It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

36 Tattva's: Ervaringen van de Werkelijkheid - #17 t/m #36

Deel 5

Klik hier voor vorige Artikelen  

De Tattva’s bij de klassieke Non-Dualistische Shaiva Tantra uit Kashmir zijn de meest belangrijke kerninzichten over hoe je de werkelijkheid kunt ervaren. Zij tonen je een weg van beperkt weten naar zeker weten, een pad naar zekerder weten dan zeker weten, naar spirituele bevrijding of zo je wil naar verlichting. Het is het beste om de schema’s uit te printen en daarnaast de tekst in je op te nemen. Het is ook makkelijker te volgen als je de vorige artikelen hebt gelezen:
Deel 1 Verdeling in hoofdgroepen ,
Deel 2 Absolute Tattva’s #0-#5,
Deel 3 PsychologischeTattva’s #6-#12 en
Deel 4 Fysieke Tattva’s #13-#16.

Nu is het laatste, Deel 5 aan de beurt waarin de Fysieke Tattva’s #17 tot en met #36, worden beschreven.

Je komt nu bij de groep Tattva’s waarbij als het ware Bewustzijn het meest compact, ingedikt en gemanifesteerd is. Het lijken de laagste Tattva’s, maar ze zijn in essentie het meest compleet. Deze gemanifesteerde Tattva’s zijn doordrenkt met alle voorgaande niveaus van Realiteit. Bij de Absolute niveaus Shiva en Shakti, zijn alle lagen in potentie aanwezig, maar ze manifesteren zich (nog) niet.

Er zijn vier sets subgroepen van vijf componenten:
- Zintuiglijke Waarnemingen of Vermogens
- Actieve Vermogen of Verwerkers
- Subtiele Waarnemingen
- Vaste Stof of Materie

De subgroep Tattva’s met de vijf zintuiglijke waarnemingen of vermogens. Alles wat zintuiglijk ervaren wordt, zijn in essentie subtiele trillingen, vibraties of golven. Deze subgroep Tattva’s zijn eigenlijk frequentie beoordelende functies van diverse lichaamsdelen. De hersenen zetten de beoordeelde frequenties of energieën om in schijnbaar tastbare waarnemingen of soms statische werkelijkheden.

Tattva nummer 17: Oren - Horen

Tattva nummer 18: Huid - Voelen

Tattva nummer 19: Ogen - Zien

Tattva nummer 20: Tong - Proeven

Tattva nummer 21: Neus - Ruiken

Dan komt er een subgroep Tattva’s met actieve verwerkers of capaciteiten. Het zijn de fundamenteel menselijke functies in relatie met de omgeving.

Tattva nummer 22: Mond - Spreken

Tattva nummer 23: Handen - Manipuleren - Bijeenrapen

Tattva nummer 24: Voeten - Voortbewegen

Tattva nummer 25: Genitaliën - Voortplanten

Tattva nummer 26: Darmen - Afvoeren - Loslaten  

Nu komen de via de zintuigen van voelende wezens, de subtiel waarneembare eigenschappen als Tattva’s aan de beurt.

Tattva nummer 27: Geluid Vibratie - Hoorbaar

Tattva nummer 28: Aanraking - Tastbaar

Tattva nummer 29: Verschijning Vorm - Zichtbaar

Tattva nummer 30: Smaak - Proefbaar

Tattva nummer 31: Geur - Ruikbaar

De laatste subgroep van vijf Tattva's zijn de meest aanwezige materiele elementen. Bij elke Tattva wordt het traditionele Tantra-symbool weergegeven, inclusief de bijbehorende exoterische kern-mantra. Deze kun je gebruiken bij diverse visualisatie-oefeningen.

Tattva nummer 32: Ruimte - Kern-Mantra: HAM
Ruimte is het principe van leegte en van driedimensionale uitbreiding. Het houdt de voorwaarde in om energie-materie te laten manifesteren. Doordat geluid door de ruimte resoneert, kan het gehoor dat waarnemen.
Symbol Ruimte: Zwarte bol met kleurige bolletjes erin - TantraTempel

Tattva nummer 33: Wind - Bewegelijkheid - Kern-Mantra: YAM
Wind is het principe van mobiliteit. Het belangrijkste kenmerk van lucht is bewegelijkheid waardoor het gedeeltelijk vacuüm kan vullen. Het probeert zich steeds te egaliseren, in balans te brengen. De twee zintuigen  horen en voelen kan de bewegelijke, vibrerende wind waarnemen.
Symbol Wind: Zes rokerige bollen aan punten van Davidster driehoeken - TantraTempel

Tattva nummer 34: Vuur - Kern-Mantra: RAM
Vuur is het principe van verbranding en transformatie. Bijvoorbeeld voedsel wordt verbrand, verteerd of omgezet naar energie. De drie zintuigen horen, aanraken en zien kunnen van vuur gewaar zijn.

Symbol Vuur: Rode driehoek met punt omhoog omringt door vlammen - TantraTempel

Tattva nummer 35: Water - Kern-Mantra: VAM
Water is het principe van vloeibaarheid. De vier zintuigen horen, voelen, zien en proeven kunnen er gewaar van zijn.
Symbol Water: Zilveren Maan punten omhoog met daartussen water - TantraTempel

Tattva nummer 36: Aarde - Kern-Mantra: LAM
De Tattva Aarde is het principe van stevigheid, dichtheid, weerstand en geaardheid. Alle vijf zintuigen, horen, voelen, zien, proeven en ruiken, kunnen van aarde gewaar zijn. Bij deze meest complete Tattva komen alle voorgaande Tattva’s volledig tot uitdrukking.

Symbol Aarde: Yellow Square & 4 Vajras - TantraTempel

Om de verhoudingen tussen de vier sets van vijf Tattva’s beter te duiden, staat hieronder een matrix:

Zintuiglijk
Vermogen

Actief
Vermogen

Subtiele
Elementen

Compacte
Elementen

17 Oren Horen

22 Mond

27 Geluid

32 Ruimte

18 Huid Voelen

23 Handen

28 Aanraking

33 Wind

19 Ogen Zien

24 Voeten

29 Verschijning

34 Vuur

20 Tong Proeven

25 Genitaliën

30 Smaak

35 Water

21 Neus Ruiken

26 Darmen

31 Geur

36 Aarde


Zo op het eerste gezicht lijken de verhoudingen tussen de diverse Tattva’s logisch. Maar als je goed kijkt naar wat je ervaringen zijn, blijkt het meestal tegen te vallen. Sommige van de Tattva’s kunnen een overlap hebben, infiltratie genoemd. Een Tantrika is zich door zijn meditatieve staat meer bewust van de samenhangende interactie tussen de energieën van de zintuigen en hun respectievelijke zintuigobjecten. Maar wees bewust, vooral in het Westen leef je meestal in een “zelfgecreëerde” Mind-wereld. Daarbij ben je niet echt in contact met de zintuigen-wereld. Dat komt omdat je alles wat je ervaart, ziet, door een gekleurde bril, een door het denken gecreëerde Mind-wereld. Tantra kent een behoorlijk aantal meditaties die gefocust zijn op de zintuigen. Bijvoorbeeld heel bewust zo volledig mogelijk genieten van muziek, eten, vormen, enzovoort. Ook het door verdiepende en verfijnde meditaties leren steeds meer bewust te zijn en daarbij noodzakelijk tevens meer te vertragen. In de Non-dualistische Shaiva Tantra worden de zintuigen “Godinnen” genoemd. Wanneer je ze op de juiste wijze voed, word je bewustzijn door hen rijkelijk getrakteerd op uitbundige esthetische ervaringen. Je ervaart daardoor de wereld steeds meer als stralend, meer levendig en  liefdevoller. Je raakt steeds meer vol levensenergie, in tegenstelling tot iemand die hoofdzakelijk vanuit zijn eigen saaie, donkere Mind-wereld leeft.


Het schema hieronder, ontwikkeld door Nirav, met niveaus opgebouwd in cirkels

36 Tattvas - niveaus opgebouwd met cirkels - (c) 2022 sw Nirav Beej - TantraTempel


Hieronder staat het schema uit Tantra Illuminated van Hareesh
Schema 36 Tattvas - Tantra Illuminated - TantraTempel

Literatuur:
- Tantra Illuminated - Hareesh Christopher D Wallis
- Vijñāna-Bhairava-Tantra (VBT) van Hareesh Christopher Wallis
- Recognition Sutras (Pratyabijna-hrdaya) van Rājānaka Ksemaraja door Hareesh Christopher D Wallis
   uitgelegd in zijn vertaling, op audio en video door Hareesh
- Hoe Mensen keuzes Maken - de psychologie van het beslissen - W.L. Tiemeijer
- The Doctrine of Vibration van Dyczkowski
- The Heart of the Yogini van Roger-Orphe Jeanty en Andre Padoux (Shri Vidya)
- Het einde van je (Mind) Wereld - Adhya Shanti

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

Tantra is het vanuit je hart in liefdevolle verbinding zijn
waardoor alles samensmelt tot één geheel. 

(c) 2022 Swami Nirav Beej

Klik hier voor vorige Artikelen  

Klussers gevraagd 
We hebben al met een enthousiaste groep Tantra vrienden ontzettend veel werk verzet, hartelijk dank daarvoor. Toch kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de TantraTempel Klussen. Geboden wordt maaltijden en dranken. De TantraTempel vraagt veel onderhoud en er moeten meditatieve plekken in het bos en diverse looppaden gecreëerd worden. Als je zin hebt om mee te doen neem dan vrijblijvend contact met Nirav op. 

Tantra Verdiepings Workshops 
Middels Tantra workshops en trainingen zoals Tantra Verdiepings Weekenden kunnen stellen en singles in een veilige setting leren meer zelf-liefde, vertrouwen, compassie en liefde naar de ander, je geliefde, te ontdekken en te ervaren. Tevens leer je op een mooie liefdevolle manier je grenzen aan te geven. Hierdoor verkrijg je een diepere intieme connectie met een partner waardoor beiden gelukkiger kunnen worden.

  
Onthoud altijd:
Bij Tantra gaat het om de ervaring, om de manier van Zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar tapes luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te zijn.

Contact 
Als je op de één of andere manier in Tantra geïnteresseerd bent geraakt en je Tantra verder zou willen onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen we je dan verder op weg helpen.


Klik hier voor vorige Artikelen  


Overzicht aanbod van de TantraTempel

 • Tantra Introductie dag  

  Spotlicht: Introductie dag

  Geheel onverwachts ben ik eind november naar het vrouwenweekend geweest bij de Tantratempel. Het werd een heel mooi, Lees meer

 • Tantra Mini Training  

  Spotlicht: Mini Training

  Zij schreven dan een (soms steenkolen) Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Lees meer

 • Tantra Jaar Training  

Aanmelden - Boeken Trainingen

Voor meer Info, Aanvraag of Boeking: Stuur een e-mailtje 
Met je voornaam, mobiel nummer, onderwerp, eventuele data met tijdstip en opmerking
Je mag natuurlijk ook even bellen naar Nirav voor persoonlijk contact  06-15521760

Om de donaties zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers.
Stuur maar even een e-mailtje of geef een belletje. Je bent van harte welkom!