It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

Is bij Tantra studie echt noodzakelijk?

Klik hier voor vorige Artikelen  

Veel deelnemers kijken je wat vreemd aan als wordt gezegd dat studie noodzakelijk is bij Tantra. En al helemaal wanneer aangegeven wordt dat de oude geschriften van meer dan duizend jaar geleden eigenlijk nog belangrijker zijn. Hoe zit dat nu precies?

Welke geschriften zijn dan echt van belang?
Boeken en artikelen zijn een vingerwijzing naar de Waarheid. Uiteraard zijn ze niet zelf de Waarheid. Het zijn als het ware plattegronden of bouwtekeningen van bijvoorbeeld een huis. Maar die zijn niet het huis zelf. Je kunt er niet in wonen. Tantrische geschriften zijn aanwijzingen, richtingen op weg naar het ontplooien van je menselijke potentie, naar spirituele vrijheid en naar het één zijn met het Bestaan. Het zijn aanwijzingen naar bewuste Waarheid, meer niet. Maar waak ervoor dat je niet gaat imiteren. Wees bewust, kijk bij jezelf naar binnen, ervaar wat daar ontstaat. Dan kun je authentiek zijn en je eigen Waarheid leven.

Zijn teksten dan echt van belang?
Niet altijd. Een authentieke meester kan de inhoud van de teksten voor je zijn. Die teksten zijn dan meestal maatwerk, afhankelijk van de luisteraar, het moment en de energie. Geschriften zijn bevroren teksten of uitspraken die ooit van belang zijn geweest, afhankelijk van die momenten toen. Natuurlijk kan het ook gebeuren dat een tekst je diep in het hart raakt. Dan ontstaat er een ervaring. Dat betekent meteen dat je je niet gaat vastklampen aan de teksten zelf. Laat ze los en blijf bij de ervaring. Verder is er geen oorzakelijk verband wanneer en hoe er spirituele vrijheid ontstaat. Je kunt duizenden boeken, geschriften, meditaties en oefeningen doen, zonder enige transformatie. Een mooi en waar gezegde is altijd “It can just happen by grace of God(dliness)”. Maar wanneer je de kunst verstaat om je eigen Waarheid te leven, heb je helemaal geen aanwijzingen nodig. Soms is het voldoende om een tijdje in de nabijheid van een meester te zijn.

Wanneer klaar?
Het bestuderen van een boek is net zolang belangrijk totdat je het volledig door beoefening begrepen hebt. Wanneer de essentie van de teksten helemaal met je wezen zijn geïntegreerd kun je het wegdoen. Dan is het klaar. Eén van de beste wegen is meditatief te zijn. Wanneer de focus ligt op die momenten vlak vóór dat de mind, het denken, in actie komt. Het denken is altijd aan het analyseren, aan het labelen en zit vol met oordelen. Door te mediteren kan het gebeuren dat de mind stapje voor stapje naar de achtergrond verschuift. Dan komt er ruimte om werkelijk bij de ervaring tot Waarheid te komen. Dan kan het gebeuren dat je een vrij mens met al zijn mogelijkheden wordt. Anders gezegd, wanneer een boek of geschrift je uitnodigt om in de ervaring te gaan, dan heb je de theorie begrepen. Het gaat niet om de woorden, ook niet om die hier zijn geschreven. Wanneer het resoneert in je hart, wanneer je de ervaring voelt, dan is het doorleefd, dan is het klaar.

Sanskriet teskst - Sanskrit Text

Sanskriet  geschriften
Sanskriet is nooit een levende taal geweest, het was geen taal die de mensen spraken. Sanskriet werd gebruikt als schrijftaal en werd gechant (gezongen). De oude geschriften over Tantra werden in verzen gebracht, heel compact en cryptisch. Vaak verdoezelend geschreven zodat het volk ze niet zouden kunnen begrijpen. Ze waren beperkt tot de hogere klassen, universiteiten en geleerden. Je kunt het vergelijken met hoe vroeger een arts een recept voor je uitschreef, onleesbaar en onbegrijpelijk. Sanskriet werd gebruikt als een Goddelijke taal om Waarheid te kunnen duiden, om directer met het Bestaan te kunnen communiceren. Wanneer je interesse naar Waarheid uitgaat, lukt dat niet wanneer je dat in gewone menselijke taal wil uitdrukken. Gewone taal is praktisch voor het gewone comfortabele leven met zekerheden en controle. Maar wanneer je in Waarheid wil leven, in verbinding met het Goddelijke of het Bestaan, is er een drang naar Waarheid en niet naar zekerheden. De manier waarop dat kan gebeuren is om de Sanskriet teksten op een bepaalde manier te chanten. De diepe betekenis komt naar voren wanneer de achterliggende energie klopt, het metre en het tempo klopt en de geest van de schrijver erin doordringt. Daardoor is Sanskriet niet één op één te vertalen, woorden kunnen afhankelijk van de intentie totaal andere betekenissen hebben.

Shiva-Shakti afbeeldingen waarbij zij in één lichaam vertegenwoordigd zijn

Aanbevolen schrijvers over authentieke Tantra:  
Alexis Sanderson (Site: Portaal naar academische artikelen )
Hareesh Christopher D Wallis (Site: Hareesh   FB: Tantrik Yoga NOW )
Christopher Tompkins (Site:  Christopher Tompkins)
Dominic Goodall
Csaba Kiss
Gudrun Bühnemann
Harunaga Isaacson
Isabelle Ratié
James Mallinson
John Nemec
Judit Torszok
Jurgen Hanneder
Nina Mirnig
Niranjan Kafle
Shaman Hatley
Somadeva Vasudeva
David White, maar dan alleen het boek “the Introduction to Tantra in Practice”

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

Klik hier voor vorige Artikelen  

. Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

Tantra is het meditatieve pad van transformatie,
daar hoef je echt niets voor te doen,
alleen maar bewust te Zijn.

(c) 2019 Swami Nirav Beej

Klik hier voor vorige Artikelen  

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

TantraTempel Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

  
Namastee, ik groet het Goddelijke in je . . . 

Ga in heel diepe meditatie . . .   met heel veel nederigheid . . .    Namasté . . .

TantraTempel - Copyright © 2016 swami Nirav Beej 

Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - is Essentie

Tantra workshops, retreats en trainingen 

Als je geïnteresseerd bent in een vreugdevol leven met meer kleur en
waarbij je je meer vrij voelt dan kan Tantra een uitkomst zijn. 

Tantra is bewust vanuit je hart in liefdevolle verbinding zijn
waardoor alles samensmelt tot één geheel.


Klussers gevraagd 
We hebben al met een enthousiaste groep Tantra vrienden ontzettend veel werk verzet, hartelijk dank daarvoor. Toch kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de Tantra Klusdagen op woensdag t/m vrijdag in de weken dat er geen tweedaagse workshop plaats vind. Geboden wordt diverse meditaties, maaltijden en dranken. Het is de bedoeling dat ca. 5 uur per dag (meditatief) gewerkt wordt zonder verdere vergoedingen. De TantraTempel vraagt veel onderhoud en er moeten meditatieve plekken in het bos en diverse looppaden gecreëerd worden. Als je zin hebt om mee te doen neem dan vrijblijvend contact met Nirav op. 

Tantra Verdiepings Workshops 
Middels Tantra workshops en trainingen zoals Tantra Verdiepings Weekenden kunnen stellen en singles in een veilige setting leren meer zelf-liefde, vertrouwen, compassie en liefde naar de ander, je geliefde, te ontdekken en te ervaren. Tevens leer je op een mooie liefdevolle manier je grenzen aan te geven. Hierdoor verkrijg je een diepere intieme connectie met een partner waardoor beiden gelukkiger kunnen worden.  

  
Onthoud altijd:
Bij Tantra gaat het om de ervaring, om de manier van Zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar tapes luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te zijn.

Contact 
Als je op de één of andere manier in Tantra geïnteresseerd bent geraakt en je Tantra verder zou willen onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen we je dan verder op weg helpen.

Klik hier voor vorige Artikelen  


Overzicht aanbod van de TantraTempel

 • Tantra Introductie dag  

  Spotlicht: Introductie dag

  Geheel onverwachts ben ik eind november naar het vrouwenweekend geweest bij de Tantratempel. Het werd een heel mooi, Lees meer

 • Tantra Mini Training  

  Spotlicht: Mini Training

  Zij schreven dan een (soms steenkolen) Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Lees meer

 • Tantra Jaar Training  

Aanmelden - Boeken Trainingen

Voor meer Info, Aanvraag of Boeking: Stuur een e-mailtje 
Met je voornaam, mobiel nummer, onderwerp, eventuele data met tijdstip en opmerking
Je mag natuurlijk ook even bellen naar Nirav voor persoonlijk contact  06-15521760

Om de donaties zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers.
Stuur maar even een e-mailtje of geef een belletje. Je bent van harte welkom!