It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

Tantrik Yoga - Een pad naar realisatie

Klik hier voor vorige Artikelen  

Het is belangrijk dat mensen die werkelijk met oorspronkelijke Tantra of Tantrik Yoga bezig zijn, dit durven te tonen aan de onwetende nieuwelingen op het pad. Hoe? Door je manier van Zijn en door zo goed mogelijk de essentie van Tantra te vertellen. En dat begint vooral niet met een 'tantrische' massage. Het beste is om eerst uit te leggen waar Tantra echt over gaat en daarna te oefenen. De rest volgt vanzelf, eenieder heeft verder z’n eigen pad te volgen.

Waar gaan de meeste geloofsovertuigingen over?
In het Oosten gaat het volgens de Veda’s meestal over het verkrijgen van zoveel mogelijk materie, rijkdom, een lang leven, veel zonen en een plaats in de hemel na de dood. De Westerse overtuigingen gaan over min of meer hetzelfde, maar dan binnen een andere context. Tantra en Yoga staan daar geheel anders in. Daar gaat het om realisatie, ultieme bevrijding, zo mogelijk tijdens dit leven, tijdens het doodgaan of daarna. Bij Tantra gaat het daarbij vooral om de ervaring in plaats van een geloof. Een geloof komt hoofdzakelijk via de Mind tot stand. Een ervaring wordt met je hele wezen, met het hart gevoeld.

Ishwara - Ishvara - Inner-light - Oorspronkelijke Tantra - Tantrik Yoga brengt verlichting

Wat houdt realisatie in?
Realisatie (verlichting) is een nauwelijks te omschrijven staat van Zijn. Er zijn in de literatuur diverse eigenschappen beschreven die niet op één lijn liggen, er is geen algemeen aanvaarde consensus. Meestal mondt het uit in poëtische, symbolische of 'wat is het niet' beschrijvingen. Het 'doel' is over het algemeen, het ontstaan van spirituele bevrijding (realisatie) tijdens dit leven. Ook kan het een doel zijn dat tijdens of na de dood spirituele bevrijding (verlichting) mag ontstaan. Maar voor velen zijn deze uitspraken niet te volgen of te begrijpen. Er is wel een min of meer gelijke beschrijving dat het meestal gaat over desidentificatie van alles waar je van bewust bent. Desidentificatie van het lichaam, desidentificatie van het gevoel en denken (de hart-mind) en desidentificatie van het Zelf (geest). Omdat er geen eensluidende karakteristieken beschreven kunnen worden, is het ook onduidelijk welke personen nu spiritueel bevrijd (verlicht) zijn. Het moge duidelijk zijn dat realisatie niet met de mind te vatten is, je kunt het niet bedenken, je kunt het daarom ook niet met woorden beschrijven. Je kunt het ook niet bewerkstelligen, ernaartoe werken of doen. Het is een mystieke ervaring, een waarachtig gevoel of beleving waarbij je volledig in contact bent met de Werkelijkheid. Er is een ervaring waarbij je je (Bewustzijn) één voelt met het Bestaan, het Goddelijke of Universele Intelligentie. Daarbij krijg je het gevoel één te zijn met alles om je heen, met alle objecten en subjecten. Eén zijn met alles wat extern is, gezien vanuit Bewustzijn. Extern betekent de fysieke wereld, het universum, maar ook het lichaam, energie, het denken (body-mind of hart-mind), dus ook de emoties, het gevoel, enzovoort.

Tantra en Ashtanga Yoga
Bij Tantra is van oudsher Yoga behoorlijk ingebed. Maar bijna alle Yoga leeraren onderwijzen dat Yoga 'verbinding' betekent, verbinding van individueel Zelf met Hoogste Zelf (geïdentificeerd bewustzijn met Universeel Bewustzijn of Atman met Ishvara). Dat staat zo niet in de meditatieve Yoga Sutras van Patanjali beschreven. Daar betekent Yoga splitsing, verwijdering, desidentificatie van alle objecten en subjecten. Patanjali gaat ervan uit dat je puur Bewustzijn bent (hoogste Zelf) en dat je bewust bent van alle objecten en subjecten. Maar over het algemeen identificeer je je met allerlei objecten en subjecten zoals je lichaam, materie, het denken, je emoties, enzovoort. Patanjali gaf in zijn oorspronkelijke uitleg zelfs aan dat je het beste je lichaam kunt verafschuwen, omdat het slechts een zak vol met beenderen, vloeistoffen, stront en bloed is. Maar de populaire vertalers vonden dat te ver gaan en schreven het totaal anders op, om het bij het grote publiek geaccepteerd te krijgen. Door die vasthoudende identificatie met fundamentele onwaarheid, kom je steeds in situaties terecht dat je (pijn) lijdt en ongelukkig bent.

Oorspronkelijke Tantra brengt verlichting

Wat kunnen we dan doen?
Wat je kunt doen is voldoende voorwaarden scheppen opdat realisatie kan ontstaan. Tantra heeft daar een samenhangende set tools voor, zoals: Zithoudingen (Asana’s), Meditaties (Dhyana), Ademhalingstechnieken (Pranayams), Handgebaren en Lichaamshoudingen (Mudra’s), Mantra’s, Visualisaties (Yantra’s) en Energie-oefeningen (Bhanda’s). Voor de meer gevorderde beoefenaren kunnen daar ook geavanceerde rituelen en specifiek lichaamswerk bij horen. Bij de Ashtanga Yoga zijn dat: de Yamas, de Niyamas, Asana,  Pranayam, Pratyahara, Dharana, Dhyana en Samadhi. Maar deze sets tools geven geen garantie naar realisatie. Zij creëren slechts mogelijke voorwaarden door ermee bezig te zijn (Sadhana). Daarbij is het niet aan te bevelen om realisatie als doel te zien, dat heeft dan juist een averechtse uitwerking. Realisatie, spiritueel vrij zijn kan ontstaan wanneer het Bestaan dat wil laten gebeuren. In het Engels vind ik ‘t het mooiste klinken: “It can just happen by grace of God” . . .   

Opmerkingen over de betekenis van Yoga
Het woord Yoga kent vele betekenissen, afhankelijk van de context, Yoga-richting (lineage), (economische) periode, politiek en cultuur. Yoga is een staat van Zijn, het resultaat en geen activiteit. Je doét geen Yoga maar je kan in een staat van Yoga komen. In een later artikel wordt daar verder op ingegaan.

Literatuur
End of Your World - Uncensored straight talk on nature of Enlightenment - Adyashanti
Roots of Yoga - James Mallinson en Mark Singleton
Diverse discourses van Hareesh Chistopher D Wallis
Diverse discourses van Adyashanti op Youtube
Diverse boeken en discourses van Osho
Diverse dialogen tussen studenten en Meesters bij de FB groep TantrikYogaNOW
Zie verder de boekenlijst op deze website.

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

Klik hier voor vorige Artikelen  

. Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

Tantra is het meditatieve pad van transformatie,
daar hoef je echt niets voor te doen,
alleen maar bewust te Zijn.

(c) 2019 Swami Nirav Beej

Klik hier voor vorige Artikelen  

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

TantraTempel Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

  
Namastee, ik groet het Goddelijke in je . . . 

Ga in heel diepe meditatie . . .   met heel veel nederigheid . . .    Namasté . . .

TantraTempel - Copyright © 2016 swami Nirav Beej 

Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - is Essentie

Tantra workshops, retreats en trainingen 

Als je geïnteresseerd bent in een vreugdevol leven met meer kleur en
waarbij je je meer vrij voelt dan kan Tantra een uitkomst zijn. 

Tantra is bewust vanuit je hart in liefdevolle verbinding zijn
waardoor alles samensmelt tot één geheel.


Klussers gevraagd 
We hebben al met een enthousiaste groep Tantra vrienden ontzettend veel werk verzet, hartelijk dank daarvoor. Toch kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de Tantra Klusdagen op woensdag t/m vrijdag in de weken dat er geen tweedaagse workshop plaats vind. Geboden wordt diverse meditaties, maaltijden en dranken. Het is de bedoeling dat ca. 5 uur per dag (meditatief) gewerkt wordt zonder verdere vergoedingen. De TantraTempel vraagt veel onderhoud en er moeten meditatieve plekken in het bos en diverse looppaden gecreëerd worden. Als je zin hebt om mee te doen neem dan vrijblijvend contact met Nirav op. 

Tantra Verdiepings Workshops 
Middels Tantra workshops en trainingen zoals Tantra Verdiepings Weekenden kunnen stellen en singles in een veilige setting leren meer zelf-liefde, vertrouwen, compassie en liefde naar de ander, je geliefde, te ontdekken en te ervaren. Tevens leer je op een mooie liefdevolle manier je grenzen aan te geven. Hierdoor verkrijg je een diepere intieme connectie met een partner waardoor beiden gelukkiger kunnen worden.  

  
Onthoud altijd:
Bij Tantra gaat het om de ervaring, om de manier van Zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar tapes luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te zijn.

Contact 
Als je op de één of andere manier in Tantra geïnteresseerd bent geraakt en je Tantra verder zou willen onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen we je dan verder op weg helpen.

Klik hier voor vorige Artikelen  


Overzicht aanbod van de TantraTempel

 • Tantra Introductie dag  

  Spotlicht: Introductie dag

  Geheel onverwachts ben ik eind november naar het vrouwenweekend geweest bij de Tantratempel. Het werd een heel mooi, Lees meer

 • Tantra Mini Training  

  Spotlicht: Mini Training

  Zij schreven dan een (soms steenkolen) Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Lees meer

 • Tantra Jaar Training  

Aanmelden - Boeken Trainingen

Voor meer Info, Aanvraag of Boeking: Stuur een e-mailtje 
Met je voornaam, mobiel nummer, onderwerp, eventuele data met tijdstip en opmerking
Je mag natuurlijk ook even bellen naar Nirav voor persoonlijk contact  06-15521760

Om de donaties zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers.
Stuur maar even een e-mailtje of geef een belletje. Je bent van harte welkom!