It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

Trika met de drie godinnen Parā, Parāparā en Aparā

Klik hier voor vorige Artikelen  

Bij de TantraTempel wordt geprobeerd om de Non-dualistische Shaiva Tantra uit Kashmir aan deelnemers en lezers over te dragen. Deze Tantra-richting of lineage staat ook bekend onder de namen: Kashmīr Shaivisme of de Trika-school van Śaiva Tantra (Shaiva Tantra). De Trika-school is waarschijnlijk ontstaan in Maharashtra door Guru Tryambaka. Hij was de Guru van Guru Utpaladeva van Abhinavagupta die de schitterende TantraLoka (Licht op de Tantra’s) heeft geschreven. Utpaladeva kwam ook uit die omgeving. Zij waren de grootste lichten uit de geschiedenis van India. Doordat Abhinavagupta in Shrinagar (Kashmir) woonde en daar de Trika-school van de Shaiva-Tantra uitdroeg, wordt het vaak Kashmir Shaiva (Shaivisme) genoemd.

Wat is dat nu, die Trika?
De Trika (Trinity – Drie-eenheid) is een bijzondere levensovertuiging omdat die dualiteit, non-dualiteit en Paramadvaita (overstijgende (non)dualiteit) omarmd. Daarom heeft Abhinavagupta in zijn verhandeling, de TantraLoka, de Trika een centrale plaats in de Shaiva Tantra gegeven. Daarbij omarmde Abhinavagupta een nog verder diepgaande versie van de Trika, Kaula Trika genoemd, welke door een vrouwelijke Guru, de dochter van Tryambaka is ontwikkeld.

Volgers van de Kaula-Trika vereerden drie Godinnen: De sympathieke Para-Devi (Hoogste Godin) met haar Kali-achtige begeleiders ParaPara en Apara. Zij staan voor de volgende principes:

Parā

Parāparā

Aparā

Kenner

      Kennen

     Gekend

Willen

      Weten

     Uitvoeren

Uniformiteit

      Uniformiteit in Diversiteit

     Diversiteit

Ontstaan

      Vertragen

     Terug Oplossen

nectar-zoete, mooie en rustgevende Godin van eenheid en creatieve impuls (icchā-śakti)

Para is de nectar-zoete, mooie en rustgevende Godin van eenheid en creatieve impuls (icchā-śakti). Para is een afkorting van Para-Devi of Parā-vāk of Para-Shakti, het Allerhoogste Woord. Para is de diepe structuur van de werkelijkheid, de organische patronen van Bewustzijn. Ze wordt gekenmerkt door het woord pratibhā (intuïtief inzicht en creatieve inspiratie en natuurlijk instinct). Deze identiteit, plus haar iconografie, geeft aan dat ze niemand minder is dan de Tantrik-manifestatie van de populaire Hindu godheid Sarasvatī, godin van spraak, kennis, kunst, leren en creatieve inspiratie. Om het nauwkeuriger te zeggen, Sarasvatī is de exoterische, niet-Tantrische, populaire expressie van Parā. In tegenstelling tot Sarasvatī wordt Parā vereerd als de Allerhoogste Godheid en niet als een lid van een pantheon van goden.
Attributen: Lichtgevend wit, stralend, 2 of 4 armen, een hand in Cin-Mudra, houd een manuscript vast, een mala en een drietand.
Mantra: Sauh of Hrim en een strikt geheime Mantra welke alleen van vrouw naar vrouw mag worden overgedragen
Bijbehorende Tantra’s: Malini-Vijaya-Uttara Tantra en de Vijnana-Bhairava-Tantra

Godin ParaPara die de kwaliteiten van Para en Apara met elkaar verbind

Parapara is de Godin die de kwaliteiten van Para en Apara met elkaar verbind.

Godin Apara afgebeeld als angstaanjagende Godin omdat de duale wereld met zijn karmische invloeden afschrikwekkend is

Apara wordt afgebeeld als een angstaanjagende Godin omdat de duale wereld met zijn karmische invloeden afschrikwekkend is. Door het beoefenen van je op de Trika gebaseerde Sadhana ga je ervaren dat dit slechts  een aspect is van die prachtige Para. Door dit inzicht wordt Apara  niet meer als angstaanjagend (Aghori) gezien. Je kunt daarin vanuit de kern van de transcendentale Godin je eigen onverschrokken kracht ervaren.

Deity Yoga en Trika
Je kunt deze drie Godinnen bij een visualisatie (Deity Yoga) inzetten. Je projecteert een staf met een omhoog wijzende drietand langs de Sushumna. Ter hoogte van de kruin-chakra projecteer je een grote drietand. Bij de basis van de drietand, ter hoogte van de kruin visualiseer je een op de rug liggende Shiva, waarvan zijn navel samenvalt met je kruin. Op de punten van de drietand plaats je lotusachtige tronen. In de basis van de lotussen plaats je op de rug liggende Shiva’s. Op de linker troon plaats je Parapara, op de middelste troon Para-Devi en de rechter Apara.

Godinnen Para-Devi, Parapara en Apara met onzichtbare allesomvattende Godin Matrsadbhava

Je kunt je voorstellen dat al de zesendertig Tattva’s op de heilige tekening aanwezig zijn, zie de artikelen over de zesendertig Tattva’s. Bij de basis is een verdikking die de vijf elementen (aarde, water, vuur, lucht (wind) en leegte) voorstellen, zijnde Tattva 36 tot en met 32. Dan langs de staf (Sushumna) omhoog de fysieke Tattva’s 31 tot en met 17 en verder de psychologische Tattva’s 16 tot en met 7. De knoop van de banier ter hoogte van het gehemelte stelt de Maya-Tattva nummer 6 voor. Het plateau ter hoogte van het derde oog stelt de Shuddha-Vidya Tattva nummer 5 voor. Daarboven bevindt zich de lotus met de Ishvara-Tattva nummer 4. In de lotus ligt Sada-Shiva Tattva nummer 3, omhoog starend naar het hogere Licht van de Trika. Uit de kruin-chakra van de mediterende, die samenvalt met de navel van Sada-Shiva komt de drietand tevoorschijn. Hier worden de drie aspecten van Shiva-Shakti voorgesteld, de allesdoordringende kracht (vyāpinī), de egaliserende kracht (samanā) en de trans mentale kracht (unmanā).  

Met deze laatste Krachten, het niveau van de drie witte lotussen op de punten van de drietand (en hoger), heb je het universum achter je gelaten. Dat houdt in dat je "buiten" de tijd en ruimte bent.
Het trans mentale is wat overblijft nadat de hele manifeste werkelijkheid is oplost, de ultieme 'grond van Zijn'. Op dit niveau ervaart de mediterende dat de verschillen bij de drie Machten, voorgesteld door de drie Godinnen, opgeheven zijn en samensmelten met het Hart van je eigen bewustzijn. Dit Hart, de onzichtbare Vierde Macht, is de geheime leer van de Trika (Trika-Rahasya). Het is het rustpunt binnen de pure autonomie van het Zelf. Dit is het uiteindelijke punt waar het onderscheid tussen Macht en "ik" als de houder van Macht (śakti en śaktimān), tussen de aanbedene en de aanbidder, weer opneemt.

Nu kun je je wellicht voorstellen dat Tattva 0, het Hart van Shiva-Shakti in volledige samenvloeiïng, ook wel de allesomvattende Godin Mātṛsadbhāva genoemd, aspecten van de Trika Para, Parapara en Apara zijn.
Zij is de transcendente, alommachtige Kracht van Cid-Ananda (cidānanda = gelukzaligheid door puur bewustzijn). Anders gezegd, het gelukzalige zelfbewuste Bewustzijn ofwel  Bewustzijn in liefde met zichzelf. Uit deze Cid-Ananda, de fundamentele, altijd bestaande, essentiële aard van de werkelijkheid, ontstaan de drie hierboven genoemde krachten (Godinnen). Mātṛsadbhāva wordt gezien als de hogere of innerlijke natuur van Parā-Devi. Verder wordt alleen de naam Para gebruikt.

Uniek kenmerk Trika
Dit wijst ons op het meest unieke kenmerk van de leer en beoefening van de Trika: een complex en prachtig systeem van linguïstische mystiek, waarbij de fonemen (basisklanken) van menselijke spraak (vooral Sanskriet, de paradigmatische taal) worden beschouwd als concretiseringen van patroontrillingen van goddelijke energie. Deze zijn de basis voor alle menselijke gedachten. Daarbij zijn het tegelijkertijd de bouwstenen van het hele gemanifesteerde universum. Dat wil zeggen dat volgens deze visie de schijnbaar dualistische verdeling van woorden en objecten (betekenaar versus betekende) uiteindelijk gegrondvest is in een enkele non-duale matrix van subtiele vibratie. Dat wordt het Allerhoogste Woord genoemd, belichaamd als de Godin Parā.

Mantra's
Parā kent twee hoofdmantra's, een van de schepping en een van de ontbinding. De eerste is de kernlettergreep (bīja-mantra) SAUH, die veel weg heeft van een tevreden zucht. Je kunt het zien als een uitdrukking van de Godin Para die Haar openbaring uitademt. De andere Mantra is hoogst geheim, top secret. Het is een kernlettergreep die centraal staat in de Kālīkula. Dit zijn een van de vele aanwijzingen voor een speciale verbinding tussen de Trika en de Kalikula.

Geïnitieerde vrouwen
Bij de traditionele Indiase samenleving was het strikt verboden dat vrouwen werden geïnitieerd en mochten meedoen als volwaardige Tantra beoefenaars. Omstreeks de zevende eeuw stonden groepen (sekten) op zoals de Trika die ook vrouwen in staat stellen om hun eigen spirituele bevrijding na te streven. Meestal waren zij afhankelijk van deze verdienste te verwerven bij de volmacht van de praktijk van hun man. Dit meenemen in de Trika-leer was buitengewoon grensoverschrijdend in de vroegste tekst van de Trika (de Siddha-yogeśvarī-mata, leer van de volmaakte yogi's). De Trika is de eerste groep die we zijn tegengekomen die vrouwen initieerde als volwaardige beoefenaars. Hier wordt zelfs gespecificeerd dat de krachtigste Mantra, de yoginī's hartmantra, identiek is aan de geheime saṃhāra-bīja Mantra zoals eerder genoemd. Deze Mantra is speciaal bedoeld voor vrouwen, die mondeling van vrouw op vrouw worden overgedragen.

Literatuur:
- Tantra Illuminated - Hareesh Christopher D Wallis
- Diverse illustraties zijn van Ekabhumi Charles Ellik, zie FB
- Schema mediterende met Godinnen en Tattva's is compilatie van Nirav
- The Recognition Sutras - Hareesh Christopher D Wallis
- The Doctrine of Vibration - Mark Dyzskowski

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

Klik hier voor vorige Artikelen  

Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

Tantra is het meditatieve pad van transformatie,
daar hoef je echt niets voor te doen,
alleen maar bewust te Zijn.

(c) 2022 Swami Nirav Beej

Klik hier voor vorige Artikelen  

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

TantraTempel Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

  
Namastee, ik groet het Goddelijke in je . . . 

Ga in heel diepe meditatie . . .   met heel veel nederigheid . . .    Namasté . . .

TantraTempel - Copyright © 2022 swami Nirav Beej 

Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - is Essentie

Tantra workshops, retreats en trainingen 

Als je geïnteresseerd bent in een vreugdevol leven met meer kleur en
waarbij je je meer vrij voelt dan kan Tantra een uitkomst zijn. 

Tantra is bewust vanuit je hart in liefdevolle verbinding zijn
waardoor alles samensmelt tot één geheel.


Klussers gevraagd 
We hebben al met een enthousiaste groep Tantra vrienden ontzettend veel werk verzet, hartelijk dank daarvoor. Toch kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de Tantra Klusdagen op woensdag t/m vrijdag in de weken dat er geen tweedaagse workshop plaats vind. Geboden wordt diverse meditaties, maaltijden en dranken. Het is de bedoeling dat ca. 5 uur per dag (meditatief) gewerkt wordt zonder verdere vergoedingen. De TantraTempel vraagt veel onderhoud en er moeten meditatieve plekken in het bos en diverse looppaden gecreëerd worden. Als je zin hebt om mee te doen neem dan vrijblijvend contact met Nirav op. 

Tantra Verdiepings Workshops 
Middels Tantra workshops en trainingen zoals Tantra Verdiepings Weekenden kunnen stellen en singles in een veilige setting leren meer zelf-liefde, vertrouwen, compassie en liefde naar de ander, je geliefde, te ontdekken en te ervaren. Tevens leer je op een mooie liefdevolle manier je grenzen aan te geven. Hierdoor verkrijg je een diepere intieme connectie met een partner waardoor beiden gelukkiger kunnen worden.  

  
Onthoud altijd:
Bij Tantra gaat het om de ervaring, om de manier van Zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar tapes luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te zijn.

Contact 
Als je op de één of andere manier in Tantra geïnteresseerd bent geraakt en je Tantra verder zou willen onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen we je dan verder op weg helpen.

Klik hier voor vorige Artikelen  


Overzicht aanbod van de TantraTempel

 • Tantra Introductie dag  

  Spotlicht: Introductie dag

  Geheel onverwachts ben ik eind november naar het vrouwenweekend geweest bij de Tantratempel. Het werd een heel mooi, Lees meer

 • Tantra Mini Training  

  Spotlicht: Mini Training

  Zij schreven dan een (soms steenkolen) Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Lees meer

 • Tantra Jaar Training  

Aanmelden - Boeken Trainingen

Voor meer Info, Aanvraag of Boeking: Stuur een e-mailtje 
Met je voornaam, mobiel nummer, onderwerp, eventuele data met tijdstip en opmerking
Je mag natuurlijk ook even bellen naar Nirav voor persoonlijk contact  06-15521760

Om de donaties zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers.
Stuur maar even een e-mailtje of geef een belletje. Je bent van harte welkom!