It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

36 Tattva's: Ervaringen van de Werkelijkheid - #6 t/m #12

Deel 3

Klik hier voor vorige Artikelen  

De Tattva’s bij de klassieke Non-Dualistische Shaiva Tantra uit Kashmir zijn de meest belangrijke kerninzichten over hoe je de werkelijkheid kunt ervaren. Zij tonen je een weg van beperkt weten naar zeker weten, een pad naar zekerder weten dan zeker weten, naar spirituele bevrijding of zo je wil naar verlichting. Het is het beste om de schema’s uit te printen en daarnaast de tekst in je op te nemen. Het is ook makkelijker te volgen als je het vorige artikel Deel 1 over de verdeling in hoofdgroepen hebt gelezen. Daarna komt Deel 2 waarin de Absolute Tattva’s, Tattva 0 tot en met 5, worden beschreven. Nu is Deel 3 aan de beurt waarin Maayaa (Māyā), Tattva 6, en de Psychologische Tattva’s, Tattva 7 tot en met 12,  worden beschreven.

Goddess Maya - Tantrik Mahamāyā from the Chausathi Jogini temple in Orissa - TantraTempel
Natuurlijk weerhoudt haar sluier van māyā ons ervan het grootste deel van haar te zien - Toegezonden door Josh Schrei via Tantrik Yoga NOW

Tattva nummer 6: Maayaa (
Māyā): De Wereldbron
Bij de Non-Dualistische Shaiva Tantra wordt Maya ervaren als de Bron van de gemanifesteerde werkelijkheid. Het is de de primaire Bron van het ontstaan van de Wereld, het Universum (Jagad-Yoni). Hierbij wordt het Absolute schijnbaar verlaten en ontstaat er de Manifestatie, de Wereld. Anders gezegd ontstaat hier binnen de uniformiteit,  diversiteit. De creatieve kracht van het Goddelijke projecteert zichzelf daarbij naar de manifestatie. Het lastige daarbij is te blijven beseffen dat in essentie de dualistische manifestatie als Bron, als achtergrond, uniform is, Non-Duaal is, Éen is. Eénheid in gemanifesteerde diversiteit wordt gezien als de vorm van de Godin Maya. Bij de TantraTempel wordt je regelmatig uitgenodigd om een meditatie te doen waarbij je bewust wordt dat alles wat je ziet, voelt en ervaart, Mind is. Daarbij wordt gedoeld op het continu labelen, conceptualiseren, ideeën vormen en gedachtencontructies creëren door de Mind. De Uniforme Essentie daarachter is Universeel Bewustzijn, Uniformiteit, Eén Zijn ...

Tattva nummer 7: Kalaa
(kalā): Beperkte actiekracht
Binnen de Psychologische Tattva’s bevindt zich een subgroep van vijf door het Bestaan zelfopgelegde beperkte fundamentele Tattva’s, de vijf sluiers, Kanchuka’s  (kañcukas), bestaande uit: 7. Beperkte Invloed, 8. Beperkte Kennis, 9. Verlangen, 10. Tijdsvolgorde en 11. Toevalligheid & Oriëntatie. Je kunt deze zien als sluiers die delen van Bewustzijn afdekken. Bij de Non-Dualistische Shaiva Tantra worden daarbij alle Kanchuka’s ervaren als positief beperkende vormen van Goddelijke Energie. Door middel van je Sadhana kan er bij de Kanchuka’s meer ruimte komen, worden de sluiers als het ware stap voor stap geopend, opgelost. Tattva Kalaa is het inzicht in de mogelijkheden waarvan het  individuele bewustzijn gewaar is. Bij de meest ruime vorm van Kalaa ontstaat de almachtige kracht van je aangeboren Goddelijke creatie, Kriya-Shakti (kriyā-śakti).

Tattva nummer 8: Vidya: Beperkt kennisvermogen
Tattva Vidya, de tweede sluier (Kanchuka), stelt beperkte of onvolledige kennis voor. Hierbij heb je het idee dat het beetje kennis dat je hebt, alles is wat er valt te weten. Door de Kanchuka Tattva Vidya ben je slechts bewust van een piepklein stukje van de Werkelijkheid, van de Realiteit. Hierdoor wordt je geremd in de ervaring van Goddelijke verlichting. Dat wat je weet is over het algemeen op zich niet verkeerd, maar is gevat in een kleine, beperkte context. Door middel van je Sadhana kan er steeds meer verdieping komen, waardoor je stap voor stap meer van de Werkelijkheid gaat ervaren. Ondersteunend daarbij is studie van de juiste geschriften, integere Meesters en beoefening. Langzaam aan merk je dat woorden tekort schieten en dat er een innerlijk weten gaat ontstaan.

Tattva nummer 9: Raaga (
rāga): Verlangen - Begeerte
De vorm van een individu ontstaat wanneer een deel van Universeel Bewustzijn zich samenpakt. Z’n individu ervaart zichzelf, vaak onbewust, als niet compleet, niet volmaakt, niet perfect of onvolledig. Dan kan er, zonder het te beseffen, een verlangen ontstaan om meer compleet of perfect te worden.  Prof Alexis Sanderson verwoorde dit als volgt: “Dit verlangen wordt Raaga (rāga) genoemd, het meest nauwkeurig vertaald als 'het niet-specifieke verlangen naar wereldse ervaring'”. Dit is dan de derde sluier (Kanchuka). Het is een vaag maar sterk verlangen naar iets onbekends wat sommigen proberen in te vullen door bijvoorbeeld liefde, seks, bewondering, geld, macht, enzovoort. Maar er wordt niet beseft dat het oer-verlangen eigenlijk maar om één situatie gaat, de totale volledigheid van Goddelijk Bewustzijn, heelheid. Zo blijft het verlangen onbevredigd en de begeerte blijft. Een weg om daar uit te komen is je Sadhana te doen, je dagelijkse spirituele praktijk. Het Tantra inzicht is dat verlangen op zich geen enkel probleem is. Het is een kans om je weg terug naar de ware Bron te vinden. Bij de plaatjes vindt je de Bron bij de Absolute Tattva’s. Daar vindt je Tattva nummer drie, Icchaa (icchā-śakti) of intrinsieke wilskracht om je ware essentie, je authentieke wezen tot uitdrukking te brengen. Door je Sadhana steeds verder te laten verdiepen kan het gebeuren dat je steeds minder het gevoel hebt dat je iets van het aardse, iets van buitenaf, mist. Er kan dan een diep geworteld verlangen naar heelheid, één zijn met het Bestaan (Goddelijke), ontstaan. Langzaamaan ga je van beperkt weten naar meer absoluut weten.

Tattva nummer 10: Kaala (kāla): Tijd of Tijdsvolgorde
Dit is de vierde sluier (Kanchuka). Kaala houdt de menselijke ervaring van Tijd of Tijdsvolgorde in. Het hele Universum, de Complexe Schepping, kent een tijdloze gelijktijdigheid van Absoluut Bewustzijn. Het menselijk bewustzijn (Jiva) ervaart een langzame, opeenvolgende voortgang van tijd van één seconde per seconde. Dit wordt ervaren als een proces waarbij het één het ander opvolgt in voortdurende verandering. Vanwege deze Tattva Kaala kunnen we niet echt in het moment zijn en belast je je zelf steeds met indrukken vanuit het verleden en/of de toekomst. Tantra leert je het inzicht te hebben dat daardoor lijden ontstaat. Vanwege dat inzicht kan je houding en begrip ervan veranderen waardoor je steeds meer in het huidige nu kunt zijn. Er ontstaat acceptatie dat er in essentie geen verleden is en dat de toekomst nog niet begonnen is. Er ontstaat dan een onthullend bewustzijn dat er alleen maar een steeds voortstromend heden is. Het oplossen van deze sluier laat je ervan bewust worden dat dit alweer een manier is om meer spiritueel vrij te worden.

Tattva nummer 11: Niyati: Oorzaak - Toeval & Plaats
Deze Tattva, de vijfde sluier, lijkt wat tegenstrijdig bij de inzichten van de Non-Dualistische Shaiva Tantra. Niyati is de bindende kracht aan je, uit vorige levens opgelopen karma's. Het is de wet van oorzaak en gevolg die ervoor zorgt dat je gaat oogsten wat je hebt gezaaid. Bij dienstbare of opofferende handelingen, zonder bezig te zijn met het resultaat of doel, bouwt er geen karmische lading op. Ook wordt Niyati geassocieerd met een specifieke plaats, vanwege je unieke set van karma's. Bijvoorbeeld, je bent op aarde geboren, leeft in een bepaalde stad, land of planeet. Bij het volledig oplossen van de sluier Niyati ben je alomtegenwoordig en daardoor niet plaatsgebonden.
[Opmerking van Nirav: De doctrine van Karma lijkt heel heftig waardoor het haast schier onmogelijk is om in dit leven spiritueel vrij te worden, het uiteindelijke doel van Non-Dualistische Shaiva Tantra. Daarom hebben de meesters van de Śaiva Tantra een inwijdingsceremonie, Diksha (dīkṣā), ontwikkeld om je te zuiveren van al je Karma’s uit vorige levens. Wat dan overblijft is slechts het opgebouwde Karma in het huidige leven dat door het beoefenen van je Sadhana mag oplossen. Het geeft je daardoor het gevoel dat spirituele bevrijding in dit leven binnen handbereik is. Geruststellend is het tantrisch inzicht dat je mag stoppen met je te identificeren met de betreffende Karma’s uit eventuele vorige levens. Tantra kijkt op een positieve manier naar Karma’s, ze hebben dan geen vat meer op je.]

Tattva nummer 12: Purusha: Geïdentificeerd bewustzijn
De Tattva puruṣa wordt ook gezien als het wetende subject, het Zelf, de getuige, puur bewustzijn, de ervaring van het gebied van Aatman (ātman) of Jiva (jīva). Het alomvattende inzicht bij Non-Dualistische Shaiva Tantra is dat er slechts één overkoepelende bewuste entiteit is. Het tantrische inzicht is dat Purusha een ingedikte, samengetrokken vorm van het universeel Bewustzijn is. Het is geïndividualiseerd of geïdentificeerd bewustzijn, Jiva genoemd, waarbij Shiva (Śiva) gesluierd is door vijf soorten beperkingen (de Kanchuka’s), zie de vorige vijf Tattva’s. Bij de Shaivistische Tantra is het een fase van samentrekking, waarbij elke samentrekking plaats maakt voor expansie. Die expansie betekent de weg naar de absolute volheid van onbeperkt Goddelijk Gewaarzijn, de absolute Bron.

Het schema hieronder, ontwikkeld door Nirav, met niveaus opgebouwd in cirkels

36 Tattvas - niveaus opgebouwd met cirkels - (c) 2022 sw Nirav Beej - TantraTempel


Hieronder staat het schema uit Tantra Illuminated van Hareesh
Schema 36 Tattvas - Tantra Illuminated - TantraTempel

Literatuur:
- Tantra Illuminated - Hareesh Christopher D Wallis
- Vijñāna-Bhairava-Tantra (VBT) van Hareesh Christopher Wallis
- Recognition Sutras (Pratyabijna-hrdaya) van Rājānaka Ksemaraja door Hareesh Christopher D Wallis
   uitgelegd in zijn vertaling, op audio en video door Hareesh
- The Doctrine of Vibration van Dyczkowski
- The Heart of the Yogini van Roger-Orphe Jeanty en Andre Padoux (Shri Vidya)

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

Tantra is het vanuit je hart in liefdevolle verbinding zijn
waardoor alles samensmelt tot één geheel. 

(c) 2022 Swami Nirav Beej

Klik hier voor vorige Artikelen  

Klussers gevraagd 
We hebben al met een enthousiaste groep Tantra vrienden ontzettend veel werk verzet, hartelijk dank daarvoor. Toch kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de TantraTempel Klussen. Geboden wordt maaltijden en dranken. De TantraTempel vraagt veel onderhoud en er moeten meditatieve plekken in het bos en diverse looppaden gecreëerd worden. Als je zin hebt om mee te doen neem dan vrijblijvend contact met Nirav op. 

Tantra Verdiepings Workshops 
Middels Tantra workshops en trainingen zoals Tantra Verdiepings Weekenden kunnen stellen en singles in een veilige setting leren meer zelf-liefde, vertrouwen, compassie en liefde naar de ander, je geliefde, te ontdekken en te ervaren. Tevens leer je op een mooie liefdevolle manier je grenzen aan te geven. Hierdoor verkrijg je een diepere intieme connectie met een partner waardoor beiden gelukkiger kunnen worden.

  
Onthoud altijd:
Bij Tantra gaat het om de ervaring, om de manier van Zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar tapes luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te zijn.

Contact 
Als je op de één of andere manier in Tantra geïnteresseerd bent geraakt en je Tantra verder zou willen onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen we je dan verder op weg helpen.


Klik hier voor vorige Artikelen  


Overzicht aanbod van de TantraTempel

 • Tantra Introductie dag  

  Spotlicht: Introductie dag

  Geheel onverwachts ben ik eind november naar het vrouwenweekend geweest bij de Tantratempel. Het werd een heel mooi, Lees meer

 • Tantra Mini Training  

  Spotlicht: Mini Training

  Zij schreven dan een (soms steenkolen) Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Lees meer

 • Tantra Jaar Training  

Aanmelden - Boeken Trainingen

Voor meer Info, Aanvraag of Boeking: Stuur een e-mailtje 
Met je voornaam, mobiel nummer, onderwerp, eventuele data met tijdstip en opmerking
Je mag natuurlijk ook even bellen naar Nirav voor persoonlijk contact  06-15521760

Om de donaties zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers.
Stuur maar even een e-mailtje of geef een belletje. Je bent van harte welkom!