It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

Achtergrond Tantra - Westen - Klassiek - Authentiek - Oorspronkelijk

Klik hier voor vorige Artikelen  

Om een duidelijk beeld te vormen over de kwaliteit van Tantrisch handelen (zijn) is het belangrijk dat eerst een consensus verkregen wordt over wat men met Tantra bedoeld. Door de achtergronden van Tantra een beetje te kennen, kunnen we Tantra beter begrijpen en beoordelen. We moeten wel weten waar we het over hebben! 
  
Tantra in het Westen 
Allereerst moeten we beseffen dat (klassieke) Tantra tegengesteld is aan de westerse cultuur. Het Westen adoreert materialisme (rijkdom), vercommercialisering, macht en is rationeel denkend (hangt een wetenschappelijke visie vanuit het denken aan). Verder moet het allemaal niet te lang duren, het moet snel, efficiënt, effectief en doeltreffend zijn. Bijvoorbeeld: Over het algemeen voelt een Westerling niets bij een Tantra statement als "verlichting" of "spiritueel vrij zijn". 
  
In het westen is men over het algemeen nog steeds niet vrij in het denken over seks. Er hangt nog altijd een zweem van taboe omheen, ondanks de vermeende seksuele revolutie. Dit betekent dat het uiterst moeilijk is voor een Westerling om Tantra echt te begrijpen en te doorvoelen. Een Westerling denkt over Tantra, terwijl een tantrist Tantra in allerlei aspecten voelt en beleeft. Daarbij zijn we in een collectieve Christelijke omgeving opgegroeid wat het nog moeilijker maakt om Tantra te beleven. 
Er is eigenlijk een 180 graden draai in het denken, voelen en beleven noodzakelijk om Tantra te ervaren en tantrisch te zijn en te handelen. 
  
Tantra in het Oosten (India, Tibet, Nepal, China) 
Tantra betreft een enorm breed veld van inzichten waar alles onder valt, van het bewust voedsel verbouwen, bereiden en tot je nemen tot het verklaren van het gehele universum. Het tantrisme is een esoterische richting die alleen door ingewijden (geïnitieerden) doorvoeld kan worden. Daarbij is Tantra niet zo gehecht aan de gebruikelijke normen en waarden. 
Tantra probeert je zo direct mogelijk in contact te laten komen met de echte, zuivere waarheid, zonder enige interpretatie van de mind, van het denken. Direct in contact zijn met het Bestaan, met het Goddelijke. Tantra geeft richtingen (gereedschappen - meditaties) aan om een vrij mens te worden, vrij van vertroebelende denkconstructies, opdat verlichting mag ontstaan. 
Een oorspronkelijk tantrische Oosterling is continu in een spirituele omgeving aanwezig geweest, al vanaf conceptie en misschien zelfs al lang daarvoor. Ze zien overal universele Liefde, het Goddelijke, in. Een Oosterling is niet zo gefocust op de erotische en seksuele aspecten. Helaas raken bijvoorbeeld de huidige Indiërs steeds meer verwesterd, begonnen bij de Engelse overheersing een paar honderd jaar geleden. Bij Tantra heeft seks geen focus, uiteraard mag het er wel zijn als integraal aspect van het leven. 
  
Tantra en Advaita (vedanta) 
Tantra brengt je visie op de materiële wereld naar een eenheidservaring ( a-dvaita = non dualiteit). Binnen het tantrisme gaat men ervan uit dat dualiteit een projectie is van tegenstellingen. Tantra laat je inzien dat iedere gedachte met de daaruit voortvloeiende woorden(stroom) slechts verzinsels, ideeën, definities, constructies of concepten zijn. In werkelijkheid bestaan ze daarom ook niet echt. 
In het Westen hebben we geleerd om heel precies naar een relatieve waarheid (Maya) te kijken. En wat nog veel ernstiger is om de relatieve waarheid als absolute waarheid te zien. Ze geven je geen directe toegang tot de absolute werkelijkheid of waarheid. 
In feite sluit Tantra niets uit door heel bewust te zijn van de werkelijke waarheid achter de tegenstellingen, achter de relatieve waarheid. Tantra omarmt alles als een onlosmakelijk, verbindend geheel. Het Goddelijke, universeel Bewustzijn, is overal in aanwezig, zowel in het zichtbare als het onzichtbare. 
  
Tantra als Geheime Leer 
Vele eeuwen lang is Tantra een geheime, mondeling overgedragen leer geweest. Gezien de huidige stand van zaken betreffende de westerse Tantra inzichten is dat nog steeds zo. Een tantrische weg bewandelen is een heel lange tocht van vele jaren bewust zijn, meditatie dus. Je kunt Tantra niet doorgronden en ervaren door boeken over tantrisme te lezen. Tantra is een beleving. Tantra laat je met alle intensiteit stap voor stap steeds meer bewust worden van een hogere verborgen absolute waarheid. Meditatie speelt hier dan ook een immens grote rol. Tantra laat je bewust zijn van het bestaan van een hogere essentie die door meditatie, bewust-zijn, is te realiseren. 
  
Tantra is uiteindelijk een levensvisie, een levenshouding, een levenskunst. Om dit door en door te ervaren kost minstens tien jaar in een staat van zo diep mogelijk bewust zijn, meditatie. Af en toe kan het tientallen jaren van je leven duren en soms zelfs (vaak) vele levens. 
  
Tantrische literatuur 
Tantra werd oorspronkelijk van mond tot mond door meesters aan uitverkoren leerlingen overgedragen. De ondervragende missionarissen, monniken en wetenschappers van het eerste uur die de eerste Tantra teksten noteerden, interpreteerden de Tantra meesters vanuit hun eigen achtergrond. Daarbij lieten de meesters zeker niet het achterste van hun tong zien. Ze vertelden niet alles of vervormden het (opzettelijk) zo dat men het mogelijk (niet) zou kunnen begrijpen (twilight language). Dit geldt voor alle oorspronkelijke, esoterische Tantrische Sanskriet teksten! Daarbij dient men goed te beseffen dat vertalingen vanuit het Sanskriet, Chinees of andere exotische talen ook weer altijd interpretaties zijn. 
Soms zijn de oorspronkelijke Sanskriet teksten verloren gegaan, vond men uiteindelijk wel Chinese vertalingen, welke dan weer terug werden vertaald naar het Sanskriet. Dit betekent ook dat tussen de diverse landen veel beïnvloeding heeft plaats gevonden. 
Later vertaalden westerse wetenschappers deze (oorspronkelijke) teksten naar het Engels of Frans, uiteraard weer vanuit hun eigen achtergrond, wat zij ervan konden begrijpen en invoelen. Een opeenstapeling dus van heel veel verschillende interpretaties . . .  Maar . . . heeft men nu de kern, het wezen van Tantra begrepen en kunnen verwoorden?? 
  
Tantra resumé (overziende) 
Tantra laat je steeds bewuster worden wat achter elk ding, situatie of beweging zit, laat je steeds bewuster worden van een groter verbindend geheel. Het houdt je in verbinding met het Bestaan, met het Goddelijke. Tantra is met geen enkele geloofsovertuiging strijdig. Tantra kent geen dogma's. 
  
Daarbij is het goed te beseffen dat Tantra nog steeds een geheime leer is, uitsluitend te doorgronden door meditaties, instructies en initiaties van een Tantrameester. Wees vooral heel voorzichtig met vermeende tantrische boekenwijsheid. 
  
Alles bij elkaar genomen is een halfslachtige Tantra nog altijd beter dan helemaal geen Tantra. Dan wordt er in ieder geval toch nog een zaadje geplant. Belangrijk is dat men dan niet bij het zaadje blijft, maar dat het mag ontkiemen en verder (spiritueel) mag uitgroeien. Dus koester het volledig bewust met heel veel zorg en aandacht.

Ga in heel diepe meditatie . . . met heel veel nederigheid . . .   Namasté 

TantraTempel - Copyright © 2013 swami Nirav Beej 

Namaste naar de TantraTempel

Klik hier voor vorige Artikelen  


Tantra workshops, retreats en trainingen 


Als je geïnteresseerd bent in een vreugdevol leven met meer kleur en
waarbij je je meer vrij voelt dan kan Tantra een uitkomst zijn. 

Tantra is bewust vanuit je hart in liefdevolle verbinding zijn
waardoor alles samensmelt tot één geheel.


Klussers gevraagd 
We hebben al met een enthousiaste groep Tantra vrienden ontzettend veel werk verzet, hartelijk dank daarvoor. Toch kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de Tantra Klusdagen op woensdag t/m vrijdag in de weken dat er geen tweedaagse workshop plaats vind. Geboden wordt diverse meditaties, maaltijden en dranken. Het is de bedoeling dat ca. 5 uur per dag (meditatief) gewerkt wordt zonder verdere vergoedingen. De TantraTempel vraagt veel onderhoud en er moeten meditatieve plekken in het bos en diverse looppaden gecreëerd worden. Als je zin hebt om mee te doen neem dan vrijblijvend contact met Nirav op. 

Tantra Verdiepings Workshops 
Middels Tantra workshops en trainingen zoals Tantra Verdiepings Weekenden kunnen stellen en singles in een veilige setting leren meer zelf-liefde, vertrouwen, compassie en liefde naar de ander, je geliefde, te ontdekken en te ervaren. Tevens leer je op een mooie liefdevolle manier je grenzen aan te geven. Hierdoor verkrijg je een diepere intieme connectie met een partner waardoor beiden gelukkiger kunnen worden.  

  
Onthoud altijd:
Bij Tantra gaat het om de ervaring, om de manier van Zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar tapes luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te zijn.

Contact 
Als je op de één of andere manier in Tantra geïnteresseerd bent geraakt en je Tantra verder zou willen onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen we je dan verder op weg helpen.

Klik hier voor vorige Artikelen  


Overzicht aanbod van de TantraTempel

 • Tantra Introductie dag  

  Spotlicht: Introductie dag

  Geheel onverwachts ben ik eind november naar het vrouwenweekend geweest bij de Tantratempel. Het werd een heel mooi, Lees meer

 • Tantra Mini Training  

  Spotlicht: Mini Training

  Zij schreven dan een (soms steenkolen) Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Lees meer

 • Tantra Jaar Training  

Aanmelden - Boeken Trainingen

Voor meer Info, Aanvraag of Boeking: Stuur een e-mailtje 
Met je voornaam, mobiel nummer, onderwerp, eventuele data met tijdstip en opmerking
Je mag natuurlijk ook even bellen naar Nirav voor persoonlijk contact  06-15521760

Om de donaties zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers.
Stuur maar even een e-mailtje of geef een belletje. Je bent van harte welkom!