It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

Tantra accepteerd Dood

Klik hier voor vorige Artikelen  

De meeste mensen schrikken zich al bijna dood als het onderwerp dood aan de orde komt. Je ziet de angst in de ogen, maar hoe kijkt Tantra tegen dood aan? Hoe kun je volgens de Nondualistische Shaiva Tantra met dood omgaan? Ten eerste is het belangrijk om te beseffen dat in het hele bestaan niets blijvend is. Alles, maar dan ook echt alles heeft een eindig leven, sterft een keer af. Alles wat ontstaat, geboren wordt, gaat op een bepaald moment verloren, gaat sterven. Maar aan de andere kant gaat er niets in het universum verloren, wat er gebeurt is slechts een transformatie. De vorm veranderd, maar de essentiële natuur (Zijn) blijft, Universeel Bewustzijn blijft. Dat is altijd aanwezig, wordt niet geboren en gaat niet sterven. Bewustzijn (Jiva) is altijd bewust van al de mutaties, van al de verschillende toestanden, stadia, zonder zelf te muteren. Sta volledig open, met open mind en hart, voor het inzicht dat alles ontstaat vanuit Bewustzijn, de natuurlijke essentiële Realiteit, de absolute Werkelijkheid.

Bij de Nondualistische Shaiva Tantra kent men een aantal toestanden, de toestand van het ongemanifesteerde (vormloos), het Zijn, het absolute potentieel (Shiva), en de toestand van het gemanifesteerde, de vormen (Shakti). Er is al een artikel over Sri Shiva Nataraja over diverse toestanden geplaatst, over de vijf Goddelijke wonderen. Vooral de eerste drie zijn voor dit artikel van bijzonder belang.

Op een andere manier worden deze inzichten door Ramana Maharshi verwoord: Zie allerlei objecten, gedachten, gevoelens of sensaties voorbijkomen, ze komen en gaan, en wees bewust wat altijd gaat blijven. Het vreemde voor vooral een Westerling is, dat zekerheid gehaald probeert te worden uit vergankelijke zaken. Dat gaat nooit lukken. Dit geldt ook voor geboren worden en weer sterven. Het is van groot belang altijd te beseffen dat het een utopie is om eeuwig te kunnen blijven leven. Geboren worden en sterven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Blijf daar altijd bewust van, want dat is een uitstekende manier om een spiritueel leven te leven. Wees nooit bang voor de dood, in welke vorm dan ook, beter is het om de dood te omarmen, er vrienden mee te zijn. Het wil niet zeggen dat je zo nodig dood moet, durf het leven te leven, geniet met volle teugen. Voorgaande inzichten kunnen je daarbij behulpzaam zijn, leef nu en niet uitstellen voor later.

ohm asatoma satgamaya - Ohm van Donker naar Licht

Tantrische Visie op Dood

Men zou dat al bij diverse opleidingen moeten overdragen, juist wanneer je jong bent, gezond en vol leven zit. Het is een grote armoede en een grote misser in onze cultuur dat niet geleerd wordt om liefdevol met dood om te gaan. In plaats daarvan wordt grote angst voor de dood aangeleerd waardoor de hele cultuur wordt verwrongen. Dood en angst gaan samen en moet zo ver mogelijk worden weggestopt.

Tantra gaat er onder andere over om spiritueel vrij te zijn. Maar hoe kun je vrij zijn als er grote angst is voor de dood? Door dood volledig onder ogen te durven zien, durven te omarmen, ben je werkelijk volledig vrij. Dan kun je werkelijk volledig het gehele Universum omarmen. Door al op jonge leeftijd meditatief te zijn, op dood te mediteren, kun je op een mooie manier sterven. Het is op het korte moment van doodgaan niet vreemd of beangstigend voor je, je hebt er mee leren omgaan, je hebt het leren cultiveren.

Er zijn culturen, zoals in Mexico, waar men de doden eren, waar een dag per jaar de dood wordt gevierd. Men loopt dan in kleding of kostuums waar een skelet op staat afgebeeld. Er wordt feest gevierd op de begraafplaatsen met muziek, dans, drank en veel brandende kaarsen. Zij zijn op een prachtige manier tantrisch bezig en beseffen volledig dat alles op zijn tijd doodgaat. Geen seconde eerder of later dan dat het je tijd is. Bij de Buddhisten kennen we ook dergelijke Puja's, onder andere bij de Kalachakra tantratempel van de Dalai Lama. Heb deze Puja's vaak mogen observeren, behalve bepaalde delen die niet voor niet-geïnitieerden bestemd zijn, dan moest ik even de tempel uit.

Tantra ziet dus slechts transformatieprocessen, overgangsprocessen. Tantra heeft de schitterende visie dat sterven een minstens zo mooie overgang is als geboren worden. Wanneer je goed kijkt, kent Tantra in principe het woord ‘sterven’ niet eens. Er bestaat geen geboorte zonder sterven, geen sterven zonder geboorte, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het hele leven, het gehele bestaan is een continu veranderingsproces van cellen die afsterven, vernieuwen of worden getransformeerd. Dus je kunt gerust zijn, zonder angsten en verder gaan met het leven durven te leven, wat er ook gebeurt. Het tantrisch advies is: Ga heel relaxed en comfortabel met dood om.

Er is een prachtige tantrische app, WeCroak, waarbij je een aantal keren per dag een melding krijgt: 'Don't forget, you are going to die'. Wanneer je die aanklikt, krijg je vaak bijzonder mooie gezegden of spreuken over dood. Door deze app te gebruiken blijf je steeds beseffen om nu volledig te leven, zonder uitstel of bedenkingen.

Literatuur:
- YouTube Video: What happens after we die - Hareesh
- YouTube Video: Being with Intense Emotions - Hareesh
- YouTube Video: MOST IMPORTANT TEACHING - Hareesh
- Video op Patreon: Day of the Dead community gathering and satsang - Hareesh
- Zoeken via YouTube met veel video's over 'Day of the Dead'
- The End of Your (Mind) World - Adyashanti
- The Doctrine of Vibration - Mark Dyzskowski
- The Recognition Sutras - Hareesh Christopher D Wallis
- Tantra Illuminated - Hareesh Christopher D Wallis
- Diverse discourses - Osho

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

Klik hier voor vorige Artikelen  

Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

Tantra is het meditatieve pad van transformatie,
daar hoef je echt niets voor te doen,
alleen maar bewust te Zijn.

(c) 2022 Swami Nirav Beej

Klik hier voor vorige Artikelen  

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

TantraTempel Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

  
Namastee, ik groet het Goddelijke in je . . . 

Ga in heel diepe meditatie . . .   met heel veel nederigheid . . .    Namasté . . .

TantraTempel - Copyright © 2022 swami Nirav Beej 

Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - is Essentie

Tantra workshops, retreats en trainingen 

Als je geïnteresseerd bent in een vreugdevol leven met meer kleur en
waarbij je je meer vrij voelt dan kan Tantra een uitkomst zijn. 

Tantra is bewust vanuit je hart in liefdevolle verbinding zijn
waardoor alles samensmelt tot één geheel.


Klussers gevraagd 
We hebben al met een enthousiaste groep Tantra vrienden ontzettend veel werk verzet, hartelijk dank daarvoor. Toch kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de Tantra Klusdagen op woensdag t/m vrijdag in de weken dat er geen tweedaagse workshop plaats vind. Geboden wordt diverse meditaties, maaltijden en dranken. Het is de bedoeling dat ca. 5 uur per dag (meditatief) gewerkt wordt zonder verdere vergoedingen. De TantraTempel vraagt veel onderhoud en er moeten meditatieve plekken in het bos en diverse looppaden gecreëerd worden. Als je zin hebt om mee te doen neem dan vrijblijvend contact met Nirav op. 

Tantra Verdiepings Workshops 
Middels Tantra workshops en trainingen zoals Tantra Verdiepings Weekenden kunnen stellen en singles in een veilige setting leren meer zelf-liefde, vertrouwen, compassie en liefde naar de ander, je geliefde, te ontdekken en te ervaren. Tevens leer je op een mooie liefdevolle manier je grenzen aan te geven. Hierdoor verkrijg je een diepere intieme connectie met een partner waardoor beiden gelukkiger kunnen worden.  

  
Onthoud altijd:
Bij Tantra gaat het om de ervaring, om de manier van Zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar tapes luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te zijn.

Contact 
Als je op de één of andere manier in Tantra geïnteresseerd bent geraakt en je Tantra verder zou willen onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen we je dan verder op weg helpen.

Klik hier voor vorige Artikelen  


Overzicht aanbod van de TantraTempel

 • Tantra Introductie dag  

  Spotlicht: Introductie dag

  Geheel onverwachts ben ik eind november naar het vrouwenweekend geweest bij de Tantratempel. Het werd een heel mooi, Lees meer

 • Tantra Mini Training  

  Spotlicht: Mini Training

  Zij schreven dan een (soms steenkolen) Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Lees meer

 • Tantra Jaar Training  

Aanmelden - Boeken Trainingen

Voor meer Info, Aanvraag of Boeking: Stuur een e-mailtje 
Met je voornaam, mobiel nummer, onderwerp, eventuele data met tijdstip en opmerking
Je mag natuurlijk ook even bellen naar Nirav voor persoonlijk contact  06-15521760

Om de donaties zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers.
Stuur maar even een e-mailtje of geef een belletje. Je bent van harte welkom!