It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

Waardoor kan ik niet zien wat kennelijk voor de hand ligt?

Klik hier voor vorige Artikelen  


Geliefde Osho, Waardoor kan ik niet zien wat kennelijk voor de hand ligt! Ik snap gewoon niet wat ik wel en wat ik niet moet doen. Wanneer ben ik zo ver dat ik het geluid van de stilte kan horen?
  
Waardoor kan ik niet zien wat kennelijk voor de hand ligt? Die wens zelf. Wat voor de hand ligt, kun je je niet wensen, dat is er!
  
Door je wens creëer je een afstand en ga je ernaar op zoek. Daarmee heb je iets dat onder je bereik lag, veranderd in iets dat verder weg ligt. Nu ligt het niet meer dicht bij. Hoe kun je nu zoeken naar het voor de hand liggende? Als je begrijpt dat het voor de hand ligt, hoe kun je er dan naar op zoek gaan? Het is er gewoon. Waarvoor het is dan nodig om het te gaan zoeken en het je te wensen?
  
Het voor de hand liggende is het goddelijke, het gewone is het verhevene, het alledaagse is het ondoorgrondelijke. In je gewone, alledaagse bezigheden kom je elk moment God tegen, omdat er niemand anders is. Je kunt niemand anders tegenkomen, het is altijd God in ontelbare verschijningsvormen. God is erg voor de hand liggend. Alleen God is. Maar jij gaat op zoek, jij verlangt... en je grijpt ernaast. Juist door dat zoeken schuif je God ver van je af. Dat is een truc van je ego.
  
Probeer dat te begrijpen....Het ego is niet in het voor de hand liggende geïnteresseerd want het ego kan niet leven met het voor de hand liggende. Het ego is totaal niet geïnteresseerd in wat dichtbij is, het ego is geïnteresseerd in dingen op afstand, dingen die veraf liggen. Ga maar na: de mens heeft al voet op de maan gezet en zijn eigen hart heeft hij nog niet ontdekt. Hoe verder weg... de mens reist al door de ruimte maar een reis naar zijn hart lukt hem nog niet. Hij heeft de Everest beklommen maar hij ziet ertegen op om zich in zijn innerlijk te verdiepen. Aan wat dichtbij ligt gaat hij voorbij, naar wat veraf ligt gaat hij op zoek. Hoe komt dat toch?
  
Het ego voelt zich dan in zijn element, als de zoektocht iets voorstelt voelt het ego zich in zijn element want dan kan het zich bewijzen. Als het moeilijk is, kan het laten zien wat het waard is. Een reis naar de maan is een kolfje naar zijn hand maar met een reis naar je eigen innerlijk valt niet veel eer te behalen.
  
Er bestaat een oud verhaal: 
God schiep de wereld. Hij leefde in die tijd op aarde. Je kunt het je voorstellen... hij kreeg alle problemen op zijn bord: iedereen kwam met klachten, iedereen klopte op de onmogelijkste uren bij hem aan. 's Nachts kwamen er mensen zeggen: 'Zo kan het niet, we hebben vandaag regen nodig en het is veel te warm.' En even later kwam iemand zeggen: 'Laat het niet regenen. Ik ben met iets bezig en regen zal dat allemaal bederven.'
En God werd daar bijna stapelgek van. 'Wat nu? Zoveel hoofden zoveel zinnen en iedereen verwacht iets van me en iedereen wil dat ik zijn zin doe en die verlangens zijn zo met elkaar in strijd. De boer wil regen, de pottenbakker wil geen regen omdat hij potten heeft gedraaid, die een paar dagen in de zon moeten drogen...' Enzovoort, enzovoort.
Toen riep God zijn raad bijeen en vroeg: ' Wat nu? Ze maken me gek. En ik kan het niet iedereen naar de zin maken. Ze vermoorden me nog eens. Wist ik maar een plek waar ik me kon verbergen.'
  
De raadsheren stelden hem allerlei dingen voor. Iemand zei: 'Helemaal geen probleem, gaat u maar naar de Mount Everest. Dat is de hoogste top van de Himalaya, niemand weet u daar te vinden.'
  
God zei: 'Vergis je niet! Al na een paar seconden' - voor God zijn dat maar een paar seconden - 'bereiken Edmund Hillary en Tensing de top en dan begint het gedonder. Want als ze eenmaal weten waar ik ben, komen ze met helikopters en autobussen en alles zal... Nee, dat is niks. Dat lost het probleem maar voor een paar seconden op.' Bedenk dat God een andere tijdmaat hanteert. In India zeggen we dat miljoenen jaren voor God maar een dag zijn, dus een paar seconden... 
Toen opperde iemand: 'En waarom niet naar de maan?'
Hij zei: 'Dat is ook niet ver genoeg. Het duurt maar een paar seconden en dan landt er iemand op de maan.'
En ze kwamen met verafgelegen sterren aandragen maar God zei: 'Ook dat is geen oplossing. Dat biedt alleen wat uitstel. Ik wil een definitieve oplossing.'
Toen kwam er een oude dienaar van God naar voren die hem iets in zijn oor fluisterde, waarop God zei: 'Je hebt gelijk. Dat is het.'
  
De oude dienaar had gezegd:
  
'Er is maar een plek waar de mensen u nooit zullen zoeken - verstopt u zich in de mens zelf.'
  
En dat is de plek waar God zich sindsdien schuilhoudt: in de mens zelf.
Dat is de laatste plaats waar de mens ooit aan zal denken.
  
Aan het voor de hand liggende ga je voorbij omdat het ego daarin niet geïnteresseerd is. Het ego is geïnteresseerd in zware, moeilijke, lastige ondernemingen, omdat die een uitdaging inhouden. Als je daarin slaagt, mag je een beloning verwachten. Maar als er van iets heel voor de hand liggend sprake is en jij kwijt je daarvan, wat stelt dat dan voor? Dan stel je als overwinnaar niks voor. Daarom lopen de mensen voorbij aan het voor de hand liggende en gaan ze het ver van huis zoeken. Maar hoe denk je het verafgelegene te kunnen zoeken als je niet eens ziet wat er vlak voor je neus ligt?
  
'Waardoor kan ik niet zien wat kennelijk voor de hand ligt?' Juist door je wens om dat te weten word je op een dwaalspoor gebracht. Geef dat verlangen op, dan zie je het voor de hand liggende.
  
'Ik snap gewoon niet wat ik wel en wat ik niet moet doen.'
  
Je hoeft helemaal niets te doen. Je hoeft alleen maar aandacht te schenken aan alles wat er in en om je heen gebeurt. De behoefte om te doen is alweer zo'n egotrip. Als je iets doet, geeft dat het ego een goed gevoel - er is iets te doen. Doen is voedsel voor het ego, doen versterkt het ego. Als je niet-doet, gaat je ego onderuit. Het sterft, want het krijgt geen voedsel meer.
  
Wees gewoon een niet-doener. Doe niets zo lang het God, de waarheid en de zoektocht daarnaar betreft. Het is om te beginnen geen zoektocht en je kunt er dus niets voor doen. Wees alleen maar. Laat me het anders zeggen: als je alleen maar bent, komt God naar je toe. De mens kan hem niet vinden, God vindt de mens. Wees alleen maar stil, zonder iets te doen, zonder ergens heen te gaan, zonder te dromen, dan zul je in die stilte plotseling merken dat hij er is. Hij is er altijd geweest! Je bent gewoon niet stil geweest, zodat je hem niet kon zien. Je kon zijn stille, zachte stem niet horen.
  
'Wanneer ben ik zo ver dat ik het geluid van de stilte kan horen?'
  
Wanneer? Je stelt een verkeerde vraag. Nu of nooit! Hoor het nu, omdat het er nu is, de muziek speelt, de muziek is overal te horen. Om ze te kunnen horen hoef je alleen maar stil te zijn. Spreek nooit van 'wanneer' want door dat woord te gebruiken haal je de toekomst erbij. 'Wanneer' betekent dat je aan het hopen en dromen bent geslagen; 'wanneer' is niet nu. En het is altijd nu, de klok geeft altijd nu aan. Voor God bestaat er maar een tijd: nu. En maar een plaats: hier. Laat begrippen als 'daar' en 'dan' vallen. 
  
Overgenomen uit het boek: Tantra - Leven in Vrijheid - Hfdst 6 - Vraag 6 - Osho 

Klik hier voor vorige Artikelen  

Heel veel succes op het meditatieve pad van Tantra . . . 

TantraTempel Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

  
Namastee, ik groet het Goddelijke in je . . . 

Ga in heel diepe meditatie . . .   met heel veel nederigheid . . .    Namasté . . .

TantraTempel - Copyright © 2014 swami Nirav Beej 

Namaste Buddha wijst de weg naar binnen

Tantra workshops, retreats en trainingen 

Als je geïnteresseerd bent in een vreugdevol leven met meer kleur en
waarbij je je meer vrij voelt dan kan Tantra een uitkomst zijn. 

Tantra is bewust vanuit je hart in liefdevolle verbinding zijn
waardoor alles samensmelt tot één geheel.


Klussers gevraagd 
We hebben al met een enthousiaste groep Tantra vrienden ontzettend veel werk verzet, hartelijk dank daarvoor. Toch kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de Tantra Klusdagen op woensdag t/m vrijdag in de weken dat er geen tweedaagse workshop plaats vind. Geboden wordt diverse meditaties, maaltijden en dranken. Het is de bedoeling dat ca. 5 uur per dag (meditatief) gewerkt wordt zonder verdere vergoedingen. De TantraTempel vraagt veel onderhoud en er moeten meditatieve plekken in het bos en diverse looppaden gecreëerd worden. Als je zin hebt om mee te doen neem dan vrijblijvend contact met Nirav op. 

Tantra Verdiepings Workshops 
Middels Tantra workshops en trainingen zoals Tantra Verdiepings Weekenden kunnen stellen en singles in een veilige setting leren meer zelf-liefde, vertrouwen, compassie en liefde naar de ander, je geliefde, te ontdekken en te ervaren. Tevens leer je op een mooie liefdevolle manier je grenzen aan te geven. Hierdoor verkrijg je een diepere intieme connectie met een partner waardoor beiden gelukkiger kunnen worden.  

  
Onthoud altijd:
Bij Tantra gaat het om de ervaring, om de manier van Zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar tapes luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te zijn.

Contact 
Als je op de één of andere manier in Tantra geïnteresseerd bent geraakt en je Tantra verder zou willen onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen we je dan verder op weg helpen.


Klik hier voor vorige Artikelen  


Overzicht aanbod van de TantraTempel

 • Tantra Introductie dag  

  Spotlicht: Introductie dag

  Geheel onverwachts ben ik eind november naar het vrouwenweekend geweest bij de Tantratempel. Het werd een heel mooi, Lees meer

 • Tantra Mini Training  

  Spotlicht: Mini Training

  Zij schreven dan een (soms steenkolen) Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Lees meer

 • Tantra Jaar Training  

Aanmelden - Boeken Trainingen

Voor meer Info, Aanvraag of Boeking: Stuur een e-mailtje 
Met je voornaam, mobiel nummer, onderwerp, eventuele data met tijdstip en opmerking
Je mag natuurlijk ook even bellen naar Nirav voor persoonlijk contact  06-15521760

Om de donaties zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers.
Stuur maar even een e-mailtje of geef een belletje. Je bent van harte welkom!