It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

Tantra Richtingen voor het Westen

Klik hier voor vorige Artikelen  

Inleiding
Het lijkt dat nu de tijd rijp is om meer duidelijkheid te verschaffen in Tantra-land. Er zijn zoveel aanbieders onder het kopje Tantra, dat de beginnende geïnteresseerde er niet uitkomt. Er zijn zoveel richtingen die haaks op elkaar staan. Dat komt onder andere doordat slechts een heel klein deel van de duizenden tantrische geschriften vertaald is en dan ook nog eens door de eerste vertalers niet voldoende begrepen is en daardoor heel erg slecht en vaak pertinent fout vertaald. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die het huidige Tantra-aanbod niet vertrouwen en een stuk verder kijken dan hun neus lang is. Eerst nu even de essentie van Tantra weergeven.

Essentie Tantra
De spirituele inzichten van de duizenden jaren oude klassieke Tantra-richtingen hebben als niet beoogd doel spirituele, natuurlijke vrijheid, geheel bewust vrij zijn of noem het verlichting. Daar komt studie, ervaring, begeleiding en initiaties door een meester (guru) en eenheidsgevoel (Advaita Vedanta) bij kijken. Het gaat in het bijzonder om jezelf te leren kennen, daar hoort zelfonderzoek bij, bij jezelf naar binnen gaan en mediteren op je persoonlijke innerlijke ervaringen.

Vanuit de oorspronkelijke Tantra zijn in het verleden vele honderden stromingen ontstaan. Er werd gemengd met bijvoorbeeld religies, Goddelijkheden of andere specifieke onderwerpen. De middelen om zich spiritueel te ontplooien verschillen, maar het uiteindelijke doel bleef min of meer gelijk. Daar bovenop komen dan nog de huidige westerse richtingen. De bomen zijn door het bos niet meer zichtbaar.

Als je echt in Tantra geïnteresseerd bent, is het belangrijk een basis te hebben waar Tantra over gaat. Daarvoor is het belangrijk toch minstens een boek over oorspronkelijke Tantra te lezen en te bestuderen, zie de link onderaan. Het is van belang de tekst binnen te laten komen via het hart, maar dat is pas het begin. Daarna komt een heel grote stap. Het is iets dat te maken heeft met je hele wezen, met je hele Zijn. En uiteindelijk laat je ook dat weer los want Tantra houdt zich aan geen enkel concept vast, ook dit concept niet. Precies dit punt maakt het voor het westerse denken zo lastig. Zo zijn we niet opgegroeid en hebben deze manier van benaderen nooit (bij een opleiding) geleerd. 

TantraTempel Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

Welke globale hoofdrichtingen kunnen in het Westen worden onderscheiden?
Besef hierbij wel dat elke indeling een arbitraire indeling is, geheel afhankelijk van de achtergronden, inzichten en intenties van de indeler.

1. Klassieke (oorspronkelijke) Tantra 
Hoofdzaak bij deze Tantra is dat het een spirituele levenshouding is met als richting het ontstaan van niet beoogde verlichting. Onafhankelijk van geloofsovertuiging, kleur of afkomst. Oorspronkelijk zijn er vele, vaak heidense, rituelen bij betrokken. Bij deze vorm van Tantra is er verder geen rationeel doel, er valt niets te bereiken en je hoeft nergens naar toe. Want in feite ben je er al, het is alleen de kunst om dat te herkennen. Om dat doel te kunnen laten ontstaan kent Tantra een aantal ingrediënten die elk uit een groot aantal middelen (tools) kunnen bestaan zodat iedereen wel een of een paar geschikte kan vinden.
Belangrijke ingrediënten voor de beoefening van Tantra zijn:
1. Lichaamshoudingen (Asana): Houdingen om je fysieke lichaam te reinigen.
2. Meditaties (Dhyana): Meditaties om met jezelf en het Goddelijke/Bestaan in contact te komen.
3. Ademen (Pranayama): Ademhalingstechnieken om je bewustzijn te verdiepen.
4. Handgebaren (Mudra): Handgebaren om energiestromen in het lichaam te activeren.
5. Klanken - Chanten (Mantra): Transformerende geluiden die in het (energie)lichaam resoneren.
6. Visualisaties (Yantra): Visualiserende verschijningen van Mantra's
7. Energie Transformatie (Bandha): Energie-stops om Prana Energie te activeren en controleren
8. Tantrische rituelen (Kriyā): Oefeningen voor verbinding met jezelf, een ander en het Bestaan.
9. Tantrische Heilige Rituelen (Tantra Maithuna): Spirituele Seksuele vereniging (Intern & Extern)
10. Tantra Transformatie ( Tantra Yoga): Totaal accepteren van wat is, of het er is of dat het er niet is, dat is vrij zijn. Dan is er alleen nog maar puur licht, balans, vrede, geluk en . . . wellicht verlichting.

Elk ingrediënt kent vele, soms honderden tools, zie o.a. het artikel over de basis-ingrediënten bij Tantra.
Dit zijn slechts hulpjes (tools) die voor korte tijd noodzakelijk zijn en als het klaar is - snel weer worden losgelaten. Soms kunnen, afhankelijk van de tantrische richting, deze tijdelijke middelen verschillen, maar werden nooit als doel gezien.

In mijn optiek is klassieke Tantra hetzelfde als pre-mainstream Shamanistische Tantra, maar dan ontdaan van de vele onbegrijpelijke rituelen. Dus ontdaan van de oude pre-mainstream religieuze rituelen waar het volk in India en omliggende landen geen connectie mee hadden. Maar de richting naar bewuste spirituele vrijheid, ontpooien menselijke potentie en eenheidsgevoel met het Goddelijke blijven. Verder had deze richting geen focus op massages, partner oefeningen, seks en erotiek. Wat wel voorkomt is de transformatie van seksuele energie, een enkele spirituele meditatieoefening uit bijvoorbeeld de Vijnana Bhairava Tantra.

belangrijkste tantrameester Saraha - Rahulabhadra

2. Neo-Tantra - Nieuwe Tantra - Westerse (seksuele) Tantra - Intuïtieve Tantra - Alternatieve Tantra
De markt is er nog niet uit wat de naam gaat worden. Eigenlijk zijn al deze vormen geen Tantra. Waarom? Omdat de meeste aanbieders de tantrische ingrediënten niet kennen, aanbieden en laat staan gebruiken. Er worden meestal zaken aangeboden die in de Tantra-geschriften niet eens voorkomen. Daaronder vallen diverse vormen van massages, lingam-yoni behandelingen, therapeutisch werk, seksuele handelingen, enz. Dan is er nog een scala aan eigen uitvindingen waarvan sommige alleen de gever voldoening brengen en helemaal niet in het belang zijn van de ontvanger. Hierdoor gaat de essentiële richting naar het ontstaan van bewust spiritueel vrij zijn helemaal verloren. Dit idee wordt versterkt doordat bijna alle zogenaamde Tantra-gevers deze middelen met daarnaast eigen toegevoegde oefeningen als een doel gebruiken bij het adverteren van  Tantra. Het gaat dan meer om massage, seks, extase, partner-werk, uitgestelde en multi orgasmussen, sensaties, enz.

Dat is precies wat Tantra nu net niet beoogt. Hiermee wordt niet gesuggereerd dat dit aanbod niet belangrijk kan zijn. Voor veel mensen zijn ze noodzakelijk en doen de aanbieders goed werk. Men kan dit aanbod zien als een voorbereiding voordat men met Tantra bezig mag gaan. Probleem is dat ze onder het kopje Tantra worden aangeboden, daar ontstaat een groot misverstand. Men doet Tantra daarmee geen recht, met als gevolg dat Tantra in een bedenkelijk daglicht kan worden gezet. Het is goed om bij het aanbod van Tantra een extra woord te zetten, zoals: Nieuwe, Seksuele, Erotische, Westerse, Intuïtieve, Alternatieve, enz. Dat kan duidelijkheid brengen. Verder blijft het belangrijkste middel bij Tantra uiteindelijk de focus van de buitenwereld naar de binnenwereld verleggen door middel van meditatief zijn en transformatie . . . 

Swami Nirav Beej heeft vele jaren in India, Tibet en Nepal geleefd, gemediteerd en doet ruim vijfendertig jaar aan Tantra middels diepgaande studie, praktijkervaring, Advaita Vedanta en heeft diverse initiaties van Tantra-meesters ontvangen.

Meer weten, zie de artikelen en/of de literatuurlijst bij de TantraTempel of neem contact op met Nirav nirav@tantratempel.nl  mob: 06-15521760

Klik hier voor een artikel over Meditatie - Startpunt bij Tantra 

Klik hier voor vorige Artikelen  

Tantra meditatie naar transformatie verlichting


Tantra is het meditatieve pad van transformatie,
daar hoef je echt niets voor te doen,
alleen maar bewust te Zijn.

(c) 2016 Swami Nirav Beej

Klik hier voor vorige Artikelen  

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 


TantraTempel Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

  
Namastee, ik groet het Goddelijke in je . . . 

Ga in heel diepe meditatie . . .   met heel veel nederigheid . . .    Namasté . . .

TantraTempel - Copyright © 2016 swami Nirav Beej 

Namaste Asana - Lotus-Padmasana

Tantra workshops, retreats en trainingen 

Als je geïnteresseerd bent in een vreugdevol leven met meer kleur en
waarbij je je meer vrij voelt dan kan Tantra een uitkomst zijn. 

Tantra is bewust vanuit je hart in liefdevolle verbinding zijn
waardoor alles samensmelt tot één geheel.


Klussers gevraagd 
We hebben al met een enthousiaste groep Tantra vrienden ontzettend veel werk verzet, hartelijk dank daarvoor. Toch kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de Tantra Klusdagen op woensdag t/m vrijdag in de weken dat er geen tweedaagse workshop plaats vind. Geboden wordt diverse meditaties, maaltijden en dranken. Het is de bedoeling dat ca. 5 uur per dag (meditatief) gewerkt wordt zonder verdere vergoedingen. De TantraTempel vraagt veel onderhoud en er moeten meditatieve plekken in het bos en diverse looppaden gecreëerd worden. Als je zin hebt om mee te doen neem dan vrijblijvend contact met Nirav op. 

Tantra Verdiepings Evenementen  
Middels Tantra retreats, trainingen en workshops zoals Tantra Verdiepings Weekenden kunnen stellen en singles in een veilige setting leren meer zelf-liefde, vertrouwen, compassie en liefde naar de ander, jezelf, te ontdekken en te ervaren. Tevens leer je op een mooie liefdevolle manier jezelf beter te leren kennen en meer tot je wezenlijke essentie, je werkelijke kern, te komen.  

  
Onthoud altijd:
Bij Tantra gaat het om de ervaring, om de manier van Zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar audio luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te Zijn.

Contact 
Als je op de één of andere manier in Tantra geïnteresseerd bent geraakt en je Tantra verder zou willen onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen we je dan verder op weg helpen.

Klik hier voor vorige Artikelen  


Overzicht aanbod van de TantraTempel

 • Tantra Introductie dag  

  Spotlicht: Introductie dag

  Geheel onverwachts ben ik eind november naar het vrouwenweekend geweest bij de Tantratempel. Het werd een heel mooi, Lees meer

 • Tantra Mini Training  

  Spotlicht: Mini Training

  Zij schreven dan een (soms steenkolen) Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Lees meer

 • Tantra Jaar Training  

Aanmelden - Boeken Trainingen

Voor meer Info, Aanvraag of Boeking: Stuur een e-mailtje 
Met je voornaam, mobiel nummer, onderwerp, eventuele data met tijdstip en opmerking
Je mag natuurlijk ook even bellen naar Nirav voor persoonlijk contact  06-15521760

Om de donaties zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers.
Stuur maar even een e-mailtje of geef een belletje. Je bent van harte welkom!