Sushumna Nadi (centrale energiekanaal) omhoog en uiteindelijk vrijelijk op en neer mag stromen. Dat zal een hoop menselijke ellende en leiden doen oplossen, zoals trauma's, frustraties en allerlei psychologische blokkades. Nogmaals, dit kan alleen ontstaan na vele jaren van dagelijkse spirituele beoefening als voorbereidend werk (Sadhana).

En verder
Je kunt in de teksten of tradities absoluut niets vinden dat aangeeft dat we niet van seks mogen genieten of dat het wordt veroordeeld. Maar aan de andere kant is de kans groot dat genot van seks wordt aangezien voor iets meer dan dat het is. Dat beoefenaren zichzelf voor de gek kunnen houden door te geloven dat ze Goddelijk (Bhairava)-bewustzijn bereiken terwijl ze eigenlijk gewoon een geweldig super-orgasme hebben gehad. Uiteindelijk veroordeelt Tantra niets, dus dat alles wat waar, legitiem en mooi is, oké is. Dat betekent: wie als een ware Tantrika wil zijn, is bewust aanwezig in dynamische rust, energie en respect. Dat betekent ook: voor wie als een ware Tantrika leeft, is alles tantrisch, dus ook: Niets doen, lachen, dansen, genieten, massage, vrijen, werken, creëren, seks, oefeningen doen of sterven . . .

Mogen alle wezens spiritueel vrij en gelukkig zijn, in liefde

Literatuur:
- Tantra Illuminated - Hareesh Christopher D Wallis
- Recognition Sutras met commentaren over de VBT - Hareesh Christopher D Wallis
- Diverse video's en Facebook - Christopher Tompkins
- Karmamudra (Buddhistisch): The Yoga of Bliss by Dr. Nida Chenagtsang
- Yoga and Sex: What is the Purpose of Vajroli Mudra? van Sir James Mallinson
- A Journey In The World of the Tantras van Mark Dyczkowski 
- The Triadic Heart of Shiva van Paul Muller-Ortega
- Kula Ritual, hfdst 29 in de Tantraloka van Abhinavagupta door Father john R Dupuche
- Mirror of Light - A Commentary on Yuthok's Ati Yoga, Vol 1 (Tantric Buddhism) door
   Nida  Chenagtsang
- from Sex to Superconsciousness (zonder religie) - Osho
- Overzicht: Widespread view that Tantra is fundamentally, about Sex - Onbekend
- Diverse artikelen van Prof Alexis Sanderson (World famous sanskritist Shaiva Tantra)
- Archive Sanderson: archive.org/search.php?query=sanderson&page=2

Links naar artikelen over seksualiteit op deze site:
- Tantra-Artikel-2017-06-Tantra Ingredienten D8 Rituelen
- Tantra-Artikel-2016-03-Tantra Seks Mythe
- Tantra-Artikel-2014-06-Seksualiteit en Tantra
- Tantra-Artikel-2013-07-Tantra en Seks
- Tantra-Artikel-2018-11-Seksuele Rituelen
- Tantra-Artikel-2018-04-Tantra Seks Maithuna Ritueel en Guru

Video's op TYN (FB - TantrikYogaNOW):
Kulayaga (hfdst 29 van de Tantraloka van Abhinavagupta) door Hareesh (TYN)
VBT (Vigyan Bhairava Tantra) - Yukti 40 t/m 42 - TYN (TantraYogaNOW) - Hareesh

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

(c) 2019 Swami Nirav Beej

Klik hier voor vorige Artikelen  

. Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

Tantra is het meditatieve pad van transformatie,
daar hoef je echt niets voor te doen,
alleen maar bewust te Zijn.

(c) 2019 Swami Nirav Beej

Klik hier voor vorige Artikelen  

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

TantraTempel Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

  
Namastee, ik groet het Goddelijke in je . . . 

Ga in heel diepe meditatie . . .   met heel veel nederigheid . . .    Namasté . . .

TantraTempel - Copyright © 2016 swami Nirav Beej 

Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - is Essentie

Tantra workshops, retreats en trainingen 

Als je geïnteresseerd bent in een vreugdevol leven met meer kleur en
waarbij je je meer vrij voelt dan kan Tantra een uitkomst zijn. 

Tantra is bewust vanuit je hart in liefdevolle verbinding zijn
waardoor alles samensmelt tot één geheel.


Klussers gevraagd 
We hebben al met een enthousiaste groep Tantra vrienden ontzettend veel werk verzet, hartelijk dank daarvoor. Toch kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de Tantra Klusdagen op woensdag t/m vrijdag in de weken dat er geen tweedaagse workshop plaats vind. Geboden wordt diverse meditaties, maaltijden en dranken. Het is de bedoeling dat ca. 5 uur per dag (meditatief) gewerkt wordt zonder verdere vergoedingen. De TantraTempel vraagt veel onderhoud en er moeten meditatieve plekken in het bos en diverse looppaden gecreëerd worden. Als je zin hebt om mee te doen neem dan vrijblijvend contact met Nirav op. 

Tantra Verdiepings Workshops 
Middels Tantra workshops en trainingen zoals Tantra Verdiepings Weekenden kunnen stellen en singles in een veilige setting leren meer zelf-liefde, vertrouwen, compassie en liefde naar de ander, je geliefde, te ontdekken en te ervaren. Tevens leer je op een mooie liefdevolle manier je grenzen aan te geven. Hierdoor verkrijg je een diepere intieme connectie met een partner waardoor beiden gelukkiger kunnen worden.  

  
Onthoud altijd:
Bij Tantra gaat het om de ervaring, om de manier van Zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar tapes luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te zijn.

Contact 
Als je op de één of andere manier in Tantra geïnteresseerd bent geraakt en je Tantra verder zou willen onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen we je dan verder op weg helpen.

Klik hier voor vorige Artikelen  


Overzicht aanbod van de TantraTempel

 • Tantra Introductie dag  

  Spotlicht: Introductie dag

  Geheel onverwachts ben ik eind november naar het vrouwenweekend geweest bij de Tantratempel. Het werd een heel mooi, Lees meer

 • Tantra Mini Training  

  Spotlicht: Mini Training

  Zij schreven dan een (soms steenkolen) Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Lees meer

 • Tantra Jaar Training  

Aanmelden - Boeken Trainingen

Voor meer Info, Aanvraag of Boeking: Stuur een e-mailtje 
Met je voornaam, mobiel nummer, onderwerp, eventuele data met tijdstip en opmerking
Je mag natuurlijk ook even bellen naar Nirav voor persoonlijk contact  06-15521760

Om de donaties zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers.
Stuur maar even een e-mailtje of geef een belletje. Je bent van harte welkom!