It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

36 Tattva's: Ervaringen van de Werkelijkheid - #0 t/m #5

Deel 2

Klik hier voor vorige Artikelen  

De Tattva’s bij de klassieke Non-Dualistische Shaiva Tantra uit Kashmir zijn de meest belangrijke kerninzichten over hoe je de werkelijkheid kunt ervaren. Zij tonen je een weg van beperkt weten naar weten, een pad naar zekerder weten dan zeker weten, naar spirituele bevrijding of zo je wil naar verlichting. Het is het beste om de schema’s onderaan dit artikel uit te printen en daarnaast de tekst in je op te nemen. Het is ook makkelijker te volgen om het vorige artikel Deel 1 over de verdeling in hoofdgroepen te hebben gelezen. Bij deze richting (lineage) van Tantra is het inzicht dat het enige wat Realiteit of Werkelijkheid is, puur Universeel Bewustzijn is. In het Engels wordt dit “Consciousness-Only-View” genoemd. Daar begint het, bij de Bron, het Licht, het Bestaan, het Goddelijke of eventuele andere benamingen daarvan. Daar waren de Tantrika’s het reeds duizenden geleden over eens. Abhinavagupta heeft een duizend jaar geleden daar schitterende samenvattende verhandelingen over geschreven, de Tantraloka (Licht op de Tantra’s) en de Tantrasara (Essentie van de Tantra’s). Zijn volgeling Ksemaraja heeft die inzichten nog iets praktischer verwoord in zijn Pratyabhijna-Rridaya (Recognition Sutra’s). Men gaat ervan uit dat Universeel Bewustzijn in essentie golven, vibraties of trillingen zijn. Dat wordt aangeduid door Shiva-Shakti in perfecte éénheid, puur Bewustzijn, zonder vorm, tijd of intentie, maar wel vol potentie (mogelijkheden) die zich nog niet hebben kunnen manifesteren. Door een toevallige (Goddelijke) samenloop van omstandigheden clusteren sommige vibraties zich en ontstaan de Absolute, Psychische en Fysieke Tattva’s. Dan kunnen er ook universa, planeten, zonnen, melkwegstelsels, bomen, dieren, planten of mensen, enzovoort ontstaan. Het bijzondere is dat die oude Tantrika’s van duizenden jaren geleden deze inzichten al kenden. Dat bereikten ze door heel diepgaand te mediteren, daarom is meditatief-zijn uiterst belangrijk. Opmerkelijk is dat de huidige wetenschap zich daar momenteel, weliswaar schoorvoetend, sinds slechts tientallen jaren van bewust is. Zie de inzichten van bijvoorbeeld John Hagelin met de unified quantum string field theory.

Dan nu de uitleg van de Tattva’s. Er wordt bij nul begonnen, dat houdt in dat er eigenlijk schijnbaar zevenendertig Tattva’s zijn in plaats van zesendertig. De in dit artikel besproken Tattva's met de nummers 0 t/m 5 zijn van de hoofdgroep: Absolute Tattva's, wat de universeel absolute Realiteit of Werkelijkheid inhoud. De beschrijving is van de Bron richting de manifestatie, van uniformiteit naar diversiteit, van vormloosheid naar vorm, van vrijheid naar beperking.

Tattva nummer 0: Shiva-Shakti totaal verenigd: Het Hart, de Bron, puur Universeel Bewustzijn

Dit is een geheime Tattva die je alleen in de esoterische non-dualistische tantrische bronnen kunt terugvinden. Deze niet transcendente Tattva is het geheim om de non-dualistische Tantra te kunnen invoelen. Maar eigenlijk is het geen Tattva want dit Hart is het Absolute principe dat alles, zowel het ongemanifesteerde als het gemanifesteerde doordringt. Deze Bron, deze vibratie, deze essentie, is het Licht waardoor alle dingen zichtbaar worden. Het is de Realiteit waardoor alle dingen zich kunnen manifesteren. Het is de alomtegenwoordige goddelijke Energie die zich in alle dingen gelijkelijk manifesteert. Deze meest subtiele “Tattva” is totaal onbegrijpelijk voor de mind, onverklaarbaar voor de gewone wetenschappelijke inzichten, je kunt het niet analyseren, je kunt het niet onder woorden brengen, het is één Werkelijkheid, niet begrenst door tijd, ruimte, vormen, inzichten, overtuigingen of dingen. Het is het Hart, de absolute Bron (de Essentie) waarbij Shiva en Shakti volledig en perfect zijn samengevloeid. Het is de allerhoogste allesomvattende vorm van non-dualiteit (paramādvaya), zonder enige uitzondering. Daarbij zijn alle andere Tattva’s ermee doordrenkt. Om deze inzichten te kunnen doorvoelen, met je hele wezen en niet alleen met de Mind, mag het ontstaan door je dagelijkse spirituele beoefening, je Sadhana.  

Tattva nummer 1: Shiva: Weldadige Tattva
Met het woord Shiva wordt niet de Godheid binnen het Hindoeïsme of de Veda’s bedoeld. Shiva betekent bij de non-dualistische Shaiva Tantra, Ruimte voor manifestatie, Bewustzijn in ruste of stilte, maar wel vol potentie met oneindig veel mogelijkheden. Shiva is introvert, zonder vorm, transcendent en in een stilte die niet dood is, maar waarbij een bijzonder subtiele beweging (golving) aanwezig is. Shiva wordt ook omschreven als de samenhangende samenvoeging van alle voorkomende vormen van Shakti (Energie). Voor uitleg Shakti, zie Tattva nummer 2. Bij diverse Tantra richtingen kunnen verschillende rollen aan Shiva worden toegewezen. In principe komen ze behoorlijk overeen en zijn in essentie niet strijdig met elkaar. De inzichten zijn afhankelijk van de manier hoe er naar kijkt, er bewust van bent. Shiva is het transcedente en grenzeloze Licht van Bewustzijn. Shiva geeft de ruimte voor de manifestaties van Shakti. Een nadeel van het inzicht Shiva-Shakti kan zijn dat men er een vorm van dualiteit in ziet. Maar, als je Shiva zegt, impliceert dat ook Shakti en omgekeerd is dat ook het geval. Anders gezegd: bij non-dualistische Shaiva Tantra bestaat het inzicht dat Shiva, Bewustzijn in ruste is, en Shakti, Bewustzijn in beweging, in essentie één zijn. Bij Shakti ontstaat de vergankelijke Manifestatie vanuit de Bron, Shiva, en keert na een bepaalde tijd weer terug naar de Bron. Daarbij gaat niets verloren, er vinden slechts transformaties plaats. De Essentie, puur Bewustzijn, blijft, alleen de vorm veranderd.

Tattva nummer 2: Shakti: Energie van reflecterend Zelfbewustzijn
Bij de non-dualistische Shaiva Tantra betekent Shakti energie, kracht, capaciteit of vermogen. De vroegere Tantrika’s wisten al heel lang dat getransformeerde energie, materie is. Alles wat is gemanifesteerd, zowel materieel als immaterieel komt door toedoen van Shakti. Vaak worden alle manifestaties voorgesteld als de dans of de belichaming van de Godin Shakti. Shiva is daarbij de Bron of Ruimte gegeven aan Shakti haar manifestatie. Bij de Tattva’s nummers nul tot en met twee heerst er absolute non-dualiteit.

Tattva nummer 3: Sadashiva: Altijd weldoende Shiva, vol mededogen  
Ondanks dat bij deze Tattva de beginnende subtiele vormen van diversiteit, de manifestatie, ontstaan, blijft het op dit niveau nog steeds Shiva. Hier ontstaat de Goddelijke Wilskracht, een creatieve drang, een primaire impuls tot Zelfexpressie. Er is dan een gevoel van “Ik ben Dit”, waarbij Ik en Dit bij het Hogere Eenheidsbewustzijn samenvallen.

Tattva nummer 4: Ishvara: Niet-sektarische persoonlijke God met specifieke kwaliteiten
Deze goddelijke Tattva wordt bij de meeste monotheïstische geloofsovertuigingen gezien als het hoogste Wezen. Afhankelijk van de overtuiging komen namen voor als: God, JHWH, Allah, Jumala, Bog, Brahma, Bhagavan, Ishvara, Vishnoe, Krishna, Avalokiteshvara, Shiva, enzovoort. Dit is het niveau van Jnana-Shakti, het zekere Weten. Hierbij wordt de kennis van het subtiele patroon vastgehouden om bij de Schepping van het Universum gebruikt te worden. Op dit niveau ligt de kiem voor het ontstaan van de “lagere” Tattva’s. Hierbij kan de uitdrukking zijn: “Ik ben Dit” of “Dit ben Ik”. Bij deze Tattva horen tevens wezens met hetzelfde bewustzijnsniveau.

Tattva nummer 5: Shuddha-Vidya: Pure Mantra-Wijsheid
Dit is het niveau van Kriya-Shakti, het ontplooien van de goddelijke Energie of de kracht van Actie. Mantra’s laten transformatieve veranderingen ontstaan. Deze Tattva heeft het niveau van Pure Wijsheid, van Mantra, die geen enkele vorm van intellectuele kennis inhoud. Daarbij gaat het om het bewust zijn van de verschillende fasen Shiva-Shakti’s Zelfbewustzijn. Deze Pure Wijsheid vertaald zich in ontelbare bekende en nog onbekende Mantra’s. Bij de non-dualistische Shaiva Tantra worden Mantra’s gezien als bewuste wezens die het sonische (vibratie of trilling) lichaam van een goddelijkheid vertegenwoordigen. De intentie van de verschillende vormen van een goddelijkheid, een beeld, schilderij, mantra of mandala hebben allen hetzelfde essentiële doel. Zo heeft elk verschillend godheid zijn eigen specifieke set met eenzelfde intentie. Dit doel is bij de diverse goddelijkheden specifiek. Bij deze tantrische richting wordt iemand die op het niveau van Tattva 5 zit, gezien als zijnde in een zeer hoge vorm van spirituele bevrijding.

Hieronder staat een schema, waarbij de niveau's zijn opgebouwd in cirkels

36 Tattvas - niveaus opgebouwd met cirkels - (c) 2022 sw Nirav Beej - TantraTempel


Hieronder staat het schema uit Tantra Illuminated van Hareesh

Schema 36 Tattvas - Tantra Illuminated - TantraTempel

Literatuur:
- Tantra Illuminated - Hareesh Christopher D Wallis
- Vijñāna-Bhairava-Tantra (VBT) van Hareesh Christopher Wallis
- Recognition Sutras (Pratyabijna-hrdaya) van Rājānaka Ksemaraja door Hareesh Christopher D Wallis
   uitgelegd in zijn vertaling, op audio en video door Hareesh
- The Doctrine of Vibration van Dyczkowski
- The Heart of the Yogini van Roger-Orphe Jeanty en Andre Padoux (Shri Vidya)

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

Tantra is het vanuit je hart in liefdevolle verbinding zijn
waardoor alles samensmelt tot één geheel. 

(c) 2022 Swami Nirav Beej

Klik hier voor vorige Artikelen  

Klussers gevraagd 
We hebben al met een enthousiaste groep Tantra vrienden ontzettend veel werk verzet, hartelijk dank daarvoor. Toch kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de TantraTempel Klussen. Geboden wordt maaltijden en dranken. De TantraTempel vraagt veel onderhoud en er moeten meditatieve plekken in het bos en diverse looppaden gecreëerd worden. Als je zin hebt om mee te doen neem dan vrijblijvend contact met Nirav op. 

Tantra Verdiepings Workshops 
Middels Tantra workshops en trainingen zoals Tantra Verdiepings Weekenden kunnen stellen en singles in een veilige setting leren meer zelf-liefde, vertrouwen, compassie en liefde naar de ander, je geliefde, te ontdekken en te ervaren. Tevens leer je op een mooie liefdevolle manier je grenzen aan te geven. Hierdoor verkrijg je een diepere intieme connectie met een partner waardoor beiden gelukkiger kunnen worden.

  
Onthoud altijd:
Bij Tantra gaat het om de ervaring, om de manier van Zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar tapes luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te zijn.

Contact 
Als je op de één of andere manier in Tantra geïnteresseerd bent geraakt en je Tantra verder zou willen onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen we je dan verder op weg helpen.


Klik hier voor vorige Artikelen  


Overzicht aanbod van de TantraTempel

 • Tantra Introductie dag  

  Spotlicht: Introductie dag

  Geheel onverwachts ben ik eind november naar het vrouwenweekend geweest bij de Tantratempel. Het werd een heel mooi, Lees meer

 • Tantra Mini Training  

  Spotlicht: Mini Training

  Zij schreven dan een (soms steenkolen) Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Lees meer

 • Tantra Jaar Training  

Aanmelden - Boeken Trainingen

Voor meer Info, Aanvraag of Boeking: Stuur een e-mailtje 
Met je voornaam, mobiel nummer, onderwerp, eventuele data met tijdstip en opmerking
Je mag natuurlijk ook even bellen naar Nirav voor persoonlijk contact  06-15521760

Om de donaties zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers.
Stuur maar even een e-mailtje of geef een belletje. Je bent van harte welkom!