It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

Tantra - Seks - Maithuna Ritueel - Guru

Klik hier voor vorige Artikelen  

Publieke kijk op Tantra
Over het algemeen wordt Tantra in verbinding gebracht met erotiek, massage, seks en partnerwerk. Maar klopt die kijk op Tantra wel? Heeft die kijk inderdaad iets met Tantra te maken? Of zit het toch iets anders in elkaar? In dit artikel wordt daar dieper op ingegaan. Tevens wordt de oorspronkelijke kerngedachte achter Tantra, die nog steeds heel erg actueel is, kort uitgelegd.

Hoe Tantra begon
Hoe Tantra precies is begonnen kan niet zo makkelijk, of eigenlijk helemaal niet, worden gereconstrueerd. Men had toen nog geen schrift en we moeten het doen met wat afbeeldingen uit steen of hout en enkele schilderingen. De tantrische visie werd mondeling (oraal) van generatie naar generatie overgedragen. Vaak werd gebruik gemaakt van bepaalde verzen die in een bepaalde melodie werden gechant. Daardoor kon men de inhoud vrij gemakkelijk onthouden. Men gaat ervan uit dat dat duizenden jaren geleden geweest kan zijn. De oudst bekende esoterische Sanskriet geschriften over Tantra stammen uit omstreeks het jaar 500 na Christus. Deze zijn ontdekt in onder andere Kashmir, Noord India tegen de Pakistaanse grens aan en het zuiden van India. Tantra was in de periode van ongeveer 800 tot 1200 na Christus de algemene levenshouding in heel India, Pakistan, Nepal, Bhutan, Tibet en Bangladesh, evenals delen van Cambodja, Vietnam en Indonesië. Daarna, omstreeks 1300,  zijn door de opkomst van de Islam de Tantra en het Boeddhisme als instituten bijna verloren gegaan. Bij de moslim invasie zijn bijna alle universiteiten (o.a. Nalanda), geschriften en veel tempels en ashrams  verwoest.

Hoe ging Tantra verder?
Een soort sekte van de Saiva Tantra, de Kaula Tantrika’s, overleefden omdat zij zich niet zo strak georganiseerd hadden. Deze loslopende Kaula Tantra verkondigers boden allerlei verschillende transgressieve en lichaamsgerichte praktijken. Met transgressief wordt bedoeld een overschrijding van de gangbare sociale normen. De rondtrekkende ascetische Tantrische Yogī’s zetten de Tantra in een steeds meer veranderende vorm door. Zij werden door het volk onderhouden door giften in de vorm van voedsel, drinken en af en toe onderdak. De Tantra werd steeds meer een verdachte scene wegens vermeende ‘zwarte’ magie. De praktijken die zij uitvoerden met hun ervaringen werden niet meer zo nauwkeurig gedocumenteerd waardoor er een ware wildgroei is ontstaan. Omdat de geldkraan naar de geïnstitutionaliseerde Tantra was komen te vervallen, waren er ook tantrische Yogī’s die veel geld vroegen aan klanten om magische rituelen uit te voeren om hen meer macht, geld of vrouwen te bezorgen. Ook werden rituelen uitgevoerd om een vijand te benadelen of zelfs te vernietigen. In deze periode begon Tantra een steeds meer bedenkelijke naam te krijgen. Desondanks waren er nog steeds zuivere Tantrika’s die begaan waren met het laten ontstaan van een blijvende innerlijke spirituele vrijheid in dit leven en in het belang van alle wezens.

Een met de Bron het Goddelijke Shiva

Meest schitterende Tantra geschriften
Omstreeks 600 na Christus zijn de meest inzichtelijke Tantra geschriften ontstaan. Deze zijn de Tantraloka (Light on the Tantras) en de Tantrasara (Essence of the Tantras) beide van Abhinava Gupta, welke nog niet volledig vertaald zijn. Schitterend is ook het boek ‘the Recognition Sutras’van Rajanaka Ksemaraja, een leerling van Abhinava. Deze schriftstukken zijn in die tijd honderden jaren van grote invloed geweest op Tantra en Boedhisme. Wanneer je deze teksten bestudeert, kom je geen seksueel ritueel of seksuele technieken van welke westerse aard dan ook tegen. Wel kom je in hoofdstuk 29 van de Tantraloka een bijzonder meditatief Kaula ritueel tegen waar met seksuele energie en non-dualiteit wordt gewerkt, maar dan binnen een zeer spirituele context. Dit ritueel was uitsluitend geschikt voor enkele ingewijden en werd uitgevoerd met een gekwalificeerde meester of guru. Daarover in een volgende alinea meer.

Waar komt dan het seks-idee binnen Tantra vandaan?
Het fenomeen tantrische seks is terug te voeren op Pierre Bernard (ook bekend onder de naam 'Oom the Omnipotent’). Hij hield er omstreeks 1900 een bizarre en eigenzinnige versie van yoga en tantra op na. Hij was de eerste 'spirituele leraar' in Amerika die ‘tantrische’ leringen gebruikte in workshops om zijn wonderlijke seksuele verlangens te bevredigen. Dit was het begin van een lange en zeer bedenkelijke geschiedenis. Zijn inzichten kunnen nooit uit de Tantra geschriften gekomen zijn omdat toen de betreffende (spirituele) teksten nog niet waren ontdekt en dus ook niet uit het Sanskriet waren vertaald. Hij had daar eenvoudigweg geen toegang toe. Het verhaal gaat dat hij werd gevoed door een immigrant uit Bengaal waar Tantra met een seksueel-achtig vleugje overleefde.

Westerse seksuele Neo-Tantra
Sinds enkele eeuwen heeft het Westen een snufje van de Indiase cultuur opgevangen, zich blind gestaard op de erotische beelden, schilderingen en schemertaal teksten. Ook boeken over de Kama Sutra hebben daarbij een rol gespeeld. De eerste westerse zendelingen waren verbaasd over wat zij ontdekten. Zij begonnen artikelen en boeken te schrijven zonder of met bijzonder weinig kennis over de Indiase cultuur. Ook hoorden ze allerlei geruchten over merkwaardige seksuele rituelen. Zonder zich in de materie te verdiepen en zonder enige ervaring op te doen, kwamen beschrijvingen tot stand die kant nog wal raakten. Van daaruit, vermengd met iets meer kennis van de Indiase cultuur, kwamen allerlei boeken over Tantra tot stand. Daarbij werden diverse magische seksuele rituelen bedacht en toegevoegd. Dit is zo de laatste honderd jaar verder gegaan. Men kan zich voorstellen dat de westerse ‘tantrische seks’ niets, maar dan ook echt niets met oorspronkelijke Tantra van doen heeft, ook niet met de Kama Sutra.

Verbinding met de Bron - Shiva

‘Seksueel’ ritueel van de originele (Śaiva Kaula) Tantra
Het meditatieve Kula Ritueel ziet er in het kort ongeveer zo uit. De volledige vertaling met beschrijving beslaat zo’n vijfhonderd bladzijden. Het ritueel heeft ten eerste geen plezier als doel. Het is bestemd om in alles het Goddelijke te zien. Het transgressieve ritueel is bedoeld om voorbij zuiverheid en onzuiverheid te komen. Ervaren dat echt alles in essentie uit één en dezelfde energie (Shiva) bestaat. Er zijn twee uitvoeringen:

Versie 1: van de vijf juwelen
Hierbij moest de partner als aanbidding zonder enige terughoudendheid een drankje inslikken bestaande uit een beetje sperma, menstruatiebloed, urine, ontlasting en speeksel vermengd met een royale hoeveelheid wijn. Voor Indiase begrippen waren dit de meest onzuivere ingrediënten. Door zonder terughoudendheid dit mengsel te consumeren, is het bewijs geleverd dat men voorbij de beperkende dualiteit is, het idee dat het ene zuiverder en Goddelijker zou zijn dan het andere.

Versie 2: van de drie M’s
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de drie M’s, zijnde het nuttigen van vlees (Mamsa), wijn (Madya) en het hebben van buitenechtelijke gemeenschap (Maithuna). Voor de Indiase cultuur waren dit ook afschrikwekkende zaken die ver over de gevestigde grenzen gingen. Voor de westerling ziet versie 2 er wat aantrekkelijker uit, vooral het maithuna gedeelte. Maar vergis je niet, de partner moet iemand zijn van wie je walgt en die totaal (seksueel) onaantrekkelijk voor je is. Bij een seksueel aantrekkelijke partner mist dit bevrijdende ritueel volledig zijn nut. De clou is dat men hier ook in alles een manifestatie van het Goddelijke ziet. Uiteraard moet je voor dit ritueel door een gekwalificeerde of bekwame meester of Guru ingewijd zijn. Wanneer je volledig voorbij de (seksuele) lust bent, kan dit ritueel definitief spiritueel bevrijdend zijn. Zie ook bij de TantraTempel.nl het artikel van dec 2014 over Khajuraho.

Deze versies worden omkleed met een uitgebreid ritueel wat vele uren kan duren. De insteek is dat de beoefenaar wordt geconfronteerd met stoffen en handelingen die voor een normaal, zelfs vrijdenkend, mens onvoorstelbaar zijn en worden verafschuwd. Deze meditatieve rituelen dienen als bewijs dat je in hart en nieren gelooft in de non-dualistische leer en je volledig één voelt met het Goddelijke (Shiva). Daarbij zijn uiteindelijk deze stoffen en handelingen, manifestaties van hetzelfde goddelijke Licht waar ook prachtige bloemen, liefde en schitterende natuur uit bestaan. Mocht je in verband met hygiëne protesteren, dan wijst de ingewijde Kaula Tantrika je erop dat je wanneer je een sterk energielichaam hebt, alles zonder enig ongemak kan verteren.

Wil dit ritueel in het huidige westen zin hebben, moet het qua ingrediënten en mogelijke handelingen naar de huidige tijd worden aangepast. Belangrijk is wel dat het aan het beoogde doelen, non-duaal zijn en één zijn met het Goddelijke, gaat voldoen.

Initiatie en gekwalificeerde meester of Guru  
Nog even een paar woorden over initiatie en gekwalificeerde meester of Guru, omdat veel westerlingen daar over het algemeen niet zoveel mee op hebben. Geavanceerde rituelen voor initiatie worden alleen gegeven aan leerlingen, ongeacht afkomst, bezit, geslacht, kleur of overtuiging, die er klaar voor zijn. Een gekwalificeerde of bekwame meester (acharya) of Guru beoordeelt de aspirant. Initiatie wordt gedaan om bijvoorbeeld de tantrische Geschriften te mogen bestuderen of meditaties, oefeningen en rituelen te mogen uitvoeren.  
Er zijn twee niveaus van initiatie en een directe vorm:
Eerste niveau: Samaya-dīkṣā of proeftijdinitiatie voor beginners
Tweede niveau: Volledige Nirvāṇa-dīkṣā of initiatie naar het onherroepelijke pad naar bevrijding (nirvāṇa)
Directe vorm: Inwijding door een volledig ontwaakte meester met een woord, een blik, een aanraking of een gedachte (Dit is de meer radicale Kaula-tak van de Tantra traditie)

Het eerste niveau van inwijding, de samaya-dīkṣā, geeft de ingewijde het recht en de plicht om de tantrische Schriften te mogen bestuderen. Daarnaast mag je met een dagelijkse oefening beginnen. Je moet ter bevestiging een gelofte afleggen dat je een strikte gedragscode van veel regels gaat volgen. Vrijgezelle samayins wonen meestal in het huis van de goeroe. Daar krijg je instructie en word je tijdens de proeftijd geobserveerd. Na één tot vijf jaar, wanneer je er klaar voor bent, kan de volledige initiatie plaatsvinden.

Het tweede niveau van inwijding, Nirvāṇa-dīkṣā, is het belangrijkste ritueel van de (Śaiva) Tantra. Deze inwijding komt helaas sinds ca 1900 niet meer binnen de Saiva Tantra voor. Vrijwel identieke uitvoeringen vinden nu nog plaats binnen de Tantrische Boeddhisten en elementen daarvan binnen het Tibetaans Boeddhisme. Dit tweede niveau kan ook bereikt worden via een zuivere inzichtelijke vorm (gnostisch) in plaats van een ritueel. Het kost teveel tekst om het prachtige tweedaagse ritueel hier nu te beschrijven.

Nog even een belangrijke opmerking: Bij het volgen van een ritueel, initiatie, oefening of reciteren van een mantra is het een voorwaarde dat het met de juiste intentie, motivatie of energie gebeurt, anders zijn het gewoon suffe oefeningen en dode woorden of klanken.

Tantra beoefenen
Het lijkt erop dat van alle tantrische oorspronkelijke tradities de non-dualistische Krama, de familie of richting van Shaiva Tantra, Kaula Krama of Mahārtha en de tantrisch boeddhistische Dzogchen en Mahāmudrā het meest geschikt voor de westerling zijn. Zij vertegenwoordigen meditatie en transformatie voor de bewuste mens van tegenwoordig op een mooie verfijnde manier. Verder is het bij het beoefenen van Tantra gebruikelijk dat je de dagelijkse rituelen en/of oefeningen doet. Daardoor blijf je meer betrokken bij je Tantra. Die dagelijkse rituele praktijk kan qua inhoud en tijdsduur heel erg variëren. Het kan soms teveel zijn om iedere dag een meditatie, transformatie oefening, ritueel, mantra en bijvoorbeeld een visualisatie te doen. Het enkel reciteren van een voor jou krachtige mantra kan ook voldoende zijn. Aan de andere kant is het zo, dat hoe meer je met Tantra ingrediënten bezig bent, hoe meer resultaat kan ontstaan. Daarnaast is het een voordeel wanneer je regelmatig samen met gelijkgestemden en ingewijden mag zijn.

Het is goed om te weten en te ervaren waar Tantra oorspronkelijk over gaat. Verder is het aan jou wat je er in de praktijk of dagelijks leven mee doet.

Literatuur
Om Tantra goed te leren kennen is het belangrijk de juiste basis boeken te bestuderen, bijvoorbeeld:  
Tantra Illuminated van Hareesh Christopher D Wallis
Recognition Sutras vertaling door Hareesh Christopher D Wallis
Diverse artikelen en video’s van Christopher Tompkins
Tantrasara vertaling door Hareesh Christopher D Wallis (wordt ergens in 2018 verwacht)
Artikelen en boeken van Alexsis Sanderson (Leest dagelijks Sanskriet teksten)
The Kula Ritual - Vertaling van Abhinava Gupta’s Tantraloka hoofdstuk 29 door John R Dupuche
Cutting Through Spiritual Materialism van Chögyam Trungpa Rinpoche
The Supreme Awakening van Swami Lakshmanjoo
A Journey In The World of the Tantras van Mark Dyczkowski 
The Triadic Heart of Shiva van Paul Muller-Ortega
Chandi Path van Swami Satyananda Saraswati
Shiva's Trident van Swami Khecaranatha
Shakti Rising van Kavitha Chinnaiyan
Oom Omnipotent: The Subtle Body van Stephanie Syman
Oom Omnipotent: The Great Oom van Robert Love
Oom Omnipotent: Gedetailleerd artikel van Hugh Urban


Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

Klik hier voor vorige Artikelen  

. Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

Tantra is het meditatieve pad van transformatie,
daar hoef je echt niets voor te doen,
alleen maar bewust te Zijn.

(c) 2018 Swami Nirav Beej

Klik hier voor vorige Artikelen  

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

TantraTempel Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

  
Namastee, ik groet het Goddelijke in je . . . 

Ga in heel diepe meditatie . . .   met heel veel nederigheid . . .    Namasté . . .

TantraTempel - Copyright © 2016 swami Nirav Beej 

Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - is Essentie

Tantra workshops, retreats en trainingen 

Als je geïnteresseerd bent in een vreugdevol leven met meer kleur en
waarbij je je meer vrij voelt dan kan Tantra een uitkomst zijn. 

Tantra is bewust vanuit je hart in liefdevolle verbinding zijn
waardoor alles samensmelt tot één geheel.


Klussers gevraagd 
We hebben al met een enthousiaste groep Tantra vrienden ontzettend veel werk verzet, hartelijk dank daarvoor. Toch kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de Tantra Klusdagen op woensdag t/m vrijdag in de weken dat er geen tweedaagse workshop plaats vind. Geboden wordt diverse meditaties, maaltijden en dranken. Het is de bedoeling dat ca. 5 uur per dag (meditatief) gewerkt wordt zonder verdere vergoedingen. De TantraTempel vraagt veel onderhoud en er moeten meditatieve plekken in het bos en diverse looppaden gecreëerd worden. Als je zin hebt om mee te doen neem dan vrijblijvend contact met Nirav op. 

Tantra Verdiepings Workshops 
Middels Tantra workshops en trainingen zoals Tantra Verdiepings Weekenden kunnen stellen en singles in een veilige setting leren meer zelf-liefde, vertrouwen, compassie en liefde naar de ander, je geliefde, te ontdekken en te ervaren. Tevens leer je op een mooie liefdevolle manier je grenzen aan te geven. Hierdoor verkrijg je een diepere intieme connectie met een partner waardoor beiden gelukkiger kunnen worden.  

  
Onthoud altijd:
Bij Tantra gaat het om de ervaring, om de manier van Zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar tapes luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te zijn.

Contact 
Als je op de één of andere manier in Tantra geïnteresseerd bent geraakt en je Tantra verder zou willen onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen we je dan verder op weg helpen.

Klik hier voor vorige Artikelen  


Overzicht aanbod van de TantraTempel

 • Tantra Introductie dag  

  Spotlicht: Introductie dag

  Geheel onverwachts ben ik eind november naar het vrouwenweekend geweest bij de Tantratempel. Het werd een heel mooi, Lees meer

 • Tantra Mini Training  

  Spotlicht: Mini Training

  Zij schreven dan een (soms steenkolen) Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Lees meer

 • Tantra Jaar Training  

Aanmelden - Boeken Trainingen

Voor meer Info, Aanvraag of Boeking: Stuur een e-mailtje 
Met je voornaam, mobiel nummer, onderwerp, eventuele data met tijdstip en opmerking
Je mag natuurlijk ook even bellen naar Nirav voor persoonlijk contact  06-15521760

Om de donaties zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers.
Stuur maar even een e-mailtje of geef een belletje. Je bent van harte welkom!