It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

Waar bevindt zich de Mind?

Klik hier voor vorige Artikelen  

Tijdens retreats en trainingen komen regelmatig vragen naar voren zoals: “Waar bevindt zich nu toch die Mind waar steeds over wordt gesproken?” of  “Hoe krijg ik die verrekte Mind toch stil? Daarbij hoor je ook elke keer weer om niet altijd in de Mind te zijn en meer in het Hart. Op deze onderwerpen wordt nu heel voorzichtig wat dieper ingegaan.

Westerse kijk op de Mind en het Hart
In het Westen gaat men er globaal van uit dat gedachten (Mind) in het hoofd bij de hersenen zitten en het gevoel en de emoties in het Hart. Dat ervaart men bij Tantra in India op een totaal andere manier. Zo denkt een psycholoog er ook over, gedachten en gevoel zijn onlosmakelijk aan elkaar gelinkt. Daarnaast heeft men in het Westen het idee dat intuïtieve inzichten uit de Mind voortkomen. Hierbij is het tantrisch inzicht dat spontane intuïtie vanuit universele intelligentie komt, vertaald wordt door de Mind en verder geuit kan worden via taal. De oorsprong, de Bron ligt dus bij universeel Bewustzijn / Intelligentie en niet bij de Mind. Voor de meeste mensen is deze zienswijze best een uitdaging om het in te voelen en te begrijpen.

Tantrische kijk op de Mind en het Hart
Tantra heeft een schitterende kijk op het fenomeen Mind en Hart waardoor het zich in het bijzonder onderscheidt van andere spiritueel-filosofische levenshoudingen. Ten eerste gaat men er bij Tantra van uit dat de basis van alle verschijningen clusters van trillingen of vibraties zijn die qua intentie en samenbinding kunnen variëren. Deze vibraties bevinden zich in en rond het lichaam. Er kunnen vibraties zijn die zich meer rationeel en beredeneerbaar voordoen, die worden gedachten (Mind) genoemd. En er kunnen vibratie-clusters zijn die minder beredeneerbaar zijn en zich voordoen als emoties, Hart genoemd. Deze verschillende uitingen van vibraties spelen zich hoofdzakelijk in het Hart-Mind gebied af. Het Hart-Mind gebied wordt dus als één samenhangend en elkaar beïnvloedend geheel beschouwd. Je ervaart dit via het geïdentificeerd bewustzijn.

Aspecten van Hart-Mind
De zienswijze van Hart-Mind kent drie belangrijke aspecten. Ten eerste de aandacht en het invoelen van en via de zintuigen. Ten tweede het vormen van een zelfbeeld, een identiteit, het ego genoemd. En ten derde de kunst om dingen of situaties voor te stellen waarbij oordelen en beslissingen tot stand kunnen komen.

Oorspronkelijke Tantra brengt verlichting

Achtergrond van Hart-Mind
Verder gaat men er bij Tantra van uit dat alles één en dezelfde universele achtergrond heeft, het universele Bewustzijn, het Bestaan, het Goddelijke of universele Intelligentie. Dit kun je je voorstellen als golven, trillingen of vibraties. Door clustering van bepaalde golven ontstaan er dingen, materie, gedachten, enzovoort. Zo is ook de Hart-Mind materie, maar dan op een subtiel niveau. Je kunt het daardoor niet aanwijzen, het is vluchtig zoals lucht, de exacte locatie is niet bekend, het zit vermengd in je gehele (energie)systeem.

Hoe moet je dit nu verder zien?
Wanneer is het nu Hart of Mind? Het verschil zit erin waar de focus op ligt. Krijgt universeel Bewustzijn of het clusteren daarvan meer de aandacht? Hier komt identificatie om de hoek kijken: ligt de focus meer op open en ontvankelijk bewust zijn (Hart) of meer op iets waar je bewust van bent, samentrekken van vibraties (Mind). Meestal komt dat laatste voor, identificatie met het denken, emoties, gevoelens en/of het lichaam. Dus meestal krijgt het bewust zijn van allerlei objecten de aandacht, daar is niets mis mee. Maar uiteindelijk is het bij Tantra de bedoeling dat je stapje voor stapje meer aandacht krijgt in Bewustzijn en dat je dit universeel Bewustzijn als de absolute basis van alles gaat ervaren.

Het stil krijgen van de Mind
Het stil krijgen van de Mind is onbegonnen zaak, dat gaat niet lukken en kan heel frustrerend zijn. Het hangt ervan af waar je focus ligt, meer op open universeel Bewustzijn of op samentrekkende vibraties. Het is ook van groot belang dat er het inzicht is dat de hersenen niet de Mind zijn. Zij zijn slechts vertalers, transformerende interfaces die de aangeboden vibraties doorgeven aan het fysieke lichaam. Ook gedachten, Mind worden niet door de hersenen gecreëerd. In een later artikel wordt er dieper op ingegaan.

Literatuur
Recognition Sutras van Rajanaka Ksemaraja, vertaald door Hareesh Christopher D Wallis
Tantra Illuminated van Hareesh Christopher D Wallis
Doctrine of Vibration van Mark Dyczkowski
Video’s op YouTube van John Hagelin over Superstring, Unified Field en Consciousness: https://www.youtube.com/watch?v=LPhgDfT4Zpc    
Stanzas on Vibration van Mark Dyczkowski
Boek der Geheimen (Vignana Bhairava Tantra) van Osho
Honderden artikelen van Alexis Sanderson
Archive Sanderson: https://archive.org/search.php?query=sanderson&page=2
Tantraloka en Tantrasaara van Abhinava Gupta via diverse artikelen vertaald door Hareesh Christopher D Wallis


Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

Klik hier voor vorige Artikelen  

. Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

Tantra is het meditatieve pad van transformatie,
daar hoef je echt niets voor te doen,
alleen maar bewust te Zijn.

(c) 2019 Swami Nirav Beej

Klik hier voor vorige Artikelen  

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

TantraTempel Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

  
Namastee, ik groet het Goddelijke in je . . . 

Ga in heel diepe meditatie . . .   met heel veel nederigheid . . .    Namasté . . .

TantraTempel - Copyright © 2016 swami Nirav Beej 

Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - is Essentie

Tantra workshops, retreats en trainingen 

Als je geïnteresseerd bent in een vreugdevol leven met meer kleur en
waarbij je je meer vrij voelt dan kan Tantra een uitkomst zijn. 

Tantra is bewust vanuit je hart in liefdevolle verbinding zijn
waardoor alles samensmelt tot één geheel.


Klussers gevraagd 
We hebben al met een enthousiaste groep Tantra vrienden ontzettend veel werk verzet, hartelijk dank daarvoor. Toch kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de Tantra Klusdagen op woensdag t/m vrijdag in de weken dat er geen tweedaagse workshop plaats vind. Geboden wordt diverse meditaties, maaltijden en dranken. Het is de bedoeling dat ca. 5 uur per dag (meditatief) gewerkt wordt zonder verdere vergoedingen. De TantraTempel vraagt veel onderhoud en er moeten meditatieve plekken in het bos en diverse looppaden gecreëerd worden. Als je zin hebt om mee te doen neem dan vrijblijvend contact met Nirav op. 

Tantra Verdiepings Workshops 
Middels Tantra workshops en trainingen zoals Tantra Verdiepings Weekenden kunnen stellen en singles in een veilige setting leren meer zelf-liefde, vertrouwen, compassie en liefde naar de ander, je geliefde, te ontdekken en te ervaren. Tevens leer je op een mooie liefdevolle manier je grenzen aan te geven. Hierdoor verkrijg je een diepere intieme connectie met een partner waardoor beiden gelukkiger kunnen worden.  

  
Onthoud altijd:
Bij Tantra gaat het om de ervaring, om de manier van Zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar tapes luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te zijn.

Contact 
Als je op de één of andere manier in Tantra geïnteresseerd bent geraakt en je Tantra verder zou willen onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen we je dan verder op weg helpen.

Klik hier voor vorige Artikelen  


Overzicht aanbod van de TantraTempel

 • Tantra Introductie dag  

  Spotlicht: Introductie dag

  Geheel onverwachts ben ik eind november naar het vrouwenweekend geweest bij de Tantratempel. Het werd een heel mooi, Lees meer

 • Tantra Mini Training  

  Spotlicht: Mini Training

  Zij schreven dan een (soms steenkolen) Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Lees meer

 • Tantra Jaar Training  

Aanmelden - Boeken Trainingen

Voor meer Info, Aanvraag of Boeking: Stuur een e-mailtje 
Met je voornaam, mobiel nummer, onderwerp, eventuele data met tijdstip en opmerking
Je mag natuurlijk ook even bellen naar Nirav voor persoonlijk contact  06-15521760

Om de donaties zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers.
Stuur maar even een e-mailtje of geef een belletje. Je bent van harte welkom!