It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

Bewustzijn is de enige Realiteit
Panpsychisme - Integrated Information Theory

Klik hier voor vorige Artikelen  

Ruim veertig jaar heeft het onderwerp 'Bewustzijn' bij mij bijzonder veel aandacht gevraagd. De eerste vijftien jaar is daar heel veel mee geworsteld. Wou het begrijpen, met de Mind analyseren en verklaren. De Meesters en Guru's bleven maar doceren "Het enige wat werkelijk bestaat is Bewustzijn" of “Alles is Éen”. Na vooral in India tientallen verlichte Meesters en Guru's uit de tantrische leer en Advaita Vedanta jarenlang bezocht te hebben, begon er langzaamaan helderheid te komen. Maar er waren meer momenten van verwarring en twijfel. Osho bijvoorbeeld hamerde continu op het meditatief zijn en vertelde steeds over Bewustzijn. Pas na het bijwonen van een Satsang bij Ramesh Balsakar in Bombay (India) kwam er een doorbraak. Dat werd pas een half jaar later, na weer terug te zijn in Nederland, beseft. Wat was de clou? Het begrip ‘Bewustzijn’ is niet door het denken (de Mind) te bevatten. Door er steeds maar over na te denken en proberen te begrijpen, kwam er geen inzicht. Je werd er steeds (verder) van weggehouden. Op het moment van loslaten kan er op een onverwacht moment een doorbraak ontstaan. In de Tantra wordt dat een Shaktipat genoemd. Nu, nadat de huidige wetenschap in een soort renaissance zit, begint het onderwerp ‘Bewustzijn’ steeds interessanter te worden.

Bewustzijn vs Bewustzijn
In dit artikel wordt niet over het “gewone” bewustzijn van de mens gesproken, maar over het Universele Bewustzijn, ook wel Universele Intelligentie, het Goddelijke, enzovoort genoemd. Het bewustzijn van de mens gaat meestal over: zicht, smaak, gevoel, aanraking, emotie, ideeën en concepten. Wetenschappers hebben het over slechts de ervaring om het ding te zijn, hoe eenvoudig of complex dan ook. Academische filosofen hebben het over dat Bewustzijn een fundamenteel element (eigenschap) van de Realiteit (Werkelijkheid) is. Zij hangen nu aan dat Bewustzijn de ultieme basis (Bron) van de Werkelijkheid, het Bestaan is.

Bewustzijn is de Basis van Alles - Panpsychisme - Integrated Information Theory

Historie - Oude inzichten
Eerst even het woord Panpsychisme uitleggen. Het is een metafysisch begrip en een filosofische leer. Pan (Grieks) betekend alles of geheel. Psyché betekend Ziel of Geest. Panpsychisme hangt het inzicht aan dat alle materie bezield is, een vorm van Mind of Bewustzijn heeft, daar valt ook het universum en de kosmos onder. Alle (samengestelde) delen van materie heeft een vorm van Bewustzijn. Dit geldt voor planeten, bomen, dieren, mensen, enzovoort. Deze vorm van inzichten werden reeds ca. 500 v.C. door diverse filosofen/natuurkundigen, zoals: Anaxagoras, Empedocles, Democritus en Plato uit het Oude Griekenland geopperd. De inzichten werden dus al lang door filosofen uit het Oosten en Westen aangehangen. Omstreeks 1500 n.C. begon een wetenschappelijke revolutie met geleerden zoals: Galileo Galilei, René Descartes en Newton. Zij huldigden het mechanistische wereldbeeld in, waarbij ze het probleem van de geest (Bewustzijn) centraal stelden, terwijl ze gemakshalve het vraagstuk zonder blikken of blozen negeerden. Ze hadden daardoor een dualistische kijk op de dingen. Na 1600 n.C. kwamen Spinoza en Leibniz met een (her)inzicht van eenheidsbesef, het panpsychisme. De inzichten fluctueren nogal in de loop der tijd. In de negentiende eeuw kwamen de grootte filosofische denkers in beeld, zoals: Bertrand Russell, Sir Arthur Stanley Eddington, Gustav Theodor Fechner, Wilhelm Wundt, Galen Strawson, Timothy Sprigge, Thomas Nagel, Stephen Hawking, Rudolf Hermann Lotze, William James, Josiah Royce en William Clifford. In de twintigste eeuw was een groot voorstander van het panpsychisme Alfred North Whitehead. Diep filosofische denkers zoals bijvoorbeeld Berkeley, Leibniz, Hegel, Henri Bergson, Thomas Nagel en Gerard Heymans hebben min of meer gelijksoortige inzichten geponeerd. Zij allen hebben het idee dat de momenteel aangenomen eigenschappen van materie slechts een klein deel van de werkelijkheid is. Zij zijn niet de complete fundamenten van materie.

Wetenschap - Academische Filosofen
Tot nu toe gaven de huidige natuurkundigen (materialisten) geen inzicht in de essentiële natuur van materie. Als je het niet kan meten, bestaat het niet. Zij vertelden ons niet wat materie (deeltje) is, maar alleen wat het doet. Er werd uitgelegd wat de (oorzakelijke) relatie van materie is ten opzichte van de omgeving. Niets werd verteld over de intrinsieke natuur van materie. Er werd slechts op een deel van de werkelijkheid gefocust. Daar komt men, weliswaar schoorvoetend, op terug. Zo langzamerhand wordt panpsychisme als een respectvol inzicht gezien. Nu begint het inzicht (opnieuw) te komen dat er tussen materie/deeltjes een mysterieuze uniforme samenhang is, genoemd Bewustzijn. Dit Bewustzijn is niet meetbaar op een materialistische manier. Nu in  de eenentwintigste eeuw wordt de potentie van het panpsychisme en daarbij ook het Universele Bewustzijn bijzonder positief in beeld gebracht. Een verduidelijkt vervolg op de inzichten over Bewustzijn is IIT (Integrated Information Theory), welke de relatie over Bewustzijn en de Mind behandeld. Enkele gerenommeerde wetenschappelijke filosofen op het gebied van panpsychisme zijn: Freeman, Skrbina, Blaumauer, Alter & Nagasawa, Brüntrup & Jaskolla, Seager, Giulio Tononi, Melanie Boly, Marcello Massimini en Christof Koch.

Bewustzijn
Wat al duizenden jaren door de oude Meesters werd verkondigd; “Bewustzijn is het enige wat als zeker kan worden beschouwd (aangenomen)”. Uiteindelijk is Bewustzijn de intrinsieke natuur van alle dingen, van Realiteit. Bewustzijn is de basis van de Realiteit, de Werkelijkheid. Dat is het enige wat echt zeker is. Bewustzijn bestaat uitsluitend naar en voor zichzelf. Body, Mind en Bewustzijn kunnen gezien worden als één onlosmakelijke eenheid, Shiva & Shakti. Alles waar we bewust van zijn, zijn projecties in Bewustzijn. Bijvoorbeeld, alles wat we om ons heen zien is projectie, labeling en interpretatie. Aan Bewustzijn wordt soms een specifieke kwaliteit toegevoegd, zoals: Kosmisch, Universeel of Collectief. Die oude verlichte Guru’s waren zo gek nog niet …

Links
- Interessant artikel over Panpsychisme:
https://plato.stanford.edu/entries/panpsychism/ 
- Is Bewustzijn het fundament voor Realiteit:
https://www.youtube.com/watch?v=dYjnZCy_ZK4&ab_channel=metaRising 
- Interview over verdediging Panpsychisme:
https://www.youtube.com/watch?v=AlCEGigrzPY&ab_channel=metaRising 
Video’s op YouTube van John Hagelin over Superstring, Unified Field en Consciousness: https://www.youtube.com/watch?v=LPhgDfT4Zpc    

Literatuur
- The End of Your (Mind) World - Adyashanti (ook in NL)
- The Doctrine of Vibration van Dyczkowski
- Stanzas on Vibration van Mark Dyczkowski

In Liefde, Namasté …

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

Klik hier voor vorige Artikelen  

Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

Tantra is het meditatieve pad van transformatie,
daar hoef je echt niets voor te doen,
alleen maar bewust te Zijn.

(c) 2021 Swami Nirav Beej

Klik hier voor vorige Artikelen  

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

TantraTempel Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

  
Namastee, ik groet het Goddelijke in je . . . 

Ga in heel diepe meditatie . . .   met heel veel nederigheid . . .    Namasté . . .

TantraTempel - Copyright © 2021 swami Nirav Beej 

Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - is Essentie

Tantra workshops, retreats en trainingen 

Als je geïnteresseerd bent in een vreugdevol leven met meer kleur en
waarbij je je meer vrij voelt dan kan Tantra een uitkomst zijn. 

Tantra is bewust vanuit je hart in liefdevolle verbinding zijn
waardoor alles samensmelt tot één geheel.


Klussers gevraagd 
We hebben al met een enthousiaste groep Tantra vrienden ontzettend veel werk verzet, hartelijk dank daarvoor. Toch kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de Tantra Klusdagen op woensdag t/m vrijdag in de weken dat er geen tweedaagse workshop plaats vind. Geboden wordt diverse meditaties, maaltijden en dranken. Het is de bedoeling dat ca. 5 uur per dag (meditatief) gewerkt wordt zonder verdere vergoedingen. De TantraTempel vraagt veel onderhoud en er moeten meditatieve plekken in het bos en diverse looppaden gecreëerd worden. Als je zin hebt om mee te doen neem dan vrijblijvend contact met Nirav op. 

Tantra Verdiepings Workshops 
Middels Tantra workshops en trainingen zoals Tantra Verdiepings Weekenden kunnen stellen en singles in een veilige setting leren meer zelf-liefde, vertrouwen, compassie en liefde naar de ander, je geliefde, te ontdekken en te ervaren. Tevens leer je op een mooie liefdevolle manier je grenzen aan te geven. Hierdoor verkrijg je een diepere intieme connectie met een partner waardoor beiden gelukkiger kunnen worden.  

  
Onthoud altijd:
Bij Tantra gaat het om de ervaring, om de manier van Zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar tapes luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te zijn.

Contact 
Als je op de één of andere manier in Tantra geïnteresseerd bent geraakt en je Tantra verder zou willen onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen we je dan verder op weg helpen.

Klik hier voor vorige Artikelen  


Overzicht aanbod van de TantraTempel

 • Tantra Introductie dag  

  Spotlicht: Introductie dag

  Geheel onverwachts ben ik eind november naar het vrouwenweekend geweest bij de Tantratempel. Het werd een heel mooi, Lees meer

 • Tantra Mini Training  

  Spotlicht: Mini Training

  Zij schreven dan een (soms steenkolen) Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Lees meer

 • Tantra Jaar Training  

Aanmelden - Boeken Trainingen

Voor meer Info, Aanvraag of Boeking: Stuur een e-mailtje 
Met je voornaam, mobiel nummer, onderwerp, eventuele data met tijdstip en opmerking
Je mag natuurlijk ook even bellen naar Nirav voor persoonlijk contact  06-15521760

Om de donaties zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers.
Stuur maar even een e-mailtje of geef een belletje. Je bent van harte welkom!