It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

Tantra: Planning en Programma - Planningloze Programma's

Authentiek Aktie in het Moment laten ontstaan - Hier blijven

Klik hier voor vorige Artikelen  

Programma 
Vaak vragen deelnemers van een Tantra workshop om een programma. Regelmatig zeg ik dan dat er geen programma is. De meesten zijn dan sprakeloos of trekken een gezicht van verbazing. Geen programma? Maar we komen toch een workshop doen? Dan zeg ik dat de dag zich zal ontvouwen zoals het komt, zoals het moet zijn. Achteraf, soms na enkele weken of maanden, komt men tot het besef dat het prachtig was. Soms krijg ik te horen dat het de manier van hun leven behoorlijk heeft veranderd, veel simpeler is geworden en dat de dingen met veel meer gemak tot stand komen.

  
Handelen als een Robot 

Hoe meer je bewust bent hoe meer je gaat ontdekken dat je vaak als een robot handelt. Van elke dag van de week ligt de indeling helemaal vast. Ook als we bijvoorbeeld boodschappen doen gaat het als een machine. Zelf bij het vrijen gaat dit als een automaat. Dit is een product van het denken waar eigenlijk te veel aandacht aan gegeven wordt. Het zuigt de meeste levensenergie op waardoor je niet echt tot bloei kunt komen. Deze manier van handelen zorgt ervoor dat we niet echt tot leven kunnen komen. Mens, durf het leven met vreugde te leven, in al zijn aspecten! Geef het leven weer meer kleur . . . 

Authentiek zijn 
Als je het leven wilt leven moet je authentiek zijn. Laat af en toe eens alle planning en programma’s los en laat gebeuren wat zich aandient. In het moment, zonder erbij na te denken. Je gaat merken dat er een enorme last van je afvalt. Je merkt dan dat er een immense vreugde over je komt. Het leven wordt dan zo eenvoudig om af en toe eens te leven zonder planning, zonder programma. Het is een verademing om af en toe eens te leven van moment tot moment en te laten gebeuren wat wil gebeuren. Er komt een enorm gevoel van vrijheid over je. Dat is de weg van Tantra.


TantraTempel Yurt tijdelijke fantastische groepsruimte zelf in winter
Hoe te weten wat te laten gebeuren 

Hoe weten we nu wat er moet gaan gebeuren? Belangrijk daarbij is meditatie. Contact hebben met de stilte in jezelf. Contact hebben met je innerlijke Boeddha, met het Goddelijke in jezelf. Dan komen de ingevingen vanzelf, zonder iets te doen. Meestal moeten we iets doen, dat is de sturing vanuit het denken. Maar laat het denken niet de leider zijn. Gebruik het denken als een hulpje die nuttige zaken voor je kan doen en kan uitwerken.
Hoe om te gaan met verlangen? 

Er is een verlangen. Verlangen is een heel aparte emotie. Hoe ga je met verlangen om? Dan komt Tantra om de hoek kijken. Tantra geeft aan te accepteren en je over te geven aan het moment. Je gaat merken dat hoe meer je accepteert, je minder gaat verlangen. Want als je werkelijk accepteert wat er nu op dit ogenblik aan de hand is, waar kan het verlangen dan zijn? Dan gaat je aandacht nergens anders heen. Je leeft dan van moment tot moment in het ‘hier en nu’. Je hoeft dan nergens naar toe en er valt dan ook niets te bereiken. Je hoeft er ook niet voor te vechten, alleen maar jezelf te zijn, meer niet. Verlangens nemen je altijd mee op lange reizen in tijd en ruimte, ze brengen je nooit thuis, ze voeren je altijd ergens anders heen. Laat ze los! 

(c) 2013 Swami Nirav Beej

Klik hier voor vorige Artikelen  

Tantra workshops en training 
Als je geïnteresseerd bent in een vreugdevol leven waarbij je je meer vrij voelt dan kan Tantra een uitkomst zijn. 
Zie voor meer info de site TantraTempel.nl  
Wil je echt verder verdiepen dan is de Tantra Jaar Training  een aanrader.


Tantra is bewust vanuit je hart in liefdevolle verbinding zijn
waardoor alles samensmelt tot één geheel. 


Klussers gevraagd 
We hebben al met een enthousiaste groep Tantra vrienden ontzettend veel werk verzet, hartelijk dank daarvoor. Toch kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de Tantra Klusdagen op woensdag t/m vrijdag in de weken dat er geen tweedaagse workshop plaats vind. Geboden wordt diverse meditaties, maaltijden en dranken. Het is de bedoeling dat ca. 5 uur per dag (meditatief) gewerkt wordt zonder verdere vergoedingen. De TantraTempel vraagt veel onderhoud en er moeten meditatieve plekken in het bos en diverse looppaden gecreëerd worden. Als je zin hebt om mee te doen neem dan vrijblijvend contact met Nirav op. 

Tantra Verdiepings Workshops 
Middels Tantra workshops en trainingen zoals Tantra Verdiepings Weekenden kunnen stellen en singles in een veilige setting leren meer zelf-liefde, vertrouwen, compassie en liefde naar de ander, je geliefde, te ontdekken en te ervaren. Tevens leer je op een mooie liefdevolle manier je grenzen aan te geven. Hierdoor verkrijg je een diepere intieme connectie met een partner waardoor beiden gelukkiger kunnen worden.  

  
Onthoud altijd:
Bij Tantra gaat het om de ervaring, om de manier van Zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar tapes luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te zijn.

Contact 
Als je op de één of andere manier in Tantra geïnteresseerd bent geraakt en je Tantra verder zou willen onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen we je dan verder op weg helpen.

Klik hier voor vorige Artikelen  


Overzicht aanbod van de TantraTempel

 • Tantra Introductie dag  

  Spotlicht: Introductie dag

  Geheel onverwachts ben ik eind november naar het vrouwenweekend geweest bij de Tantratempel. Het werd een heel mooi, Lees meer

 • Tantra Mini Training  

  Spotlicht: Mini Training

  Zij schreven dan een (soms steenkolen) Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Lees meer

 • Tantra Jaar Training  

Aanmelden - Boeken Trainingen

Voor meer Info, Aanvraag of Boeking: Stuur een e-mailtje 
Met je voornaam, mobiel nummer, onderwerp, eventuele data met tijdstip en opmerking
Je mag natuurlijk ook even bellen naar Nirav voor persoonlijk contact  06-15521760

Om de donaties zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers.
Stuur maar even een e-mailtje of geef een belletje. Je bent van harte welkom!