It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

Het fenomeen Shiva & Shakti bij Tantra

Klik hier voor vorige Artikelen  

Wanneer je met Tantra bezig bent, kom je amper om het begrip Shiva-Shakti heen. Dit is voor de meeste mensen één van de lastigste uitdagingen om te doorzien. Om Tantra (Agama) een beetje te kunnen bevatten en te ervaren is het noodzakelijk inzicht te hebben over het Shiva-Shakti fenomeen. Heel beknopt worden de innerlijke betekenissen uitgelegd.

Shiva
Bij de Shaivistische Tantra betekent Shiva, allesomvattend en onvergankelijk Bewustzijn, altijd op de achtergrond aanwezig. Je kunt het ook zien als puur Bewustzijn in ruste, de achterliggende grond of basis achter de manifestatie, als een zwangere leegte, vol potentie. Het is puur subjectiviteit, zonder enig object. Shiva-Bewustzijn houdt het vrije vermogen in om ruimte te geven aan een meer diepe kijk achter alle manifestaties. Shiva wordt in vele aspecten of hoedanigheden en daardoor ook namen weergegeven. Verder vertegenwoordigt Shiva op een ander niveau vaak de mannelijke energie en eigenschappen.

Shakti
Shakti stelt Bewustzijn, tevens zijnde Shiva, in beweging voor, dynamisch en ook wel Kriya genoemd. Je kunt het zien als vloeiende energie-patronen, trillingen of vibraties. Shakti laat de energie min of meer vrij stromen. Die Shakti-energie wordt ook Kundalini-Shakti, Kundalini-energie of Prana genoemd. Ook Shakti wordt in vele aspecten of hoedanigheden en daardoor diverse namen weergegeven. Verder vertegenwoordigt Shakti op een ander niveau vaak de vrouwelijke energie en eigenschappen.

Shiva-Shakti afbeeldingen waarbij zij in één lichaam vertegenwoordigd zijn

Shiva-Shakti
Bij tantrische afbeeldingen zie je vaak Shiva en Shakti samen afgebeeld, ook wel Arddhanarisvara genoemd. Soms apart zittend, staand, verenigd of samen in één lichaam. Die afbeeldingen, zoals schilderijen, beelden of visualisaties, geven aan dat Shiva en Shakti niet twee entiteiten zijn. Ze zijn in essentie één en hetzelfde. Wanneer je Shiva zegt, zeg je tevens Shakti en wanneer je Shakti zegt, zeg je ook tevens Shiva. Het is eigenlijk een kwestie van onder welke hoek je naar Bewustzijn kijkt. Je kunt het zien als water, het kan de hoedanigheid van ijs hebben en van damp, maar het blijft water (H2O). Wanneer Shakti in beweging komt, ontstaat materie, aarde en het hele universum (multiversum). Met Shiva als achterliggende grond of basis. Dus er valt niets samen te komen of te verenigen, het is en was al volledig één. Shiva in ruste heeft de Shakti-energie nodig opdat er iets mag ontstaan of worden gecreëerd.

Geschriften
In de tantrische geschriften wordt vaak de metafoor gebruikt van een dialoog tussen Shakti die vragen stelt en Shiva die beantwoordt. Shiva komt als een Goddelijkheid in de geschriften onder vele namen voor, zoals: Bhairava, DevaDeva, Kantha, Lingaraja, Nataraja, Nilakanta, Rudra, Tripurari, enzovoort. Zie voor een lijst van 108 mogelijke Shiva-namen en betekenis van de aspecten de site rudraksha-ratna.com. Shakti komt ook onder allerlei Godinnen namen voor, bijvoorbeeld: Aditi, Danu, Dakshayani, Devi, Durga, Ganga, Gayatri, Kali, Lakshmi, Mahavidya, Parvati, Radha, Sarasvati of Sita. Eigenlijk kun je zeggen dat het verhandelingen zijn tussen diverse aspecten van het Goddelijke en het Goddelijke.

Oefeningen
Bij diverse meditatieve oefeningen wordt gevraagd om je in de Shiva-energie, de Shakti-energie of in de samengesmolten Shiva-Shakti-energie te verplaatsen. Een prachtige oefening om het fenomeen meer te kunnen invoelen. Je kunt dan echt het gevoel ervaren helemaal één te zijn, dus als een heel mens.

Seksuele afbeeldingen en plaatjes bij Tantra Rituelen


Literatuur
Tantra Illuminated van Hareesh Christopher D Wallis
Kashmir Saivism - Central Philosophy of Tantrism van Kamalakar Mishra
Awakening Shakti van Sally Kempton
The Encyclopedia of Yoga and Tantra van Georg Feuerstein
Lijst 108 mogelijke Shiva-namen en betekenis, aspecten site rudraksha-ratna.com.

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

Klik hier voor vorige Artikelen  

. Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

Tantra is het meditatieve pad van transformatie,
daar hoef je echt niets voor te doen,
alleen maar bewust te Zijn.

(c) 2018 Swami Nirav Beej

Klik hier voor vorige Artikelen  

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

TantraTempel Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

  
Namastee, ik groet het Goddelijke in je . . . 

Ga in heel diepe meditatie . . .   met heel veel nederigheid . . .    Namasté . . .

TantraTempel - Copyright © 2016 swami Nirav Beej 

Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - is Essentie

Tantra workshops, retreats en trainingen 

Als je geïnteresseerd bent in een vreugdevol leven met meer kleur en
waarbij je je meer vrij voelt dan kan Tantra een uitkomst zijn. 

Tantra is bewust vanuit je hart in liefdevolle verbinding zijn
waardoor alles samensmelt tot één geheel.


Klussers gevraagd 
We hebben al met een enthousiaste groep Tantra vrienden ontzettend veel werk verzet, hartelijk dank daarvoor. Toch kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de Tantra Klusdagen op woensdag t/m vrijdag in de weken dat er geen tweedaagse workshop plaats vind. Geboden wordt diverse meditaties, maaltijden en dranken. Het is de bedoeling dat ca. 5 uur per dag (meditatief) gewerkt wordt zonder verdere vergoedingen. De TantraTempel vraagt veel onderhoud en er moeten meditatieve plekken in het bos en diverse looppaden gecreëerd worden. Als je zin hebt om mee te doen neem dan vrijblijvend contact met Nirav op. 

Tantra Verdiepings Workshops 
Middels Tantra workshops en trainingen zoals Tantra Verdiepings Weekenden kunnen stellen en singles in een veilige setting leren meer zelf-liefde, vertrouwen, compassie en liefde naar de ander, je geliefde, te ontdekken en te ervaren. Tevens leer je op een mooie liefdevolle manier je grenzen aan te geven. Hierdoor verkrijg je een diepere intieme connectie met een partner waardoor beiden gelukkiger kunnen worden.  

  
Onthoud altijd:
Bij Tantra gaat het om de ervaring, om de manier van Zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar tapes luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te zijn.

Contact 
Als je op de één of andere manier in Tantra geïnteresseerd bent geraakt en je Tantra verder zou willen onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen we je dan verder op weg helpen.

Klik hier voor vorige Artikelen  


Overzicht aanbod van de TantraTempel

 • Tantra Introductie dag  

  Spotlicht: Introductie dag

  Geheel onverwachts ben ik eind november naar het vrouwenweekend geweest bij de Tantratempel. Het werd een heel mooi, Lees meer

 • Tantra Mini Training  

  Spotlicht: Mini Training

  Zij schreven dan een (soms steenkolen) Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Lees meer

 • Tantra Jaar Training  

Aanmelden - Boeken Trainingen

Voor meer Info, Aanvraag of Boeking: Stuur een e-mailtje 
Met je voornaam, mobiel nummer, onderwerp, eventuele data met tijdstip en opmerking
Je mag natuurlijk ook even bellen naar Nirav voor persoonlijk contact  06-15521760

Om de donaties zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers.
Stuur maar even een e-mailtje of geef een belletje. Je bent van harte welkom!