It seems this browser's JavaScript is down! Please enable it or upgrade to new browser.

Tantra: Leven vanuit het Hart en Hoofd - Beslissen - Overgave

Klik hier voor vorige Artikelen  

Moet het Denken stoppen? 
Soms lijkt het wel alsof gesuggereerd wordt om het denken totaal te laten stoppen. Daar heerst veel verwarring over en berust op een misverstand. Waar het om gaat is dat men bewust wordt van het denken. Dat men bewust wordt van wat het denken doet, van alle escapades van het denken. Hetzelfde geldt voor het hart, het gevoel. Even een paar zienswijzen over het leven gezien vanuit enkele invalshoeken. 

Groeipad – van Baby naar Volwassenheid 
Je komt als baby volledig in het hart ter wereld. Al spoedig komt er de opvoeding bij waarbij je geleerd wordt hoe je te gedragen. Na enkele jaren komen daar allerlei opleidingen overheen. Zo wordt de mens steeds meer in het hoofd gebracht waarbij het denken stap voor stap de overhand krijgt. Je leven wordt dan overwegend door het denken bepaald. Later kan er een onweerstaanbare behoefte komen om weer meer in het hart te komen om van daaruit te gaan leven. 
Een bekende slogan wordt dan: Volg je hart, gebruik je hoofd . . .  

Het Hoofd - Denken 
We hebben door onze opvoeding, opleidingen en trainingen geleerd om vanuit het hoofd te handelen. We hebben geleerd om alles te beredeneren en te calculeren om zeker van de zaak te zijn. We zijn zo geobsedeerd om alles zeker te stellen, om alles veilig te stellen en er controle over te hebben. Allerlei instanties zoals verzekeraars spelen daar geraffineerd op in. Het hoofd wil eerst analyseren, precies weten, daarna kun je er pas vertrouwen in hebben. 

Leven vanuit je Hoofd 
Maar door te leven vanuit het hoofd, het denken, krijgen we invloeden zoals: starheid, te serieus zijn, onderscheid, wetenschap, valsheid, manipuleren, controle, twijfel, reactie, ellende, (ver)oordelen, begrijpen, logica, intellect, vooroordelen, enz . . . 
We willen bijvoorbeeld in contact komen met waar het echt om gaat. Er moet een belangrijke beslissing genomen worden. Of we zijn op zoek naar de Waarheid. Dan zijn we geneigd om de situatie te beredeneren, te analyseren. Maar om in contact te komen met jezelf en waar het nu echt voor jou om gaat is heel moeilijk te beredeneren. De oplossing kun je vaak niet weten door te analyseren vanuit het hoofd. Want dan ga je erin geloven waarbij het vertrouwen nog steeds ver te zoeken is. 
Dit geldt ook als we gaan werken. Dan bedoelen we dat we wat gaan doen. Dat doen is dan een doen vanuit het hoofd, vanuit het denken. En dat levert vaak stress en ontevredenheid op. 

Het Hart - Sensitiviteit - Voelen 
We zijn er meestal bij onze opvoeding niet op gewezen te kunnen leven vanuit het hart. Eigenlijk is het in je hart zijn een metafoor. Wat bedoeld wordt is in feite: Zijn met een hoofd zonder al die malende gedachten. Dat je niet gedomineerd wordt door het denken. Dat er niet zoveel twijfels zijn. Want het hart kent geen oordelen, het hart beredeneert niet. Er is gewoon een zekere vorm van weten. 

Leven vanuit je Hart 
Leven vanuit het hart laat geen misverstanden achter. Er is geen twijfel, het geeft duidelijkheid, want het hart weet. Je voelt met je gehele hart dat het klopt, er is een volmondig JA. Je ervaart het vanuit je totale wezen. Leven vanuit je hart houdt in dat je ervaart zonder dat er iets gewild wordt, zonder dat er iets verlangd wordt. 
Leven vanuit je hart betekend: overgave, spontaan zijn, moed hebben, authentiek zijn, acceptatie, flexibel zijn, dansen, zingen, offeren, speels zijn, sensitiviteit, intelligentie, wijs zijn . . .   
Wanneer je werkt vanuit je hart is dat een doen zonder te doen. Dan ontstaat er actie. Daar wordt je ook niet zo moe van. Dan is er tevredenheid en voldoening. 

Leven vanuit je Hoofd en je Hart 
Als we in diepe meditatie zijn ervaren we dat het hoofd, het denken en het hart een geheel zijn. Zij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is in de Westerse maatschappij niet zo handig om uitsluitend vanuit het hoofd of uitsluitend vanuit het hart te zijn. Het lijkt beter om beiden in samenwerking te gebruiken. Maar dan op een manier dat het hoofd gebruikt wordt vanuit het hart. Dan wordt het hoofd gebruikt als een handig, soms uitermate kundig, stuk gereedschap. Dan is het hoofd niet de leidende factor, maar het hart. Het hart is dan de leider, de meester en het denken is de dienaar. 
Dan leef vanuit je hart waarbij gebruik gemaakt wordt van het hoofd. Je bent dan niet meer zo gefocust op zekerheden. Je gaat dan ervaren dat het leven een stuk rustiger wordt met meer vertrouwen. 

Zijn 
Maar eigenlijk zijn we er dan nog niet helemaal. Want als we tot de diepste kern willen doordringen dan gaat het ook niet om te zijn vanuit het hart en het denken. Dan gaat het erom direct door te dringen tot het wezen, direct te zien. Zonder enige interpretatie van het hoofd door te denken of door te voelen vanuit het hart. Dan komt meditatie, bewust-zijn om de hoek kijken. Er is dan reflectie van dit moment, in het hier-en-nu. Een directe totale ervaring vanuit je gehele Zijn. 

TantraTempel Ingredienten - noodzakelijk bij Tantra - Meditatie is de Essentie

Tantra: Leven vanuit puur Zijn 
We hebben allemaal wel eens de ervaring dat er zomaar iets heel moois ontstaat. Het heeft geen moeite gekost, er zat geen ‘doen’ achter. Op zulke momenten was de doener volledig afwezig. Als je dan iets creëert, eigenlijk tot stand laat komen, zit je gehele wezen erin, het straalt jouw aanwezigheid uit. Dan is er een staat van meditatief zijn waarbij de mediteerder volledig is opgelost. Meditatief zijn betekent eigenlijk ‘niets doen’, alleen bewust Zijn, voorbij het hoofd en ook voorbij het hart. Dan kan er gelukzaligheid en vrijheid zijn. Dan is er echte volwassenheid ontstaan. Tantrische meditaties kunnen daarbij een hulpmiddel zijn . . .

Tantra is bewust vanuit je hart in liefdevolle verbinding zijn
waardoor alles samensmelt tot één geheel. 

(c) 2012 Swami Nirav Beej

Klik hier voor vorige Artikelen  

Klussers gevraagd 
We hebben al met een enthousiaste groep Tantra vrienden ontzettend veel werk verzet, hartelijk dank daarvoor. Toch kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de Tantra Klusdagen op woensdag t/m vrijdag in de weken dat er geen tweedaagse workshop plaats vind. Geboden wordt diverse meditaties, maaltijden en dranken. Het is de bedoeling dat ca. 5 uur per dag (meditatief) gewerkt wordt zonder verdere vergoedingen. De TantraTempel vraagt veel onderhoud en er moeten meditatieve plekken in het bos en diverse looppaden gecreëerd worden. Als je zin hebt om mee te doen neem dan vrijblijvend contact met Nirav op. 

Tantra Verdiepings Workshops 
Middels Tantra workshops en trainingen zoals Tantra Verdiepings Weekenden kunnen stellen en singles in een veilige setting leren meer zelf-liefde, vertrouwen, compassie en liefde naar de ander, je geliefde, te ontdekken en te ervaren. Tevens leer je op een mooie liefdevolle manier je grenzen aan te geven. Hierdoor verkrijg je een diepere intieme connectie met een partner waardoor beiden gelukkiger kunnen worden.

 

  
Onthoud altijd:
Bij Tantra gaat het om de ervaring, om de manier van Zijn, van leven, je levenshouding. Je kunt dit niet uit een boekje leren of alleen naar tapes luisteren. Het is een kwestie van je aandacht op het leven, het universum te vestigen, bewust te zijn.

Contact 
Als je op de één of andere manier in Tantra geïnteresseerd bent geraakt en je Tantra verder zou willen onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen we je dan verder op weg helpen.

Klik hier voor vorige Artikelen  


Overzicht aanbod van de TantraTempel

 • Tantra Introductie dag  

  Spotlicht: Introductie dag

  Geheel onverwachts ben ik eind november naar het vrouwenweekend geweest bij de Tantratempel. Het werd een heel mooi, Lees meer

 • Tantra Mini Training  

  Spotlicht: Mini Training

  Zij schreven dan een (soms steenkolen) Engelse versie vanuit hùn spirituele achtergrond. Voor mij komen die vertalingen het dichtst bij de bron van Tantra. Die vertalingen zijn gelardeerd met heel veel fonetisch geschreven Sanskrietwoorden. Lees meer

 • Tantra Jaar Training  

Aanmelden - Boeken Trainingen

Voor meer Info, Aanvraag of Boeking: Stuur een e-mailtje 
Met je voornaam, mobiel nummer, onderwerp, eventuele data met tijdstip en opmerking
Je mag natuurlijk ook even bellen naar Nirav voor persoonlijk contact  06-15521760

Om de donaties zo laag mogelijk te houden werken we met vrijwilligers.
Stuur maar even een e-mailtje of geef een belletje. Je bent van harte welkom!