It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

36 Tattva's: Ervaringen van de Werkelijkheid - Hoofdgroepen

Deel 1

Klik hier voor vorige Artikelen  

De uitleg van de Tattva’s wordt over meerdere artikelen verdeeld. Nu eerst een overzicht met de hoofdindeling, daarna een paar artikelen over de verdere uitleg per Tattva. Bij de Non-Duale Shaiva Tantra staan de werkelijkheidsniveaus (Tattvas) centraal. Deze niveaus kunnen als een schets worden weergegeven. Bij dit artikel zijn twee overzichten gegeven, één als hiërarchische overzicht, komende uit Tantra Illuminated van Hareesch en als tweede een grafisch weergegeven plaatje. Tattva betekent “Dat-is” of “Dat-heid”, ook wel realiteitsprincipe genoemd. Klassieke Tantra gaat ervan uit dat de enige Realiteit (Werkelijkheid) die er is, puur Bewustzijn is (Conscious-Only-View). Dat is de Bron, Bewustzijn in ruste, vormloos, object-loos, Shiva, maar wel vol (zwanger) met potentiële mogelijkheden. Dan komt Shakti (Energie) in actie en de manifestatie vindt plaats. Er ontstaan objecten, energiestromen, gedachten, enzovoort. Het verloop van de manifestatie vindt op meerdere niveaus plaats. Afhankelijk van de waarnemer is er een bewust of onbewust Bewustzijn van het eigen werkelijkheidsniveau, van een eigen beleving van de werkelijkheid. De uitleg van de Tattva’s kan op twee manieren plaatsvinden, top-down of bottom-up. Bij bottom-up werken we van de aarde (manifestatie) in stappen naar de Bron, naar bevrijding. Bij top-down werken we van Universeel Bewustzijn (Shiva) naar de manifestatie (Schepping), de aarde.

Tattva’s opgedeeld in hoofdgroepen
Bij elkaar herkent de Non-Dualistische Shaiva Tantra zesendertig Tattva’s. Bij deze kunnen er grofweg een paar hoofdgroepen worden herkend: Absolute Tattva’s, Psychlogische Tattva’s en Fysieke Tattva’s. Dan is er nog de Maya Tattva.

A. Absolute Tattva’s:
1. Shiva, 2. Shakti, 3. Ik ben Dit, 4. Weten en 5. Handelen

B. Maya:
6. Maya is een bijzondere. Maya bij de Klassieke Tantra is dit het omslagpunt van puur Bewustzijn naar Manifestatie

C. Psychlogische Tattva’s:

7. Beperkte Invloed, 8. Beperkte Kennis, 9. Verlangen, 10. Tijdsvolgorde en 11. Toevalligheid

D. Fysieke Tattva’s

Groep Relatief bewustzijn:
12. Individueel bewustzijn, 13. Oorspronkelijke natuur, 14. Intelligentie, 15. Ontstaan van Ik, 16. Zintuigen

Groep zintuigbewustzijn:
17. Horen, 18. Aanraken, 19. Zien, 20. Proeven, 21. Ruiken

Groep belevingen:
22. Spreken, 23. Grijpen, 24. Voortbewegen, 25. Voortplanten, 26. Darm-legen

Groep Zintuigwaarnemingen:
27. Geluidstrilling, 28. Aanvoeling, 29. Verschijning, 30. Smaak, 31. Geur

Groep materiële elementen:
32. Ruimte, 33. Wind, 34. Vuur, 35. Water en 36. Aarde

Voor een schematische voorstelling zie de twee bijgevoegde platen. Het beste is om je eerst deze structuren eigen te maken waarna er in een volgend artikel verder per Tattva wordt verdiept. Zoals eerder is aangegeven kun je deze volgen van de aarde (36) naar Shiva (1) of van Shiva (1) naar de Aarde (36).

Hieronder staat een schema, opgebouwd in cirkels

Schema 36 Tattvas - TantraTempel


Hieronder staat het schema uit Tantra Illuminated

Schema 36 Tattvas - Tantra Illuminated - TantraTempel

Literatuur:
- Tantra Illuminated - Hareesh Christopher D Wallis
- Recognition Sutras (Pratyabijna-hrdaya) van Rājānaka Ksemaraja door Hareesh Christopher D Wallis
   uitgelegd in zijn vertaling, op audio en video door Hareesh

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

Tantra is het vanuit je hart in liefdevolle verbinding zijn
waardoor alles samensmelt tot één geheel. 

(c) 2021 Swami Nirav Beej

Klik hier voor vorige Artikelen  

Klussers gevraagd 
We hebben al met een enthousiaste groep Tantra vrienden ontzettend veel werk verzet, hartelijk dank daarvoor. Toch kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de TantraTempel Klussen. Geboden wordt maaltijden en dranken. De TantraTempel vraagt veel onderhoud en er moeten meditatieve plekken in het bos en diverse looppaden gecreëerd worden. Als je zin hebt om mee te doen neem dan vrijblijvend contact met Nirav op. 

Tantra Verdiepings Workshops 
Middels Tantra workshops en trainingen zoals Tantra Verdiepings Weekenden kunnen stellen en singles in een veilige setting leren meer zelf-liefde, vertrouwen, compassie en liefde naar de ander, je geliefde, te ontdekken en te ervaren. Tevens leer je op een mooie liefdevolle manier je grenzen aan te geven. Hierdoor verkrijg je een diepere intieme connectie met een partner waardoor beiden gelukkiger kunnen worden.

  
Onthoud altijd:
Bij Tantra gaat het om de ervaring, om de manier van Zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar tapes luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te zijn.

Contact 
Als je op de één of andere manier in Tantra geïnteresseerd bent geraakt en je Tantra verder zou willen onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen we je dan verder op weg helpen.


Klik hier voor vorige Artikelen  


Overzicht aanbod van de TantraTempel

 • Tantra Introductie dag  

  Spotlicht: Introductie dag

  Geheel onverwachts ben ik eind november naar het vrouwenweekend geweest bij de Tantratempel. Het werd een heel mooi, Lees meer

 • Tantra Mini Training  

  Spotlicht: Mini Training

  Zij schreven dan een (soms steenkolen) Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Lees meer

 • Tantra Jaar Training  

Aanmelden - Boeken Trainingen

Voor meer Info, Aanvraag of Boeking: Stuur een e-mailtje 
Met je voornaam, mobiel nummer, onderwerp, eventuele data met tijdstip en opmerking
Je mag natuurlijk ook even bellen naar Nirav voor persoonlijk contact  06-15521760

Om de donaties zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers.
Stuur maar even een e-mailtje of geef een belletje. Je bent van harte welkom!