It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

Ayahuasca en Psychedelica vs
Tantrische Sādhanā en Zelfrealisatie

Klik hier voor vorige Artikelen  

Vanaf mijn jeugd heb ik een enorme afkeer van drugs-gerelateerde middelen en psychoactieve planten gehad. Alleen begreep ik niet waarom. Zelf heb ik er geen enkele ervaring mee en op de een of andere manier ben ik het ook niet zo in mijn vrienden en kennissenkring tegengekomen. Nu, na tientallen jaren met Tantra en een Tantra Centrum bezig te zijn, begin ik die instinctieve afkeer beter te begrijpen en komen stap voor stap de nuanceringen naar voren. Die werden ook beïnvloed doordat elk jaar weer een aantal deelnemers heel enthousiast over dit onderwerp aan het delen waren. Daarbij was er bij mij steeds een ongemakkelijk gevoel en zelfs af en toe een emotie van boosheid. Waarom wordt niet over diverse meditatieve ervaringen en universeel Bewustzijn gesproken? Vooral nadat er een mooie tantrische meditatie- of transformatieoefening aan is voorafgegaan.
Inspiratie om een poging te wagen om een artikel hierover te schrijven is aangewakkerd door een dialoog met bijna duizend, soms enorm uitgebreide, commentaren in TYN (Tantrik Yoga NOW) op FB.  Alles bij elkaar ruim honderd bladzijden. Kennelijk is er een grote interesse in psychedelica en zijn er vele gebruikers.

Enkele inzichten achteraf
Laat ik eerst stellen dat ik momenteel niet persé tegenstander van drugs-gerelateerde middelen en psychoactieve planten ben. Het is afhankelijk van binnen welke context het wordt gebruikt. Gaat het om Spiritueel of om Psychologisch/Therapeutisch Healing werk? Twee totaal verschillende richtingen. Is er begeleiding door een authentieke, zeer professionele begeleider/Meester/Sjamaan? Is er een vorm van afhankelijkheid of verslaving? Is er misbruik, onwetendheid of onbegrip in het spel?

In dit artikel gaat het hoofdzakelijk om Spiritueel werk, spirituele realisatie in de orde van eerste niveau Realiteit. Het kenmerkende verschil is dat Tantra Sadhana een Spirituele Activiteit binnen een bepaalde richting (Lineage) of traditie is. Datzelfde geldt ook voor bijvoorbeeld het Ayahuasca Ritueel, er wordt gebruik gemaakt van een sacramentele drank, ontwikkeld binnen de context van een specifieke spirituele rituele traditie. Bij Tantra is het over het algemeen geen goede zaak om verschillende spirituele tradities te vermengen. Ze zijn meestal niet compatibel met elkaar en verzwakken over het algemeen beide richtingen waardoor je er nauwelijks profijt van gaat hebben. Nog even voor de duidelijkheid: Tantra Sadhana is een Spirituele Activiteit en géén Healing Werk.

Buddha verlicht - Leeuw brandend als tegenhanger

Enkele nuancerende zinnen
Bij deze punten is ervan uitgegaan dat het om Tantra beoefening (Sadhana) gaat met als niet vergankelijk doel je menselijke potentie zo goed mogelijk durven te leven, eenheidsbesef met het Bestaan en blijvende spirituele vrijheid. Dus het gaat vooral niet over tijdelijke spectaculaire super ervaringen.

01. Ayahuasca is een specifieke, sacramentele drank die is ontwikkeld binnen de context van een specifieke coherente, integere en spirituele traditie. Ayahuasca, inclusief gerelateerde dranken, worden gebrouwen uit meerdere planten onder begeleiding van een geautoriseerde respectvolle Sjamaan binnen een bepaalde cultuur en met mensen van het land van herkomst, meestal uit de Amazones (Quechua, enz.). Zo’n Sjamaan moet dan uiteraard niet corrupt zijn en op geld en macht uit zijn.

02. Het komt zeer zelden voor dat iemand psychoactieve planten neemt zonder daarbij fascinerende ervaringen en/of spectaculaire onthullende inzichten te zoeken. Daarom is het zeldzaam dat psychoactieve planten mensen ondubbelzinnig helpen op de reis naar blijvende Realisatie. Meestal leiden ze je van je spirituele vooruitgang weg of werpen ze je een aantal jaren achteruit. Het zijn tijdelijke, vergankelijke ervaringen die niet voor altijd blijvend zijn.

03. Soms is het gebruik van externe middelen een zoektocht naar heelheid, om een meer compleet wezen te worden. Er heerst dan een geloof dat bijzondere ervaringen daartoe kunnen bijdragen. Hou steeds in gedachten dat deze belevingen daar helemaal niets mee te maken hebben. Onverdoezeld Bewustzijn IS, zonder enig oordeel, vergelijking of beoordeling.

04. Ayahuasca, andere psychedelica, psychedelische drugs en psychoactieve planten creëren vaak dramatische en onthullende ervaringen die meestal een verkeerd inzicht opleveren. Visionaire spectaculaire inzichten en/of intense emoties dragen niets bij aan het cruciaal blijvende inzicht of aard van de eerste orde Werkelijkheid/Realiteit. De toegankelijkheid moet hetzelfde zijn voor de absolute, onvoorwaardelijke Werkelijkheid/Realiteit als in het gewone leven. Tantra leert je dat het niet gaat om tijdelijke veranderende bewustzijnstoestanden, maar om een permanent Bewustzijn waarbinnen ervaringen plaatsvinden. Fascinatie met tijdelijke ervaringen leiden alleen maar tot gebondenheid en afhankelijkheid (zie: Adyashanti). Speciale effecten of ervaringen zijn persé geen verlichtingsmomenten. Blijf je ongeaard geïnteresseerd in allerlei sensaties (bewustzijnstoestanden), dan is de kans heel groot dat je illusie op illusie stapelt. Dit leidt absoluut tot verwarring. Daarbij is het ook goed om op te letten dat je niet in een spirituele ego-val trapt.

05. Middelen zoals DMT, LSD, GHB, Cannabis, Cocaïne, Heroïne, Amfetamine, enzovoort hebben niet zo'n sacramentele context en zijn van een totaal andere orde. Deze vallen buiten de context van dit artikel.

06. In het algemeen verzet de Tantrische traditie (Meesters/Guru’s) zich tegen een uit verschillende richtingen vermengende spirituele (syncretistische) beoefening. Het doel en richting is meestal behoorlijk verschillend. Daarom is een Ayahuasca Ritueel niet compatibel met een Tantrische Sadhana. Daarbij zijn Sjamanistische tradities over het algemeen geen complete systemen naar blijvende Spirituele Bevrijding of Verlichting.

07. Tantra gaat over een blijvende, niet-conditionele, standaardtoestand van eerste orde Realiteit, moeiteloos Zijn in de essentiële natuur. Dit betekent, blijvend ontwaakt zijn, spiritueel vrij zijn of noem het verlicht Zijn. Dit kun je ook volledige, consistente en permanente integratie met je energie-lichaam of eenheidsbesef met het Bestaan (Goddelijke, Universeel Bewustzijn, Universele Intelligentie, enz.) noemen. De Tantrische richting is een integraal compleet systeem van handelingen.

08. Wordt het ego op de één of andere manier getriggerd wanneer een psychologische ervaring wordt bekritiseerd, dan kan dat een bewijs zijn dat spirituele integratie (nog) niet heeft plaats gevonden.

09. Stel, je bent geïnitieerd of ingewijd in een alomvattend systeem binnen een traditie. Maar je gaat daarnaast een andere traditie beoefenen, geef je je eigen onderbewustzijn een signaal van een gebrek aan overtuiging over de doeltreffendheid van je eerste traditie. Dat ondermijnt je eerdere beoefening en kan het zelfs verloren laten gaan.

10. Natuurlijk kan het zo zijn dat je een bijzondere speciale uitzondering bent, alhoewel de kans heel erg klein is, waarbij een psychedelisch gebruik of een Aya-ceremonie een versnelde psychische reiniging tot stand brengt. Meestal is dit niet het geval en draagt het niet bij tot blijvende realisatie.

11. Toch is het waar dat geestverruimende substanties die inheems zijn in Zuid-Azië, legitiem kunnen worden gebruikt als onderdeel van een Tantrische Sadhana, maar dan uitsluitend onder begeleiding van een integere en gekwalificeerde Meester. Dit wordt bij Tantra het ‘Pad van het Vergif’ genoemd en niet het ‘Pad van de Geneeskunst’ of het ‘Pad van de Extatische Ervaringen’. Je blijft daarbij volledig nuchter en in verbinding met de basis of aard van de geest in de eerste orde Realiteit en niet in een tweede, welke altijd tijdelijk en een labeling of interpretatie van de eerste orde is.

12. Een enkele initiële spirituele ervaring met psychedelica kan een trigger zijn om verder te gaan om te verdiepen in bijvoorbeeld Tantra. Maar blijf dan niet in de psychedelica met de tijdelijke ervaringen hangen. Besef altijd dat ervaringen slechts futiele hallucinaties zijn, altijd projecties van de Mind.

13. Dan de opmerking, meestal van (ex)verslaafden of verstokte externe middelen gebruikers: Maar er wordt toch ook alcohol gedronken bij bepaalde tantrische rituelen? Helaas, alcohol is geen psychedelica.

14. Vaak wordt de term ‘Plant Medicijn’ gebruikt, het lijkt beter om het ‘Plant Vergif’ te noemen. Men zoekt schijnbaar naar spirituele verlichting, terwijl men eigenlijk hongerig is naar meer en betere ervaringen van het Zelf. Al deze ervaringen zijn tijdelijk en van voorbijgaande aard. Daar is Tantra niet in geïnteresseerd.

15. Verder is er het gegeven dat Oosterse levenshoudingen (zoals Tantra) met een meer collectieve cultuur, soms niet zo makkelijk te verenigen zijn met de meer Westerse individualistische cultuur. Dat kan spanningen geven omdat Westerlingen tegen heel andere psychologische problemen aan kunnen lopen.

16. Ook een punt is dat er verwarring is tussen geestelijke healing en het beoefenen van Sadhana. Het is bijzonder verstandig om daar duidelijk onderscheid in te maken. Het kan zijn dat tijdelijk eerst psychologische healing plaats moet vinden om ruimte te maken en dat daarna de start gemaakt wordt om Sadhana te beoefenen om te verdiepen. Maar dan wel met het achter zich laten van het gebruik van externe middelen welke voor de geestelijke healing noodzakelijk waren. Dit kan een tijdelijke middenweg zijn om het een keer in je leven te gebruiken om een doorbraak te kunnen laten ontstaan.

Opmerking
Door de creatie van dit artikel lijkt het alsof er een veel betere en meer genuanceerde kijk op het gebruik van externe middelen is gekomen. Het voelt alsof er een last van mij is afgevallen. Daar ben ik heel erg blij mee. Daarbij komt bij mij het besef dat ik van nature in mijn leven heel totaal en consequent in de leer ben geweest. Blijft het punt: De TantraTempel hanteert de enkele richting (lineage) van de Non-Dualistische Shaiva Tantra en laat geen vermenging van overtuigingen (syncretisme) toe. Daar zijn andere centra veel beter in. Besef steeds dat het om blijvende Realisatie of spirituele inzichten van de eerste orde Realiteit gaat. Daarbij heeft eenieder zijn eigen door God(in) ingegeven pad te volgen. Het is lastig om daar een oordeel of mening over te hebben. Een mooi gezegde is: ‘It can just happen by grace of God’. Ga af op je eigen innerlijk gevoel, je eigen weten, vanuit je Hart-Mind.
In Liefde, Namasté …

Literatuur:
- FB: Tantrik Yoga NOW.
- Diverse boeken en YouTube lezingen van Adyashanti

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

Klik hier voor vorige Artikelen  

Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

Tantra is het meditatieve pad van transformatie,
daar hoef je echt niets voor te doen,
alleen maar bewust te Zijn.

(c) 2021 Swami Nirav Beej

Klik hier voor vorige Artikelen  

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

TantraTempel Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

  
Namastee, ik groet het Goddelijke in je . . . 

Ga in heel diepe meditatie . . .   met heel veel nederigheid . . .    Namasté . . .

TantraTempel - Copyright © 2021 swami Nirav Beej 

Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - is Essentie

Tantra workshops, retreats en trainingen 

Als je geïnteresseerd bent in een vreugdevol leven met meer kleur en
waarbij je je meer vrij voelt dan kan Tantra een uitkomst zijn. 

Tantra is bewust vanuit je hart in liefdevolle verbinding zijn
waardoor alles samensmelt tot één geheel.


Klussers gevraagd 
We hebben al met een enthousiaste groep Tantra vrienden ontzettend veel werk verzet, hartelijk dank daarvoor. Toch kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de Tantra Klusdagen op woensdag t/m vrijdag in de weken dat er geen tweedaagse workshop plaats vind. Geboden wordt diverse meditaties, maaltijden en dranken. Het is de bedoeling dat ca. 5 uur per dag (meditatief) gewerkt wordt zonder verdere vergoedingen. De TantraTempel vraagt veel onderhoud en er moeten meditatieve plekken in het bos en diverse looppaden gecreëerd worden. Als je zin hebt om mee te doen neem dan vrijblijvend contact met Nirav op. 

Tantra Verdiepings Workshops 
Middels Tantra workshops en trainingen zoals Tantra Verdiepings Weekenden kunnen stellen en singles in een veilige setting leren meer zelf-liefde, vertrouwen, compassie en liefde naar de ander, je geliefde, te ontdekken en te ervaren. Tevens leer je op een mooie liefdevolle manier je grenzen aan te geven. Hierdoor verkrijg je een diepere intieme connectie met een partner waardoor beiden gelukkiger kunnen worden.  

  
Onthoud altijd:
Bij Tantra gaat het om de ervaring, om de manier van Zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar tapes luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te zijn.

Contact 
Als je op de één of andere manier in Tantra geïnteresseerd bent geraakt en je Tantra verder zou willen onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen we je dan verder op weg helpen.

Klik hier voor vorige Artikelen  


Overzicht aanbod van de TantraTempel

 • Tantra Introductie dag  

  Spotlicht: Introductie dag

  Geheel onverwachts ben ik eind november naar het vrouwenweekend geweest bij de Tantratempel. Het werd een heel mooi, Lees meer

 • Tantra Mini Training  

  Spotlicht: Mini Training

  Zij schreven dan een (soms steenkolen) Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Lees meer

 • Tantra Jaar Training  

Aanmelden - Boeken Trainingen

Voor meer Info, Aanvraag of Boeking: Stuur een e-mailtje 
Met je voornaam, mobiel nummer, onderwerp, eventuele data met tijdstip en opmerking
Je mag natuurlijk ook even bellen naar Nirav voor persoonlijk contact  06-15521760

Om de donaties zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers.
Stuur maar even een e-mailtje of geef een belletje. Je bent van harte welkom!