It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

Tantra en de Seks-Mythe - Seksualiteit

Klik hier voor vorige Artikelen  


Dat Tantra niet zoveel van doen heeft met seks heb ik al jaren via workshops, trainingen en artikelen proberen over te dragen. De laatste jaren komen steeds meer artikelen en boeken uit van mensen die Tantra echt goed bestudeerd, begrepen en soms ervaren hebben. Eén van die schrijvers is Christopher D. Wallis, een universitair Sanskriet-geleerde, al op jeugdige leeftijd Tantra beoefenaar en onder begeleiding van een Guru. Dat zijn precies de basisvoorwaarden om echt met Tantra bezig te mogen zijn: studie, praktijk, begeleiding en een eenheidsgevoel met het Bestaan. Hij heeft een boek ‘Tantra Illuminated’ uitgebracht waar hij min of meer wetenschappelijk uitlegt waar oorspronkelijke, klassieke Tantra in essentie over gaat. De TantraTempel draagt deze inzichten al bijna tien jaar uit. Nu volgen een paar verkorte stukjes, intentioneel vertaald uit zijn boek en aangevuld met mijn inzichten.

aanbod Tantra en de seks-mythe - Tantra Essentie


Tantra en Kama-Sutra

Veel mensen verbinden Tantra met de Kama-Sutra. Die twee hebben niets met elkaar te maken. De Kama-Sutra is helemaal niet tantrisch omdat het gaat over de kunst van genot en betere orgasmen. Het beoogt niet spirituele vrijheid of verlichting. Er is niets mis met het lezen en doen van oefeningen uit de Kama-Sutra en dat je focus op seks en seksualiteit gericht is. Je kunt er zeker baat en voldoening bij hebben, maar noem het geen Tantra. Voor mij is Neo-tantra een verminkte vorm van Tantra die aangepast is aan meer wereldse geneugten en (seksuele) sensaties, daarbij zijn tevens belangrijke ingrediënten achterwege gelaten. Klassieke Tantra is wel ontdaan is van de oude pre mainstream religieuze rituelen waarmee we geen connectie (meer) mee hebben en die ons niet raken. Mijns inziens moet de essentie van Tantra, spirituele vrijheid, ontwikkelen van menselijke mogelijkheden en één worden met het Goddelijke, niet verloren gaan. De huidige Westerse vormen van Neo-Tantra beogen meer het verkrijgen van betere orgasmen, sensaties en bevrediging.

Oorspronkelijke Tantra heeft geen focus op seks
Oorspronkelijke Tantra draagt geen seksuele technieken over. In de tantrische geschriften komen heel sporadisch stukjes voor die over seksuele energie gaan. De beschreven oefeningen gaan dan over visualisaties die het transformeren van (seksuele) levensenergiestromen beogen. Als er fysieke oefeningen beschreven worden, vooral die met een partner, zijn deze slechts geschikt voor mensen die jarenlange voorbereidingen hebben gedaan. Dergelijke oefeningen worden het beste onder voorbereiding met en begeleiding van een meester gedaan. Zo een partner-oefening wordt dan meestal slechts één keer in je leven uitgevoerd. Meestal werden deze methoden gevisualiseerd om een doorbraak naar spirituele vrijheid te bewerkstelligen. Veel Tantra-docenten, zoals Paramahansa Yogananda en andere zuivere Tantra-meesters, doceren dat deze praktijken zich puur in het mentale vlak afspelen. Er zijn echter aanwijzingen waar seksuele handelingen soms in voorkomen, waarbij de transformatie van de partners in Shakti en Shiva plaats vindt. Als de partners niet in deze goddelijke entiteiten worden omgezet, wordt het ritueel als een zondige daad beschouwd.

Shamanistische Tantra - Klassieke Tantra - Neo-Tantra - ???
Om het één en ander wat duidelijker in beeld te brengen kunnen we een volgende indeling maken:
Shamanistische Tantra: De Tantra die honderden of zelfs duizenden jaren geleden mondeling werd overgedragen met veel shamanistische invloeden. Er waren veel richtingen met elk hun eigen afgoden. Zij maakten gebruik van allerlei rituelen waarvan vele uit de oude pre-mainstream religieuze, heidense richtingen kwamen.

Klassieke Tantra: De oorspronkelijke, klassieke tantrische levenshouding met als doel spirituele vrijheid, ontplooing van de menselijke potentie en één worden met het Goddelijke is afgeleid van de pré-Tantra's. Deze zijn vastgelegd in geschriften omstreeks een paar honderd jaar na Christus en in het bijzonder door Abhinavagupta (Tantraloka en Tantrasara) en door Rajanaka Ksemaraja (Recognition Satras).

Neo-Tantra: Tantra waarbij allerlei aanpassingen zijn aangebracht. Er zijn belangrijke stukken weggelaten en er zijn (behoeftige) stukken aan toegevoegd. Bernard, een honderd jaar geleden, heeft daar een behoorlijke hand in gehad.

???: We moeten een andere naam bedenken voor de richtingen die het seksuele genot, partner-werk en massage als focus hebben. Het woord Tantra mag er niet in voorkomen of het zou bijvoorbeeld Pre-tantra moeten heten, omvattende alle voorbereidingen die nodig zijn voordat je met Tantra mag bezig zijn.

Schrijnend
De invloed van het westen is enorm op veel volkeren die nog authentiek in het leven stonden. Zo denken tegenwoordig zelfs de meeste Indiërs over Tantra als die ‘seks-gerelateerde richting’. En dat terwijl die mooie spirituele levenshouding in India is ontstaan. Het is bijvoorbeeld schrijnend om te zien dat het heiligste symbool van voorspoed en geluk, dat al duizenden jaren gebruikt was bij het hindoeïsme, jaïnisme, boeddhisme en zelfs het vroeg-christelijke, door nazi-Duitsland in onmin is gevallen. We moeten zien te voorkomen dat het met Tantra dezelfde kant opgaat, we zijn helaas al aardig op weg. Laten we proberen voor de seks-georiënteerde richtingen met het broodnodige voorwerk zo snel mogelijk een andere naam te bedenken, liefst zonder het woord Tantra erin . . . 

Artikel over de beroemde Khajuraho tempels

Namaste Tantra transformatie seks-mythe

Tantra is het meditatieve pad van transformatie,
daar hoef je echt niets voor te doen,
alleen maar bewust te Zijn.

(c) 2016 Swami Nirav Beej

Klik hier voor vorige Artikelen  

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 


TantraTempel Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

  
Namastee, ik groet het Goddelijke in je . . . 

Ga in heel diepe meditatie . . .   met heel veel nederigheid . . .    Namasté . . .

TantraTempel - Copyright © 2015 swami Nirav Beej 

Namaste Tantra en seks-mythe

Tantra workshops, retreats en trainingen 

Als je geïnteresseerd bent in een vreugdevol leven met meer kleur en
waarbij je je meer vrij voelt dan kan Tantra een uitkomst zijn. 

Tantra is bewust vanuit je hart in liefdevolle verbinding zijn
waardoor alles samensmelt tot één geheel.


Klussers gevraagd 
We hebben al met een enthousiaste groep Tantra vrienden ontzettend veel werk verzet, hartelijk dank daarvoor. Toch kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de Tantra Klusdagen op woensdag t/m vrijdag in de weken dat er geen tweedaagse workshop plaats vind. Geboden wordt diverse meditaties, maaltijden en dranken. Het is de bedoeling dat ca. 5 uur per dag (meditatief) gewerkt wordt zonder verdere vergoedingen. De TantraTempel vraagt veel onderhoud en er moeten meditatieve plekken in het bos en diverse looppaden gecreëerd worden. Als je zin hebt om mee te doen neem dan vrijblijvend contact met Nirav op. 

Tantra Verdiepings Workshops 
Middels Tantra workshops en trainingen zoals Tantra Verdiepings Weekenden kunnen stellen en singles in een veilige setting leren meer zelf-liefde, vertrouwen, compassie en liefde naar de ander, je geliefde, te ontdekken en te ervaren. Tevens leer je op een mooie liefdevolle manier je grenzen aan te geven. Hierdoor verkrijg je een diepere intieme connectie met een partner waardoor beiden gelukkiger kunnen worden.  

  
Onthoud altijd:
Bij Tantra gaat het om de ervaring, om de manier van Zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar tapes luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te zijn.

Contact 
Als je op de één of andere manier in Tantra geïnteresseerd bent geraakt en je Tantra verder zou willen onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen we je dan verder op weg helpen.

Klik hier voor vorige Artikelen  


Overzicht aanbod van de TantraTempel

 • Tantra Introductie dag  

  Spotlicht: Introductie dag

  Geheel onverwachts ben ik eind november naar het vrouwenweekend geweest bij de Tantratempel. Het werd een heel mooi, Lees meer

 • Tantra Mini Training  

  Spotlicht: Mini Training

  Zij schreven dan een (soms steenkolen) Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Lees meer

 • Tantra Jaar Training  

Aanmelden - Boeken Trainingen

Voor meer Info, Aanvraag of Boeking: Stuur een e-mailtje 
Met je voornaam, mobiel nummer, onderwerp, eventuele data met tijdstip en opmerking
Je mag natuurlijk ook even bellen naar Nirav voor persoonlijk contact  06-15521760

Om de donaties zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers.
Stuur maar even een e-mailtje of geef een belletje. Je bent van harte welkom!