It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

Tantra: Heb je dat ene geleerd, waardoor je alles leert?

Klik hier voor vorige Artikelen  


EEN HEEL OUD TAFEREEL... het moet een morgen als deze zijn geweest. De bomen dansten in de ochtendzon en de vogels zongen. En in het huis van Udallaka, een grote mysticus uit die tijd, werd gevierd dat zijn zoon Swetketu - die naar het huis van een meester gestuurd was om te studeren - terugkeerde. 
  
Swetketu komt thuis. Zijn vader ontvangt hem in de deuropening maar voelt dat er iets ontbreekt. Er ontbreekt iets in Swetketu en er is iets aanwezig wat niet aanwezig zou moeten zijn: een subtiele arrogantie, een subtiel ego. Dat is wel het laatste waarop de vader zit te wachten.
  
In die vervlogen dagen was opvoeding in wezen de opvoeding van het niet-ego. Een student werd naar de universiteit in het bos gestuurd om in de ashram van een meester te wonen, zodat hij kon oplossen en het bestaan kon proeven. Er hadden geruchten de ronde gedaan dat Swetketu een groot geleerde was geworden. Er waren geruchten dat hij de hoogste onderscheiding had gekregen. En nu kwam hij thuis en Udallaka was niet gelukkig.
  
Ja, hij had de hoogste prijs meegebracht die de hogeschool kon toekennen. Hij was geslaagd voor alle examens, hij had de hoogste graad behaald en hij kwam thuis beladen met een heleboel kennis. Maar er ontbrak iets en de ogen van zijn vader waren gevuld met tranen. Swetketu kon het niet begrijpen.
  
Hij zei: 'Is er iets mis? Waarom bent u ongelukkig?' En de vader zei: 'Eén vraag: heb je dat ene geleerd, waardoor je alles leert? En waardoor, als je het vergeet, alle kennis nutteloos, zinloos is, alleen maar een last - geen hulp, maar een kwaad?'
  
Swetketu zei: 'Ik heb alles geleerd wat daar te leren viel. Ik heb geschiedenis gestudeerd, ik heb filosofie gestudeerd, ik heb wiskunde gestudeerd en ik heb de Veda's bestudeerd. Ik heb talen geleerd, ik heb kunst geleerd, ik heb van alles geleerd... ' En hij somde alle wetenschappen uit die tijd op. Maar de vader bleef zich ongelukkig voelen. Hij zei: 'Maar heb je dat ene geleerd, waardoor je alles leert?'
  
De zoon raakte een beetje geïrriteerd. Hij zei: ‘Wat mijn meester me kon leren, heb ik geleerd. En alles wat er in de boeken staat heb ik geleerd. Waar heeft u het over? Dat ene...? Doe niet zo geheimzinnig, zeg wat het is. Wat bedoelt u?'
  
Natuurlijk was hij arrogant. Hij was thuisgekomen met het idee dat hij nu alles wist. Misschien dacht hij nu wel - zoals elke student denkt - dat zijn vader niets weet. Hij moet met het idee zijn thuisgekomen dat hij nu een groot geleerde was geworden. En daar stond zijn oude vader, bepaald niet gelukkig, en sprak over iets geheimzinnigs: dat ene.
  
En de vader zei: 'Zie je de boom daarginds? Ga een zaadje van die boom halen.' Het was een nayagrodboom. De zoon bracht hem een zaadje van de boom en de vader zei: 'Waar is die boom uit gegroeid?'
  
En de zoon zei: 'Uit dit kleine zaadje natuurlijk.'
  
'Deze grote boom... uit dit kleine zaadje? Breek het zaadje open en kijk waar die boom uitkomt - die grote boom.' En het zaadje werd opengebroken, maar er was niets. In het zaadje was leegte. En zijn vader zei: 'Kun je die leegte zien waar deze grote boom uitkomt?'
  
En de zoon zei: 'Ik kan het eruit afleiden maar ik kan het niet zien. Hoe kun je nietsheid zien?'
  
En de vader zei: 'Dat is het ene waar ik het over heb.
  
Uit het niets komt alles voort, uit die scheppende leegte wordt alles geboren en alles zal er op een dag weer in verdwijnen. Ga terug en leer leegte, ga terug en leer shunya. Ga terug, leer deze leegte, want dit is de oorsprong van alles, de bron. En de bron is ook het doel, het begin is ook het einde. Ga terug en leer dit grondbeginsel. Al het andere dat je geleerd hebt is humbug! Vergeet het, het is allemaal geheugenwerk, het is allemaal denken. Leer niet-denken, leer niet-geheugen. Je hebt allemaal kennis geleerd. Leer weten, leer gewaarzijn, leer inzicht. Wat jij geleerd hebt is objectief, maar je bent niet doorgedrongen tot je diepste kern.'
  
Dit zei Udallaka tegen zijn zoon. Hij vroeg hem: 'Heb je dat ene geleerd, waardoor je alles leert en waardoor je, als je het vergeet, alles vergeet? Heb je dat ene gezien? Heb je dat ene bereikt?'
  
En de zoon was uit het lood geslagen en zei: 'Ik heb alles geleerd. Maar waar heeft u het over? Mijn meester sprak nooit over dat ene.'
  
En dus zei Udallaka: 'Ga dan terug, want alles wat je meegebracht hebt is humbug. Ga terug! In mijn familie zijn we altijd echte brahmanen geweest.' Met 'echte' brahmanen bedoelt hij: wij hebben Brahma gekend, wij hebben de waarheid gekend; wij zijn niet alleen brahmanen van geboorte.
  
"Je gaat terug. Ga onmiddellijk terug!' Het welkomstfeest werd onderbroken, de muziek werd stopgezet. Met tranen in zijn ogen... maar Udallaka stuurde zijn zoon terug. Die had na vele jaren het huis van de meester verlaten en nu werd hij meteen teruggestuurd... zelfs niet een dag rust!
  
De jonge man ging terug naar zijn meester, helemaal uit het lood geslagen. Hij zei: 'Maar waarom heeft u me dat ene niet geleerd, waar mijn vader het over heeft? Al die jaren zijn voor niets geweest! En mijn vader denkt dat het allemaal onzin is - ik ken mezelf niet. Mijn vader zegt: "Als je jezelf niet kent, wat heeft al je kennis dan voor waarde? Wat hebben we aan je kennis van je Veda's? Je kunt de Veda's opzeggen, maar wat hebben we eraan? En in mijn familie," zegt mijn vader, "zijn we altijd echte brahmanen geweest. Ga terug en word een echte brahmaan voor ik sterf. Kom niet eerder terug voordat je een echte brahmaan bent geworden." Dus meester, leer me dat ene.'
  
De meester lachte. Hij zei: 'Dat ene kan niet geleerd worden. Ja, je kunt het begrijpen, maar je kunt het niet leren. Daarom heb ik het je niet geleerd. Maar als je erop staat kan er een situatie worden gecreëerd.'
  
Dat doen alle meesters: ze creëren een situatie.
  
Deze commune is zo'n situatie. Ik kan je waarheid niet leren, maar ik kan wel een situatie scheppen die het je mogelijk maakt een glimp ervan op te vangen. Mijn aanwezigheid hier is een situatie, mijn voortdurend praten tegen jullie is een situatie. Niet dat ik je de waarheid kan bijbrengen door tegen je te praten. Het is enkel een situatie waarin soms een trilling door je heen gaat; waarin je soms een vibratie kunt opvangen, die je ontroert en je meevoert op een verre, lange reis naar binnen.
  
De meester zei dus: 'Ik kan een situatie scheppen. En dit is de situatie: je vangt alle koeien van de ashram - er waren er vierhonderd - en je neemt ze diep het bos mee in. Ga zo ver als je kunt, zo diep als je kunt, zodat je volkomen onbereikbaar bent voor andere mensen. En kom pas terug als je kudde is uitgegroeid tot duizend koeien en stieren. Het zal vele jaren duren, maar doe het. En onthoud, maak met niemand contact. De koeien zullen je vrienden en je familie zijn, je kunt tegen ze praten als je wilt.' En Swetketu ging diep het bos in, tot waar nooit een menselijk wezen was doorgedrongen en gedurende vele jaren leefde hij met zijn koeien.
  
Het verhaal heeft een bijzondere schoonheid. Natuurlijk, waar moet je met koeien over praten? In het begin moet hij het geprobeerd hebben en toen, langzaam maar zeker, moet hij gedacht hebben, dat het zinloos was: koeien kijken je gewoon aan, maar uit hun blik laat zich niets aflezen. Het komt niet tot een dialoog. Ja, in het begin - uit gewoonte - heeft hij misschien zijn Veda's opgezegd, en de koeien zullen gewoon hun gras zijn blijven herkauwen. Ze zullen helemaal niet geïnteresseerd zijn geweest in de Veda's en ze hebben hem niet geprezen omdat hij zo veel wist. Hij moet gesproken hebben over astrologie en sterren, maar de koeien waren niet geïnteresseerd. Wat kun je doen met een gehoor van koeien? Langzaam maar zeker hield hij op met praten. Langzaam maar zeker begon hij te vergeten. Langzaam maar zeker begon het grote afleren.
  
Jaren gingen voorbij. En het verhaal wil dat er een moment aanbrak waarop er duizend koeien waren. Maar tegen die tijd was Swetketu helemaal vergeten dat hij terug kon gaan. Hij was vergeten hoe je telt - hij had zo veel jaar niet meer geteld.
  
De koeien werden heel onrustig; het was tijd. Toen waagde een koe het en zei: 'Luister, nu dat we met duizend zijn, is het tijd. De meester wacht vast op ons. We moeten naar huis gaan, het is nu tijd.' Dus toen de koeien zeiden dat het tijd was, volgde Swetketu hen.
  
Toen hij met die duizend koeien bij het huis van de meester aankwam, kwam deze naar buiten om hem te ontvangen en hij zei tegen zijn andere discipelen:
'Moet je die duizend-en-één koeien zien!'
  
Maar de discipelen zeiden: 'Er zijn maar duizend koeien en die ene is Swetketu.'
  
De meester zei: 'Hij is verdwenen, hij is er niet meer. Hij is een koe - zo onschuldig; kijk in zijn ogen.'
  
Dit is de toestand van niet-denken. En daar heeft men in het Oosten naartoe gewerkt - deze toestand waarin je niet bent en je in feite voor de eerste keer bent.
  
Deze toestand van dood en deze toestand van leven, deze toestand van het verdwijnen van het ego en wat niet echt is, en van het verschijnen van het ware en het authentieke - dit is de toestand die we verwerkelijking noemen, God-realisatie, zelf-realisatie. Dit is de toestand die Saraha zelf-zijn noemt, voorbij de gedachte-wereld, voorbij de geest.
  
Tantra betekent verruiming. Dit is de toestand waarin je je tot het uiterste verruimd hebt. Jouw grenzen en de grenzen van het bestaan zijn niet langer gescheiden, ze zijn gelijk. Met minder dan dat zul je niet tevreden zijn.
  
Als je allesomvattend wordt, kom je thuis.
  
Als je het Al wordt, als je één wordt met alles, als je net zo gigantisch groot bent als het universum, als je alles omvat, als de sterren in jou gaan bewegen en werelden in jou worden geboren en verdwijnen, als je tot deze kosmische verruiming gekomen bent, dan is het werk volbracht.
  
Je bent thuisgekomen. Dit is het doel van tantra. 

Uit De Tantra Visie, deel II - Leven in Heelheid van Osho, Hoofdstuk 5 - Van Niets tot Niets. 
Helaas is dit boek al lang uitverkocht maar wordt misschien herdrukt, zie: www.Osho.nl 

Klik hier voor vorige Artikelen  

Heel veel succes op het prachtige meditatieve pad van Tantra transformatie . . . 

TantraTempel Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

  
Namastee, ik groet het Goddelijke in je . . . 

Ga in heel diepe meditatie . . .   met heel veel nederigheid . . .    Namasté . . .

TantraTempel - Copyright © 2015 swami Nirav Beej 

Namaste Ego: en heb je dat ene geleerd?

Tantra workshops, retreats en trainingen 

Als je geïnteresseerd bent in een vreugdevol leven met meer kleur en
waarbij je je meer vrij voelt dan kan Tantra een uitkomst zijn. 

Tantra is bewust vanuit je hart in liefdevolle verbinding zijn
waardoor alles samensmelt tot één geheel.


Klussers gevraagd 
We hebben al met een enthousiaste groep Tantra vrienden ontzettend veel werk verzet, hartelijk dank daarvoor. Toch kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de Tantra Klusdagen op woensdag t/m vrijdag in de weken dat er geen tweedaagse workshop plaats vind. Geboden wordt diverse meditaties, maaltijden en dranken. Het is de bedoeling dat ca. 5 uur per dag (meditatief) gewerkt wordt zonder verdere vergoedingen. De TantraTempel vraagt veel onderhoud en er moeten meditatieve plekken in het bos en diverse looppaden gecreëerd worden. Als je zin hebt om mee te doen neem dan vrijblijvend contact met Nirav op. 

Tantra Verdiepings Workshops 
Middels Tantra workshops en trainingen zoals Tantra Verdiepings Weekenden kunnen stellen en singles in een veilige setting leren meer zelf-liefde, vertrouwen, compassie en liefde naar de ander, je geliefde, te ontdekken en te ervaren. Tevens leer je op een mooie liefdevolle manier je grenzen aan te geven. Hierdoor verkrijg je een diepere intieme connectie met een partner waardoor beiden gelukkiger kunnen worden.  

  
Onthoud altijd:
Bij Tantra gaat het om de ervaring, om de manier van Zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar tapes luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te zijn.

Contact 
Als je op de één of andere manier in Tantra geïnteresseerd bent geraakt en je Tantra verder zou willen onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen we je dan verder op weg helpen.


Klik hier voor vorige Artikelen  


Overzicht aanbod van de TantraTempel

 • Tantra Introductie dag  

  Spotlicht: Introductie dag

  Geheel onverwachts ben ik eind november naar het vrouwenweekend geweest bij de Tantratempel. Het werd een heel mooi, Lees meer

 • Tantra Mini Training  

  Spotlicht: Mini Training

  Zij schreven dan een (soms steenkolen) Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Lees meer

 • Tantra Jaar Training  

Aanmelden - Boeken Trainingen

Voor meer Info, Aanvraag of Boeking: Stuur een e-mailtje 
Met je voornaam, mobiel nummer, onderwerp, eventuele data met tijdstip en opmerking
Je mag natuurlijk ook even bellen naar Nirav voor persoonlijk contact  06-15521760

Om de donaties zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers.
Stuur maar even een e-mailtje of geef een belletje. Je bent van harte welkom!