It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

Waarom kan bij Tantra een meester nuttig zijn?

Klik hier voor vorige Artikelen  

Regelmatig komen er vragen bij het geven van groepen en op sociale media, zoals Facebook, voorbij over het wel of niet gebruik maken van een meester. Veel westerlingen hebben daar over het algemeen niet zoveel mee. Voelen weerstand en vinden dat ze hun eigen meester moeten zijn. Zelf heb ik in de ruim dertig jaar met spiritualiteit bezig geweest te zijn tientallen meesters gehad, zowel in de Tantra als de Advaita Vedanta. Bij sommigen ben ik jaren geweest en bij anderen enkele maanden of zelfs alleen maar een paar dagen. Bij een meester kun je in de leer gaan en/of een vorm van een initiatie (Shaktipat of Diksha) ontvangen. Wanneer gesproken wordt over het Bestaan of het Goddelijke, wordt ook bedoeld het Universele Bewustzijn, Universele Intelligentie, God, het Ene, de Bron, het innerlijke Zelf, Boeddha-natuur, enzovoort, eigenlijk allemaal het onbenoembare (noumenon). Eerst wordt een aantal vormen van initiatie benoemd.

Shaktipat - Kundalini Activation - Aktivatie

Shaktipat

Wordt soms ook geschreven als ‘shaktipata’ en in fonetisch Sanskriet ‘'śaktipāta’. Vaak begint het spirituele pad met een bijzondere gebeurtenis, een vorm van een initiatie. Er komt op een bepaald moment vanuit het niets, het Bestaan of het Goddelijke, een diepe, intense ingeving die je inspireert om een bepaald spiritueel pad te volgen of een meester (begeleider, guru of gids) te zoeken. Dat verlangen is een vorm van een spiritueel ontwaken uit je beperkte, geïdentificeerde bewuste ziel. Het toepasselijk gezegde: ‘It can happen just by the grace of God’ is daarbij echt subliem. Het kan bij iedereen op een bepaald moment ontstaan, onafhankelijk of je al spiritueel voorwerk hebt gedaan of uit een bepaalde geloofsrichting komt. Soms ervaar je een direct contact met het Bestaan of het Goddelijke. Het kan ook ontstaan in de nabijheid van een verlichte meester of guru. Een Shaktipat kan ook in een heldere droom, visioen of bepaalde omgeving ontstaan. Een Shaktipat kan verschillende niveaus in sterkte hebben. Wat er wel altijd gebeurt, is dat je een rigoureuze omkeer in je leven voelt, een soort transformatie. Velen kunnen zich daar niets bij voorstellen, vinden het gezweef, niet met de voeten op de aarde staan of onzin. Maar wanneer je zo een ervaring hebt gehad, is er geen enkele twijfel bij je. Je ziet vanaf dat moment de energie en samenhang achter de dingen, achter de objecten en subjecten. Verder kan er een aantal tekenen zijn, zoals: sterk verlangen naar innerlijke (spirituele) vrijheid, een afkeer van de huidige wereldse waanideeën en/of verlost willen zijn van lijden, in welke vorm dan ook. Dit is een eerste fase. Van daaruit leidt het pad je vanzelf verder.

Diksha - Deeksha - Bevrijding van karmische ingredienten - Verlossing

Diksha

Wordt in fonetisch Sanskriet geschreven als ‘dīkṣā’. Diksha is een inwijding (initiatie) die altijd door een meester of guru wordt gegeven. Initiatie wordt alleen gegeven aan die mensen die er klaar voor zijn, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, rijkdom, overtuiging, kleur of status. Er klaar voor zijn houdt in dat de meester ziet dat je al een Shaktipat ervaring hebt gehad, soms zonder het zelf te weten. Een initiatie houdt dan in dat je de geheime (esoterische) tantrische geschriften mag bestuderen, kunt begrijpen, bepaalde mantra(s) mag reciteren of tantrische meditaties en oefeningen mag uitvoeren. Belangrijk bij het volgen van een ritueel, een initiatie, een oefening of het reciteren van een mantra, is dat het met de juiste intentie, motivatie of energie gebeurt, anders zijn het gewoon suffe oefeningen en dode woorden of klanken. Een Diksha kan als effect hebben het in dit leven meer openen naar innerlijke spirituele vrijheid (Jivanmukti). Je opent meer zodat je beperkte geïdentificeerd bewustzijn (Jivan) langzaamaan oplost en dat je meer bewust wordt, je meer inzicht in de dingen zoals ze werkelijk zijn verkrijgt. Daarbij krijg je meer inzicht in je, vaak vervormde, zelfbeeld.

Er zijn twee niveaus van Diksha inwijding en een directe vorm:
Eerste niveau: Samaya-dīkṣā of proeftijdinitiatie voor beginners
Tweede niveau: Volledige Nirvāṇa-dīkṣā of initiatie naar het onherroepelijke pad naar bevrijding (nirvāṇa)
Directe vorm: Hoogste directe vorm van inwijding

Het eerste niveau van inwijding, de samaya-dīkṣā, geeft de ingewijde het recht en de plicht om de tantrische Schriften te mogen bestuderen. Daarnaast mag je met een dagelijkse oefening beginnen. Je moet ter bevestiging een gelofte afleggen dat je een strikte gedragscode van veel regels gaat volgen. Vrijgezelle samayins wonen meestal in het huis van de guru. Daar krijg je instructie en word je tijdens de proeftijd geobserveerd. Na één tot vijf jaar, wanneer je er klaar voor bent, kan de volledige initiatie plaatsvinden.

Het tweede niveau van inwijding, Nirvāṇa-dīkṣā, is het belangrijkste ritueel van de (Śaiva) Tantra. Deze inwijding komt helaas sinds ca 1900 niet meer binnen de Saiva Tantra voor. Vrijwel identieke uitvoeringen vinden nu nog plaats binnen de Tantrische Boeddhisten (bijvoorbeeld de Dzogchen en Mahamudra richtingen) en elementen daarvan binnen het Tibetaans Boeddhisme. Dit tweede niveau kan ook bereikt worden via een zuivere inzichtelijke vorm (gnostisch) in plaats van een ritueel. Het kost teveel tekst om het prachtige tweedaagse ritueel hier nu te beschrijven.

Directe vorm: Inwijding door een volledig ontwaakte meester met een woord, een blik, een aanraking of een gedachte (dit ontstaat bij de meer radicale Kaula-tak van de Tantra traditie).

Er zijn tegenwoordig meesters (guru’s) die een initiatie geven in de vorm van een Shaktipat. Zij zijn dan gefocust op het activeren van bijvoorbeeld de kundalini-Shakti. Deze vorm kun je in de oorspronkelijke geschriften niet terugvinden. Shaktipat ontstaat vanzelf, zonder iets te doen en kan niet bewust worden geactiveerd. Het is natuurlijk wel mogelijk dat bij een guru of meditatie-meester spontaan een Shaktipat ontstaat.

SadGuru Meester Saraha Verlichte Meester

Initiatie door een gekwalificeerde meester of Guru

Een gekwalificeerde meester is iemand die zonder enige twijfel volledig van zichzelf bewust is. Daarbij is hij volledig in contact met het Bestaan of het Goddelijke. Een Guru kan trouwens zowel mannelijk of vrouwelijk zijn. In de praktijk krijgt een meester soms autorisatie (abhisheka) van zijn guru. Dit kan ook via een directe ingeving van het Bestaan zijn. De Guru manifesteert zich dan bijvoorbeeld via een heldere (lucide) droom of krachtig visioen. Een Guru van de rechter-hand Tantra is meestal een soort priester of leraar (Acharya). Een Guru van de linker-hand Tantra is over het algemeen een verlichte meester (Sadguru) die een transmissie kan laten ontstaan door de aanwezigheid, een (hand)aanraking of gebaar.

Een initiatie is een vorm van voorwerk om verder te mogen gaan met een bepaald spiritueel pad, zoals Tantra. Je kunt het ook zien als een reinigingsritueel waarbij allerlei misconcepten, verwrongen zelfbeelden en (voor)oordelen oplossen als sneeuw voor de zon. Bij een initiatie kunnen spontaan de tranen gaan vloeien, het lichaam kan gaan trillen of schokken en meer energieën in en om je lichaam kunnen gaan stromen. Vooral bij de (Saiva) Tantra wordt daar grote waarde aan gehecht. Het is een soort purificatieritueel of -ceremonie. Purificatie houdt in dat je beperkte zicht op de werkelijkheid zich verruimt. Meestal zit je vol met honderden of zelfs duizenden (waan)ideeën, concepten, (voor)oordelen, aannames en dogma’s. Die vertroebelen je zicht op de werkelijkheid. Er zit dan een soort mist (mind) om je heen. Je kunt het zien als een dikke laag sluiers of gordijnen. Door initiaties, meditaties en transformaties gaan stap voor stap de gordijntjes open, vaak een proces van vele jaren. Uiteindelijk ga je een werkelijkheid ervaren die vele malen werkelijker is dan dat je je nu kunt voorstellen.

Bij een initiatie doe je een belofte dat je de dagelijkse tantrische oefeningen uitvoert. Dat kunnen bepaalde asana’s, meditaties, pranayam’s, mudra’s, Mantras, yantra’s en/of kriya’s zijn. Zie verder het overzicht in het artikel van juli 2016 over de tantrische ingrediënten, het artikel over de set componenten. Er ontstaat een oprechte toewijding aan een bepaalde tantrische richting of traditie. Het resultaat kan zijn dat je een conceptloze, blijvende innerlijke spirituele vrijheid gaat ervaren, soms zelfs in dit leven. Meestal gaat het daarbij op den duur in het wereldse gebeuren ook heel voortvarend. Je komt in een fase waarbij er geen intern conflict is, je je helemaal vrij voelt, er geen lijden meer is en dat alles er mag zijn, vol overgave en acceptatie. Je komt volledig in contact met je ware authentieke natuur.

Is nu bij Tantra een meester noodzakelijk?

Dat hangt er vanaf. Mocht je geen Shaktipat ervaring hebben gehad, dan is een meester veelal aan te bevelen. Maar het kan ook zo zijn dat wanneer je duidelijke, voelbare, positieve effecten van je meditaties, mantra’s en oefeningen ervaart dat je zonder het te beseffen een Shaktipat hebt gehad. Verder kan een meester of Acharya vele voordelen hebben, het kan je pad versnellen en verdiepen. Maar kom je de verkeerde tegen dan kan het ook vertragen of zelfs achteruitgang teweeg brengen. Mijn ervaring is dat je vanzelf naar bepaalde meesters wordt toegetrokken. Zij roepen je als het ware. Bevalt een bepaalde meester je niet of voel je dat het samenzijn uitgewerkt is, verander dan. Hou eerst een pauze van enkele maanden en laat het Bestaan je verder leiden. Laat zoveel mogelijk de mind er buiten, volg je hart, je innerlijke meester. Uiteindelijk kun je je eigen meester worden en kan het zelfs gebeuren dat je zelf weer anderen begeleidt. Maar let op het (spirituele) ego. Alhoewel er een paradox is, het is belangrijk dat je eerst een sterk en gezond ego hebt om het vervolgens te kunnen laten transformeren, zodat je er volledig van bewust en eraan voorbij bent. Het is een pad van vele jaren studie, meditatie en transformatie.

Het is verstandig om niet allerlei verschillende richtingen door elkaar heen te beoefenen. Dan raak je helemaal verstrikt en dat leidt meestal nergens toe, geen verdieping en er gaat geen integratie met je hele wezen ontstaan. Oefen een aantal maanden of jaren eenzelfde richting, hou dan een pauze van minstens een maand en kijk waar de energie je dan verder heen leidt. Verder wordt er niet van je verwacht dat je je baan, bezittingen of familieleven opgeeft.

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . .

Literatuur:
Tantra Illuminated en diverse artikelen en video's - Hareesh Christopher D Wallis
Diverse video's en Facebook Info - Christopher Tompkins
Diverse video's en artikelen - Alexis Sanderson

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

Klik hier voor vorige Artikelen  

. Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

Tantra is het meditatieve pad van transformatie,
daar hoef je echt niets voor te doen,
alleen maar bewust te Zijn.

(c) 2018 Swami Nirav Beej

Klik hier voor vorige Artikelen  

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

TantraTempel Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

  
Namastee, ik groet het Goddelijke in je . . . 

Ga in heel diepe meditatie . . .   met heel veel nederigheid . . .    Namasté . . .

TantraTempel - Copyright © 2016 swami Nirav Beej 

Namaste Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - is Essentie

Tantra workshops, retreats en trainingen 

Als je geïnteresseerd bent in een vreugdevol leven met meer kleur en
waarbij je je meer vrij voelt dan kan Tantra een uitkomst zijn. 

Tantra is bewust vanuit je hart in liefdevolle verbinding zijn
waardoor alles samensmelt tot één geheel.


Klussers gevraagd 
We hebben al met een enthousiaste groep Tantra vrienden ontzettend veel werk verzet, hartelijk dank daarvoor. Toch kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de Tantra Klusdagen op woensdag t/m vrijdag in de weken dat er geen tweedaagse workshop plaats vind. Geboden wordt diverse meditaties, maaltijden en dranken. Het is de bedoeling dat ca. 5 uur per dag (meditatief) gewerkt wordt zonder verdere vergoedingen. De TantraTempel vraagt veel onderhoud en er moeten meditatieve plekken in het bos en diverse looppaden gecreëerd worden. Als je zin hebt om mee te doen neem dan vrijblijvend contact met Nirav op. 

Tantra Verdiepings Workshops 
Middels Tantra workshops en trainingen zoals Tantra Verdiepings Weekenden kunnen stellen en singles in een veilige setting leren meer zelf-liefde, vertrouwen, compassie en liefde naar de ander, je geliefde, te ontdekken en te ervaren. Tevens leer je op een mooie liefdevolle manier je grenzen aan te geven. Hierdoor verkrijg je een diepere intieme connectie met een partner waardoor beiden gelukkiger kunnen worden.  

  
Onthoud altijd:
Bij Tantra gaat het om de ervaring, om de manier van Zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar tapes luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te zijn.

Contact 
Als je op de één of andere manier in Tantra geïnteresseerd bent geraakt en je Tantra verder zou willen onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen we je dan verder op weg helpen.

Klik hier voor vorige Artikelen  


Overzicht aanbod van de TantraTempel

 • Tantra Introductie dag  

  Spotlicht: Introductie dag

  Geheel onverwachts ben ik eind november naar het vrouwenweekend geweest bij de Tantratempel. Het werd een heel mooi, Lees meer

 • Tantra Mini Training  

  Spotlicht: Mini Training

  Zij schreven dan een (soms steenkolen) Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Lees meer

 • Tantra Jaar Training  

Aanmelden - Boeken Trainingen

Voor meer Info, Aanvraag of Boeking: Stuur een e-mailtje 
Met je voornaam, mobiel nummer, onderwerp, eventuele data met tijdstip en opmerking
Je mag natuurlijk ook even bellen naar Nirav voor persoonlijk contact  06-15521760

Om de donaties zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers.
Stuur maar even een e-mailtje of geef een belletje. Je bent van harte welkom!