It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

Hoe Tantra met Angsten, Lijden en Dood omgaat

Klik hier voor vorige Artikelen  

Vooral in onzekere tijden kan de visie van Klassieke Tantra een ware uitkomst zijn. Vooral nu met de uitbraak van een wereldwijde epidemie. Juist in deze periode kan Tantra je helpen. Wat is de insteek van Tantra? Dat je verlost wordt van een cyclus van lijden. Lijden aan wat? Ten eerste aan allerlei angsten. Angsten om je werk, huis, auto, bezittingen en relaties te verliezen. Angsten om ziek te worden en niet te overleven. Maar besef ook dat ‘Angst hebben om te lijden op zichzelf ook al lijden is’.

Angsten
Allerlei angsten zijn over het algemeen vooringenomen denkconstructies, aannames. Ze zijn niet echt reëel, niet existentieel. Het zijn slechts gedachten die komen en gaan. En alles wat komt en gaat heeft niet zoveel met Realiteit of Werkelijkheid te maken. Wees er ook bewust van dat je alleen angsten kunt ervaren wanneer je niet het eenheidsgevoel of -besef met Universeel Bewustzijn hebt, met andere woorden dat het ‘ik’ van het Bestaan gescheiden is.

ohm asatoma satgamaya - Ohm van Donker naar Licht

Tantrische Visie op Dood
Tantra gaat er ten eerste van uit dat alles Bewustzijn is, Shiva-Shakti. Shiva als vormloos Bewustzijn in ruste met een latente en enorm oneindige potentie. Shakti als Bewustzijn in beweging, energie, waar manifestatie ontstaat. Daarnaast gaat Tantra ervan uit dat in het gehele universum er nooit iets verloren gaat. Dan kent Tantra het begrip Universeel Bewustzijn, het oneindige Bron-Bewustzijn en het begrip geïdentificeerd bewustzijn, Jiva, gepersonifieerd bewustzijn of menselijk bewustzijn of simpelweg ‘ziel’. Omdat er in het gehele Universum nooit iets verloren gaat, is het enige wat er gebeurt, dat er transformaties plaats vinden. De vorm verandert, maar de Energie, het Bewustzijn blijft. Bij het sterven transformeert het stoffelijke lichaam weer terug naar de bron, bestaande uit de vijf elementen aarde, water, vuur, lucht en ether. Verder gaat het geïdentificeerd bewustzijn weer op in het grote geheel, het absolute Universele Bewustzijn. Tantra ziet dus slechts transformatieprocessen, overgangsprocessen. Dan heeft Tantra de schitterende visie dat geboren worden een minstens zo mooie overgang is als sterven. Wanneer je goed kijkt, kent Tantra in principe het woord ‘sterven’ niet eens. Er bestaat geen geboorte zonder sterven, geen sterven zonder geboorte, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Iemand zei ooit dat het een geluk is om geboren te worden en het is ook een geluk om weer te mogen sterven. Het hele leven, het gehele bestaan is een continu veranderingsproces van cellen die afsterven, vernieuwen of worden getransformeerd. Dus je kunt gerust zijn, zonder angsten en verder gaan met het leven durven te leven, wat er ook gebeurt. Het tantrisch advies is: Ga heel relaxed en comfortabel met angsten en dood om.

Passieve acceptatie
Uiteraard kun je een gevoel van verdriet hebben wanneer een geliefde heen dreigt te gaan of gaat. Daar is niets mis mee, dat is heel menselijk. Probeer het ook niet te onderdrukken want dan kan het harder terugkomen. Ook is het prima om te proberen iemand te helpen met genezen. Dat is gewoon de natuur. Je laat niet zomaar iemand sterven zonder te proberen actie te ondernemen. Lijdzaam toezien is een vorm van passieve acceptatie.

Wat kunnen we doen?

- Mediteren
Mediteren kan bij het voorgaande bijzonder behulpzaam zijn. Steeds meer bewust worden van de fundamentele Realiteit of Werkelijkheid. Gedachten heel goed observeren, waar komen ze vandaan? Ben jij de maker, de creëerder van de gedachten of komen ze slechts vanuit het niets ergens vandaan. Door meditatief te zijn, kun je steeds dieper van de Bron bewust worden. Elke keer dat je het idee hebt het te begrijpen, ga er dan nog dieper op mediteren. Net zolang totdat je echt bij de Bron bent aangekomen en het gevoel hebt één met het Bestaan, met universeel Bewustzijn te zijn. Verder is het door te mediteren van belang om je geluk niet van externe zaken afhankelijk te laten zijn. Niet van het lichaam, denken, werk, huis, auto, bezittingen en relaties. Terwijl je je in dit leven zo min mogelijk identificeert met externe dingen, kun je er uitbundig van genieten. Een comfortabele bijkomstigheid van desidentificatie is dat daardoor de angst voor dood sterk vermindert en dat je op een mooie manier kunt heengaan.

- Ademen
Een uiterst krachtige ademhalingsoefening wordt door Wim Hof uitgelegd. Doe er je voordeel mee.

Wim Hof legt in deze video de oefening uit.
Hier een Interview met Wim Hof.
 
- Leef gezond
In deze periode is het extra belangrijk om zo gezond mogelijk te leven. Neem minimaal 250 gram gevarieerd fruit en groenten per dag. Eet zo min mogelijk industrieel (kapot)bewerkte, geraffineerde voeding.  Drink minimaal anderhalve liter water per dag. Beweeg voldoende en wandel heerlijk in de buitenlucht, liefst in de natuur. Slaap voldoende en natuurlijk zonder elektronische apparatuur. Neem eventueel per dag als extra max 100 mg zink zuigtabletten, vitamine D en minimaal 200 mg vitamine C, ben je verkouden neem dan enkele grammen. Voorkom zoveel mogelijk stress, blijf relaxed, maar blijf wel heel alert.

- Mantra’s chanten
Een bijzonder krachtige mantra/meditatie voor Bescherming en Positiviteit is de The Divine Shield Meditation for Protection and Positivity van GuruGanesha Singh met eventueel muziek van Ajeet Kaur.

En er is een mantra uit de vedische richting die bij uitstek behulpzaam is om de angst voor de dood en angsten in het algemeen te elimineren, de Mahāmrtyuñjaya Mantra.

ॐ त्र्यं॑बकं यजामहे सु॒गन्धिं॑ पुष्टि॒वर्ध॑नम् ।
उ॒र्वा॒रु॒कमि॑व॒ बन्ध॑नान् मृ॒त्योर् मु॑क्षीय॒ माऽमृता॑त् । 

Oṃ tryaṃbakaṃ yajāmahe sugandhiṃ puṣṭivardhanam
urvārukamiva bandhanān mṛtyor mukṣīya mā'mṛtāt

Onderaan dit artikel staat meer uitleg over deze mantra.

- Ucchara Pranayam
Deze gecombineerde Meditatie/Ademhaling/Transformatie oefening is een van de krachtigste uit de Tantra set van technieken. Op de site staat een bijzonder uitgebreid artikel.

Workshops en Trainingen tijdens Corona


Vooralsnog gaan de workshops door, maar wel met de nodige voorzorgsmaatregelen. We werken tijdens deze periode vooral met meditaties, ademen, transformatie oefeningen, dans en mantra. Er is geen lichamelijk contact, er wordt de nodige afstand van elkaar bewaard en de groepen zijn relatief klein. Natuurlijk worden de richtlijnen van het RIVM en de overheid in acht gehouden.
Kom niet als je verkouden, koorts, luchtwegklachten, hoofdpijn, keelpijn hebt, regelmatig hoest of niest en/of kortademig bent.
Ondanks deze voorzorgsmaatregelen is er altijd een risico, maar dat geldt voor het hele leven.

Mahāmrtyuñjaya Mantra - Uitleg:


Hier wordt de uitspraak bij het chanten uitgelegd door Hareesh Wallis:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=W6koZHktWU0&feature=emb_logo  

Mahāmrtyuñjaya Mantra (The Great Death-Conquering Mantra)
ॐ त्र्यं॑बकं यजामहे सु॒गन्धिं॑ पुष्टि॒वर्ध॑नम् ।
उ॒र्वा॒रु॒कमि॑व॒ बन्ध॑नान् मृ॒त्योर् मु॑क्षीय॒ माऽमृता॑त् ।

oṃ tryambakaṃ yajāmahe sugandhiṃ puṣṭi-vardhanam
urvārukam iva bandhanān mṛtyor mukṣīya mā ‘mṛtāt

Oṃ tryaṃbakaṃ yajāmahe sugandhiṃ puṣṭivardhanam
urvārukamiva bandhanān mṛtyor mukṣīya mā’mṛtāt ||

Vedic chanting by Challakere Brothers:
https://www.youtube.com/watch?v=B3bwqMxSy2g

Soothing Musical version:  
https://sattyananda.bandcamp.com/album/mahamrityunjaya-mantra-cdaa022

Lecture by Christopher Wallis:
https://www.youtube.com/watch?v=FfF9_HmFn-Y&list=PLQnLOj6kkKJ6-xiDQB-agLNSMh6meXz8B&index=2

 

ॐ aum = is a sacred/mystical syllable Aum
त्र्यम्बकम् tryambakam = the three-eyed one (accusative case)
त्रि tri = “three”
अम्बक ambaka = “eye”
यजामहे yajāmahe = “we worship, we sacrifice” (1st person plural present indicative ātmanepada of *yaj-)

सुगन्धिम् sugandhim “the fragrant, sweet, the virtuous, the supreme being” (accusative case)

पुष्टिवर्धनम् puṣṭi + vardhanam = “the bestower of nourishment, wealth, perfection” (compound word, accusative case), literally “him who possesses the growth of nourishment”

पुष्टि puṣṭi = “nourishment, increase, wealth, perfection”
वर्धन vardhana = “increase, growth”

उर्वारुकम् urvārukam = “fruit, a kind of cucumber” (neuter, nominativ case);
इव iva = “as”
in devanagari written together as उर्वारुकमिव urvārukamiva

बन्धनान् bandhanān = “from bondage, from the stalk/stem” (ablative case, the ending is actually -āt, which changes to -ān because of sandhi)

Note: bandhanāt here means “from the stem”. Thus, read with urvārukam iva, “as a fruit from the stem”; the etymologically prior meaning of “from bondage” resonates here as the fruit is a simile for the worshipper being released from the bondage of death, see below.

मृत्योः mṛtyoḥ = “from death” (ablative case from mṛtyuḥ)
मुक्षीय mukṣīya = “may I be freed/released” (1st person singular present optative ātmanepada of the root muc-)
by sandhi, the last two words become मृत्योर्मुक्षीय mṛtyormukṣīya

मा ऽमृतात् mā ‘mṛtāt = “not (mā) from immortality (amṛtāt)” (ablative case from amṛtam): negative particle mā is also constructed together with mukṣīya.
the last two words become मा ऽमृतात् mā-amṛtāt

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

Literatuur:
- The End of Your (Mind) World - Adyashanti
- The Doctrine of Vibration - Mark Dyzskowski
- the Recognition Sutras - Hareesh Christopher D Wallis
- Tantra Illuminated - Hareesh Christopher D Wallis
- Diverse discourses - Osho

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

Klik hier voor vorige Artikelen  

Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

Tantra is het meditatieve pad van transformatie,
daar hoef je echt niets voor te doen,
alleen maar bewust te Zijn.

(c) 2020 Swami Nirav Beej

Klik hier voor vorige Artikelen  

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

TantraTempel Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

  
Namastee, ik groet het Goddelijke in je . . . 

Ga in heel diepe meditatie . . .   met heel veel nederigheid . . .    Namasté . . .

TantraTempel - Copyright © 2020 swami Nirav Beej 

Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - is Essentie

Tantra workshops, retreats en trainingen 

Als je geïnteresseerd bent in een vreugdevol leven met meer kleur en
waarbij je je meer vrij voelt dan kan Tantra een uitkomst zijn. 

Tantra is bewust vanuit je hart in liefdevolle verbinding zijn
waardoor alles samensmelt tot één geheel.


Klussers gevraagd 
We hebben al met een enthousiaste groep Tantra vrienden ontzettend veel werk verzet, hartelijk dank daarvoor. Toch kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de Tantra Klusdagen op woensdag t/m vrijdag in de weken dat er geen tweedaagse workshop plaats vind. Geboden wordt diverse meditaties, maaltijden en dranken. Het is de bedoeling dat ca. 5 uur per dag (meditatief) gewerkt wordt zonder verdere vergoedingen. De TantraTempel vraagd veel onderhoud en er moeten meditatieve plekken in het bos en diverse looppaden gecreëerd worden. Als je zin hebt om mee te doen neem dan vrijblijvend contact met Nirav op. 

Tantra Verdiepings Workshops 
Middels Tantra workshops en trainingen zoals Tantra Verdiepings Weekenden kunnen stellen en singles in een veilige setting leren meer zelf-liefde, vertrouwen, compassie en liefde naar de ander, je geliefde, te ontdekken en te ervaren. Tevens leer je op een mooie liefdevolle manier je grenzen aan te geven. Hierdoor verkrijg je een diepere intieme connectie met een partner waardoor beiden gelukkiger kunnen worden.  

  
Onthoud altijd:
Bij Tantra gaat het om de ervaring, om de manier van Zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar tapes luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te zijn.

Contact 
Als je op de één of andere manier in Tantra geïnteresseerd bent geraakt en je Tantra verder zou willen onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen we je dan verder op weg helpen.

Klik hier voor vorige Artikelen  


Overzicht aanbod van de TantraTempel

 • Tantra Introductie dag  

  Spotlicht: Introductie dag

  Geheel onverwachts ben ik eind november naar het vrouwenweekend geweest bij de Tantratempel. Het werd een heel mooi, Lees meer

 • Tantra Mini Training  

  Spotlicht: Mini Training

  Zij schreven dan een (soms steenkolen) Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Lees meer

 • Tantra Jaar Training  

Aanmelden - Boeken Trainingen

Voor meer Info, Aanvraag of Boeking: Stuur een e-mailtje 
Met je voornaam, mobiel nummer, onderwerp, eventuele data met tijdstip en opmerking
Je mag natuurlijk ook even bellen naar Nirav voor persoonlijk contact  06-15521760

Om de donaties zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers.
Stuur maar even een e-mailtje of geef een belletje. Je bent van harte welkom!