It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

Trika en Vijnana Bhairava Tantra

Klik hier voor vorige Artikelen  

De meesten hebben zeker van de Vijnana Bhairava Tantra gehoord, de honderdentwaalf tantrische meditatietechnieken. Sommigen schrijven het als de Vigyan Bhairav Tantra. Veel vertalers hebben zich eraan gewaagd, zoals Hareesh (Christpher D Wallis), Jaideva Singh, Mark Dyczkowski, Bettina Sharada Bäumer, Swami Satyasangananda Sarawati (Swami Satsangi), Daniel Odier en Paul Reps. Alle vertalingen zijn gedaan met de specifieke achtergrond van de betreffende vertaler. Osho heeft de volgorde van Paul Reps aangehouden en er zijn eigen interpretatie aan gegeven. Het lijkt alsof Hareesh de meest nauwkeurige vertaling heeft gemaakt.

Lineage-holder
Wat de meesten niet weten is dat onder de Trika ook het bijzondere Shaiva Tantra geschrift uit de vroege periode, de Vijñāna-Bhairava-Tantra ofwel  het Geschrift van de Wijsheid-Bhairava, valt. Deze esoterische (geheime) tekst leert een geschikte beoefenaar door middel van relatief eenvoudige oefeningen om in contact te komen met lichtgevend en verruimd Bewustzijn. Anders gezegd, bewust te worden van de absolute Realiteit of Waarheid en je essentiële natuurlijke Zijn. Daarbij lossen alle ideeën, concepten of Mind-constructies (Vikalpa’s) op. Abhinavagupta heeft de Trika als kern gebruikt in zijn Tantraloka (Licht op de Tantra’s) waardoor de Trika bijzonder beroemd is geworden. Tot aan de twintigste eeuw hebben overdrachten plaats gevonden. Een deel van de Trika komt uit de eerder ontstane Mālinī-vijaya-uttara-Tantra, ook wel het "laatste Schriftgedeelte over de triomf van de Fonetische Godin" genoemd. Het beschrijft de volledig bevrijde en ontwaakte Guru die direct bewustzijn van iemands essentiële-natuur kan overbrengen. Daar worden vijf signalen opgesomd waaraan iemand zo'n buitengewone meester kan herkennen.

Lakshmanjoo (Lakṣman Jū) was de laatste lineage-holder van de Vijnana Bhairava Tantra. Hij heeft hem wel aan een aantal volgelingen overgedragen, maar nooit vertaald. Alexis Sanderson was één van de volgelingen en heeft zes jaar bij hem gestudeerd. Mark Dyczkowski heeft dat ook een tijd gedaan. Wat Lakshmanjoo vooral overdroeg is de Trika (zie artikel Trika).

nectar-zoete, mooie en rustgevende Godin van eenheid en creatieve impuls (icchā-śakti)

Shiva beantwoordt Shakti
Bijna alle Tantra-geschriften zijn opgezet in de vorm van vraag en antwoord tussen Shiva en Shakti. Daarbij stelt de Godin (een aspect van Shakti, bijvoorbeeld Devi) de meest essentiële vraag aan Bhairava (een aspect van Shiva):
O Heer, heb de gehele leer van de Trika gehoord die is voortgekomen uit onze verbintenis. Voorkomend in geschriften van steeds grotere essentie, maar mijn twijfels zijn nog niet opgelost. Wat is nu de ware aard van de Werkelijkheid? Shakti geeft aan dat de Godin Para (zie vorig artikel) moet worden gevisualiseerd met een bepaalde kleur en vorm. Maar Zij vindt dat dat dan niet echt Absoluut kan zijn. Dan verlangt Zij dat Bhairava daar duidelijkheid in mag geven. Even ter info, er zijn andere oude oorspronkelijke teksten (bijvoorbeeld de Krama) waarbij Shiva de vragen stelt en dat Shakti beantwoord. Uiteindelijk zijn beiden verlicht en kennen de Waarheid.

Bhairava antwoordt:
Bravo! Bravo, mijn liefste. Je vraagt naar de essentie van Tantra. In mijn Geschriften heb ik niet de echte essentie van de Goddelijke vormen onderwezen. Daar zijn ze als magische dromen of luchtkastelen. Het wordt zo overgedragen om je te helpen gefocust te mediteren. Want je bent over het algemeen afgeleid door dualistische gedachten, een verwarde geest en verstrikt in details van rituele handelingen. Het zijn opstapjes om onverlichte mensen op het Pad vooruit te helpen. Want in werkelijkheid is de enige zuivere universum-vullende "vorm" van Bhairava,  de absoluut volledige staat. Die staat wordt de [Godin] Bhairavī genoemd. Zij is qua ruimte of tijd niet te berekenen, is zonder richting of plaats. Het is onmogelijk Haar te duiden of te beschrijven. Daar zijn geen mentale (Mind) constructies (Vikalpa’s) aan de orde. Je kunt daar gelukzalig zijn met de ervaring van het diepste Zelf. Als dit de ultieme Werkelijkheid (Para-Tattva) is, wie aanbid dan wie? De ervaring van het ontzagwekkende en onmetelijke Absolute is de allerhoogste Realiteit. Het is de Godin Parā Devī in Haar ultieme natuur (Zijn).

Volgorde van de verzen
Het is soms verwarrend dat de diverse vertalers en interpreteerders de volgorde van de verzen hebben aangepast naar hun eigen inzichten. Ze komen er wel allemaal in voor. Sommige hebben de verzen gegroepeerd naar onderwerp of context. Onderwerpen kunnen zijn:
- de geest te disciplineren
- helderheid van hart te bereiken door middel van meditaties en rituelen
- concentreren op het triggeren van de Bhairavī-staat
- specifieke yoga-oefeningen met ademen, visualisatie en subtiel lichaamsbewustzijn
- onconventionele technieken voor het bewust worden van uitgebreide staten van bewustzijn, zie ook de Recognition Sutra’s van Ksemaraja
- meditaties over pure gedachten
- bewust zijn van de mogelijkheden van het dagelijkse leven
- bewust ervaringen van de innerlijke vibratie van een specifiek gevoel
- het op een boeddhistische manier mediteren op de 'leegte' (śūnya) van dingen
- conceptloos mediteren op Śiva-Śakti, Śiva als onbegrensde ruimtelijkheid en Śakti als energie
- mentale constructies gebruiken om daarna conceptloos te mediteren op mentale constructies

Literatuur:
- Tantra Illuminated - Hareesh Christopher D Wallis
- The Recognition Sutras - Hareesh Christopher D Wallis
- Illustratie is van Ekabhumi Charles Ellik, zie FB
- The Doctrine of Vibration - Mark Dyzskowski
- Vigyan Bhairav Tantra (Geheime Leer) – Osho

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

Klik hier voor vorige Artikelen  

Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

Tantra is het meditatieve pad van transformatie,
daar hoef je echt niets voor te doen,
alleen maar bewust te Zijn.

(c) 2022 Swami Nirav Beej

Klik hier voor vorige Artikelen  

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

TantraTempel Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

  
Namastee, ik groet het Goddelijke in je . . . 

Ga in heel diepe meditatie . . .   met heel veel nederigheid . . .    Namasté . . .

TantraTempel - Copyright © 2022 swami Nirav Beej 

Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - is Essentie

Tantra workshops, retreats en trainingen 

Als je geïnteresseerd bent in een vreugdevol leven met meer kleur en
waarbij je je meer vrij voelt dan kan Tantra een uitkomst zijn. 

Tantra is bewust vanuit je hart in liefdevolle verbinding zijn
waardoor alles samensmelt tot één geheel.


Klussers gevraagd 
We hebben al met een enthousiaste groep Tantra vrienden ontzettend veel werk verzet, hartelijk dank daarvoor. Toch kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de Tantra Klusdagen op woensdag t/m vrijdag in de weken dat er geen tweedaagse workshop plaats vind. Geboden wordt diverse meditaties, maaltijden en dranken. Het is de bedoeling dat ca. 5 uur per dag (meditatief) gewerkt wordt zonder verdere vergoedingen. De TantraTempel vraagt veel onderhoud en er moeten meditatieve plekken in het bos en diverse looppaden gecreëerd worden. Als je zin hebt om mee te doen neem dan vrijblijvend contact met Nirav op. 

Tantra Verdiepings Workshops 
Middels Tantra workshops en trainingen zoals Tantra Verdiepings Weekenden kunnen stellen en singles in een veilige setting leren meer zelf-liefde, vertrouwen, compassie en liefde naar de ander, je geliefde, te ontdekken en te ervaren. Tevens leer je op een mooie liefdevolle manier je grenzen aan te geven. Hierdoor verkrijg je een diepere intieme connectie met een partner waardoor beiden gelukkiger kunnen worden.  

  
Onthoud altijd:
Bij Tantra gaat het om de ervaring, om de manier van Zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar tapes luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te zijn.

Contact 
Als je op de één of andere manier in Tantra geïnteresseerd bent geraakt en je Tantra verder zou willen onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen we je dan verder op weg helpen.

Klik hier voor vorige Artikelen  


Overzicht aanbod van de TantraTempel

 • Tantra Introductie dag  

  Spotlicht: Introductie dag

  Geheel onverwachts ben ik eind november naar het vrouwenweekend geweest bij de Tantratempel. Het werd een heel mooi, Lees meer

 • Tantra Mini Training  

  Spotlicht: Mini Training

  Zij schreven dan een (soms steenkolen) Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Lees meer

 • Tantra Jaar Training  

Aanmelden - Boeken Trainingen

Voor meer Info, Aanvraag of Boeking: Stuur een e-mailtje 
Met je voornaam, mobiel nummer, onderwerp, eventuele data met tijdstip en opmerking
Je mag natuurlijk ook even bellen naar Nirav voor persoonlijk contact  06-15521760

Om de donaties zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers.
Stuur maar even een e-mailtje of geef een belletje. Je bent van harte welkom!