It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

Neo-Tantra vs (oorspronkelijke) Tantra

Klik hier voor vorige Artikelen

Er is een interessant artikel van Manon Welles waarin zes belangrijke verschillen tussen Neo-Tantra en oorspronkelijke Tantra worden beschreven. Hieronder volgt een beknopte vertaling daarvan.

Intro
Wanneer tegenwoordig over Tantra gesproken wordt, wordt meestal Neo-Tantra bedoeld. De meesten hebben het dan over gewijde (heilige) seksualiteit. Maar wanneer je de oude geschriften bestudeert over de tantrische periode waarin Tantra de hoofdstroming in het Oosten was, kom je erachter dat de teksten gaan over spirituele handelingen waarbij initiatie en reinigingsrituelen een belangrijk onderdeel vormen. In die periode had iedere tantrische Guru zijn eigen complete set specifieke Tantra. Tantra in de huidige brede zin bestond toen niet.

1. Oorspronkelijke of klassieke Tantra heeft geen focus op seks
Oorspronkelijke Tantra draagt geen seksuele technieken over. Er zijn wel enkele tantrische geschriften die seksuele energie behandelen. Maar deze waren specifieke visualisatie oefeningen. Wanneer ze fysiek werden beoefend, was dat pas na vele jaren studie en training onder begeleiding van een Guru of Meester en dan slechts één keer in een leven.
Neo-Tantra daarentegen is hoofdzakelijk gefocust op seksuele oefeningen, tantrische massage en partnerwerk. Deze focus is omstreeks negentienhonderd in de wereld gebracht door Pierre Bernard en verder uitgewerkt door de new-age scene.
Soms wordt de Kama-Sutra gelinkt aan Tantra, maar deze twee hebben absoluut niets met elkaar van doen.

2. Tantra volgt de oude geschriften, Neo-Tantra de moderne boeken
De Tantra's zijn de oude heilige geschriften waarvan er (tien)duizenden zijn, het merendeel is nog niet vertaald. Een Tantra practitioner houdt zich strikt aan één lijn (lineage) van die heilige geschriften.
Neo-tantristen zijn niet geïnteresseerd in die oude geschriften en hebben die ook nooit bestudeerd. En wanneer die wel gelezen worden, is dat meestal zonder de begeleiding van een Meester of Guru, wat volledig tegen de tantrische traditie is. Zij lezen hoofdzakelijk moderne boeken over Tantra waarin geen enkele verwijzing naar de oude geschriften staat. Die moderne boeken behandelen meestal een mix van afgeleide Tantra's, komend uit het Hindoeïsme, Boeddhisme en Taoïsme. Daardoor is het geen samenhangend, werkzaam geheel meer. Zelfs Osho, van wie ik toch nog een fan ben, gooide in zijn discourses allerlei verschillende Tantra's kriskras door elkaar.

3. Bij oorspronkelijke Tantra zijn een Guru en initiatie belangrijk
Bij oorspronkelijke Tantra is de begeleiding van een Guru of Meester van uiterst belang bij het tantrisch spirituele groeipad. De (esoterische) Tantra's maken soms gebruik van een soort schemertaal waarbij de begeleiding van een Guru noodzakelijk is om ze te kunnen begrijpen. Zuivere initiatie is belangrijk om karmische en traumatische blokkades te laten oplossen waardoor de mogelijkheid wordt vrijgemaakt om spiritueel vrij te zijn (te ontwaken).
De Neo-Tantrika's hechten daar over het algemeen geen waarde aan. Zij hebben het (waan)idee dat ze zelf wel hun eigen meester moeten kunnen zijn. Daarbij ontvangen Authentieke Guru's of Meesters slechts donaties voor hun overdrachten in tegenstelling tot enkele hedendaagse Neo-Tantra-gevers die er een (dik)betaalde boterham (of seks) mee willen verdienen.

Maithuna - Yab-Yum - Tantra Saivistisch - Shiva -Shakti


4. Tantra is fundamenteel een spirituele richting
In oorspronkelijke Tantra is het volledig samensmelten (één zijn) met het Goddelijke het ultieme doel. De Tantra's beschrijven wat de valkuilen en voorwaarden zijn om in contact met het Goddelijke te kunnen komen. Ook beschrijven zij de specifieke initiaties en (spirituele) reinigingsrituelen om de tantrische oefeningen (Sadhana) te mogen uitvoeren. De gebruikelijke Sadhana's bevatten aanbiddingen, devotionele liederen, aanbidden van Goddelijkheden, chanten van Mantra's, Yoga-oefeningen, Meditaties, Visualisaties, Puja's, Initiatie-rituelen, ritueel gebruik van Mandala's en rituele dans of muziek.
Het bij de Neo-Tantika's zo gewilde Maithuna ritueel (seksuele vereniging binnen een strikt spirituele context, eigenlijk na vele jaren van opleiding en oefeningen) is een klein onderdeel van de Tantra's en wordt door geschoolde Sanskritisten en Tantra practitioners zwaar op waarde betwist.

5. Linkerhand-Pad Tantra houdt ware transgressieve handelingen in
Bij oorspronkelijke Tantra kennen we het Linkerhand en het Rechterhand Pad. Het Rechterhand Pad (Dakṣiṇācāra), de orthodox religieuze beoefening die in lijn is met de Vedische traditie welke hoofdzakelijk ascetisch is. Het Linkerhand Pad (Vamachara) is transgressief (grensoverschrijdend) ten opzichte van het Vedische. Gebruikelijke Linkerhand beoefening wordt op lijkverbrandingsplaatsen of zittend op een lijk beoefend. Het hebben van seks is voor de asceten uit den boze in tegenstelling tot onze Westerse maatschappij. Oorspronkelijke Linkerhand Tantra gaat over erkenning van de vrouwelijke rol, transgressieve handelingen, seksuele Yoga en Sahaja.
De moderne Neo-Tantrika's van het Linkerhand Pad hebben de traditionele Vamachara uitgebreid (verminkt) met grensoverschrijdende handelingen zoals: gebruik van drugs, niet gewenste seksuele praktijken of SM-beoefening.

6. Bij Tantra zijn visualisaties uiterst belangrijk
Bij oorspronkelijke Tantra zijn visualisatie technieken van groot belang. Tantrische practitioners visualiseren een Deity (Goddelijkheid, zowel vrouwelijk als mannelijk) zolang totdat ze zich er helemaal mee vereenzelvigen (identificeren). Men krijgt dan de eigenschappen van die betreffende Deity, met andere woorden, je wordt die Deity.

Resumerend
Het wil niet zeggen dat Neo-Tantra je geen waardevolle vooruitgang kan geven. Het punt is dat je het geen (oorspronkelijke) Tantra moet noemen. Neo-Tantra is een verbasterde, soms met eigen aanvullingen en weglatingen, niet coherente en een zeer matig of niet werkzame Tantra. Het uiteindelijke doel, het ontplooien van je menselijke potentie en het één zijn met het Goddelijke, gaat dan in dit leven niet ontstaan.

Gerelateerde artikelen:
- Desktop/Notebook:  Tantra and the West (pdf) - Wat langer Engelstalig artikel
- Mobiel:  
Tantra and the West - Dr. Sthaneshwar Timalsina (Op mobiel beter leesbaar)

- Samengevat bronartikel: Neotrantra vs. Tantra: 6 Key Differences - Manon Welles

Literatuur:
Tantra Illuminated & the Recognition Sutras - Hareesh Christopher D Wallis

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

Klik hier voor vorige Artikelen  

. Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

Tantra is het meditatieve pad van transformatie,
daar hoef je echt niets voor te doen,
alleen maar bewust te Zijn.

(c) 2018 Swami Nirav Beej

Klik hier voor vorige Artikelen  

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

TantraTempel Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

  
Namasté, ik groet het Goddelijke in je . . . 

Ga in heel diepe meditatie . . .   met heel veel nederigheid . . .    Namasté . . .

TantraTempel - Copyright © 2018 swami Nirav Beej 

Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - is Essentie

Tantra workshops, retreats en trainingen 

Als je geïnteresseerd bent in een vreugdevol leven met meer kleur en
waarbij je je meer vrij voelt dan kan Tantra een uitkomst zijn. 

Tantra is bewust vanuit je hart in liefdevolle verbinding zijn
waardoor alles samensmelt tot één geheel.


Klussers gevraagd 
We hebben al met een enthousiaste groep Tantra vrienden ontzettend veel werk verzet, hartelijk dank daarvoor. Toch kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de Tantra Klusdagen op woensdag t/m vrijdag in de weken dat er geen tweedaagse workshop plaats vindt. Geboden wordt diverse meditaties, maaltijden en dranken. Het is de bedoeling dat ca. 5 uur per dag (meditatief) gewerkt wordt zonder verdere vergoedingen. De TantraTempel vraagt veel onderhoud en er moeten meditatieve plekken in het bos en diverse looppaden gecreëerd worden. Als je zin hebt om mee te doen neem dan vrijblijvend contact met Nirav op. 

Tantra Verdiepings Workshops 
Middels Tantra workshops en trainingen zoals Tantra Verdiepings Weekenden kunnen stellen en singles in een veilige setting leren meer zelf-liefde, vertrouwen, compassie en liefde naar de ander, je geliefde, te ontdekken en te ervaren. Tevens leer je op een mooie liefdevolle manier je grenzen aan te geven. Hierdoor verkrijg je een diepere intieme connectie met een partner waardoor beiden gelukkiger kunnen worden.  

  
Onthoud altijd:
Bij Tantra gaat het om de ervaring, om de manier van Zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar tapes luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te zijn.

Contact 
Als je op de één of andere manier in Tantra geïnteresseerd bent geraakt en je Tantra verder zou willen onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen we je dan verder op weg helpen.

Klik hier voor vorige Artikelen  


Overzicht aanbod van de TantraTempel

 • Tantra Introductie dag  

  Spotlicht: Introductie dag

  Geheel onverwachts ben ik eind november naar het vrouwenweekend geweest bij de Tantratempel. Het werd een heel mooi, Lees meer

 • Tantra Mini Training  

  Spotlicht: Mini Training

  Zij schreven dan een (soms steenkolen) Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Lees meer

 • Tantra Jaar Training  

Aanmelden - Boeken Trainingen

Voor meer Info, Aanvraag of Boeking: Stuur een e-mailtje 
Met je voornaam, mobiel nummer, onderwerp, eventuele data met tijdstip en opmerking
Je mag natuurlijk ook even bellen naar Nirav voor persoonlijk contact  06-15521760

Om de donaties zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers.
Stuur maar even een e-mailtje of geef een belletje. Je bent van harte welkom!