It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

Tantra en Vertrouwen - Tantrische Levenshouding - Overgave

Klik hier voor vorige Artikelen  

Dynamisch leven 
Er zijn in m'n leven heel veel dingen gebeurd. Fabrieken en handelsondernemingen zijn ontstaan en ook weer verlorengegaan. Liefdesrelaties kwamen en gingen weer voorbij. Door twee branden zijn elke keer bijna alle bezittingen verloren gegaan en daarna kwam het noodzakelijke weer terug. Door situaties in diepe dalen terechtgekomen en er weer uitgekrabbeld. Maar wat was nu steeds de reden dat er weer bovenop gekomen werd? 
  
Reflectie 
Nu terugkijkende of er een logica in te ontdekken is, kan die niet gevonden worden. Behalve dan dat nu ruim dertig jaar lang een bewust Tantrische levenshouding ontstaan is. Waarschijnlijk was die tientallen jaren eerder ook al aanwezig, maar dan onbewust. Er is steeds meer het besef gekomen dat niemand inzicht in de Totaliteit heeft. Daarvan wordt altijd maar een minuscuul klein deeltje ervaren. Er kan maar door een piepklein luikje naar de Totaliteit gekeken worden. Daarom weten we nooit waarom iets, soms schijnbaar negatiefs, plaats moet vinden. Tientallen jaren later kan er soms inzicht ontstaan waarom de dingen zo gelopen zijn. 
  

Tantra geit die alle vertrouwen heeft Vertrouwen in het Bestaan 
Er was steeds een ondefiniëerbaar, enorm sterk vertrouwen in het Bestaan. Bij elke spannende gebeurtenis was er een krachtige stem binnenin die zei 'Rustig maar, heb geduld, het komt goed!'. Vaak was er een gevoel van twijfel en was er nervositeit dat het niet goed zou komen. Soms ook nadat die stem gehoord was. Maar inderdaad, op onverklaarbare wijze kwam het steeds weer wél goed. Als er dan teruggekeken werd hoe het zo ontstaan is, was er grote verbazing over hoe het Bestaan dit nu weer in elkaar had gestoken. De manier waarop kon je echt niet vooraf verzinnen, vaak leek het wel Magic. Puzzelstukjes vielen plotseling vanzelf op hun plek. 


Denken en Vertrouwen 
Vertrouwen ontstaat als het denken wijkt. Als er over zaken nagedacht moet worden, als er geanalyseerd moet worden en gecalculeerd, geeft dat aan dat er geen vertrouwen is. Men is dan niet in liefdevolle verbinding met het Bestaan, met het Goddelijke of de Bron. Dat liefdevol in verbinding zijn voltrekt zich via het hart, niet via het hoofd, niet via het denken. Vaak word je door de opvoeding, scholing en de politiek ingeprogrammeerde ideeën en concepten aan het denken gezet. Het geweten gaat aan je knagen en er komt een gevoel van schuld. Dat betekent dat je niet meer in contact bent met je innerlijke kern. Dan is er geen vertrouwen meer en het denken heeft de controle overgenomen. 
  
Spontaan handelen 
Tantra leert je om vertrouwen te hebben in het Bestaan. Het is binnen de Tantra niet zo handig om tegen de energie in te werken. Het is veel mooier om met de energie mee te gaan, welke richting die ook heen gaat. Vecht er niet tegen, maar laat het gaan, wees vloeibaar, laat los. Go with the flow, met veel bewust zijn, bewustzijn en alertheid. Daarbij zijn meditatie, overgave, acceptatie en vertrouwen de belangrijkste fundamenten. Laat een natuurlijke spontaniteit je meester zijn, vanuit het hart. Dan is iedere richting de juiste, op een natuurlijke manier. Het nadeel van een bedacht doel is dat je de spontaniteit verliest. Het leven hoeft geen afzien te zijn met het behalen van door het denken bedachte schijnbare doelen. Kom in contact met het diepere weten, vanuit het hart, dan kan er een volmondig vertrouwen zijn. Dan kun je werkelijk gelukkig zijn, dan kan de levensenergie meer gaan stromen en krijgt het leven weer meer kleur. 
  
Durf het Leven te leven 
Met al die door het denken bedachte schijnnormen en waarden, concepten en ideeën zetten we ons helemaal vast. We verkeren dan als het ware in een gevangenis die wij onszelf hebben aan laten praten. Daardoor kan de vreugdevolle levensenergie niet meer vrijelijk stromen. Dan wordt het leven grauw en saai. Tantra laat je inzien dat het mooi is om helemaal in contact met je innerlijke kern te zijn en vanuit die waarheid het Leven te leven. Dan kun je helemaal een JA tegen het Leven zeggen. Tantra gelooft in je meest diepe natuurlijke staat, vertrouw daar maar op . . . 

Namastee, ik groet het Goddelijke in je . . . 

Ga in heel diepe meditatie . . .   met heel veel nederigheid . . .    Namasté . . .

TantraTempel - Copyright © 2013 swami Nirav Beej 

Namaste naar vertrouwen in het Bestaan

Tantra workshops, retreats en trainingen 

Als je geïnteresseerd bent in een vreugdevol leven met meer kleur en
waarbij je je meer vrij voelt dan kan Tantra een uitkomst zijn. 

Tantra is bewust vanuit je hart in liefdevolle verbinding zijn
waardoor alles samensmelt tot één geheel.

Klik hier voor vorige Artikelen  


Klussers gevraagd 
We hebben al met een enthousiaste groep Tantra vrienden ontzettend veel werk verzet, hartelijk dank daarvoor. Toch kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de Tantra Klusdagen op woensdag t/m vrijdag in de weken dat er geen tweedaagse workshop plaats vind. Geboden wordt diverse meditaties, maaltijden en dranken. Het is de bedoeling dat ca. 5 uur per dag (meditatief) gewerkt wordt zonder verdere vergoedingen. De TantraTempel vraagt veel onderhoud en er moeten meditatieve plekken in het bos en diverse looppaden gecreëerd worden. Als je zin hebt om mee te doen neem dan vrijblijvend contact met Nirav op. 

Tantra Verdiepings Workshops 
Middels Tantra workshops en trainingen zoals Tantra Verdiepings Weekenden kunnen stellen en singles in een veilige setting leren meer zelf-liefde, vertrouwen, compassie en liefde naar de ander, je geliefde, te ontdekken en te ervaren. Tevens leer je op een mooie liefdevolle manier je grenzen aan te geven. Hierdoor verkrijg je een diepere intieme connectie met een partner waardoor beiden gelukkiger kunnen worden.

 

  
Onthoud altijd:
Bij Tantra gaat het om de ervaring, om de manier van Zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar tapes luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te zijn.

Contact 
Als je op de één of andere manier in Tantra geïnteresseerd bent geraakt en je Tantra verder zou willen onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen we je dan verder op weg helpen.

Klik hier voor vorige Artikelen  


Overzicht aanbod van de TantraTempel

 • Tantra Introductie dag  

  Spotlicht: Introductie dag

  Geheel onverwachts ben ik eind november naar het vrouwenweekend geweest bij de Tantratempel. Het werd een heel mooi, Lees meer

 • Tantra Mini Training  

  Spotlicht: Mini Training

  Zij schreven dan een (soms steenkolen) Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Lees meer

 • Tantra Jaar Training  

Aanmelden - Boeken Trainingen

Voor meer Info, Aanvraag of Boeking: Stuur een e-mailtje 
Met je voornaam, mobiel nummer, onderwerp, eventuele data met tijdstip en opmerking
Je mag natuurlijk ook even bellen naar Nirav voor persoonlijk contact  06-15521760

Om de donaties zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers.
Stuur maar even een e-mailtje of geef een belletje. Je bent van harte welkom!