It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

Tantra onderzoek - Spirituele Vrijheid

Klik hier voor vorige Artikelen  

Tantra bestrijkt een immens groot en rijk kennisgebied. In dit artikel wil ik iets dieper ingaan op de studie van en onderzoek naar Tantra en op wat het doel hiervan is, namelijk: éénheidsgevoel met het Bestaan (Advaita Vedanta) en spirituele vrijheid ofwel radicale bevrijding.
Er bestaan honderden richtingen (lineages) en zelfs één lineage volledig te doorgronden is al vrijwel onmogelijk.

Wil je je werkelijk in Tantra verdiepen, vraagt dat iedere dag, uren studie, oefening en begeleiding. Natuurlijk is dit niet voor iedereen weggelegd. Om bepaalde aspecten onder de aandacht te brengen voor de geïnteresseerde lezer schrijf ik, vanuit jarenlange, dagelijkse studie en beoefening, al lange tijd korte stukjes over oorspronkelijke Tantra. Met als doel kennis over te dragen en je als lezer enthousiast te maken om misschien ook zelf dieper de materie in te duiken.

Sanskrit Text - Sanskriet Tekst

Onderzoek
Het wordt nog moeilijker om je voor te stellen dat slechts een heel klein gedeelte, misschien niet eens vijf procent, van de overgebleven Tantra’s (verzen, instructies en interpretaties) vanuit het Sanskriet zijn vertaald. Verder zijn, onder andere door de Moslim invasie, heel veel teksten verloren gegaan. Soms kan men door intens diep onderzoek verloren gegane teksten weer vanuit citaten, interpretaties en verwijzingen redelijk opnieuw terug construeren. Dat vraagt het onderzoeken van duizenden teksten en commentaren. Dit betekent dat er nog heel veel onderzoek en vertaalwerk valt te verrichten. De groep studenten, die tevens practitioners zijn, onder de gepensioneerde professor Alexis Sanderson (All Souls College), de Hatha Yoga studiegroep SOAS en behoorlijk wat anderen zijn daar heel enthousiast en met vaak een bijna  onmenselijke inzet mee bezig. Je kunt het zien als hun roeping.

Wetenschapper vertalen gezamenlijk Sanskriet Teksten - Scholars translating by SOAS Hatha Yoga Project Students - James Mallinson - Alexis Sanderson.jpg

De groep sanskritisten bij het SOAS project - Links midden met wit hemd en buik prof Alexis Sanderson

Sadhana

Nu zijn er op deze site veel artikelen, meditaties en oefeningen geplaatst. Er is voor gekozen om de teksten voor de gehele Tantra Jaar Training met nog vele extra’s op de site te zetten. Zo kan een ieder er kennis van nemen. In de huidige tijd is daar niets geheims aan. In het verleden waren enkele stukken puur esoterisch. Men had toen het idee dat wanneer bepaalde kennis door onwetenden wordt gebruikt, er ongelukken of onwenselijke situaties kunnen ontstaan. Ook waren er rituelen bij die heersers meer macht konden geven en die moesten voor het volk geheim blijven.

Wat houdt spirituele vrijheid en de rol van Deities in?
Vaak wordt gezegd dat Tantra, zoals de meeste spirituele richtingen, er aan kan bijdragen jezelf beter te leren kennen. Daarbij gaat het niet om moderne, alternatieve (pop)psychologische inzichten en ook niet om de op wetenschap gebaseerde neurologische of cognitieve. Traditionele Tantra heeft niet zoveel op met diep psychologisch graven in lagen van jezelf, je psyche. Tantra gaat over radicale bevrijding, spirituele vrijheid. Maar vrijheid van wat? Het gaat om bevrijd te worden van al je aangeleerde sociale, culturele, geconstrueerde en geconditioneerde ideeën waar je sterk mee bent geïdentificeerd. Daarom heeft Tantra allerlei Deities (Goddelijkheden) die je van al die schijnbare en vastgeroeste ideeën los te kunnen maken. Door je in een bepaalde rol van een Deity in te leven, kun je stap voor stap van die schijnbare (Mind) werkelijkheid loskomen. Dit wordt Deity Yoga genoemd. Dan kan het gebeuren dat je in de loop van de tijd met de echte Werkelijkheid in aanraking komt, met je ware Natuur, met je Essentie. Wanneer de tussenstap van Deity Yoga z’n werk heeft gedaan, dan laat je die ook weer los. Het gaat er dus in eerste instantie om je bewust te worden van al die aangeprate en aangenomen ideeën over jezelf, dat je ze niet blijft geloven en je er niet meer mee te identificeren. Dat betekent 'bewust worden en los komen van je Mind-wereld'.

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

Literatuur:
- The End of Your (Mind) World - Adyashanti
-
The Happiness Hypothesis - Jonathan Haidt
   (vergelijking van oude wijsheden met moderne psychologie)
- Tantra Illuminated - Hareesh Christopher D Wallis
- Recognition Sutras - Hareesh Christopher D Wallis
- Diverse video's van Hareesh en anderen
- FB groepTantrikYogaNOW

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

Klik hier voor vorige Artikelen  

Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

Tantra is het meditatieve pad van transformatie,
daar hoef je echt niets voor te doen,
alleen maar bewust te Zijn.

(c) 2020 Swami Nirav Beej

Klik hier voor vorige Artikelen  

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

TantraTempel Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

  
Namastee, ik groet het Goddelijke in je . . . 

Ga in heel diepe meditatie . . .   met heel veel nederigheid . . .    Namasté . . .

TantraTempel - Copyright © 2020 swami Nirav Beej 

Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - is Essentie

Tantra workshops, retreats en trainingen 

Als je geïnteresseerd bent in een vreugdevol leven met meer kleur en
waarbij je je meer vrij voelt dan kan Tantra een uitkomst zijn. 

Tantra is bewust vanuit je hart in liefdevolle verbinding zijn
waardoor alles samensmelt tot één geheel.


Klussers gevraagd 
We hebben al met een enthousiaste groep Tantra vrienden ontzettend veel werk verzet, hartelijk dank daarvoor. Toch kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de Tantra Klusdagen op woensdag t/m vrijdag in de weken dat er geen tweedaagse workshop plaats vind. Geboden wordt diverse meditaties, maaltijden en dranken. Het is de bedoeling dat ca. 5 uur per dag (meditatief) gewerkt wordt zonder verdere vergoedingen. De TantraTempel vraagt veel onderhoud en er moeten meditatieve plekken in het bos en diverse looppaden gecreëerd worden. Als je zin hebt om mee te doen neem dan vrijblijvend contact met Nirav op. 

Tantra Verdiepings Workshops 
Middels Tantra workshops en trainingen zoals Tantra Verdiepings Weekenden kunnen stellen en singles in een veilige setting leren meer zelf-liefde, vertrouwen, compassie en liefde naar de ander, je geliefde, te ontdekken en te ervaren. Tevens leer je op een mooie liefdevolle manier je grenzen aan te geven. Hierdoor verkrijg je een diepere intieme connectie met een partner waardoor beiden gelukkiger kunnen worden.  

  
Onthoud altijd:
Bij Tantra gaat het om de ervaring, om de manier van Zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar tapes luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te zijn.

Contact 
Als je op de één of andere manier in Tantra geïnteresseerd bent geraakt en je Tantra verder zou willen onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen we je dan verder op weg helpen.

Klik hier voor vorige Artikelen  


Overzicht aanbod van de TantraTempel

 • Tantra Introductie dag  

  Spotlicht: Introductie dag

  Geheel onverwachts ben ik eind november naar het vrouwenweekend geweest bij de Tantratempel. Het werd een heel mooi, Lees meer

 • Tantra Mini Training  

  Spotlicht: Mini Training

  Zij schreven dan een (soms steenkolen) Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Lees meer

 • Tantra Jaar Training  

Aanmelden - Boeken Trainingen

Voor meer Info, Aanvraag of Boeking: Stuur een e-mailtje 
Met je voornaam, mobiel nummer, onderwerp, eventuele data met tijdstip en opmerking
Je mag natuurlijk ook even bellen naar Nirav voor persoonlijk contact  06-15521760

Om de donaties zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers.
Stuur maar even een e-mailtje of geef een belletje. Je bent van harte welkom!