It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

Wat is een zuivere Tantra sessie? Training - Retreat

Klik hier voor vorige Artikelen  

In een vorig artikel is geschreven over zuivere of pure Tantra in het algemeen. Nu wordt in een aantal volgende artikelen ingegaan op specifieke aspecten van zuiverheid. Als eerste wordt zuiverheid bij een Tantra (healing) sessie verder uitgediept. In dit artikel worden de woorden gever en ontvanger gebruikt: deze kunnen zowel vrouwelijk als mannelijk zijn. 
  
Intentie van een zuivere Tantra (Healing) sessie 
Een Tantra sessie is niet zomaar een pleziertje voor meer genot of extase. Deze sessies hebben een veel diepere invloed en bestrijken een veel breder terrein. Lichaam en geest komen meer in harmonie waardoor je gezonder, krachtiger en stralender wordt. Tantra beoogt uiteindelijk dat je steeds meer vrij wordt, los van allerlei denk- constructies,  verlangens en ook seks-issues. Verder is het goed om te beseffen dat het niet de sessie is die je verder op weg helpt maar de sessiegever met een krachtig geaarde aanwezigheid, met invoelingsvermogen en diep begrip. De gever voelt zich daarbij volledig comfortabel, is helemaal toegewijd en totaal betrokken bij de ontvanger. De ontvanger voelt dat en er kunnen dan werkelijk wonderbaarlijke processen/dingen tijdens een zuivere sessie ontstaan. In een vorig artikel Effecten van een Tantra Massage staan mogelijke onderdelen van een Tantra sessie. Hieronder een aantal aandachtspunten waardoor een zuivere Tantra (healing) sessie ten volste tot zijn recht kan komen. 
  
Voorbereiding van de sessiegever 
Als eerste is het belangrijk dat een integere sessiegever een uitstekende gezondheid heeft, zowel lichamelijk als geestelijk. Een gezonde gever is vol energie, gebruikt geen drugs, rookt niet en voedt zich op een gezonde manier. Daarnaast heeft de gever een gezonde levensstijl en houding. Ook belangrijk voor een gever is dat er geen verborgen issues meer zijn, niet voor zichzelf en niet voor anderen. Door openheid en acceptatie kunnen we genezen en zijn daardoor ook in staat anderen te genezen. Je bent dan heel en geheeld . . . 
  
Wat technieken betreft is het ‘t mooiste dat de gever een behoorlijk aantal mogelijkheden heeft geleerd en . . . weer heeft losgelaten. De gever werkt, voelt en beweegt op intuïtie, op gevoel en kent zichzelf. Het leeuwendeel van een sessie ontstaat vanuit liefde en slechts een klein deel heeft met techniek te maken. Door een meditatieve levenshouding is een gever in een staat van tevredenheid. Voordat een sessie begint, wordt gemediteerd om het denken op de achtergrond te laten en het hart meer te openen. 
  
Werken vanuit het Hart, Zijn en Liefde 
De sessiegever werkt vooral vanuit het hart, wordt als het ware helemaal het hart en werkt vanuit puur Zijn.  Wat ontstaat, is een intens harmonieus samenvloeien van gever en ontvanger. Door deze verbinding hebben beiden baat bij de sessie. Er wordt dan gewerkt vanuit het hart en niet vanuit het denken. Het ego is tijdens de sessie volledig afwezig en men is helemaal in het Zijn. Natuurlijk heeft het massage-gedeelte van een sessie ook effect wanneer er geen liefdesenergie stroomt. Maar het effect is dan veel minder. Bij een zuiver werkende sessiegever is eigenbelang iets wat absoluut niet opkomt, niet een erotisch aspect en helemaal niet een seksueel getint belang! Daarom is intense meditatie, bewust zijn, een vereiste. 
  
Werken met (seksuele) levensenergie 
Bij het geven van een Tantra healing sessie is het van belang dat de gever besef heeft van de verantwoordelijkheid die gepaard gaat met het werken met (seksuele) levensenergie. Belangrijk is dat de gever niet verdwaald raakt in zijn eigen persoonlijkheid of persoonlijke (seksuele) issues. Daarvoor dient de gever natuurlijk, authentiek en afgestemd te zijn op de eigen natuurlijke aard. Daarbij is het belangrijk dat de gever in harmonie is met de kosmos en zich openstelt voor iets wat groter is dan zichzelf. Het komt bij het werken met (seksuele) levensenergie vaak voor dat de ontvanger daar (nog) niet mee kan omgaan en in verwarring kan raken. Voor verlangens staan soms onbewuste seksuele lijnen uit die vice versa kunnen zijn. Dit vraagt een bijzonder grote vakbekwaamheid en ervaring van de gever. De gever balanceert daardoor steeds op het scherpst van de snede, aan de ene kant vanuit het hart heel liefdevol in verbinding zijn en aan de andere kant zich niet laten meeslepen door eigen, nog niet getransformeerde lustgevoelens. (Seksuele) genezing vindt plaats als je heel bent geworden. Verschillende aspecten zijn weer met elkaar herenigd en er is vertrouwen op je innerlijke leiding, je hogere zelf. 
  
Voorbereiding van lichaam en geest van de ontvanger 
Om het meeste effect van een Tantra sessie te ondervinden, is het goed dat het lichaam zo rein mogelijk is. Vooraf een aantal dagen vasten heeft als voordeel dat je meer ontvankelijk wordt. Daardoor krijgt het helende proces een meer directe en een meer diepe werking. Op een verantwoorde manier sporten helpt ook de lichamelijke conditie op te vijzelen. Reiniging van de geest en het leeg maken van het denken is van groot belang. Bijzonder effectieve meditaties daarvoor zijn bijvoorbeeld: Dynamic, No Dimensions, Kundalini en Mandala. Oefeningen vanuit de Gestalt en bio-energetica kunnen ook heel heilzaam zijn. Bij een heel bewuste levenshouding door middel van meditaties heeft het healingproces tijdens een Tantra sessie een veel groter effect. Verder gaat het er in een sessie om te ontvangen zonder te hoeven geven. Daarbij is het van groot belang heel bewust te zijn wat het denken doet, zowel voor, tijdens als na de sessie. Het is goed om bewust te zijn dat sommige mensen zich verschuilen achter een spirituele façade. De onbewuste behoefte aan seksueel genot komt dan pas naar boven drijven bij het uitblijven van een seksuele bevrediging of ontlading. Het komt voor dat men probeert alsnog de situatie dwangmatig naar de hand te zetten. Meditatie, bewust zijn, is hier de super medicijn. 
  
Uiteindelijk doel 
Het krijgen van een gezond lichaam, gezond denken en een gezonde vrije geest zijn uiteindelijk de resultaten. Wanneer je volledig gezond bent ben je helemaal in harmonie met jezelf, totaal tevreden.  Uiterlijke partners, sensualiteit, materie en seks zijn geen noodzaak meer. Het is prima als dat ontstaat, maar je bent er niet van afhankelijk om gelukkig te zijn. En cosmetische ingrepen zijn dan helemaal niet meer aan de orde. De uiting van een gezond mens is dat vreugde met anderen gedeeld wordt zonder dat het een noodzaak is. 
  
Tantra resumé 
De insteek van Tantra op het gebied van seks is dat het bij Tantra niet om de seks gaat. Seks kan een springplank zijn, maar de bedoeling is om voorbij de seks te komen, dat het geen specifieke aandacht meer heeft. Je kunt dit alleen overstijgen door ervaring en niet door middel van ideeën en erover na te denken. Tantra is niets anders dan in het moment bewust te zijn van wat er op een directe manier ervaren wordt, zonder enige interpretatie van het denken. Dan is Tantra in de zuiverste vorm ervaren . . .  
  
Een mooie meditatie op zuiverheid 
Breng al je aandacht naar je derde oog, een halve centimeter hoger dan tussen de wenkbrauwen. Voel vervolgens de bijzondere essentie van het ademen, van prana. Visualiseer daarna dat deze lichtende essentie je hele hoofd vult, focus daarbij op de kruin van je hoofd. Voel dan dat het licht je hoofd als een sprankelende douche gaat opvullen en dat je vanaf de kruin gaat stralen. Vanzelf ga je je op een bepaald moment als vernieuwd en herboren voelen. Zuivere en krachtige inzichten kunnen ontstaan . . .

Klik hier voor vorige Artikelen  

Namastee, ik groet het Goddelijke in je . . . 

Ga in heel diepe meditatie . . .   met heel veel nederigheid . . .    Namasté . . .

TantraTempel - Copyright © 2014 swami Nirav Beej 

Namaste zuiver Tantra Meditatie Centrum

Tantra workshops, retreats en trainingen 

Als je geïnteresseerd bent in een vreugdevol leven met meer kleur en
waarbij je je meer vrij voelt dan kan Tantra een uitkomst zijn. 

Tantra is bewust vanuit je hart in liefdevolle verbinding zijn
waardoor alles samensmelt tot één geheel.


Klussers gevraagd 
We hebben al met een enthousiaste groep Tantra vrienden ontzettend veel werk verzet, hartelijk dank daarvoor. Toch kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de Tantra Klusdagen op woensdag t/m vrijdag in de weken dat er geen tweedaagse workshop plaats vind. Geboden wordt diverse meditaties, maaltijden en dranken. Het is de bedoeling dat ca. 5 uur per dag (meditatief) gewerkt wordt zonder verdere vergoedingen. De TantraTempel vraagt veel onderhoud en er moeten meditatieve plekken in het bos en diverse looppaden gecreëerd worden. Als je zin hebt om mee te doen neem dan vrijblijvend contact met Nirav op. 

Tantra Verdiepings Workshops 
Middels Tantra workshops en trainingen zoals Tantra Verdiepings Weekenden kunnen stellen en singles in een veilige setting leren meer zelf-liefde, vertrouwen, compassie en liefde naar de ander, je geliefde, te ontdekken en te ervaren. Tevens leer je op een mooie liefdevolle manier je grenzen aan te geven. Hierdoor verkrijg je een diepere intieme connectie met een partner waardoor beiden gelukkiger kunnen worden.  

  
Onthoud altijd:
Bij Tantra gaat het om de ervaring, om de manier van Zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar tapes luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te zijn.

Contact 
Als je op de één of andere manier in Tantra geïnteresseerd bent geraakt en je Tantra verder zou willen onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen we je dan verder op weg helpen.


Klik hier voor vorige Artikelen  


Overzicht aanbod van de TantraTempel

 • Tantra Introductie dag  

  Spotlicht: Introductie dag

  Geheel onverwachts ben ik eind november naar het vrouwenweekend geweest bij de Tantratempel. Het werd een heel mooi, Lees meer

 • Tantra Mini Training  

  Spotlicht: Mini Training

  Zij schreven dan een (soms steenkolen) Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Lees meer

 • Tantra Jaar Training  

Aanmelden - Boeken Trainingen

Voor meer Info, Aanvraag of Boeking: Stuur een e-mailtje 
Met je voornaam, mobiel nummer, onderwerp, eventuele data met tijdstip en opmerking
Je mag natuurlijk ook even bellen naar Nirav voor persoonlijk contact  06-15521760

Om de donaties zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers.
Stuur maar even een e-mailtje of geef een belletje. Je bent van harte welkom!