It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

Tantra Landschap & Keuze

Klik hier voor vorige Artikelen  

Tantra is in het westen een dubieus gebeuren geworden, nu zelfs ook in de bakermat India. Er zijn veel aanbieders die met zo weinig mogelijk inspanning er een redelijk belegde boterham mee willen verdienen. Even een workshopje volgen, wat massage leren, beetje seks en erotiek eroverheen en klaar is men om een bedrijfje te starten onder de noemer van Tantra. Was het maar zo gemakkelijk.
Wanneer ik nu terug kijk na ruim vijfendertig jaar heel intensief met Tantra bezig te zijn geweest, na tienduizenden uren studie, praktijk, ervaring en jaren mediteren bij tientallen meesters, hoofdzakelijk in India, kom ik tot de volgende conclusie: er zijn Tantra-aanbieders die er hun brood mee moeten verdienen en er zijn aanbieders die geen winstbejag hebben. In grote lijnen dragen de niet-commerciële aanbieders meer zuivere en oorspronkelijke Tantra over. Zij hebben over het algemeen meer tijd gestoken in studie, ervaring opdoen en meditatie. De motivatie ligt bij de eerste groep voornamelijk op geld verdienen en bij de tweede groep op de essentie van Tantra. De commerciële aanbieders zijn van omzet en winst afhankelijk: om het hoofd boven water te kunnen houden, bieden zij meer massage, partnerwerk, erotiek en seksualiteit aan. Dat trekt mensen. Dat betekent ook dat er niet zoveel mensen echt in Tantra geïnteresseerd zijn.

Introductie Tantra

Het wordt hoog tijd om nog meer duidelijkheid in het landschap van Tantra te brengen. Het Tantra-pad kent vele wegen en inzichten, die uiteenlopen van uitbundige orgiën, merkwaardige uitwassen tot aan pure meditatie. Er is geen absolute manier hoe het Tantra-pad te bewandelen, een ieder volgt het pad op zijn tijd, plaats, keuze en volgorde. Maar als je intentie een blijvende spirituele innerlijke vrijheid is, het schitterende kernidee en de visie achter oorspronkelijke Tantra, is het belangrijk een consistente en gebalanceerde weg te bewandelen.

Nu is het vooral in het Westen zo, dat de overdracht van Tantra in de meeste gevallen geen complete en consistente set van componenten is. Er worden keuzes in de overdracht gemaakt naar aanleiding van bepaalde persoonlijke interesses, dus in stukjes Tantra, soms aangevuld met eigen uitvindingen. Dat komt omdat Tantra zo veelomvattend is. Het vergt tientallen jarenlange studie (met je hele hart en niet met het hoofd), begaan zijn en beoefening voordat je er een beetje in thuis bent. Daarom is het bijna onmogelijk om de complete set tantra over te dragen vanuit één opleiding of instituut. Het gevolg is dat wat oorspronkelijk een samenhangend geheel was, gefragmenteerd is geworden. Het resultaat daarvan is dat zijn werking is verminderd of zelfs teniet gedaan.

Yoni Mudra Pranayam Meditatie

Oorspronkelijke Tantra

Wat uit de oorspronkelijke (Sanskriet) esoterische geschriften en meesters begrepen kan worden, is dat de kern van Tantra gaat over een holistische benadering om vanuit liefde innerlijke spirituele vrijheid, of zo je wil ‘verlichting’ te laten ontstaan. Los van alle materie, ideeën, seks, concepten, geld, macht, willetjes en verlangens, weg uit die benauwende gevangenis en controle door het systeem. Dat houdt ook in: het niet identificeren met het denken, de mind, het ego, het lichaam, de emoties en sensaties. Ook het idee over dood is geen issue, want wat gaat er in wezen dood? Belangrijk daarbij is dat je je één voelt met het Goddelijke, het samenvloeien van de binnen- en buitenwereld. Dat betekent niet dat je alles hoeft te verzaken, alle materie weg hoeft te doen; geniet er met volle teugen van, maar wees er niet van afhankelijk om gelukkig, liefdevol en innerlijk vrij te zijn.

Moderne Westerse Neo-Tantra

Het woord 'Tantra' heeft in de Westerse wereld bijna zijn oorspronkelijke betekenis verloren. Wanneer je intentie is het laten ontstaan van innerlijke spirituele vrijheid, is het zoeken naar Tantra in combinatie met massage, dating, seks- en partnerwerk geen optie.
Heb je één of meerdere spirituele centra of meesters gevonden, dan is de beste vraag “Welke tantrische traditie of lijn wordt gevolgd?”. Wanneer er een duidelijk antwoord komt, heeft de leraar of instelling hoogstwaarschijnlijk een goede Tantra achtergrond.

Het voorgaande wil niet zeggen dat de Moderne Westerse Neo-Tantra slecht of nutteloos is. Deze manier van overdracht kan de levenskwaliteit van sommige mensen zeker verhogen. Je kunt deze nieuwetijdsvormen, inclusief allerlei therapieën, zien als mogelijk voorwerk naar oorspronkelijke Tantra.

Waakzaamheid is echter geboden bij het lezen van boeken over Tantra die door westerse schrijvers zijn geschreven. De kern van oorspronkelijke Tantra is over het algemeen niet voldoende bestudeerd, ervaren en doorleefd. Er wordt vaak over dingen geschreven waar men persoonlijk in geïnteresseerd is. Daar worden dan ook nog diverse zelf uitgevonden ingrediënten aan toegevoegd die vaak niets met Tantra te maken hebben. Wat overblijft, is een verminkte vorm van Tantra die geen soelaas gaat bieden.

Studie, Ervaring, Meester en Eenheidsbesef

Om Tantra een beetje te overzien is enige studie noodzakelijk. Lees een aantal boeken, het liefst in eerste instantie over oorspronkelijke Tantra. Ten tweede is het belangrijk om te oefenen om ervaring op te doen, te beginnen bij het begin en niet bij het eind. Ten derde is, om bepaalde stukken van Tantra te doorgronden,  begeleiding noodzakelijk van een Meester. Als laatste is bij de meeste richtingen van Tantra het Eenheidsbesef of -gevoel (Advaita Vedanta) een vast geïntegreerd onderdeel. Bij dit alles moet een sterke betrokkenheid en pure motivatie aanwezig zijn om de Tantra-richting naar innerlijke spirituele vrijheid, prioriteit nummer één te laten zijn.

Samenhangende set Componenten

Wanneer naar de componenten bij Tantra wordt gekeken, vinden we grote overeenkomsten bij de verschillende oorspronkelijke Tantra-richtingen. Sadhana, beoefening van een uitgebalanceerde complete set samenhangende componenten is vaak hetzelfde, alleen de uitvoering en benaming kan verschillen. Het gaat daarbij altijd om:

Hoofd Componenten

1.  Studie (weet waar Tantra over gaat)                  
2.  Ervaring (Tantra is totaal met je wezen geïntegreerd)
3.  Meester (uitleg over niet te begrijpen delen Tantra)  
4.  Advaita Vedanta (één zijn met het Bestaan - Goddelijke)

Hoofd Ingrediënten

1.  Pure motivatie - Zuivere intentie                         
2.  Meditatief zijn
3.  Oefeningen (zie hieronder)                                 
4.  Juiste support van de omgeving
5.  Correcte leerling-leraar (meester) verhouding     
6.  Zuivere initiatie (voor toegang geheime rituelen)
7.  Eenheidsgevoel met het Bestaan                         
8.  Diep Zelf-inzicht in je goddelijke natuur (wordt het)

De oefeningen (punt 3) bestaan uit een tiental praktische ingrediënten zoals:

1.  Asana’s (lichaamshoudingen)                            
2.  Dhyana (meditaties)
3.  Pranayam (Tantrisch ademen)                            
4.  Mudra's (handgebaren en seals)
5.  Mantra's (chanten)                                              
6.  Yantra's (visualisaties)
7.  Bandha’s (energie sloten en transformaties)     
8.  Kriyā’s (Tantrische rituelen)
9.  Tantra Maithuna (Tantrisch heilig ritueel)        
10.Tantra Yoga (Tantra transformatie)


Iedere oefening kent vele, soms honderden, verschillende uitvoeringen die weer afhankelijk kunnen zijn van een bepaalde tantrische richting. Wanneer één van de genoemde items ontbreekt, is de set niet meer compleet en niet meer in balans. Het is dan geen samenhangend, werkzaam geheel meer.

Keuze Tantra richting

Verder is het kiezen van een centrum, meester of Tantrika via sociale media op het internet niet de allerbeste manier. Er gaat teveel misinformatie rond. Gebruik je gezonde verstand en schrijf voor jezelf in een paar trefwoorden op wat je zoekt. Wat is je motivatie, je intentie om met Tantra bezig te willen zijn. Selecteer dan, eventueel via internet, een paar centra of meesters. Daarna is het het beste om het energieveld van de Tantrika of het spiritueel centrum persoonlijk te ervaren en in te voelen.

Een veel voorkomende valkuil is om teveel verschillende Tantra richtingen tegelijkertijd te volgen. Daardoor kan je verward raken en ontstaat er geen echte verdieping. Blijf minstens een half jaar of een aantal jaren met volledige toewijding bij eenzelfde richting. Neem dan een pauze van enkele maanden en voel in waar de energie (het Bestaan of Goddelijke) je verder heen leidt. Tantra is uiteindelijk een spiritueel groeipad, volg daarbij nooit je hoofd, maar je hart.

Tantra is een levenshouding om vanuit liefde, acceptatie en overgave in het leven te staan, vrij te zijn, zonder angst, niet bang zijn om iets te verliezen. Dat betekent een totale omschakeling van de mind-set, het is een volledige interne cultuuromschakeling en ontsluiting van het totale menselijk potentieel. Dat gaat niet zomaar één, twee, drie. Het is een zorgvuldig en langdurig proces en kost heel veel zelfwerkzaamheid, inzet en de juiste motivatie.

Zie verder de site KiesJeTantra, opgezet door Nirav en Mark & Janine van praktijk de WildeZiel, allen leden van de werkgroep Tantra Professionals.

Wens je heel veel succes op het bevrijdende pad van Tantra . . .

Goede Tantra literatuur:

- Tantra Illuminated (Nondual Saiva Tantra) - Hareesh Christopher D Wallis;
- Tantra: Deel 1 Leven in Vrijheid en Deel 2 Leven in Heelheid (zonder religie) - Osho;
- Sri Vijnana Bhairava Tantra - the Ascent (Hindu) - Swami Satyasangananda Saraswati;
- Tantra: Het Allerhoogste Inzicht (Buddhist) - Osho;
- Systematic Course Ancient Tantric Techniques Yoga & Kriya (Hindu) - Swami Satyananda Saraswati;
- from Sex to Superconsciousness (zonder religie) - Osho;
- Tantra Darshan (Hindu) - Swami Niranjanananda Saraswati;
- Het Boek der Geheimen - Vigyana Bhairava Tantra (Hindu) - Osho;
- Jewel in the Lotus, Tantric Path to Higher Consciousness (Hindu) -Sunyata Saraswati & Bodhi Avinasha.

Ben je geïnteresseerd in diverse Tantra richtingen, lees dan:

- History of the Tantric Religion van N.N. Bhattacharyya
- Brief History of Tantra Literature van S.C. Banerjee
- From the Heart of Chenrezig - The Dalai Lamas on Tantra van Glenn.H. Mullin
- Tantra in Practice van David Gordon White (diverse auteurs)

Klik hier voor vorige Artikelen  

Tantra meditatie naar transformatie verlichting


Tantra is het meditatieve pad van transformatie,
daar hoef je echt niets voor te doen,
alleen maar bewust te Zijn.

(c) 2017 Swami Nirav Beej

Klik hier voor vorige Artikelen  

Heel veel succes op het schitterende meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 


TantraTempel Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

  
Namastee, ik groet het Goddelijke in je . . . 

Ga in heel diepe meditatie . . .   met heel veel nederigheid . . .    Namasté . . .

TantraTempel - Copyright © 2017 swami Nirav Beej 

Namaste Asana - Lotus-Padmasana

Tantra workshops, retreats en trainingen 

Als je geïnteresseerd bent in een vreugdevol leven met meer kleur en
waarbij je je meer vrij voelt dan kan Tantra een uitkomst zijn. 

Tantra is bewust vanuit je hart in liefdevolle verbinding zijn
waardoor alles samensmelt tot één geheel.


Klussers gevraagd 
We hebben al met een enthousiaste groep Tantra vrienden ontzettend veel werk verzet, hartelijk dank daarvoor. Toch kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de Tantra Klusdagen op woensdag t/m vrijdag in de weken dat er geen tweedaagse workshop plaats vind. Geboden wordt diverse meditaties, maaltijden en dranken. Het is de bedoeling dat ca. 5 uur per dag (meditatief) gewerkt wordt zonder verdere vergoedingen. De TantraTempel vraagt veel onderhoud en er moeten meditatieve plekken in het bos en diverse looppaden gecreëerd worden. Als je zin hebt om mee te doen neem dan vrijblijvend contact met Nirav op. 

Tantra Verdiepings Evenementen  
Middels Tantra retreats, trainingen en workshops zoals Tantra Verdiepings Weekenden kunnen stellen en singles in een veilige setting leren meer zelf-liefde, vertrouwen, compassie en liefde naar de ander, jezelf, te ontdekken en te ervaren. Tevens leer je op een mooie liefdevolle manier jezelf beter te leren kennen en meer tot je wezenlijke essentie, je werkelijke kern, te komen.  

  
Onthoud altijd:
Bij Tantra gaat het om de ervaring, om de manier van Zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar audio luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te Zijn.

Contact 
Als je op de één of andere manier in Tantra geïnteresseerd bent geraakt en je Tantra verder zou willen onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen we je dan verder op weg helpen.

Klik hier voor vorige Artikelen  


Overzicht aanbod van de TantraTempel

 • Tantra Introductie dag  

  Spotlicht: Introductie dag

  Geheel onverwachts ben ik eind november naar het vrouwenweekend geweest bij de Tantratempel. Het werd een heel mooi, Lees meer

 • Tantra Mini Training  

  Spotlicht: Mini Training

  Zij schreven dan een (soms steenkolen) Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Lees meer

 • Tantra Jaar Training  

Aanmelden - Boeken Trainingen

Voor meer Info, Aanvraag of Boeking: Stuur een e-mailtje 
Met je voornaam, mobiel nummer, onderwerp, eventuele data met tijdstip en opmerking
Je mag natuurlijk ook even bellen naar Nirav voor persoonlijk contact  06-15521760

Om de donaties zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers.
Stuur maar even een e-mailtje of geef een belletje. Je bent van harte welkom!