It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

Shakta-Upaya - Practice I

Klik hier voor vorige Artikelen  

Bij de beoefening van Shakta-Upaya worden twee inzichten onderscheiden: Shuddha-Vikalpa (śuddha-vikalpa) en Ashuddha-Vikalpa (aśuddha-vikalpa). Shuddha-Vikalpa's zijn gedachtenconstructies of 'verhalen' die in overeenstemming zijn met de aard van de werkelijkheid. Ashuddha-Vikalpa’s zijn niet in overeenstemming met de aard van de werkelijkheid. Uiteraard kan geen enkele Vikalpa direct de werkelijkheid uitdrukken. Woorden zijn nooit absoluut waar, het zijn slechts symbolen om te kunnen communiceren. Bij het in de praktijk brengen van Shakta-Upaya beperk je je tot die woorden welke effectief zijn in het tot stand brengen van de directe ervaring van de werkelijkheid en welke niet. De verschillende Vikalpa’s worden nu nader toegelicht.

Wat zijn nu Vikalpa’s?
Vikalpa’s zijn gedachtenconstructies, ideeën of aannames. Gedurende je ontwikkeling van jongs af aan wordt je beïnvloed door de inzichten van je ouders, andere kinderen, leraren, televisie, enzovoort. Hierdoor worden onze inzichten en denkwijzen gevormd (misvormd). De Mind (het denken) wordt als het ware geprogrammeerd.

Shuddha-Vikalpa
Shuddha-Vikalpa’s zijn gedachtenconstructies of 'verhalen' die in overeenstemming zijn met de aard van de werkelijkheid. Het kan voorkomen dat je door een situatie of omstandigheid een diepgaande ervaring van een Shuddha-Vikalpa krijgt. Je krijgt dan een conceptloze ervaring van de Werkelijkheid zoals die is. Gelijksoortige  ervaringen leiden je op een natuurlijke wijze naar de woordloze, verhaalloze directe ervaring van de werkelijkheid. Je bent totaal open, haarscherp echt en absoluut vrij.

Ashuddha-Vikalpa
Ashuddha-Vikalpa’s zijn niet in lijn met de Werkelijkheid. Zij genereren eindeloze reeksen opvolgende gedachteconstructies. Vaak ontstaan dan bijna onophoudelijke cirkelredeneringen. Daarbij creëert de Mind kunstmatige splitsingen binnen het Universele Bewustzijn dat zich manifesteert als zowel het zelf als de wereld. Door toevallige omstandigheden worden soms Ashuddha-Vikalpa’s gezuiverd, verfijnd, zorgvuldig overwogen, helder of nauwkeurig.  Zij komen zo overeen met de ware aard van de werkelijkheid. Dan volgt een bevrijdende realisatie van die werkelijkheid. De volheid wordt hierdoor bewerkstelligd. Met andere woorden, deze gezuiverde vikalpa's hebben de unieke eigenschap dat ze ons voorbij zichzelf laten wijzen naar de rauwe, onbemiddelende en niet-conceptuele ervaring van de werkelijkheid. Er ontstaat het proces van Ashuda-Vikalpa (aśuddha-vikalpa) naar Shuddha-Vikalpa (śuddha-vikalpa) en door naar Nirvikalpa (nirvikalpa). Ze lossen als het ware in elkaar op.

Van Ashuddha naar Shuddha Vikalpa


Wanneer ontstaat Shakta-Upaya?
Wanneer je bewust wordt van de, vaak verdraaide, inzichten van de Werkelijkheid komt Shakta-Upaya in beeld. Door met bepaalde spirituele richtingen bezig te zijn, krijg je steeds meer contact met de ultieme, absolute Werkelijkheid of Realiteit. Door je te verdiepen in de vaak uiterst verfijnde en diepgaande inzichten van spirituele richtingen, zoals de Non-duale Shaiva Tantra, krijg je steeds meer ervaring in het bewust worden van hoe de ultieme Werkelijkheid eruit ziet. Het is een vorm van deprogrammeren en herprogrammeren van de Mind. Er vindt dan een zuivering van de Mind plaats wat vaak heel heftige reacties, zoals weerstanden, bezwaren en agressie, teweeg kan brengen. Hiervoor zijn allerlei meditaties ontworpen om voorbij de Mind te kunnen ervaren. Je ervaart de directe verbinding met je kern en niet door het filter van de Mind.

Valkuil
Een veel voorkomende valkuil is dat oude ongemakkelijke valse inzichten van de Werkelijkheid worden vervangen door nieuwe die je gelukkiger maken. Maar let op! Een inzicht dat je gelukkiger maakt hoeft niet persé een inzicht te zijn dat beter aansluit bij de aard van de Werkelijkheid. Directe ervaringen van de Werkelijkheid, zonder dat de Mind er zich mee bemoeit, zijn Shuda-Vikalpa’s. Geen enkele Mind-constructie is in staat die te ondermijnen. Door deze inzichtelijke ervaringen worden alle Ashuda-Vikalpa’s op den duur vervangen door Shuddha-Vikalpa’s. Je bent met de Bron van het Licht in contact gekomen. Dat Licht hoeft niet nog meer te worden verlicht. Het is stralend, helder, scherp, levendig, totaal aanwezig, verbonden, onuitsprekelijk mooi, onuitsprekelijk echt. Het kan in een oogwenk in het bewustzijn imploderen, zacht of gewelddadig en moeiteloos alles wegvagen wat de geest kan denken. Je voelt je zo kwetsbaar en rauw alsof je ziel is blootgelegd, maar toch onoverwinnelijk sterk. Het is belangrijk dat je een verlichtende ervaring niet vanuit het ego persé in woorden probeert te objectiveren. Want dan is de kans groot dat het weer een Ashuda-Vikalpa gaat worden.

Het zuiveringsproces van valse mentale constructies (Ashuda-Vikalpa’s)
Volgens Abhinavagupta werkt dat op de volgende manier. Mentale valse constructies van de werkelijkheid worden gezuiverd en verfijnd om de ware aard der dingen te zien. Daarbij wordt een contemplatie, Bhavana (bhāvanā) proces ingezet. Dat proces bestaat uit gezond redeneren Sat-Tarka [sat-tarka], ware geschriften Sad-Agama [sad-āgama] en instructie door een authentieke Sad-Guru [sad-guru]. Het volgen van deze weg zorgt ervoor dat niet-correcte vastgeroeste inzichten afgebroken worden. Dit lijden, Samsara [saṃsāra], wordt langzaamaan gecultiveerd en vervangen door accepterend, vol overgave en vreugdevol in het leven staan. Dat is de bevrijdende, spirituele redding. Dit is de ervaring van identificatie met het pure onbeperkte Shiva-bewustzijn, waarbij je vrij bent van gedachteconstructies. Daar ben je in contact met de allerhoogste Werkelijkheid, de Bron van alle manifestatie.

Mogelijke stappen, Bhavana-Krama (bhāvanā-krama), tot Shuda-Vikalpa
Let op, het gaat er niet om je goed te voelen als bevestiging. Dan is kans groot dat je jezelf aan het bedriegen bent. Volg de navolgende stappen als een contemplatie:

1. Zorg ervoor dat een relevante passage bij jou resoneert. Pas eventueel de bewoording aan totdat het bij je resoneert. Je kunt ook een andere passage nemen die wel bij je resoneert.
2. Gebruik een woordenboek om onbegrijpelijke woorden op te zoeken. Het is belangrijk het gezegde op het juiste niveau te kunnen volgen.

3. Voel dieper in over de betekenis van het gezegde. Laat de geest dwalen door bijbehorende ideeën. Stel jezelf de vraag: "Hoe zou ik de wereld ervaren als ik de waarheid van deze bewering volledig zou invoelen?" Stel je voor hoe je je door de wereld zou kunnen bewegen als je het gezegde volledig zou naleven.
4. Wanneer je een punt bereikt waarop je een beetje verveeld begint te raken met je passage, en denkt dat je het grondig begrijpt, ga er dan bij zitten en mediteer. Laat het een mantra zijn. Roep de kracht van genade aan en vraag om een dieper begrip dan met het intellect kan worden verkregen. Laat dan alles ontstaan wat zich voordoet. Als de meditatie stagneert, vraag dan aan de diepere wijsheid: "Is er nog iets?" en rustig zitten en wachten.
5. Ga een paar dagen slapen met de passage, word wakker met de passage en bezoek het meerdere keren per dag opnieuw. Onderzoek in zelfreflectie elke weerstand die je hebt om de wijsheid ervan te ontvangen op het diepste niveau van je wezen en onderzoek naar de oorzaken.

6. Laat het dan los, maar observeer hoe de wijsheid die je hebt verinnerlijkt, zichtbaar wordt in de dagelijkse levenservaring.

Literatuur
- Tantra Illuminated - Hareesh Christopher D Wallis - blz 365-372
- Vijnana Bhairava Tantra - Hareesh - in concept
- Recognition Sutras - Pratyabijna Hrdaya - Ksemaraja
    vertaald door Hareesh


Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 


Klik hier voor vorige Artikelen  

Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

Tantra is het meditatieve pad van transformatie,
daar hoef je echt niets voor te doen,
alleen maar bewust te Zijn.

(c) 2023 Swami Nirav Beej

Klik hier voor vorige Artikelen  

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

TantraTempel Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

  
Namastee, ik groet het Goddelijke in je . . . 

Ga in heel diepe meditatie . . .   met heel veel nederigheid . . .    Namasté . . .

TantraTempel - Copyright © 2022 swami Nirav Beej 

Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - is Essentie

Tantra workshops, retreats en trainingen 

Als je geïnteresseerd bent in een vreugdevol leven met meer kleur en
waarbij je je meer vrij voelt dan kan Tantra een uitkomst zijn. 

Tantra is bewust vanuit je hart in liefdevolle verbinding zijn
waardoor alles samensmelt tot één geheel.


Klussers gevraagd 
We hebben al met een enthousiaste groep Tantra vrienden ontzettend veel werk verzet, hartelijk dank daarvoor. Toch kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de Tantra Klusdagen op woensdag t/m vrijdag in de weken dat er geen tweedaagse workshop plaats vind. Geboden wordt diverse meditaties, maaltijden en dranken. Het is de bedoeling dat ca. 5 uur per dag (meditatief) gewerkt wordt zonder verdere vergoedingen. De TantraTempel vraagt veel onderhoud en er moeten meditatieve plekken in het bos en diverse looppaden gecreëerd worden. Als je zin hebt om mee te doen neem dan vrijblijvend contact met Nirav op. 

Tantra Verdiepings Workshops 
Middels Tantra workshops en trainingen zoals Tantra Verdiepings Weekenden kunnen stellen en singles in een veilige setting leren meer zelf-liefde, vertrouwen, compassie en liefde naar de ander, je geliefde, te ontdekken en te ervaren. Tevens leer je op een mooie liefdevolle manier je grenzen aan te geven. Hierdoor verkrijg je een diepere intieme connectie met een partner waardoor beiden gelukkiger kunnen worden.  

  
Onthoud altijd:
Bij Tantra gaat het om de ervaring, om de manier van Zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar tapes luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te zijn.

Contact 
Als je op de één of andere manier in Tantra geïnteresseerd bent geraakt en je Tantra verder zou willen onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen we je dan verder op weg helpen.

Klik hier voor vorige Artikelen  


Overzicht aanbod van de TantraTempel

 • Tantra Introductie dag  

  Spotlicht: Introductie dag

  Geheel onverwachts ben ik eind november naar het vrouwenweekend geweest bij de Tantratempel. Het werd een heel mooi, Lees meer

 • Tantra Mini Training  

  Spotlicht: Mini Training

  Zij schreven dan een (soms steenkolen) Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Lees meer

 • Tantra Jaar Training  

Aanmelden - Boeken Trainingen

Voor meer Info, Aanvraag of Boeking: Stuur een e-mailtje 
Met je voornaam, mobiel nummer, onderwerp, eventuele data met tijdstip en opmerking
Je mag natuurlijk ook even bellen naar Nirav voor persoonlijk contact  06-15521760

Om de donaties zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers.
Stuur maar even een e-mailtje of geef een belletje. Je bent van harte welkom!