It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

36 Tattva's: Ervaringen van de Werkelijkheid - #13 t/m #16

Deel 4

Klik hier voor vorige Artikelen  

De Tattva’s bij de klassieke Non-Dualistische Shaiva Tantra uit Kashmir zijn de meest belangrijke kerninzichten over hoe je de werkelijkheid kunt ervaren. Zij tonen je een weg van beperkt weten naar zeker weten, een pad naar zekerder weten dan zeker weten, naar spirituele bevrijding of zo je wil naar verlichting. Het is het beste om de schema’s uit te printen en daarnaast de tekst in je op te nemen. Het is ook makkelijker te volgen als je de vorige artikelen hebt gelezen: Deel 1 Verdeling in hoofdgroepen , Deel 2 Absolute Tattva’s #0-#5 en Deel 3 PsychologischeTattva’s #6-#12. Nu is Deel 4 aan de beurt waarin de Fysieke Tattva’s #13 tot en met #16, worden beschreven.

Tattva Prakriti - TantraTempel

Tattva nummer 13: Prakurti (Prakṛti): secundaire overgang van energie-materie naar fysiek universum
Prakurti is in feite de evolutionaire overgang van metafysisch bewustzijn (Purusha) naar de oorsprong, de originele natuurlijke vorm, secundaire toestand of substantie naar het gemanifesteerde. De reeds beschreven Tattva #6 Maayaa is de primaire toestand, hogere principe of overgang. Het gemanifesteerde kent vele vormen, zoals de materiële wereld, de natuur, het fysieke, het psychologische karakter, de constitutie, het humeur, het lichaam, de gedachten en/of het fenomenaal universum. Het is steeds opmerkelijk verrassend dat de oude Indiase filosofen van meer dan duizend jaar geleden wisten dat energie en materie aspecten van elkaar zijn. Het westen is daar pas een honderd jaar geleden door de inzichten van Einstein achter gekomen. Daarom bestaat er in het westen nog steeds geen enkel woord voor het duo energie-materie. We kennen wel de ervaring dat geest en lichaam een eenheid vormen. Daarbij is de geest het subtiele aspect van het lichaam en het lichaam de tastbare manifestatie van de geest. Dit is de reden waarom ziektes in de geest het lichaam aantasten en dat het omgekeerd ook het geval is.
Daarnaast bestaat er ook het inzicht dat Prakurti het ongemanifesteerde veld is van oorspronkelijke energie-materie naar het begin van het universum. Van daaruit ontstaan alle volgende Tattva's. Daarbij bestaat Prakurti uit een perfecte balans van de drie Guṇa's of kwaliteiten van de natuur: 1. Sattva: behoud, luciditeit, harmonie en lichtheid, 2. Rajas: schepping, concepten van energie en passie en 3. Tamas: vernietiging, duisternis, ongevoeligheid, zwaarte en traagheid. Deze drie Guṇa’s herschikken zich in verschillende verhoudingen om de Tattva's #14 tot en met #36, die hierna worden beschreven, te creëren of te laten ontstaan. Het veld van Prakuṛti is dus alles wat een object van bewustzijn kan worden, behalve de reeds beschreven Tattva's #1 tot en met #12.

Tattva nummer 14: Buddhi: Intelligentie - Onderscheidend vermogen, talent of gave
Allereerst moet het inzicht bij de Tantra worden opgemerkt dat de Tattva Buddhi het hele lichaam beslaat, inclusief de hersenen. Daarnaast vertegenwoordigt bij alle Tantra Yoga richtingen de Tattva Buddhi het belangrijkste mentale vermogen. Buddhi is het vermogen van de rede waarmee je concepten formuleert en beslissingen neemt. Vooral voor Sadhaka’s is dit onderscheidingsvermogen de hoogste praktijk, waarbij je inzicht krijgt of iets heilzaam voor je is of niet en dat je naar aanleiding daarvan kunt beslissen wat te doen. Het is ook de kracht van verbeelding. Het is een manier die zelfs direct tot spirituele bevrijding kan leiden. Maar let op, er zijn een paar valkuilen. De grootste valkuilen zijn Samskara’s (saṃskāras), subliminale indrukken van ervaringen uit het verleden. Daarbij formuleer je projecties en doe je aannames die meestal niet kloppen met de realiteit van het heden. Zelfs met een oppervlakkige overeenkomst van situaties in het heden met het verleden, projecteert je Mind een aannemelijke overeenkomst. Door deze aannemelijke projectie vanuit het verleden ben je over het algemeen niet bewust van de huidige realiteit. Je kent zeker voorbeelden van bijvoorbeeld het onderbuikgevoel wat je regelmatig de verkeerde weg wijst. Daardoor is het lastig om een juiste keuze te maken. Om een steeds beter onderscheid te kunnen maken heeft de Tantra Yoga een behoorlijk aantal oefeningen en meditaties in het leven geroepen die je tijdens je Sadhana en in het dagelijks leven kunt gebruiken. Nu is het bij de Tantra Yoga geen probleem om “foute” inzichten te hebben of beslissingen te nemen omdat ze positief worden gezien als groeimogelijkheden. Door je Sadhana kun je de kans op “fouten” verkleinen en het tijdspad verkorten. Uiteindelijk gaat het spirituele pad van Tantra Yoga over het ontwikkelen van een heldere visie, over het cultiveren van het vermogen om de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn. In de klassieke Tantra heeft het beoefenen van je Sadhana, vooral meditatie, het primaire doel om Saṃskara's op te lossen om tot een heldere visie, intuïtie en onderscheidingsvermogen te komen. Ook de fysieke en de mentale oefeningen van Yoga kunnen de in het lichaam diverse soorten verspreide Samkara's laten oplossen. Ben je behept met een gezuiverde buddhi, dan kan je altijd de gunstigste manier van handelen inzien bij een bepaalde situatie.

Tattva nummer 15: Ahankara (ahaṅkāra): Identiteitsconstructeur - Ego - Ik-maker
Tattva Ahankara is het identificerende deel van de Mind met  'mij' of 'mijn'. Ahankara identificeert zich met bepaalde dingen, gebeurtenissen en ervaringen uit het verleden, en vermengt deze in de geconstrueerde identiteitsbeleving. Anders gezegd, het is wat je denkt dat je bent. Het ego verklaart dan: "Ik ben dik", "Ik ben dun", "Ik ben slim", "Ik ben dom", "Ik ben onafhankelijk", "Ik ben een slachtoffer", en nog veel meer andere en vaak weer nieuwe "ik"-identificaties. Door het samenvoegen van enkele van deze gedachtenvormen wordt een egocentrische identiteit gecreëerd. Deze egocentrische  identiteit is een fictieve constructie die hoofdzakelijk uit hardnekkig blijvende zelfbeelden bestaat. Die zelfbeelden blijven omdat je ze geloofd en je eraan gehecht bent. Die zelfbeelden zijn ergens in het verleden gecreëerd en de Mind heeft daar een realistisch verhaal aan vastgeplakt waardoor het als een statische realiteit is blijven hangen. Het is goed om steeds te beseffen dat het ego slechts een fictie is. Wat werkelijk waar is, is de stroom van verschijnselen in dit huidige moment. De stroom van verschijnselen, een groep van zelfbeelden, wordt veroorzaakt door het aanhoudend pulseren van steeds herhalende expansies en samentrekkingen. Maar omdat je in een bepaalde cluster bent gaat geloven, gaat het op den duur een kunstmatige, zelfbeperkende ervaring worden. Wanneer dan op een bepaald huidig moment de match niet meer strookt met de gevormde ervaring, ontstaat er lijden. Het ego is star geworden, terwijl het eigenlijk vloeibaar en flexibel zou moeten zijn.
Bij de Klassieke Tantra bestaat het inzicht dat het vaak verkeert interpreterende ego schoon gemaakt, gezuiverd, mag worden. Dan kan er meer ruimte en inzicht komen, ga je meer in jezelf ervaren en jezelf meer in alle dingen ervaren. Dat geeft een enorme ruimte aan je zelfgevoel, aan je zelfdefinitie, aan je diepste Zelf. Doordat de grenzen aan het Zelf gaan oplossen ervaar je alle wezens steeds meer als deel van jezelf. Er is dan een bewustzijnsstaat ontstaan van het allesomvattende, vol en complete ‘ik’. Het ego lost geleidelijk op in de oneindige oceaan van Bewustzijn. Je handelingen volgen dan van nature vanuit mededogen en wijsheid.

Tattva nummer 16: Manas: Mind - Kracht van het denken - Vermogen van aandacht en zintuiglijke verwerking
De Tattva Manas is het gemeenschappelijke, functionele denkvermogen. De zintuigen verwerken de verzamelde gegevens en stellen die op kunstmatige wijze samen. Door diepgaande meditatie en liefdevolle discipline kan Manas worden gecultiveerd en verder worden verdiept.

Het schema hieronder, ontwikkeld door Nirav, met niveaus opgebouwd in cirkels

36 Tattvas - niveaus opgebouwd met cirkels - (c) 2022 sw Nirav Beej - TantraTempel


Hieronder staat het schema uit Tantra Illuminated van Hareesh
Schema 36 Tattvas - Tantra Illuminated - TantraTempel

Literatuur:
- Tantra Illuminated - Hareesh Christopher D Wallis
- Vijñāna-Bhairava-Tantra (VBT) van Hareesh Christopher Wallis
- Recognition Sutras (Pratyabijna-hrdaya) van Rājānaka Ksemaraja door Hareesh Christopher D Wallis
   uitgelegd in zijn vertaling, op audio en video door Hareesh
- Hoe Mensen keuzes Maken - de psychologie van het beslissen - W.L. Tiemeijer
- The Doctrine of Vibration van Dyczkowski
- The Heart of the Yogini van Roger-Orphe Jeanty en Andre Padoux (Shri Vidya)

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

Tantra is het vanuit je hart in liefdevolle verbinding zijn
waardoor alles samensmelt tot één geheel. 

(c) 2022 Swami Nirav Beej

Klik hier voor vorige Artikelen  

Klussers gevraagd 
We hebben al met een enthousiaste groep Tantra vrienden ontzettend veel werk verzet, hartelijk dank daarvoor. Toch kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de TantraTempel Klussen. Geboden wordt maaltijden en dranken. De TantraTempel vraagt veel onderhoud en er moeten meditatieve plekken in het bos en diverse looppaden gecreëerd worden. Als je zin hebt om mee te doen neem dan vrijblijvend contact met Nirav op. 

Tantra Verdiepings Workshops 
Middels Tantra workshops en trainingen zoals Tantra Verdiepings Weekenden kunnen stellen en singles in een veilige setting leren meer zelf-liefde, vertrouwen, compassie en liefde naar de ander, je geliefde, te ontdekken en te ervaren. Tevens leer je op een mooie liefdevolle manier je grenzen aan te geven. Hierdoor verkrijg je een diepere intieme connectie met een partner waardoor beiden gelukkiger kunnen worden.

  
Onthoud altijd:
Bij Tantra gaat het om de ervaring, om de manier van Zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar tapes luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te zijn.

Contact 
Als je op de één of andere manier in Tantra geïnteresseerd bent geraakt en je Tantra verder zou willen onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen we je dan verder op weg helpen.


Klik hier voor vorige Artikelen  


Overzicht aanbod van de TantraTempel

 • Tantra Introductie dag  

  Spotlicht: Introductie dag

  Geheel onverwachts ben ik eind november naar het vrouwenweekend geweest bij de Tantratempel. Het werd een heel mooi, Lees meer

 • Tantra Mini Training  

  Spotlicht: Mini Training

  Zij schreven dan een (soms steenkolen) Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Lees meer

 • Tantra Jaar Training  

Aanmelden - Boeken Trainingen

Voor meer Info, Aanvraag of Boeking: Stuur een e-mailtje 
Met je voornaam, mobiel nummer, onderwerp, eventuele data met tijdstip en opmerking
Je mag natuurlijk ook even bellen naar Nirav voor persoonlijk contact  06-15521760

Om de donaties zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers.
Stuur maar even een e-mailtje of geef een belletje. Je bent van harte welkom!