It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

Van Yoga naar Tantra naar Yoga

Klik hier voor vorige Artikelen  

Tijdens trainingen en retreats komen regelmatig vragen van deelnemers met een reeds jarenlange Yoga achtergrond, over het verschil tussen Yoga en Tantra. Omdat er vele richtingen in de Yoga en Tantra zijn is dat niet zo makkelijk te beantwoorden. In dit artikel is een poging gewaagd.

Eerst een paar stukjes historie
Na de wijdverbreide klassieke Shaiva Tantra periode (ca 800-1200 n.C.) die bijna geheel Azië omvatte, ging de Tantra mainstream grotendeels ten onder door de opkomst van de Islam. Het best bewaard (na ca. 1300 n.C.) waren de niet-geïnstitutionaliseerde Kaula Tantra richtingen die werden verspreid door de rondtrekkende, meestal mannelijke, Tantrik Yogi’s, die hun bevindingen niet zo systematisch vastlegden. Tegelijkertijd begon ook de Tantra voor het gezin langzaam te verdwijnen.

Hoe het begon
Omstreeks 2500 v.C., dus een 5000 jaar geleden, begon tijdens de Indus Vallei beschaving een vorm van Yoga, die beïnvloed werd door de binnenstromende Ariërs. Omstreeks 800-100 v.C. werden de eerste Yoga oefeningen beschreven in de Katha Upanishad. Later, ca. 300 n.C., kwam Patanjali met zijn Yoga Sutra waarin de Yoga Upanishads meer systematisch werden beschreven. Tijdens 400-1300 n.C. ontstond de Shaiva (Shiva-Shakti) Tantra, ook wel Mantramarga (pad van de Mantra’s) genoemd. Kashmiri Shaivistische Kaula Tantra ontstond daarna in de periode van 850-1400 n.C.

Ontstaan Hatha-Yoga
Omstreeks 1400 n.C. ontstond in de post-klassieke Tantra periode door de Zuid-Indiase Śāmbhavānanda de Shaiva Tantra richting, de zogenoemde Hatha-Yoga. Het kernidee bij deze richting is het laten opstijgen van de Kundalini energiestroom langs de zes Chakra’s. Deze praktische ideeën zijn uitgewerkt door Matsyendra, die in Tamiḷ Nāḍu is geboren, in zijn Compendium. Deze is recent vertaald door de Europese wetenschapper Csaba Kiss. Volgens die overlevering heeft Gorakṣa Nātha na een jarenlange zoektocht initiaties ontvangen van Matsyendra. Tegenwoordig hebben velen het idee dat Gorakṣa de ontwikkelaar en de geestelijke vader, is van het Hatha-Yoga systeem. Aan hem worden diverse verhandelingen toegeschreven zoals The Sun of Discernment (Viveka-mārtaṇḍa) en The Hundred Verses of Gorakṣa. Gorakṣa reisde rond en verkondigde de leer met zijn oefeningen op het gebied van lichamelijke reinigingen, Bandha’s, Karaṇa’s, Mudra’s, Asana’s, Yantra’s en Meditaties. Deze leerstellingen werden door de Nāth Yogīs toegepast en later voortgezet door de bijzonder hoogstaande Dasnāmī Sannyāsins, die ze tegenwoordig nog steeds in India toepassen.

Al deze oefeningen hebben als doel om de Kundalini energie te laten ontwaken opdat een eenheid met het Bestaan of het Goddelijke kan worden ervaren. Het woord Yoga betekent uiteindelijk het samenvloeien of samensmelten en wordt voor allerlei situaties en concepten gebruikt.

Waar komen nu de inzichten bij Hatha-Yoga vandaan?
Uit de Shaiva Tantra is de Hatha-Yoga voortgekomen waarbij de filosofische leringen en het complexe Mantra-systeem zijn weggelaten. Hatha-Yoga is eigenlijk een vereenvoudiging van de diepgaande inzichten van de oudere klassieke Tantra’s opdat de meer gewone mensen met minder lange voorbereidingen en oefeningen ermee overweg kunnen. Uit recent onderzoek, o.a. door Christopher Tompkins, is gebleken dat Hatha-Yoga niet van Patanjali afkomstig is. Eenvoudig gezegd begon het met klassieke Yoga van Patanjali (Ashtanga Yoga) (ca 300 n.C.). Die inzichten werden overgenomen door de spiritueel veel dieper en meer gedetailleerd zijnde klassieke Tantra (ca 400 n.C.). Vervolgens werden die inzichten min of meer verminkt weer naar de meer moderne Hatha-Yoga (ca 1400 n.C.) overgenomen.

Typische ingrediënten bij Hatha-Yoga die uit de klassieke Kalottara en Kubjika Tantra’s zijn overgenomen:
- 72.000 energiekanalen (Nadi’s) in het subtiele lichaam, 10 primaire en 3 belangrijkste Nadi’s Ida, Pingala en Sushumna
- Analogie van de 3 belangrijkste Nadi’s (Ida, Pingala en Sushumna) met stralingen van zon, maan en vuur
- Uitleg van de 10 vitale energiefuncties (prāṇa-vāyus)
- Installatie en activatie van Mantra’s in de subtiele centra van het lichaam
- Chanten van de Mantra HamSa of SoHam (het Zelf) die op een natuurlijke manier al 21.600 keer per dag plaats vindt
- Het openen van het hart als een bloeiende lotusbloem
- Goddelijke energie door beoefening van prāṇāyāma, dhāraṇā, en dhyāna via de Sushumna laten binnenstromen
- Dit ontstaat door het continu stromen van de spiraliserende Kundalini energie, de primaire Godin Shakti
- Het nuttig effect van het ervaren van de eeuwige levensstroom tijdens een Yoga-Sadhana

Alles bij elkaar genomen kan er geen direct verband worden gevonden tussen Patanjali’s pre-Tantrik Yoga (de Yoga Sutra’s) en het Hatha-Yoga systeem, waar trouwens een duizend jaren tussen zitten. De praktische Patanjali inzichten zijn zonder zijn dualistische insteek geïntegreerd met de klassieke Tantra traditie. Een belangrijk gedeelte van de Yoga Sutra’s, de acht primaire Yoga oefeningen (Astanga-Yoga), zijn in de klassieke Tantra verweven en van daaruit verminkt in het Hatha-Yoga systeem.  

Kernverschillen Yoga en Tantra
Hier volgt een lijst met arbitraire verschillen, vaak tegenstellingen, tussen Yoga en Tantra met hun eventuele verschillende richtingen. Het is niet een uitputtende beschrijving en diverse tegenstellingen zijn afhankelijk van de gebruikte Yoga of Tantra richting (lineage). Ook komen er een aantal verdubbelingen of overlappingen in voor. Voel bij het lezen in of het voor je kan kloppen en doe er verder je voordeel mee door wat meer inzicht te krijgen. In de kern leidt het via verschillende, vaak tegengestelde paden naar hetzelfde doel: spirituele vrijheid en eenheid met het Bestaan. Beiden gebruiken methoden, acties, technieken en in essentie geen filosofie. Het credo is Actie leidt tot Zijn. De meeste mensen volgen een spiritueel pad door eerst centering te zoeken, in balans en geaard te zijn, dan een Yoga richting te volgen en verder vloeiend door te stromen naar een vorm van Tantra.

Diverse Yoga varianten

Diverse Tantra Lineages

Patanjali Yoga Sutra - Hatha-Yoga - Karma - Yoga - Jñāna - Kriṣhṇamācārya Dialoog tussen Shiva en Shakti of afgeleide Goddelijkheden daarvan. AbhinavaGupta - Rajanaka KsemaRaja
Accepteerde de oude gevestigde orde Zet zich af tegen de gevestigde orde
Theorie, discipline, het waarom Het HOE, focus op de ervaring
Min of meer dezelfde technieken met een verschillende filosofie (dualiteit). Wil Lichaam en Geest samen brengen Min of meer dezelfde technieken met een verschillende filosofie (non-dualiteit)
Zijn meer begaan met Goden Zijn meer begaan met Goden en Godinnen
Is meer voorwerk naar verdere, diepere spirituele groei Vraagt zelfwerkzaamheid zonder te DOEN, gaat spiritueel dieper
Lijkt makkelijk door discipline, maar is uiteindelijk moeilijker Lijkt moeilijk, maar door bewust (meditatief) te zijn, uiteindelijk makkelijk
Wanneer Tantra (nog) niet wordt begrepen Begrijpt de diepste zin van het Leven, het Bestaan, het Goddelijke
Dingen zijn heilig of niet-heilig. Scheiding tussen mens en het Goddelijke (dualiteit) Alles is heilig, één met het Goddelijke. Je bent al één met Bestaan. Non-Dualiteit
Uitgaande energie, extravert Naar binnen gekeerde energie, introvert, jezelf leren kennen
Mannelijk, wilskracht, actief dingen willen bereiken, hemels Vrouwelijk, overgave, moeiteloos, passief, aards
Geen initiatie Initiatie in de geheime leer en oefening subtiele aspecten
Wijst het wereldse af, ontkent het leven, ascetisch Omarmt het wereldse door experimenteren met zelfrealisatie
Gaat uit van ontkenning, lijden, het moet moeilijk zijn Bevestiging, Relaxed zijn, geniet het leven, met volle teugen, stroomt mee met het leven (energie)
Negatieve lichaamsgerichte insteek  Ziet het lichaam met een positieve liefdevolle houding
Lichaam is inferieur tov het Zelf of Geest Ziet lichaam als manifestatie van het Goddelijke / Geest
Wil lichaam beheersen / onderwerpen Ziet het lichaam in lijn met de grote universele energie stroom
Strijden, het leven bewust onderdrukken, meer ego, het willen (bereiken) Overgave, Acceptatie, Volledig bewust (uit)leven, alles uit het Leven halen, durft te leven, Leven in universele Liefde
Werkt bewust met conflict, tegen emoties, tegen gevoelens Accepteert alle emoties, gevoelens, met veel bewustzijn  
Vecht tegen de jou door het Bestaan gegeven (levens)energieën Omarmt de (levens)energieën, is nederig en dankbaar
Accepteert je niet als mens met al zijn escapades Totale zelfacceptatie, je bent helemaal oké zoals je bent
Doorgrondt gemoedstoestanden niet door afwijzing Accepteert vol liefde alle menselijke gemoedstoestanden
Wil verlangens stoppen, vecht ertegen Wees bewust van verlangens (meditatief) , dan volgt vanzelf transformatie
Door afwijzing veel met seks bezig Accepteert seks en het leven met veel bewustzijn. Heeft geen focus op seks
Bestrijdt en onderdrukt seksuele energie Laat seksuele energie op een natuurlijke manier transformeren
Verspilt geen energie, laat seks links liggen Leert seks (seksuele energie) kennen om er uiteindelijk aan voorbij te zijn
Gelukzaligheid ligt ver weg via vele incarnaties Ervaart in deze wereld gelukzaligheid / voldoening
Sterven om weer opnieuw geboren te worden Meditatief zijn leidt vanzelf tot Transcendentie in dit aardse leven
Egoïstisch, perfectie, prestatie Het leven mag makkelijk gaan, vanzelf stromend, natuurlijk, ego-loos
Hangt een statische energie aan Ziet en ervaart een constante pulserende universele vibratie of triling.


Literatuur
Yoga Sutra’s van Patanjali door o.a. Swami Satchidananda en Swami Vivekananda
Aphorisms on Yoga en Threads of Yoga van Patanjali
Meer dan 2.000 zeer diepgaande artikelen van Prof Alexis Sanderson
Artikelen en Youtube video’s van Christopher Tompkins
Tantra Illuminated van Hareesh Christopher D Wallis
Kashmir Saivism - Central Philosophy of Tantrism van Kamalakar Mishra
Awakening Shakti van Sally Kempton
The Encyclopedia of Yoga and Tantra van Georg Feuerstein
Uitstekende artikelen van Sir James Mallinson
Tantra Darshan van Niranjanananda Saraswati
Sri Vijnana Bhairava Tantra van the Ascent - Swami Satyasangananda Saraswati
A Systematic Course in the Ancient Tantric Techniques of Yoga and Kriya van Swami Satyananda Saraswati
Tantra: Deel 1 Leven in Vrijheid en Deel 2 Leven in Heelheid van Osho
History of the Tantric Religion van Dr. N.N. Bhattacharyya

Sir James Mallinson, één van de beste wetenschappelijke Sanskriet vertalers, heeft een prachtig stukje tekst vanuit het Sanskriet vertaald over de kern van Hatha-Yoga met een puur tantrische insteek, beschreven in de Gheraṇḍa-saṃhitā:

"Sitting in siddhāsana, having drawn in Prāṇa with repeated applications of kākī-mudrā, he should then join it with apāna and meditate on the six cakras in succession. Using the mantras HUṂ and HAMSA, the wise yogī should bring the sleeping serpent Goddess to consciousness and raise her, together with the jīva [= soul], to the highest lotus. Having himself now become made of Śakti, he should visualize supreme union with Śiva, as well as various pleasures, enjoyments, and ultimate bliss. As a result of the union of Śiva and Śakti, he will experience the ultimate goal [while] on earth. "

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

Klik hier voor vorige Artikelen  

. Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

Tantra is het meditatieve pad van transformatie,
daar hoef je echt niets voor te doen,
alleen maar bewust te Zijn.

(c) 2019 Swami Nirav Beej

Klik hier voor vorige Artikelen  

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

TantraTempel Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

  
Namastee, ik groet het Goddelijke in je . . . 

Ga in heel diepe meditatie . . .   met heel veel nederigheid . . .    Namasté . . .

TantraTempel - Copyright © 2016 swami Nirav Beej 

Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - is Essentie

Tantra workshops, retreats en trainingen 

Als je geïnteresseerd bent in een vreugdevol leven met meer kleur en
waarbij je je meer vrij voelt dan kan Tantra een uitkomst zijn. 

Tantra is bewust vanuit je hart in liefdevolle verbinding zijn
waardoor alles samensmelt tot één geheel.


Klussers gevraagd 
We hebben al met een enthousiaste groep Tantra vrienden ontzettend veel werk verzet, hartelijk dank daarvoor. Toch kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de Tantra Klusdagen op woensdag t/m vrijdag in de weken dat er geen tweedaagse workshop plaats vind. Geboden wordt diverse meditaties, maaltijden en dranken. Het is de bedoeling dat ca. 5 uur per dag (meditatief) gewerkt wordt zonder verdere vergoedingen. De TantraTempel vraagt veel onderhoud en er moeten meditatieve plekken in het bos en diverse looppaden gecreëerd worden. Als je zin hebt om mee te doen neem dan vrijblijvend contact met Nirav op. 

Tantra Verdiepings Workshops 
Middels Tantra workshops en trainingen zoals Tantra Verdiepings Weekenden kunnen stellen en singles in een veilige setting leren meer zelf-liefde, vertrouwen, compassie en liefde naar de ander, je geliefde, te ontdekken en te ervaren. Tevens leer je op een mooie liefdevolle manier je grenzen aan te geven. Hierdoor verkrijg je een diepere intieme connectie met een partner waardoor beiden gelukkiger kunnen worden.  

  
Onthoud altijd:
Bij Tantra gaat het om de ervaring, om de manier van Zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar tapes luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te zijn.

Contact 
Als je op de één of andere manier in Tantra geïnteresseerd bent geraakt en je Tantra verder zou willen onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen we je dan verder op weg helpen.

Klik hier voor vorige Artikelen  


Overzicht aanbod van de TantraTempel

 • Tantra Introductie dag  

  Spotlicht: Introductie dag

  Geheel onverwachts ben ik eind november naar het vrouwenweekend geweest bij de Tantratempel. Het werd een heel mooi, Lees meer

 • Tantra Mini Training  

  Spotlicht: Mini Training

  Zij schreven dan een (soms steenkolen) Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Lees meer

 • Tantra Jaar Training  

Aanmelden - Boeken Trainingen

Voor meer Info, Aanvraag of Boeking: Stuur een e-mailtje 
Met je voornaam, mobiel nummer, onderwerp, eventuele data met tijdstip en opmerking
Je mag natuurlijk ook even bellen naar Nirav voor persoonlijk contact  06-15521760

Om de donaties zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers.
Stuur maar even een e-mailtje of geef een belletje. Je bent van harte welkom!