It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

Tantra en Intimiteit - Seksualiteit - Orgasme - Verbondenheid

Klik hier voor vorige Artikelen  

Intimiteit 
Met intimiteit wordt niet alleen seksualiteit bedoeld. Intimiteit hoeft niets te maken te hebben met seksualiteit. Omgekeerd hoeft dat ook niet het geval te zijn. Toch zijn deze twee begrippen ook met elkaar verbonden. Intimiteit heeft te maken met innige contacten en kan leiden tot seksuele gevoelens. Intimiteit kan verder prima zonder seks. Ook kun je seks hebben met of zonder intimiteit.

Tantra Intimiteit - Beren knuffel

 

Wat wordt met intimiteit bedoeld? Intimiteit is het prettig en intensief ervaren van een persoonlijk contact. Dit kan toenadering zijn op geestelijk gebied, bijvoorbeeld iets heel persoonlijks van jezelf delen. Of elkaar op een zachte manier liefdevol in de ogen kijken. Intimiteit kan ook lichamelijk zijn zoals een arm om de ander heen slaan. Ook kun je op een hartverwarmende manier elkaars handen vast houden of elkaar een liefdevolle warme omhelzing geven. Uiteindelijk behoren intimiteit en seksualiteit tot de belangrijkste kwaliteiten van het menselijk leven. Intimiteiten zijn aspecten van ieders mens-zijn en spelen in elk leven een noodzakelijke rol. Als mensen hebben we allemaal behoefte aan intimiteit. Zonder intimiteit wordt alles grauw en is het leven kleurloos. Dit zijn allemaal voorbeelden op intermenselijk niveau. Maar intimiteit kan ook op een heel ander niveau ervaren worden. Iemand kan intimiteit ervaren met de omgeving of zelfs met het gehele universum . . . 
  
Niveaus van intimiteit 
Tantra laat je inzien dat het goed is je helemaal te verbinden met datgene waar je vreugde uit haalt. Dat geldt vooral voor waar je bent, woont, werkt en relateert. Tantra geeft aan dat je jezelf een heel gelukkig mens mag voelen als je meer één wordt met een ander, dat de intimiteit zich steeds meer mag verdiepen. Als je er onverhoopt toch geen vreugde meer uit kunt halen, pas het dan aan. 
Globaal gezien kunnen we vier niveaus van intimiteit herkennen: Ten eerste het enkel fysieke niveau, alleen seks. Het volgende is het niveau van de liefde. Als derde niveau is er de compassie, waar de liefde nog meer richting intimiteit gaat; daar wordt liefde als het ware een gebed. Het vierde is het hoogste niveau, dan is er de diepste verbinding met het gehele Bestaan. 
  
Seksueel niveau 
Helaas denken veel mensen dat seks gelijk is aan liefde. Fysieke seks is in de basis het startpunt. Vaak vindt seksualiteit plaats zonder intimiteit. Alleen seks hebben om naar een orgasme toe te werken is nog maar een summier begin. Tantra laat je beseffen dat in deze vorm van seks ook de potentie aanwezig is om verder te groeien naar liefde, naar meer intimiteit. Om je verder te openen naar liefde, om kwetsbaar te zijn, is heel veel moed nodig. Vaak is er angst om onze innerlijke kern te laten zien. De focus ligt meestal op de buitenkant, op de materie, waardoor onze innerlijke kern zich niet laat zien. Ze wordt verborgen en gesloten gehouden. De ander kan er mogelijk misbruik van maken en er later op een negatieve manier op terugkomen. Daarbij kan het gevoel te weten dat je nog geen meester bent over jezelf heel bedreigend zijn. De ander kan het meesterschap over jou aannemen. De kans is dan groot dat je jezelf gaat beschermen tegen uitbuiting waardoor je jezelf niet aan de ander laat zien. 
  
Niveau van de Liefde 
Het komt voor dat er  mensen zijn die al vele, soms tientallen, jaren een relatie hebben en nog nooit echt intiem zijn geweest. Seks hebben met als doel een orgasme wil helemaal niet zeggen dat er ook intimiteit in het spel is. In wezen blijft het dan bij een heel oppervlakkig gebeuren. Liefdevolle intimiteit is van een totaal andere orde. Het is toestaan dat je jezelf in de ander kunt zien en dat je jezelf in de ander verliest. Dan kan het gebeuren dat je helemaal één bent met elkaar en helemaal in de ander opgaat. Er is geen ‘jij’ en ‘ik’ meer. Er is een zielscontact op een diep niveau, vanuit je diepste wezen. Er ontstaat een stroming in de  richting van innige liefde. Tantra kan dit groeiproces bevorderen en kan je meer bewust maken op het ontstaan van een prachtig mooie innerlijke rijkdom. Door die innerlijke groei kunnen oude wonden genezen en de meest mooie processen ontstaan. Tantra geeft aan dat getransformeerde seks stromende liefde is. Deze liefde transformeert alles en is de meest wonderbaarlijke magische kracht in ons. Dit kan tot uiting komen wanneer meditatie een groter deel van het leven gaat innemen en men meer bewust wordt. Deze psychologische seks is liefde die op een heel diep niveau inwerkt. Wanneer deze manier ontstaat, is er een vorm van samensmelting. Je gaat in elkaar op, je krijgt het gevoel niet meer twee te zijn maar samen één. 
  
Het niveau van compassie 
Tantra geeft aan om alles zonder enige conditie tot op het diepste niveau in je op te nemen, helemaal te doorgronden. Daarvoor is bewust zijn, meditatie, op een nog dieper niveau noodzakelijk. Dat geldt voor o.a.  frustratie, kwaadheid, haat, gewelddadigheid en seks. Seksuele energie wordt dan in zijn volle omvang, in zijn volle kracht, in het gehele energie lichaam opgenomen. Als de seksuele energie niet verloren gaat, kan dat het lichaam enorm krachtig maken. Tantra kent technieken om deze superkrachtige seksuele energie te transformeren naar liefdesenergie. Dan kunnen al deze krachtige energieën zelfs naar compassie getransformeerd worden. Besef dat je deze transformaties niet zelf kan bewerkstelligen, ze kunnen slechts door diepe meditatie ontstaan. Tantra geeft aan dat wanneer partners van het liefdesspel een ware meditatie, een waar gebed maken, de zielen helemaal kunnen samensmelten. Dan hebben we ook niets meer van de ander nodig. Wanneer we alleen nog maar te geven hebben en niets terug verlangen kan deze manier van samenzijn het niveau van compassie bereiken. Relateren wordt alleen nog maar een gebed waarbij je één bent met het Goddelijke, één met het Bestaan. Wat er bij elk van de partners gebeurt, is de samensmelting van de innerlijke vrouw en de innerlijke man. Bij dit diepe contact met de meest innerlijke kern van elkaar is er sprake van ware intimiteit. Dat houdt ook in dat uiterlijke zaken en hoeveelheden materie totaal onbelangrijk zijn geworden. Het is dan stil van binnen geworden waardoor verlangens wegvallen. Voorwaarde daarbij is dat er heel veel respect en eerbied naar elkaar is en dat recht gedaan wordt aan de ander als uniek individu. Deze vorm wordt in de Tantra ‘Mudra’ genoemd. 
  
Hoogste niveau van relateren 
Tantra laat je ook ervaren om te zien wat er werkelijk is zonder er enig label of waarde aan te hangen. Daarbij laat Tantra je ook inzien dat het niet handig is om te denken hoe de dingen zouden moeten zijn. Heb geen oordeel, geen projecties en blijf in het midden. Tantra kent methoden om het voorwerk te doen opdat seksuele energie mag transformeren naar liefdesenergie. Dat is een begin. Daarna mag de liefdesenergie verder transformeren naar spirituele energie. Uiteindelijk mag de spirituele energie verder transformeren naar alleen nog maar Zijn, één zijn met het geheel, met het Bestaan. Dan is een externe partner en seksualiteit overbodig geworden. Er kan een staat van brahmacharya ontstaan en seks is geen issue meer. Tantra noemt deze vorm van in verbinding zijn met het geheel ‘MahaMudra’. Er is er een gevoel van helemaal één zijn met het gehele Bestaan ontstaan, een diepe intimiteit met het gehele universum, totaal in tune en harmonie. Dit is dan Tantra met het allerhoogste inzicht. Probeer vooral niet over al deze zaken na te denken maar laat het een pure ervaring zijn. Zie hiervoor verder de prachtige boeken over Tilopa en Naropa. Lezingen van Osho staan in het boek ‘Tantra - het allerhoogste inzicht’. 
  
Voorwaarden om te groeien 
Intimiteit kan alleen ontstaan als je helemaal oké bent met jezelf. Er zijn geen belemmerende interne obstakels, geen psychologische hindernissen meer. Er is geen interne chaos meer, je bent verlost van allerlei vroeger opgedane emotionele beschadigingen. Tantra kan je bewust maken van je innerlijke kern met alle eventuele roerselen. Meditatie speelt daarbij een grote rol. Seks is geen issue meer, alles wordt heel rustig binnen in je. Er hoeft niets meer bereikt te worden, er is geen doel en we hoeven nergens meer naartoe. Er is echte vrijheid en vreugde ontstaan . . . 

Namastee, ik groet het Goddelijke in je . . . 

Ga in heel diepe meditatie . . .   met heel veel nederigheid . . .    Namasté . . .

TantraTempel - Copyright © 2013 swami Nirav Beej 

Namaste tantrische intimiteit

Tantra workshops, retreats en trainingen 

Als je geïnteresseerd bent in een vreugdevol leven met meer kleur en
waarbij je je meer vrij voelt dan kan Tantra een uitkomst zijn. 

Tantra is bewust vanuit je hart in liefdevolle verbinding zijn
waardoor alles samensmelt tot één geheel.

Klik hier voor vorige Artikelen  

Klussers gevraagd 
We hebben al met een enthousiaste groep Tantra vrienden ontzettend veel werk verzet, hartelijk dank daarvoor. Toch kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de Tantra Klusdagen op woensdag t/m vrijdag in de weken dat er geen tweedaagse workshop plaats vind. Geboden wordt diverse meditaties, maaltijden en dranken. Het is de bedoeling dat ca. 5 uur per dag (meditatief) gewerkt wordt zonder verdere vergoedingen. De TantraTempel vraagt veel onderhoud en er moeten meditatieve plekken in het bos en diverse looppaden gecreëerd worden. Als je zin hebt om mee te doen neem dan vrijblijvend contact met Nirav op. 

Tantra Verdiepings Workshops 
Middels Tantra workshops en trainingen zoals Tantra Verdiepings Weekenden kunnen stellen en singles in een veilige setting leren meer zelf-liefde, vertrouwen, compassie en liefde naar de ander, je geliefde, te ontdekken en te ervaren. Tevens leer je op een mooie liefdevolle manier je grenzen aan te geven. Hierdoor verkrijg je een diepere intieme connectie met een partner waardoor beiden gelukkiger kunnen worden.

 

  
Onthoud altijd:
Bij Tantra gaat het om de ervaring, om de manier van Zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar tapes luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te zijn.

Contact 
Als je op de één of andere manier in Tantra geïnteresseerd bent geraakt en je Tantra verder zou willen onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen we je dan verder op weg helpen.

Klik hier voor vorige Artikelen  


Overzicht aanbod van de TantraTempel

 • Tantra Introductie dag  

  Spotlicht: Introductie dag

  Geheel onverwachts ben ik eind november naar het vrouwenweekend geweest bij de Tantratempel. Het werd een heel mooi, Lees meer

 • Tantra Mini Training  

  Spotlicht: Mini Training

  Zij schreven dan een (soms steenkolen) Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Lees meer

 • Tantra Jaar Training  

Aanmelden - Boeken Trainingen

Voor meer Info, Aanvraag of Boeking: Stuur een e-mailtje 
Met je voornaam, mobiel nummer, onderwerp, eventuele data met tijdstip en opmerking
Je mag natuurlijk ook even bellen naar Nirav voor persoonlijk contact  06-15521760

Om de donaties zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers.
Stuur maar even een e-mailtje of geef een belletje. Je bent van harte welkom!