It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

Tantra: Waar gaat het om - Deel 2 - Verdiepend Bewustzijn

Klik hier voor vorige Artikelen  

Tantra? 
Heb al in het vorige artikel aangegeven dat het overdragen van wat Tantra nu eigenlijk inhoud een hele klus is. Tantra kent vele manieren om je bewust te maken. Er is heel veel moed voor nodig om in het diepe bewustzijn te duiken. Maar eenmaal op weg kun je niet meer terug. Dan ga je stap voor stap beseffen hoe merkwaardig je vroeger in het leven hebt gestaan. Wat vroeger van levensbelang was wordt plotseling totaal onbelangrijk. Je gaat je langzaam aan bewust worden van de echte waarden van het leven, van het 'zijn'. Ik blijf het steeds maar weer als een mantra herhalen: Bewust-zijn, meditatie, is de super medicijn. 

TantraTempel Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie


Nog enkele Tantra statements 
 1. Tantra laat je heel bewust zijn. Doordat Tantra je laat bewust worden van wie je werkelijk bent, krijg je een heel diep inzicht en een universeel overzicht. Hoe meer je bewust bent van je “Zijn” , hoe meer je boven alles uitstijgt. Wanneer je in het "hebben" blijft hangen beheerst diepe armoede je leven. Ga in diepe meditatie! 
    
 2. De Tantraboodschap is: Laat je leven niet beheersen door allerlei beperkingen en verdringingen. Daardoor kun je niet echt tot leven komen. Heb er alles voor over om het leven in zijn totaliteit te leven. Leef het leven zoals het Bestaan, het Goddelijke, het heeft bedoeld. Wees creatief, wees vreugdevol, leef volgens je natuur, wees spontaan! En vertrouw daarbij op jezelf, vertrouw je instinct, luister naar je lichaam, luister naar je hart. Het bestaan wijst dan vanzelf de juiste weg. Wanneer je volgens deze Tantra inzichten tot leven komt ben je in verbinding met het Goddelijke. Dan kun je een vreugdevol leven leven waarbij je blijft stromen. 
    
 3. Tantra laat je inzien dat het noodzakelijk is om heel bewust van jezelf te houden. Als je echt van jezelf gaat houden kun je jezelf en anderen nooit kwaad doen. Heel bewust je leven zo totaal mogelijk te leven houdt niet in: onverantwoordelijk zijn. Tantra zegt: als je van jezelf houd en jezelf heel bewust tot uitdrukking brengt, doet dat niemand kwaad. Hou van jezelf! 
    
 4. Tantra nodigt je uit om een gelukkige samenleving, een gelukkige wereld, te creëren. Tantra wil graag dat iedereen vol vreugde is. Tantra gaat ervan uit dat echt geluk alleen in een gelukkige wereld kan ontstaan. 
    
 5. Weet dat het Goddelijke je accepteert zoals je bent, daar laat Tantra je bewust van zijn. Daar komt de hele boodschap van Tantra op neer. Je wordt geaccepteerd zoals je bent! 
    
 6. Tantra laat je bewust worden van vervormde interpretaties. Veel mensen zijn vaak bezeten van erotiek en seks. Uit die obsessie verrees Tantra als een rebellie. Laat seks door inzicht, meditatie, transcenderen naar hogere, meer verfijnde energieën. 
    
 7. Tantra gelooft in inzicht door meditatie. Als je iets door en door begrijpt heeft het geen vat meer op je. Je houd er echt een kater aan over als je iets niet goed doorgrond hebt. Mediteer er over! 
    
 8. De prachtige Tantrische levenshouding is tijdloos, al is ze al duizenden jaren oud. De meeste mensen zijn bang om Tantra in hun leven te laten integreren. De samenleving vindt Tantra een zondig gebeuren. Tantra laat je inzien dat het pas echt zondig is als je met iemand samenleeft waar je niet van houdt, waarmee je niet in vreugde kunt zijn. Naar bed gaan met een vrouw van wie je niet houdt, is verkrachting. Naar bed gaan met een man van wie je niet houdt, is prostitutie. Tantra belooft je inzicht en bevrijding. 
    
 9. Totdat je dood bent is geen enkele wens je laatste wens. Elk verlangen zorgt weer voor een nieuw verlangen. Verlangen is een doorlopend proces. Tantra laat je inzien dat het goed is om te begrijpen wat verlangen is. Elk verlangen creëert weer vele nieuwe verlangens. Zie het zoals uit een klein zaadje een grote boom groeit met honderden takken en duizenden bladeren, allemaal verlangens. Er zijn slechts twee manieren om het denken rustig te laten zijn: dat is bij de dood of bij verlichting, volledig bewust zijn. 
    
 10. Tantra laat je inzien dat de toekomst een open veld is. De toekomst heeft nog niet plaats gevonden, is in wezen vaag, het is nog geen feit geworden. Tantra leert je dat niets zeker is wat de toekomst betreft. Dingen kunnen ontstaan als een waarschijnlijkheid. Dat betekent dat je niets over de toekomst kunt zeggen, laat het in vertrouwen open. 
    
 11. Tantra laat je ook inzien dat het verleden afgelopen is, dat het voorbij is. Het verleden kun je niet meer veranderen, het is een feit geworden, het is klaar. Je kunt het niet meer overdoen. Ook kun je het niet meer anders maken, niet mooier of slechter. Tantra laat je heel bewust in het ´hier en nu´ zijn. Dan zijn er geen problemen. Wees NU hier! 
Dit zijn weer een aantal statements over Tantra. Als je echt in Tantra geïnteresseerd bent geef jezelf dan voldoende tijd om je hier in te verdiepen en over te mediteren. Dit is het laatste deel over "Tantra: Waar gaat het om" . 

  
Tantra workshops en training 

Als je geïnteresseerd bent in een vreugdevol leven waarbij je je meer vrij voelt dan kan Tantra een uitkomst zijn . . .

(c) 2013 Swami Nirav Beej

Klik hier voor vorige Artikelen  

Zie voor meer info de site TantraTempel.nl  
Wil je echt verder verdiepen dan is de Tantra Jaar Training  een aanrader.

Tantra is bewust vanuit je hart in liefdevolle verbinding zijn
waardoor alles samensmelt tot één geheel. 


Klussers gevraagd 
We hebben al met een enthousiaste groep Tantra vrienden ontzettend veel werk verzet, hartelijk dank daarvoor. Toch kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de Tantra Klusdagen op woensdag t/m vrijdag in de weken dat er geen tweedaagse workshop plaats vind. Geboden wordt diverse meditaties, maaltijden en dranken. Het is de bedoeling dat ca. 5 uur per dag (meditatief) gewerkt wordt zonder verdere vergoedingen. De TantraTempel vraagt veel onderhoud en er moeten meditatieve plekken in het bos en diverse looppaden gecreëerd worden. Als je zin hebt om mee te doen neem dan vrijblijvend contact met Nirav op. 

Tantra Verdiepings Workshops 
Middels Tantra workshops en trainingen zoals Tantra Verdiepings Weekenden kunnen stellen en singles in een veilige setting leren meer zelf-liefde, vertrouwen, compassie en liefde naar de ander, je geliefde, te ontdekken en te ervaren. Tevens leer je op een mooie liefdevolle manier je grenzen aan te geven. Hierdoor verkrijg je een diepere intieme connectie met een partner waardoor beiden gelukkiger kunnen worden.  

  
Onthoud altijd:
Bij Tantra gaat het om de ervaring, om de manier van Zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar tapes luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te zijn.

Contact 
Als je op de één of andere manier in Tantra geïnteresseerd bent geraakt en je Tantra verder zou willen onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen we je dan verder op weg helpen.

Klik hier voor vorige Artikelen  


Overzicht aanbod van de TantraTempel

 • Tantra Introductie dag  

  Spotlicht: Introductie dag

  Geheel onverwachts ben ik eind november naar het vrouwenweekend geweest bij de Tantratempel. Het werd een heel mooi, Lees meer

 • Tantra Mini Training  

  Spotlicht: Mini Training

  Zij schreven dan een (soms steenkolen) Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Lees meer

 • Tantra Jaar Training  

Aanmelden - Boeken Trainingen

Voor meer Info, Aanvraag of Boeking: Stuur een e-mailtje 
Met je voornaam, mobiel nummer, onderwerp, eventuele data met tijdstip en opmerking
Je mag natuurlijk ook even bellen naar Nirav voor persoonlijk contact  06-15521760

Om de donaties zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers.
Stuur maar even een e-mailtje of geef een belletje. Je bent van harte welkom!